Консультанти онлайн:
ПН - ПТ: з 8:00 до 18:00
Замовити дзвінок

Ціни на виготовлення посвідчень та журналів

Передивитися та скачати прайс-лист у форматі Excel можна тут.

Код Найменування товару Ціна з ПДВ
Посвідчення
8.3.10 Посвідчення про перевірку знань з охорони праці.(шовкотрафарет) 13,75
8.3.11 Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації 13,75
8.3.3 Посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) 13,75
8.3.4 Посвідчення зварника 22,77
8.3.6 Посвідчення про перевірку знань на право допуску до роботи 13,75
8.3.7 Посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою 18,61
8.3.8 Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки 13,75
8.3.8/1 Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки. Додаток 3 до Порядку затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання 24,00
8.3.9 Посвідчення про перевірку знань з електробезпеки (тиснення) 13,75
За індивідуальним замовленням виготовляємо журнали з прошивкою та нумерацією сторінок
Журнали з охорони праці
8.1.1/1 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.(вертикальний) 25,35
8.1.10 Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників 25,35
8.1.11 Журнал перевірки знань з техники безпеки у персоналу з групою електробезпеки 1 25,35
8.1.12 Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві 25,35
8.1.13 Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві 25,35
8.1.14 Журнал учета ремонта трубопровода 25,35
8.1.18 Журнал допуску на проведення газонебезпечних робіт 25,35
8.1.2 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 25,35
8.1.2/1 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (горизонтальний) 31,20
8.1.20 Журнал выдачи и возвращения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 25,35
8.1.20у Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 25,35
8.1.21 Журнал виявлення небезпек на робочих місцях 25,35
8.1.22 Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру 25,35
8.1.23 Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми 25,35
8.1.24 Журнал періодичного огляду тари 25,35
8.1.25 Журнал технічного огляду випробного стенда 25,35
8.1.26 Журнал випробувань абразивного та ельборового інструменту 25,35
8.1.28 Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв. Додаток 5 до  Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. 25,35
8.1.29 Журнал приймання та огляду риштувань та помостів 25,35
8.1.3/1 Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Додаток 2 до ППБ в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України 2019р. 25,35
8.1.30 Журнал обліку та зберігання засобів захисту. Додаток 4 до підпункту 4.1.17 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 25,35
8.1.31 Журнал оперативного контролю за станом охорони праці 25,35
8.1.32 Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів і агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці 25,35
8.1.33 Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском 25,35
8.1.34 Робочий журнал інженера з охорони праці 25,35
8.1.36 Журнал обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі 25,35
8.1.37 Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) 25,35
8.1.38 Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу 25,35
8.1.4 Журнал обліку медичних оглядів 25,35
8.1.40 Журнал перевірки знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та НД з охорони праці 25,35
8.1.41 Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 25,35
8.1.41/1 Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (160 с.) 65,68
8.1.42 Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності 25,35
8.1.42/1 Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності. 2018р 25,35
8.1.43 Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями (Роботи на висоті) 25,35
8.1.43/1 Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями (Роботи на висоті). (вертикальний) 25,35
8.1.44 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки 25,35
8.1.45 Журнал обліку вогнегасників. Додаток 2 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (пункт 3 розділу III) 25,35
8.1.46 Журнал обліку та зберігання засобів захисту. Додаток 1 до пункту 4.2.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів 25,35
8.1.48 Журнал проработки директивных материалов 25,35
8.1.49 Журнал учета противопожарных тренировок 25,35
8.1.49у Журнал обліку протипожежних тренувань 25,35
8.1.5 Журнал реєстрації аварій 25,35
8.1.50 Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. Додаток 3 до Правил безпечної експлуатації електроустановок 25,35
8.1.51 Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього. Додаток 4 до пункту 5.2.35 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями 25,35
8.1.52 Журнал обліку видачі приписів інженера (спеціаліста) служби охорони праці 25,35
8.1.53 Журнал реєстрації щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів працівників локомотивних бригад 25,35
8.1.54 Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту 25,35
8.1.55 Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без наряду-допуску 25,35
8.1.56 Журнал реєстрації перевірок 25,35
8.1.57 Журнал "Книга обліку наказів з персоналу" 25,35
8.1.58 Журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань 25,35
8.1.59 Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки. 25,35
8.1.6 Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві. 25,35
8.1.60 Журнал реєстрації результатів технічного огляду (обходу) газорегуляторного пункту. 25,35
8.1.61 Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. Додаток 7 до Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок. 25,35
8.1.62 Журнал обліку та видачі інструменту 25,35
8.1.63 Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки 25,35
8.1.7 Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт 25,35
8.1.8 Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки 25,35
8.1.9 Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. Додаток 5 до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 25,35
8.1.9/1 Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. Додаток 5 до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. (вертикальний) 25,35
ЖЗ-008 Журнал реєстрації цільових інструктажів з питань охорони праці Уточнювати
ЖЗ-009 Журнал реєстрації позапланових інструктажів з питань охорони праці Уточнювати
ЖЗ-010 Журнал перевірки стану охорони праці І та ІІ ступеню Уточнювати
ЖЗ-011 Журнал перевірки стану охорони праці ІІІ та ІV ступеню Уточнювати
Журнали для АЗС
8.4.1 Журнал оглядів ремонту каналізаційної мережі (АЗС) 33,15
8.4.10 Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС 33,15
8.4.11 Журнал реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах. Форма №7-НП. 33,15
8.4.12 Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів (нафти). Форма №31-НП. 33,15
8.4.13 Журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів. 33,15
8.4.14 Журнал перевірки паливнороздавальних колонок на точність відпуску нафтопродуктів. 33,15
8.4.15 Журнал обліку газонебезпечних робіт, які проводять без наряду-допуску. Додаток 5 33,15
8.4.15/1 Журнал обліку газонебезпечних робіт, які проводять без наряду-допуску. Додаток 3 до НПАОП 0.00-5.11-85 33,15
8.4.16 Журнал експлуатації пристроїв захисту від проявів статичної електрики. 33,15
8.4.17 Журнал обліку ремонту обладнання. 33,15
8.4.18 Журнал обліку утримання засобів захисту. (АЗС) 33,15
8.4.19 Журнал обліку показань сумарних лічильників ПРК, що відпускають нафтопродукти власникам транспортних засобів. 33,15
8.4.2 Журнал відвідування та огляду АЗС посадовими особами (АЗС) 33,15
8.4.20 Книга обліку розрахункових операцій(КОРО) з встановленою пломбою, ф.А4 книжковий 74,23
8.4.21 Журнал прийому-передачі зміни та щоденного огляду АГЗП 33,15
8.4.22 Журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу, що надійшов. 33,15
8.4.23 Журнал наповнення балонів. 96 стор. 74,10
8.4.24 Журнал випробування балонів. 60 стор. 46,80
8.4.3 Журнал перевірки стану охорони праці (АЗС) 33,15
8.4.4 Журнал огляду та ремонту будівель і споруд (АЗС) 33,15
8.4.5 Журнал огляду електроустановок (АЗС) 33,15
8.4.6 Журнал реєстрації результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв (АЗС) 33,15
8.4.7 Журнал обліку обладнання, інвентарю та майна (АЗС) 33,15
8.4.8 Книга обліку руху розфасованих нафтопродуктів і запасних частин автомототранспорту 33,15
Журнали будівельних робіт
8.5.10 Загальний журнал робіт. Додаток А до ДБН А.3.1-5:2016 36,00
8.5.12 Журнал вхідного контролю 33,15
8.5.13 Журнал приймання і здавання зміни машиністами (операторами) котелень 33,15
8.5.15 Журнал виконання монтажних з'єднань на болтах з контрольованим натягом 33,15
8.5.16 Журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів конструкцій та виробів 33,15
8.5.18 Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди) 33,15
8.5.19 Журнал виконання бетонних робіт. 25,35
8.5.2 Журнал авторського нагляду під час будівництва. 2015 р. 25,35
8.5.20 Журнал обліку нарядів-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою. Додаток И до ДБН А.3.2-2:2009 33,15
8.5.21 Журнал периодических  осмотров тележек с подъемными вилами. 33,15
8.5.22 Журнал виконання сумісних будівельно-монтажних робіт. 33,15
8.5.23 Журнал виконання арматурних робіт 33,15
8.5.24 Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль. 33,15
8.5.25 Журнал виконання робіт з улаштування буроін"єкційних паль. 33,15
8.5.26 Журнал виконання робіт з віброзанурення паль 33,15
8.5.27 Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль 33,15
8.5.28 Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі 33,15
8.5.3 Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з'єднань. 33,15
8.5.30 Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана, машини, підйомника 25,35
8.5.4 Журнал виконання антикорозійних робіт 33,15
8.5.5 Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків та вузлів. 33,15
8.5.6 Журнал виконання зварювальних робіт. 33,15
8.5.7 Журнал змінних завдань та щозмінного інструктажу з охорони праці 33,15
8.5.8 Журнал нівелювання підкранових колій 33,15
8.5.9 Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій. 33,15
Журнали для АТП
8.6.1 Журнал учета ежемесячных инструктажей по безопасности движения с водительским составом 25,35
8.6.10 Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху 25,35
8.6.11 Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху 25,35
8.6.12 Журнал обліку виїзду транспортних засобів на лінію та повернення їх з лініїї 25,35
8.6.13 Індивідуальна контрольна книжка водія, формат А5 19,50
8.6.14 Журнал реєстрації операцій перевірки технічного стану КТЗ контрольно-пропускним пунктом 25,35
8.6.2 Журнал учета мероприятий по безопасности движения, проводимых в учреждении, организации, предприятии 25,35
8.6.3 Журнал учета выезда и заезда автомобилей в гараж 25,35
8.6.4 Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв. Форма N 137-2/о 25,35
8.6.5 Журнал видачі подорожнього листа 33,15
8.6.7 Журнал учета нарушений правил дорожного движения 25,35
8.6.7 у Журнал обліку порушень правил дорожнього руху 25,35
8.6.8 Журнал реєстрації (отриманних) бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом 25,35
8.6.9 Журнал прийому-передачі зміни на АЗС. (244 с. Щільна обкладинка) 313,25
8.6.9/1 Журнал приема-передачи смены на АЗС. (48с.) 25,35
ЖЗ_004 Журнал обліку виїзду транспортних засобів на лінію та повернення з лінії (тверд. пер.) Уточнювати
ЖЗ-001 Журнал реєстрації інструктажів  з безпеки руху (м’який пер) Уточнювати
ЖЗ-002 Журнал обліку проведення передрейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (м’який пер.) Уточнювати
ЖЗ-002 л Журнал обліку проведення передрейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (м’який пер., ламінат) Уточнювати
ЖЗ-003 Журнал обліку проведення передрейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (твердий пер.) Уточнювати
ЖЗ-005 Журнал  обліку заходів з безпеки руху що проводяться в закладах організаціях, підприємствах. Уточнювати
Технічні журнали
8.7.1 Журнал технічного обслуговування зворотних та вогнетримуючих клапанів системи вентиляції 25,35
8.7.10 Журнал  регистрации  дефектов 25,35
8.7.10у Журнал  реєстрації  дефектів 25,35
8.7.11 Журнал распоряжений 25,35
8.7.12 Оперативный журнал начальника смены 25,35
8.7.12у Оперативний журнал начальника зміни 25,35
8.7.13 Журнал заявок на вывод в ремонт основного оборудования. 25,35
8.7.13у Журнал заявок на виведення в ремонт основного устаткування. 25,35
8.7.14 Журнал реєстрації результатів радіаційного контролю металобрухту 33,15
8.7.16 Агрегатный  журнал. 31,20
8.7.16у Агрегатний  журнал 31,20
8.7.17 Журнал обліку приладів. 31,20
8.7.18 Журнал регульованих розмірів уповільнювачів. 31,20
8.7.19 Журнал обліку роботи компресорів. 31,20
8.7.2 Журнал осмотров грузоподъемных механизмов, захватных и чалочных приспособлений, тросов, стропов 25,35
8.7.20 Журнал обліку технічного навчання. 31,20
8.7.21 Журнал обліку операцій з технічного обслуговування і ремонту АБ 25,35
8.7.22 Журнал обліку операцій з технічного обслуговування АБ під час зберігання 25,35
8.7.23 Журнал технічного обслуговування ліфта. А5 (вертикальний) 19,50
8.7.24 Журнал проверки манометров. 29,64
8.7.24у Журнал перевірки манометрів 29,64
8.7.25 Журнал испытаний предохранительных клапанов. 29,64
8.7.26 Журнал з експлуатації систем вентиляції. 31,59
8.7.27 Журнал ремонту систем вентиляції. 31,59
8.7.28 Журнал добових параметрів. 96 стор. 74,10
8.7.2у Журнал оглядів вантажопідіймальних механізмів, захватних та чалочних пристроїв, тросів, стропів 25,35
8.7.3 Журнал приема-передачи смены лифтеров 25,35
8.7.4 Сменный журнал Ф(12.) Котлы.А3 94,77
8.7.4 у Змінний журнал Ф(12). Котли.А3 94,77
8.7.5 Сменный журнал. 50,31
8.7.5у Змінний журнал 50,31
8.7.6 Журнал проверки автоматики. Котлы. 50,31
8.7.6у Журнал перевірки автоматики. Котли 33,15
8.7.7 Ремонтный журнал. Котлы. 50,31
8.7.7у Ремонтний журнал. Котли 50,31
8.7.8 Журнал режима работы ТРС. 50,31
8.7.9 Журнал противоаварийных тренировок. 50,31
8.7.9у Журнал протиаварійних тренувань 50,31
ЖЗ-013 Журнал обліку роботи газоочисних та пилоуловлюючих установок ПОД-3 Уточнювати
ЖЗ-039 Книга відгуків та пропозицій, А5 19,95
Журнали з пожежної безпеки
8.8.10 Журнал обліку та технічного обслуговування внутрішніх пожежних кранів та рукавів 42,90
8.8.2/1 Журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) СПЗ 25,35
8.8.3 Журнал здавання-приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом 25,35
8.8.5 Журнал контролю стану первинних засобів пожежогасіння. 25,35
8.8.9 Журнал обліку перевірок джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. 42,90
ЖЗ-012 Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик ПОД-1 Уточнювати
Бланки
8.2.1 Бланк "Акт опосвідчення стану  безпеки електроустановок споживачів" (10 шт.) 11,70
8.2.10 Бланк: технологическая карта на сварку контрольного соединения (10 шт.) 11,70
8.2.11 Бланк "Наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт (10 шт.) 11,70
8.2.12 Бланк "Наряд-допуск на проведення тимчасових вогневих робіт" (10 шт.) 11,70
8.2.13 Бланк "Наряд на выполнение работ с пестицидами и агрохимикатами" (10 шт.) 11,70
8.2.14 Бланк-карта условий труда (10 шт.) 17,16
8.2.15 Бланк-протокол перевірки ізоляції (10 шт.) 11,70
8.2.16 Бланк-протокол перевірки повного опору петлі фаза-нуль (10 шт.) 11,70
8.2.17 Бланк "Особиста картка обліку спецодягу" (100 шт.). А5 118,17
8.2.18 Карта обліку професійного захворювання (отруєння) (форма П-5) (10 шт.). 11,70
8.2.19 Протокол огляду місця події нещасного випадку (аварії) (10 шт.) 11,70
8.2.2 Бланк "Припис" для служб охраны труда (форма 1-ОП) (10 шт.) 11,70
8.2.20 Ескіз місця нещасного випадку (аварії) (10 шт.) 11,70
8.2.21 Протокол опитування потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії) (10 шт.) 11,70
8.2.22 Повідомлення про професійне захворювання (отруєння) (форма П-3) (10 шт.) 11,70
8.2.23 Акт розслідування професійного захворювання (форма П-4) (10 шт.) 17,16
8.2.24 Відомості щодо втрат, викликаних аварією (10 шт.) 11,70
8.2.25 Екстрене повідомлення про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві (10 шт.) 11,70
8.2.3 Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (форма Н-1) (10 шт.) 17,16
8.2.30 Акт про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (10 шт.) 11,70
8.2.31 Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим. Для навчальних закладів (10 шт.) 11,70
8.2.32 Акт спеціального розслідування групового нещасного випадку або випадку із смертельним наслідком. Для навчальних закладів (10 шт.) 34,32
8.2.33 Бланк "Наряд-допуск для виконання робіт на висоті" (10 шт.) 17,16
8.2.34 Акт про нещасний випадок невиробничого характеру (форма НТ) (10 шт.) 14,43
8.2.37 Бланк "Контрольный лист" о проведении вводного инструктажа.100 шт. 34,32
8.2.38 Акт на гідравличне випробування абонентського приєднання 11,70
8.2.39 Акт на промивання (продування) трубопроводів. (10 шт.) 11,70
8.2.4 Бланк "Наряд-допуск" для робіт з підвищеної небезпеки (10 шт.) 34,32
8.2.40 ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 23,79
8.2.41 Бланк "Особова картка" Форма №П-2. Картон А4 3,90
8.2.43 Бланк "Наряд-допуск" на виконання робіт в діючих електроустановках.(Додаток 4 до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів).(10 шт.) 25,74
8.2.44 Наряд-допуск. Общий наряд-допуск. Промежуточный наряд допуск (10шт.). (Приложение 3 к Правилам охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и теплоиспользующих установок) 17,16
8.2.48 Бланк "Автобіографія" 4,68
8.2.5 Повідомлення про нещасний випадок (10 шт.) 11,70
8.2.50 Змінний звіт АЗС. (10 шт.) 11,70
8.2.6 Повідомлення про наслідки нещасного випадку (форма Н-2) (10 шт.) 11,70
8.2.64 Бланк "Акт на закриття прихованних робіт" (10 шт.) 14,82
8.2.68 Подорожній лист автобуса загального користування, типова форма №6 (спец) 1,33
8.2.7 Бланк-протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (10 шт.) 17,16
8.2.75 Інвентарна картка обліку основних засобів, ОЗ-6, фА5, картон 4,16
8.2.76 Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв. Форма МШ-6. Ватман. А4 9,62
8.2.77 Картка складського обліку матеріалів. Форма М-12   200 шт 491,40
8.2.8 Бланк акту розслідування нещасного випадку (аварії) (форма Н-5) (10 шт.) 34,32
8.9.1 Бланк "Повідомлення про спрацювання установки пожежної автоматики" (10 шт.) 13,65
8.9.2 Бланк "План-графік технічного обслуговування установок пожежної автоматики" (10 шт.) 13,65
8.9.3 Бланк "Перелік регламентних робіт з технічного обслуговування установки" (10 шт.) 13,65
8.9.4 Бланк "Перелік технічних характеристик щодо визначення параметрів працездатності установок пожежної автоматики" (10 шт.) 13,65
8.9.6 Бланк "Дефектна відомість" (10 шт.) 13,65
8.9.7 Бланк переключений (10шт) 21,84
8.9.7у Бланк перемикань (10 шт.) 21,84