Консультанти онлайн:
ПН - ПТ: з 8:00 до 18:00
Замовити дзвінок

Прайс-листи

Передивитися та скачати прайс-лист у форматі Excel можна тут.

Код Найменування товару ПДВ    Ціна, грн
Законодавство
1.1.11 Закон України "Про охорону праці". Зі змінами 2019р. Ціна з ПДВ 37,91
1.1.11/1 Закон України "Про охорону праці". Нова редакція.2017 р.(формат А6) Ціна з ПДВ 29,95
1.1.10 Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". Зі змінами 2014 р. Ціна з ПДВ 66,30
1.1.12 Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. 2003.-192с. ПДВ не нараховується 73,45
1.1.19 Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".2018р. ПДВ не нараховується 85,80
1.1.22 Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи державного комітету України з нагляду за охороною праці. 1993. Ціна з ПДВ 34,48
1.1.24 Методика застосування законодавства про адміністративні правопорушення в системі Держнаглядохоронпраці України. 2004. Ціна з ПДВ 36,97
1.1.26 Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів. ВАСИЛЬЧУК М.В., 2010.-1024с. ПДВ не нараховується 168,22
1.1.27 Рекомендації щодо підвищення ефективності управління ризиками виникнення нещасних випадків та професійного захворювання на рівні підприємства, галузі, держави. 2004. Ціна з ПДВ 34,32
1.1.28 Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.Із змінами 2015р Ціна з ПДВ 36,89
1.1.33 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Зі змінами 2018р. Ціна з ПДВ 89,70
1.1.35 Закон України про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 2018г. Ціна з ПДВ 85,80
1.1.37 Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці.2008р. Ціна з ПДВ 60,06
1.1.38 Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. 2008р. Ціна з ПДВ 30,42
1.1.39 Гірничий закон України. 2014р. Ціна з ПДВ 85,80
1.1.40 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". (станом на 01.08.2016 р.) ПДВ не нараховується 67,86
1.1.45 Закон України „Про теплопостачання” ПДВ не нараховується 85,80
1.1.46 Закон України „Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” Ціна з ПДВ 195,00
1.1.48 Закон України „Про відходи”. Зі змінами 2018 р. ПДВ не нараховується 85,80
1.1.49 Закон України „Про перевезення небезпечних вантажів” ПДВ не нараховується 85,80
1.1.5 Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Станом на 16.01.2019 Ціна з ПДВ 106,24
1.1.5/CD Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці.Станом на 16.01.2019. CD Ціна з ПДВ 106,24
1.1.51 Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Станом на 13.03.2012. Ціна з ПДВ 195,00
1.1.53/1р Законодательство об охране труда. 2013 г. Том 1 ПДВ не нараховується 313,25
1.1.53/1у Законодавство про охорону праці. 2013 р. Том 1 ПДВ не нараховується 313,25
1.1.53/2р Законодательство об охране труда. 2013 г. Том 2 ПДВ не нараховується 313,25
1.1.53/2у Законодавство про охорону праці. 2013 р. Том 2 ПДВ не нараховується 313,25
1.1.53/3р Законодательство об охране труда. 2013 г. Том 3 ПДВ не нараховується 313,25
1.1.53/3у Законодавство про охорону праці. 2013 р. Том 3 ПДВ не нараховується 313,25
1.1.53/4у Законодавство про охорону праці. 2016 р. Том 4 ПДВ не нараховується 313,25
1.1.55 Закон України "Про телекомунікації". Зі змінами 2014р. ПДВ не нараховується 195,00
1.1.56 Закон України "Про радіочастотний ресурс України". Зі змінами 2014р. ПДВ не нараховується 195,00
1.1.58 Закон України "Про ринок природного газу". Зі змінами 2016р. ПДВ не нараховується 85,80
1.1.59 НПАОП 0.00-7.03-94 Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Ціна з ПДВ 56,16
1.1.6/1 Закон України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування". Зі змінами 2018р. ПДВ не нараховується 119,65
1.1.60 Закон України "Про морські порти України". Ціна з ПДВ 195,00
1.1.61 Закон України "Про аквакультуру".2012р. Ціна з ПДВ 195,00
1.1.62 Закони України «Про Оплату праці», «Про колективні договори і угоди» (станом на 10.02.2017 р.) ПДВ не нараховується 72,54
1.1.7 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-2.01-05 Ціна з ПДВ 56,94
1.2.10 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки.НПАОП 0.00-4.24-03.Із змінами 2007р Ціна з ПДВ 38,38
1.2.11 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.11-07 Ціна з ПДВ 38,38
1.2.13 Положення і методика про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документаціі на будівництво та реконструкцію виробничих об"єктів. НПАОП 0.00-4.20-94 Ціна з ПДВ 61,31
1.2.14 Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу НПАОП 0.00-6.11-97. Із змінами 2007р. Ціна з ПДВ 38,38
1.2.15 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Зі змінами 2013 р. Ціна з ПДВ 38,38
1.2.16/1 Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. 2018 р. Ціна з ПДВ 50,70
1.2.17 Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві. Зі змінами 2016 Ціна з ПДВ 31,82
1.2.18 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Служби безпеки України. 2003. Ціна з ПДВ 38,38
1.2.2 Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Зі змінами 2017 р. ПДВ не нараховується 45,24
1.2.2 р Порядок проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве. С изменениями 2017 г. ПДВ не нараховується 58,03
1.2.22 Перелік заходів та засобів з охорони праці.. Зі змінами 2018 Ціна з ПДВ 54,60
1.2.23 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-4.15-98. Зі змінами 2017 Ціна з ПДВ 49,00
1.2.25 Положення про організацію роботи з охорони праці на підприємствах і в організаціях Міністерства зв'язку України. 1995. Ціна з ПДВ 47,74
1.2.26 Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військово-навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України. 1998. Ціна з ПДВ 47,74
1.2.27 Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах. 2004. Ціна з ПДВ 47,74
1.2.28 Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. 2003. Ціна з ПДВ 38,38
1.2.3 Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Зі змінами 2016 р. Ціна з ПДВ 45,86
1.2.30 Примірне положення про систему управління охороною праці. 2004 Ціна з ПДВ 34,63
1.2.31 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків в управлінні державної охорони України. 2003. Ціна з ПДВ 63,18
1.2.32 Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування. 2004. Ціна з ПДВ 47,74
1.2.34 Положення про порядок підготовки та подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів Держгірпромнагляду. Зі змінами 2007р. Ціна з ПДВ 63,18
1.2.35 Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті. 2004. Ціна з ПДВ 63,18
1.2.36 Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання. 2005. Ціна з ПДВ 47,74
1.2.38 Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу. 2005. Ціна з ПДВ 31,82
1.2.39 Положення про державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.03-04 Ціна з ПДВ 63,18
1.2.40 Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України. 2003. Ціна з ПДВ 74,88
1.2.41 Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві. 2017 р. Ціна з ПДВ 47,74
1.2.42 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки.НПАОП 0.00-6.08-07 Ціна з ПДВ 37,70
1.2.44 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Зі змінами 2016 р. Ціна з ПДВ 45,49
1.2.45 Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687. Ціна з ПДВ 45,86
1.2.46 Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року. 2008. Ціна з ПДВ 57,10
1.2.47 Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Ціна з ПДВ 57,10
1.2.48 Положення про професійне навчання працівників на виробництві. Із змінами 2018р. Ціна з ПДВ 57,10
1.2.49 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах. НПАОП 0.00-6.09-10 ПДВ не нараховується 93,29
1.2.4у Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. НПАОП 0.00-7.17-18 Ціна з ПДВ 45,86
1.2.51 Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно правових актів з охорони праці. Ціна з ПДВ 44,46
1.2.54 Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України. 2011 р. ПДВ не нараховується 91,73
1.2.55 Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд. Порядок проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян. Зі змінами 2016 Ціна з ПДВ 47,74
1.2.57 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. НПАОП 0.00-7.11-12 Ціна з ПДВ 57,10
1.2.58 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.НПАОП 0.00-4.12-05. Із змінами 2017р.та Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-2.01-05 ПДВ не нараховується 63,70
1.2.59р НПАОП 27.0-4.02-90 Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях Министерства металлургии СССР Ціна з ПДВ 91,73
1.2.6 Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Зі змінами 2019 Ціна з ПДВ 65,99
1.2.60 Положення про Міністерство охорони здоров`я України. Ціна з ПДВ 54,99
1.2.61 ДНАОП 0.00-4.06-93 Положення про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Ціна з ПДВ 54,76
1.2.62 Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Ціна з ПДВ 54,76
1.2.63 ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центром дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи, при будівництві та ремонті газопроводів з поліетіленових труб. Ціна з ПДВ 54,76
1.2.7 р Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05. Із змінами 2017р. Ціна з ПДВ 45,86
1.2.8 Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04. Зі змінами 2017р. Ціна з ПДВ 32,29
1.2.9 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4.09-07. Із змінами 2007 р. Ціна з ПДВ 19,19
1.2.15/1 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу ПДВ не нараховується 45,00
Посібники з охорони праці (запитання та відповіді)
1.3.1 Охорона праці (лабораторний практикум). Гандзюк М., 1998.-224с. ПДВ не нараховується 46,15
1.3.115 Охорона праці в галузі на прикладі будівництва. Навчальний посібник. Вільсон О., 2006.-204с. ПДВ не нараховується 72,80
1.3.116 Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд. Підручник. Кліменко В., 2005.-200с. ПДВ не нараховується 128,57
1.3.117 Охорона праці.Підручник для студентів гірничих спеціальностей. К.Н.Ткачук, 1998.-320с. ПДВ не нараховується 61,10
1.3.119 Охорона праці в дошкільних навчальних закладах. Збірник нормативно-правових актів. 2007.-560с. ПДВ не нараховується 151,79
1.3.121 Программа вводного инструктажа по охране труда. 2016.-108с. ПДВ не нараховується 91,73
1.3.121 у Програма вступного інструктажу з охорони праці. 2016.-100 с. ПДВ не нараховується 91,73
1.3.122 Стрічкові конвеєри. Огляд конструкцій, проектування і безпечна експлуатація.В.М.Іванов, 2007.-94с. ПДВ не нараховується 75,97
1.3.123 Проектирование и безопасная эксплуатация ленточных конвейеров.В.Н.Иванов, 2007.-94с. ПДВ не нараховується 75,97
1.3.129 Охорона праці в будівництві. Практикум. Навчальний посібник за ред. Б.М.Коржика ПДВ не нараховується 113,88
1.3.130 Посібник для спеціаліста з охорони праці та пожежної безпеки. 2011 р. ПДВ не нараховується 123,40
1.3.156 Охрана труда в строительстве. Учебник. Беликов А.С., Сафонов В.В. ПДВ не нараховується 196,04
1.3.157 Охорона праці. 2-ге видання.Навчальний посібник Грибан В. Г. 2017. - 280 с. ПДВ не нараховується 312,00
1.3.158 Основи охорони праці.Навчальний посібник. Атаманчук П.С. 2011 - 224 с. ПДВ не нараховується 261,30
1.3.159 Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги Ціна з ПДВ 312,00
1.3.160 Посібник з практичного застосування ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою Ціна з ПДВ 507,00
1.3.17 Пособие "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (вопросы и ответы). 2008 ПДВ не нараховується 60,06
1.3.21 Пособие "Оказание первой помощи пострадавшим от несчастных случаев" (вопросы и ответы). 2008. ПДВ не нараховується 60,06
1.3.21 у Посібник "Надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків" (запитання та відповіді). 2009. ПДВ не нараховується 60,06
1.3.24 Пособие "Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях" (вопросы и ответы). 2001. ПДВ не нараховується 52,26
1.3.2у Підручник "Основи охорони праці".Ткачук К. ПДВ не нараховується 165,10
1.3.33 Котли і теплові мережі у запитаннях та відповідях. Борисенко В., 2002.-160с. ПДВ не нараховується 52,65
1.3.37 Настольная книга работодателя. Руководство по охране труда. Иванов В.Н., 2016.-384 с.Изд-е 4-е перераб. и дополн. ПДВ не нараховується 148,04
1.3.37 у Настільна книга роботодавця. Посібник з охорони праці. Видання 4-те доповнене. Іванов В.М., Березуцкий В.В.., Латишева М.М., Іванов А.В., 2016 р. ПДВ не нараховується 148,04
1.3.48 Организация деятельности службы охраны труда на предприятии.Романчук А., 2002.-96с. ПДВ не нараховується 42,90
1.3.49 Виробничі шуми. Природа і шляхи зниження. Сторожук В.,2003.-384с. ПДВ не нараховується 73,32
1.3.54 Основи електричних вимірювань. Шаповаленко О., 2002г.-320с. ПДВ не нараховується 123,89
1.3.62 Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести, відповіді.Посібник для шкіл. Жидецький В., 2003.-128с. ПДВ не нараховується 42,90
1.3.63 Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби. Запитання, відповіді, тести. Жидецький В., 2003.-140с. ПДВ не нараховується 46,80
1.3.69 Охорона праці при виготовленні і монтажі будівель та споруд з металевих конструкцій. Підручник.Сафонов В.В., 2004.-348с. ПДВ не нараховується 73,45
1.3.71 Основи ергономіки. Апостолюк С., 2003.-136с. ПДВ не нараховується 55,12
1.3.72 Механізація дорожнього будівництва. Зеркалов Д.В., 2004.-256с. ПДВ не нараховується 73,32
1.3.73 Фізичні величини та їх одиниці. Довідковий посібник. Величко О.М., 2004.-248с. ПДВ не нараховується 91,78
1.3.83 Роботи в охоронних зонах ліній електропередач. Посібник для навчання і перевірки знань з питань охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою(запитання та відповіді) 2005 ПДВ не нараховується 42,74
1.3.83 р Работы в охранных зонах линий электропередач.Пособие для обучения и проверки знаний по ОТ для работ с повышенной опасностью(вопросы и ответы). 2005 ПДВ не нараховується 42,74
1.3.89 Роботи з радіоактивними речовинами. Посібник для навчання і перевірки знань з питань охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою(запитання та відповіді). 2005 ПДВ не нараховується 42,74
1.3.89 р Работы с радиоактивными веществами.Пособие для обучения и проверки знаний по ОТ для работ с повышенной опасностью(вопросы и ответы). 2005 ПДВ не нараховується 42,74
1.3.9 Пособие "Безопасная эксплуатация электроустановок потребителей" (вопросы и ответы). 2008.-52с. ПДВ не нараховується 60,06
1.3.9 у Посібник „Безпечна експлуатація електроустановок споживачів” (запитання та відповіді). 2009. ПДВ не нараховується 60,06
Екологія
1.4.11 Закон України про тваринний світ. 2001. ПДВ не нараховується 195,00
1.4.13 Закон України про природно-заповідний фонд України. 2001. ПДВ не нараховується 195,00
1.4.15 Закон України про охорону навколишнього природного середовища. Зі змінами 2018 р. ПДВ не нараховується 66,30
1.4.16 Закон України про рослинний світ. 2001. ПДВ не нараховується 195,00
1.4.25 Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту. 2003. ПДВ не нараховується 42,43
1.4.26 Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки. Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Зі змінами 2015 ПДВ не нараховується 63,34
1.4.34 Закон України "Про екологічну мережу України". Зі змінами 2018р. ПДВ не нараховується 63,70
1.4.37 Закон України "Про екологічний аудит". Зі змінами 2019. ПДВ не нараховується 195,00
1.4.38 Загальнодержавна программа поводження з токсичними відходами ПДВ не нараховується 52,57
1.4.39 Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів. Навчальний посібник. Апостолюк С.О., 2005.-272с. ПДВ не нараховується 73,32
1.4.40 Практикум з промислової екології. Навчальний посібник. Апостолюк С., 2005.-224с. ПДВ не нараховується 68,77
1.4.41 Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу. 2005. ПДВ не нараховується 52,57
1.4.53 Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Зі змінами 2018 р. ПДВ не нараховується 63,70
1.4.58 МВВ 081/12-0317-06. Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.61 МВВ 081/12-0007-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфатів гравіметричним методом Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.62 МВВ 081/12-0311-06. Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань температури Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.65 МВВ № 081/12-0004-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання  вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титрування. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.66 МВВ 081/12-0008-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації розчиненого кисню методом йодометричного титрування за Вінклером Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.67 МВВ № 081/12-0649-09. Методика виконання вимірювань масової концентрації нікелю в поверхневих, підземних та зворотних водах методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії у діапазоні від 0,01 мг/дм3  до 20,0 мг/дм3 включно Ціна з ПДВ 1315,99
1.4.68 МВВ № 081/12-0651-09. Методика виконання вимірювань масової концентрації нітрат-іонів у пробах поверхневих, підземних та зворотних вод фотоколориметричним методом у діапазоні від 0,5 мг/дм3 до 1000 мг/дм3 включно. Ціна з ПДВ 1315,99
1.4.69 МВВ № 081/12-0823-12. Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації нікелю атомно-абсорбційним методом (електротермічна атомізація) (від 0,005 мг/дм3 до 10,0 мг/дм3 включно). Ціна з ПДВ 1315,99
1.4.7 Закон України про охорону атмосферного повітря.  Зі змінами 2017 р. Ціна з ПДВ 195,00
1.4.70 МВВ № 081/12-0639-09. Методика виконання вимірювань масової частки сульфатів (водна витяжка) (далі – сульфат-іонів) у ґрунтах турбідиметричним методом у діапазоні від 20 мг/кг до 5000 мг/кг включно для повітряно-сухої проби Ціна з ПДВ 1315,99
1.4.71 Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел 2006 р. Ціна з ПДВ 37,91
1.4.72 МВВ № 081/12-0016-01. Поверхневі води. Методика виконання вимірювань перманганатної окислюваності (1–10 мгО/дм3). Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.73 Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі. Ціна з ПДВ 66,30
1.4.74 Закон України "Про металобрухт". Зі змінами 2016 р. Ціна з ПДВ 195,00
1.4.75 МВВ № 081/12-0175-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза загального фотоколориметричним методом з роданідом. (0,05-4,0 мг/куб.дм) Ціна з ПДВ 2028,00
1.4.76 МВВ № 081/12-0177-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфатів титрометричним методом (50-500 мг/куб.дм) Ціна з ПДВ 2028,00
1.4.77 МВВ № 081/12-0644-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію титрометричним методом. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.78 МВВ 081/12-0005-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання  вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.79 КНД 211.1.4.030-95 Методика фотометричного визначення амоній-іонів з реактивом Неслера в стічних водах. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.80 КНД 211.1.4.026-95 Методика турбідиметричного визначення сульфат-іонів в очищених стічних водах. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.81 КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.82 КНД 211.1.4.042-95 Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених речовин) в природних та стічних водах. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.83 КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах. Ціна з ПДВ 1142,44
1.4.84 МВВ 081/12-0653-09. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів у поверхневих, підземних та зворотних водах титрометричним методом у діапазоні від 7 мг/дм3 до 8500 мг/дм3 включно  (титрування сріблом азотнокислим) Ціна з ПДВ 819,00
1.4.85 МВВ 081/12-0014-01. Поверхневі води. Методика виконання вимірювань біохімічного споживання кисню (БCК5) (0,5–15 мгО2/дм3) Ціна з ПДВ 819,00
1.4.86 МВВ 081/12-0019-01. Поверхневі води. Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню біхроматним окисленням (ХСК) (5 – 100 мгО/дм3). Ціна з ПДВ 819,00
1.4.87 МВВ 081/12-0879-13. Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації отртофосфатів фотоколориметричним методом Ціна з ПДВ 819,00
1.4.88 МВВ 081/12-0725-10. Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів (неполярних вуглеводнів) гравіметричним методом у діапазоні від  20 мг/кг до 800 г/кг включно Ціна з ПДВ 819,00
1.4.89 КНД 211.1.0.009-94. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Ціна з ПДВ 819,00
1.4.90 КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного визначення нітріт-іонів з реактивом Гріса в поверхневих та очищених стічних водах Ціна з ПДВ 819,00
1.4.91 КНД 211.1.4.043-95. Методика фотометричного визначення фосфатів у стічних водах Ціна з ПДВ 819,00
1.4.92 КНД 211.1.4.034-95. Методика визначення загального заліза з ортофенантроліном в природних і стічних водах Ціна з ПДВ 819,00
1.4.93 КНД 211.1.4.037-95. Методика меркурометричного визначення хлоридів в природних і стічних водах Ціна з ПДВ 819,00
1.4.94 КНД 211.1.4.021-95. Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах Ціна з ПДВ 819,00
1.4.95 КНД 211.1.4.024-95. Методика визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БСК) в природних і стічних водах Ціна з ПДВ 819,00
1.4.96 КНД 211.1.4.017-95. Методика екстракційного фотометричного визначення поверхнево-активних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних та стічних водах Ціна з ПДВ 819,00
1.4.97 СЭВ Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. 1. Методы химического анализа вод- определение жесткости общей. Выдержка Ціна з ПДВ 819,00
1.4.98 СЭВ Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. 1. Методы химического анализа вод- йодометрическое определение активного хлора. Выдержка Ціна з ПДВ 819,00
1.4.99 Безпечне поводження з відходами на підприємстві. Посібник 2017р. - 200с. ПДВ не нараховується 637,00
Посібники з охорони праці
1.6.1 Довідник з охорони праці та пожежної безпеки для працівників електрозв'язку. Горбатюк М.,2003.-704с. ПДВ не нараховується 183,56
1.6.10 Методика визначення нормативів питного водопостачання населення. 2005. ПДВ не нараховується 52,57
1.6.13 Охорона праці в медичній галузі: навчально-методичний посібник (ВНЗ ІV р. А.) / О.П. Яворовський та ін. 2017р. ПДВ не нараховується 338,00
1.6.24 Охорона праці на підприємстві. Практичний посібник з розробки та ведення документації. Ізгородін В.А.+СD диск. Видання 2-е перероблене і доповнене. 2017 р. ПДВ не нараховується 359,00
1.6.24 р Охрана труда на предприятии. Практическое руководство по разработке и ведению документации. Изгородин В.А.+СD диск. Изд.2-е дополненно и переработано. 2017 г. ПДВ не нараховується 359,00
1.6.25 Вступ до спеціальності. Навчальний посібник. За редакцією Б.М.Коржика ПДВ не нараховується 139,15
1.6.29 Основи цивільного захисту. Навчальний посібник / В. О. Васійчук, В. Є. Гончарук, С. І. Качан, С. М. Мохняк, 2010р. ПДВ не нараховується 433,55
1.6.31 Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник. Вільсон О. 2006. - 204с. ПДВ не нараховується 52,42
1.6.5 Збірник директивних документів з питань викладення нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Цивільна оборона" у вищому навчальному закладі. 2003.-488с. ПДВ не нараховується 110,11
1.6.6 Практичний посібник для роботодавця та інженера з охорони праці на будівельному підприємстві. Книга 1.  В двух частях. Кравчун О.П.-584с. ПДВ не нараховується 275,21
1.6.6/1 Практичний посібник для роботодавця та інженера з охорони праці на будівельному підприємстві. Книга 2. В двух частях. Кравчун О.П.-552с. ПДВ не нараховується 275,34
1.6.7 Охорона праці на малих підприємствах. Практичні поради. М.О.Лисюк, 2005.-60с. ПДВ не нараховується 65,52
1.6.8 Средства индивидуальной защиты (классификация, качество, гармонизация нормативных документов). В.Д.Воробьев, 2005.-84с. ПДВ не нараховується 52,57
13.1.13 Правильне вживання слів в охороні праці та в суміжних сферах. Довідник. М.О.Лисюк, 2004. ПДВ не нараховується 43,37
Технічні регламенти   
1.7.10 Технічний регламент безпеки машин. Із змінами 2018р. ПДВ не нараховується 91,73
1.7.11 Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд. Ціна з ПДВ 35,88
1.7.12/1 Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Зі змінами 2018 ПДВ не нараховується 63,70
1.7.13 Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі. Ціна з ПДВ 56,16
1.7.14/1у Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі. 2019р. Ціна з ПДВ 56,16
1.7.15 Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском.Із змінами 2018р. ПДВ не нараховується 87,36
1.7.16 Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання.Із змінами 2018 Ціна з ПДВ 46,80
1.7.17 Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання. ПДВ не нараховується 70,20
1.7.19 Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском.2019 ПДВ не нараховується 96,72
1.7.22 Технічний регламент надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом. ПДВ не нараховується 56,16
1.7.23 Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту. ПДВ не нараховується 43,68
1.7.24 Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. ПДВ не нараховується 85,80
1.7.25 Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності. ПДВ не нараховується 106,08
1.7.26 ТР 218-03450778-070:2010 Типовий технологічний регламент на приготування асфальтобетонних сумішей Ціна з ПДВ 346,09
1.7.27 Технічний регламент засобів вимірювальної техніки. ПДВ не нараховується 119,00
1.7.7 Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання. 2005. ПДВ не нараховується 52,57
1.7.9 Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників. Зі змінами 2016 р. ПДВ не нараховується 110,76
Технічні довідники
10.1.1 Эксплуатация котлов. Книга для операторов котельных ПДВ не нараховується 69,00
10.1.100 Сборник нормативных документов в кислородной промышленности. Чижиченко В.П. 2001г.520с. Ціна з ПДВ 1376,18
10.1.101 Психология менеджмента.Под ред. Г.С. Никифорова. 5-е изд.2009г. ПДВ не нараховується 312,00
10.1.104 Справочник по нержавеющему прокату. Хорольский Д.Ю. 2010 ПДВ не нараховується 1460,29
10.1.108/1 Правила классификации и постройки малых судов. Том 2. 2015 Ціна з ПДВ 194,22
10.1.108/2 Правила классификации и постройки малых судов. Том 3. 2015 Ціна з ПДВ 175,50
10.1.108/3 Правила классификации и постройки малых судов. Том 4. 2015 Ціна з ПДВ 102,96
10.1.108/4 Правила классификации и постройки малых судов. Том 5. 2015 Ціна з ПДВ 146,25
10.1.111 Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд. Барашиков О. Малишев О. 2008 ПДВ не нараховується 152,88
10.1.122 Обследование железобетонных и каменных конструкций. Оценка их технического состояния. Жуковский И.Н., Сергиенко А.И., Сергиенко М.А. ПДВ не нараховується 312,00
10.1.13 Кровельные работы. Костенко Е., 2001.-272с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.142 Зварювання та різання кольорових металів. 2011р. - 390с. ПДВ не нараховується 177,32
10.1.144 Системы технологий на морском транспорте  (перевозка и перегрузка грузов) Винников В.В.,Крушкин Е.Д.,Быкова Е.Д. 2010г. - 576с. ПДВ не нараховується 580,06
10.1.145 Аналіз діяльності підприємств та банківських установ:економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний.Підручник. 2009 - 640с. ПДВ не нараховується 411,32
10.1.146 Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. Підручник. 7-мє видання. 2008. - 928с. ПДВ не нараховується 923,65
10.1.15 Устройство и обслуживание тракторов.Костенко Е., 2002.-336с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.154 Аналитические исследования процессов доменной плавки. И.Г.Товаровский, В.Г.Большаков. 2011 - 206с. ПДВ не нараховується 500,89
10.1.155 Пособие по безопасной эксплуатации кислородных баллонов. Чижиченко В.П.2011 - 196с. Ціна з ПДВ 748,80
10.1.165 Безопасность при работе в электроустановках. Курченко  О.Н. ПДВ не нараховується 73,45
10.1.166 Будур А.И. Стальные конструкции. Справочник конструктора. Изд. 2-е переработанное и дополненное. 2010г. - 300с. ПДВ не нараховується 487,50
10.1.167/1 Металлоконструкции и их монтаж. Фокин Г.С. CD-диск Ціна з ПДВ 999,18
10.1.168 Промальп. Учебное пособие. Кузнецов В.С. 2008 г. — 684 с. ПДВ не нараховується 936,00
10.1.17 Маркшейдерское обеспечение при открытой и подземной разработке месторождений полезных ископаемых. Непапышев А.А., 2003.-92с. ПДВ не нараховується 63,34
10.1.173 Управление финансовой безопасностью предприятия. Бланк И.А. 2009 Ціна з ПДВ 542,88
10.1.18 Общестроительные отделочные работы.Костенко Е.,2003.-382с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.188 Основи економіки. Теорія і практикум. Навчальний посібник. Мазур О. 2008 - 288с. ПДВ не нараховується 206,44
10.1.19 Морская энциклопедия Одессы. 2012 г ПДВ не нараховується 1657,50
10.1.190 Інкотермс 2010. Правила ICC з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі (укр.-англ).2011 - 268 с. ПДВ не нараховується 1146,86
10.1.191 Коментар ICC до правил Інкотермс 2010. Ян Рамберг. (укр.) 2012 ПДВ не нараховується 1339,26
10.1.2 Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения.Кязимов К.,2000.-288с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.202 Теория и практика оптимизации производства материалов, получаемых обжигом во вращающихся печах (на примере керамзита). В.С. Софронов ПДВ не нараховується 313,25
10.1.203 МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції» під ред. Я. Рамберга ПДВ не нараховується 2645,37
10.1.239 Основи статистичної теорії прийому дискретних сигналів. Підручник. Долгов В.І. ПДВ не нараховується 316,37
10.1.240 Блочные симметричные шифры. Методология оценки стойкости к атакам дифференциального и линейного криптоанализа. Монография. Долгов В.И., Лисицкая И.В. ПДВ не нараховується 344,92
10.1.246 Эксплуатация и ремонт паровых и водогрейных котлов. Баранов П.А Ціна з ПДВ 493,74
10.1.247 Котельные установки и парогенераторы. Тепловой расчет парового котла. Бойко Е.А. Ціна з ПДВ 392,34
10.1.248 Котельные установки и парогенераторы. Аэродинамический расчет котельных установок. Бойко Е.А. Ціна з ПДВ 303,81
10.1.249 Котельные установки и их обслуживание. Деев Л.В. Ціна з ПДВ 379,86
10.1.250 Электрическая изоляция трансформаторов высокого напряжения. Шнейдер Г.Я. Ціна з ПДВ 308,49
10.1.251 Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения. Фокин В.М. Ціна з ПДВ 455,52
10.1.252 Перенапряжения в электрических системах и защита от них. Базуткин В.В. Ціна з ПДВ 582,27
10.1.253 Ремонт котлов высокого давления. Беляев А.А. Ціна з ПДВ 429,00
10.1.254 Предупреждение аварий паровых котлов. Баранов П.А. Ціна з ПДВ 503,10
10.1.255 Электрические аппараты высокого напряжения с элегазовой изоляцией Ціна з ПДВ 1227,72
10.1.256 Теплообменники энергетических установок. CD/диск Ціна з ПДВ 521,95
10.1.257 Ограничители перенапряжений в электроустановках 6-750 кВ Ціна з ПДВ 443,04
10.1.260 Электрооборудование электрических станций и подстанций. Рожкова Л.Д. Ціна з ПДВ 1819,35
10.1.263 Механика разрушения бетона. Жуковский И.Н. ПДВ не нараховується 284,70
10.1.268 Основи правознавства. Навчальний посібник, Кононенко І.В. ПДВ не нараховується 135,72
10.1.270 Основи екології. Навчальний посібник, Аніщенко В.О., 2009 р. ПДВ не нараховується 147,03
10.1.271 Водна мікробіологія. Навчальний посібник. Антипчук А.Ф., 2005 р. ПДВ не нараховується 203,58
10.1.272 Водопостачання та каналізація. Підручник, Кравченко В.С., 2009 р. ПДВ не нараховується 271,44
10.1.285 А. Камерштейн. Расчет трубопроводов на прочность. 1963 г. Ціна з ПДВ 1657,50
10.1.293 Пособие по ремонту тракторов ЮМЗ-6. Макаренко Н.Г. Ціна з ПДВ 171,60
10.1.294 Эксплуатация и ремонт тракторов ДТ-75 и ДТ-75М. Макаренко Н.Г. Ціна з ПДВ 358,80
10.1.3 Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий.Костенко Е., 2000.-232с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.329 Антенны. Практическое руководство. Миллер Г. Ціна з ПДВ 391,43
10.1.346 Электротехнический справочник.Практическое применение современных технологий - Корякин-Черняк Сергей Ціна з ПДВ 635,62
10.1.364 А.С.Городецкий, И.Д.Евзеров. Компьютерные модели конструкций (Издание второе дополненное).2007 ПДВ не нараховується 260,00
10.1.365 Барабаш М.С. Козлов С.В. Медведенко Д.В. Комп"ютерні технології проектування металевих конструкцій. 2012. - 572с. ПДВ не нараховується 101,40
10.1.366 Прикладна криптологія: Теорія. Практика. Застосування: підручник для вищих навчальних закаладів. Горбенко І.Д. 2012р. ПДВ не нараховується 670,80
10.1.367 Побудування та аналіз систем, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації: Монографія. Частина 1. Методи побудови та аналізу стандартів та застосування криптографічних систем. Горбенко І.Д. - 2016р. ПДВ не нараховується 670,80
10.1.371 Правила класифікації та побудови малих суден. Бюлетень №1 змін та доповнень Ціна з ПДВ 198,90
10.1.372 Инструкция по замерам толщин на суднах (обязательный дополнительный документ. Приложения 1ПОС). 2013 Ціна з ПДВ 175,89
10.1.373 Правила по предотвращению загрязнения с судов. 2005 Ціна з ПДВ 31,20
10.1.373/1 Правила по предотвращению загрезнения с судов. Бюллетень №2 изменений и дополнений. 2010 Ціна з ПДВ 77,22
10.1.373/2 Правила по предотвращению загрязнения с судов. Бюллетень №3 изменений и дополнений. 2011 Ціна з ПДВ 31,20
10.1.373/3 Правила по предотвращению загрязнения с судов. Бюллетень №4 изменений и дополнений. 2012 Ціна з ПДВ 31,20
10.1.374 Правила класифікації та побудови суден Частина І. Класифікація Том 1.2014 Ціна з ПДВ 110,76
10.1.375 Правила освидетильствования судов (ПОС) Части 1,2,3. Приложения 1, 2. 2012 Ціна з ПДВ 351,00
10.1.375/1 Правила освидетильствования судов (ПОС) Часть 4. 2013 Ціна з ПДВ 143,91
10.1.375/2 Правила освидетильствования судов (ПОС) Часть 5 Приложение 3. 2012 Ціна з ПДВ 250,38
10.1.376 Керівництво з оновлення суден внутрішнього та змішаного плавання. 2015 Ціна з ПДВ 34,32
10.1.377 Рябиков В.В. Техническая эксплуатация и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений. Монография Ціна з ПДВ 1289,34
10.1.378 Настольная книга поставщика. Теодорович Р. В.2007 - 224 с. Ціна з ПДВ 280,80
10.1.379 Мировые стандарты складской логистики. Эдвард Фразелли. 2017 - 336 с. Ціна з ПДВ 932,10
10.1.380 Управление проектами и здравый смысл. Терк У. 2009 - 240 с. Ціна з ПДВ 514,80
10.1.381 Система вознаграждения. Как разработать КРІ. Елена Ветлужских. 2017 - 217с. Ціна з ПДВ 930,80
10.1.382 Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. Практика. Елена Ветлужских. 2016. - 149 с. Ціна з ПДВ 526,50
10.1.383 50 советов по рекрутингу. С. Иванова. 2015. - 256 с. Ціна з ПДВ 795,60
10.1.384 Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании Дж.Вумек, Д. Джонс. 2015. - 472 с. Ціна з ПДВ 1283,10
10.1.385 Новая цель. Как объединить бережливое производство, шесть сигм и теорию ограничений. Дж. Кокс, Д.Джейкоб. 2017. - 400 с. Ціна з ПДВ 1216,80
10.1.386 Организация, планирование и проектирование производства. Операционный менеджмент . Н. Слак, С. Чеймберс. 2009. - 816 с. Ціна з ПДВ 2441,40
10.1.387 А.В.Шимановский  Техническая диагностика и предупреждение  аварийных ситуаций конструкций  зданий и сооружений. 2008. - 462 с. ПДВ не нараховується 471,25
10.1.388 Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. А.С. Городецкий, В.С Шмуклер, А.В. Бондарев. 2003г.- 889 с. ПДВ не нараховується 377,00
10.1.389 Каркасные системы облегченного типа. Шмуклер В.С., Климов Ю.А.,  Буряк, Н.П. 2008 г. - 336с. ПДВ не нараховується 377,00
10.1.390 Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов. 2 тома ПДВ не нараховується 2080,00
10.1.391 Проектування підстанцій електричних мереж. Бахор З. М., Журахівський А. В. 2017 ПДВ не нараховується 405,60
10.1.392 Регулювання дощового стоку в системах водовідведення. Ткачук С. Г., Жук В. М. 2012 ПДВ не нараховується 533,00
10.1.393 Гідротехнічні споруди. В. В. Чернюк, О. Г. Гвоздецький, А. В. Мусієнко.  2017 г. ПДВ не нараховується 596,70
10.1.394 Довідник з вимірювального контролю якості будівельних робіт. Бадьин Г.М. (З CD диском) (рос.мовою). Ціна з ПДВ 1534,00
10.1.43 Пособие по строительству газопроводов из неметаллических труб.Курс лекций по сварке пластмасс.Е.М. Костенко, 2005.-208с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.44 Устройство, ремонт и обслуживание холодильного оборудования.Костенко Е.М., 2004.-408с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.45 Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою. 2004.-56с. ПДВ не нараховується 52,57
10.1.46 Карманный справочник слесаря-монтажника.Лесовой В.Б., 2005.-216с. ПДВ не нараховується 58,11
10.1.48 Допуски и посадки. Справочник.  В двух частях. Якимчук Г.К. ПДВ не нараховується 91,78
10.1.5 Погрузочно-разгрузочные работы. Заднипренко Н., 2000.-214с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.51 Порядок встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки. 2005. ПДВ не нараховується 39,16
10.1.52 Інструкція щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки. 2005. ПДВ не нараховується 26,21
10.1.53 Физики-лирики 2. Шраменко Б.И. и др., 2006.-300с. ПДВ не нараховується 96,10
10.1.54 Пример служения народу. Белецкая О.М., 2007.-528с. ПДВ не нараховується 265,82
10.1.59 Атлас науки. В.П. Леонов, 2007.-225с. ПДВ не нараховується 113,88
10.1.6 Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы.Костенко Е., 2000.-368с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.61 Устройство, монтаж и обслуживание лифтов.Настольная книга электромеханика. Е.М. Костенко, 2006.-384с. ПДВ не нараховується 78,00
10.1.62 Каменные работы. Настольная книга каменщика.Костенко Е.,2005.-256с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.65 Устройство, монтаж и демонтаж современных строительных башенных кранов. Учебное пособие. В.Н. Иванов, 2008.-278с. ПДВ не нараховується 155,06
10.1.65 у Монтаж та демонтаж сучасних будівельних баштових кранів. Навчальний посібник.В.М. Іванов. 2008-278с. ПДВ не нараховується 155,06
10.1.66 Техническая диагностика строительных конструкций зданий. Учебное-методическое практическое справочное пособие. В.В.Савйовский, 2008.-500с. ПДВ не нараховується 313,25
10.1.67/2 Справочник строителя-монтажника по спецработам.Том 2.Типы и характеристика монтируемого оборудования. Котлоагрегаты. Котлы. Бойлеры. Печи. Водонагреватели. Кондиционеры. Воздухонагреватели. Компрессоры. Вентиляция. Системы отопления. Фокин Г.С.,2007.-438с ПДВ не нараховується 480,87
10.1.67/3 Справочник строителя-монтажника по спецработам.Том 3.Металлоконструкции и их монтаж. Материалы. Сортамент. Расчет, изготовление, транспортировка, нормали, ГОСТы. Фокин Г.С., 2007.-508с. ПДВ не нараховується 480,87
10.1.69 Токарное дело. Настольная книга токаря. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.7 Сварочные работы. Настольная книга электрогазосварщика Костенко Е., 2001.-272с. ПДВ не нараховується 65,91
10.1.71 ТЕХНОЛОГІЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. КОНСТРУЮВАННЯ КРИВИХ ЛІНІЙ ПДВ не нараховується 41,18
10.1.72 PARLIAMO L'IALIANO. Учебное пособие по итальянскому языку. Иванченко А.А. 2008г. -240с. ПДВ не нараховується 312,00
10.1.73 Енергія для всіх. Технічний довідник з енергоощадності та відновних джерел енергії. Щербина О. ПДВ не нараховується 316,42
10.1.74 Будинок "нуль енергії". Збірник статей.2009р. Укладач О.Б. Деніс ПДВ не нараховується 421,85
10.1.8 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования. Костенко Е.,2001.-336с. ПДВ не нараховується 73,45
10.1.81 Анализ эффективности логистических систем. Монография. В.И. Оспищев. 2009г. ПДВ не нараховується 173,94
10.1.82 Водоснабжение. Водоотведение.Технологии строительства и реконструкции, эксплуатации и ремонта. Справочник.2008 ПДВ не нараховується 1112,15
10.1.83 Отопление.Технологии монтажа и эксплуатации. Справочник. 2008 г. ПДВ не нараховується 735,15
10.1.84 Строительные и отделочные материалы.Характеристики и технологии. Справочник. 2008 ПДВ не нараховується 546,65
10.1.85 Расчет мощности электродвигателей широкополосных станов горячей прокатки. Переходченко В.А.2009г. ПДВ не нараховується 474,55
10.1.91 Методичний посібник з практичного застосування статистичних методів для підвищення результативності та ефективності систем управління, або як збирати та використовувати дані. Івженко О.М. ПДВ не нараховується 253,03
10.1.93 Вентиляция. Проектирование, монтаж, эксплуатация. Справочник.2009г. ПДВ не нараховується 669,00
10.2.10 Котлы паровые и водогрейные промышленных предприятий. Инструкция по экспертному обследованию (техническому диагностированию) Ціна з ПДВ 1833,00
10.2.11 Трубопроводи пари та гарячої води промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування) Ціна з ПДВ 1755,00
10.2.12 Сосуды, работающие под давлением, на промышленных предприятиях. Инструкция по экспертному обследованию (техническому диагностированию) Ціна з ПДВ 1755,00
10.2.13 Турбіни парові промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування) Ціна з ПДВ 1467,96
10.2.7 Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций. НПАОП 40.1-1.03-76 ПДВ не нараховується 79,09
10.3.16 Техническое обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения. 2008.-96с. Ціна з ПДВ 427,44
1.6.27 Відкриті гірничі роботи. Підручник. А.Ю. Дриженко ПДВ не нараховується 1592,76
1.6.28 Кар`єрні технологічні гірничо-транспортні системи. Дриженко А.Ю. ПДВ не нараховується 1439,10
1.6.32 Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд. Підручник. Кліменко В., Бєлов І., 2005. - 200с. ПДВ не нараховується 84,24
13.1.2 Инженерные системы. Предприятия, продукция, услуги. Украина. 2007 г. ПДВ не нараховується 118,69
20.1.11 Токарное дело. Инструкционные карты ПДВ не нараховується 240,08
Література за тематикою зварювання
10.4.17 Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві.Левченко О., 2004.-98с. ПДВ не нараховується 42,90
10.4.18 Газовая сварка и резка. Кононенко В.Я., 2005.-208с. ПДВ не нараховується 237,25
10.4.19 Англо-український і українсько-англійський словник зварювальної термінології. 2005.-256с. ПДВ не нараховується 210,86
10.4.20 Газотермічна обробка матеріалів. В.М.Корж, 2005.-195с. ПДВ не нараховується 210,86
10.4.21 Плазменно-дуговая сварка углеродных материалов с металлами. Лакомский В.И., 2004.-196с. ПДВ не нараховується 194,74
10.4.25 Способы дуговой сварки стали плавящимся электродом. Г.И. Лащенко, 2006.-384с. ПДВ не нараховується 246,35
10.4.26 Сварка и термическая обработка в энергетике.А.Е.Анохов. П.М.Корольков, 2006.-320с. ПДВ не нараховується 210,86
10.4.27 Термическая обработка сварных соединений. П.М.Корольков, 2006.-176с. ПДВ не нараховується 210,86
10.4.28 Охорона праці в зварювальному виробництві. Левченко О. 2009р. ПДВ не нараховується 122,33
10.4.29 Энергосберегающие технологии послесварочной обработки металлоконструкций. Лащенко Г.И., Демченко.2008г. - 168с. ПДВ не нараховується 210,86
10.4.30 Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом. В.Я.Кононенко. 2007 - 266с. ПДВ не нараховується 210,86
10.4.31 Основы электродуговой и газовой сварки и резки. Пособие сварщика. Под общей редакцией к.т.н. В.И. Дегтяря. - 2015 р. ПДВ не нараховується 455,00
10.4.34 Современные технологии термической и дистанционной резки конструкционных материалов. Кайдалов А.А. 2007 ПДВ не нараховується 166,08
10.4.35 Ручная и механизированная резка и наплавка. Справочник. Кононенко В.Я. ПДВ не нараховується 263,64
10.4.37 Плазменная наплавка. п.В.Гладкий ПДВ не нараховується 237,25
10.4.38 Ручная дуговая сварка. Материалы. Оборудование. Технологии. С.Н. Жизняков, З.А. Сидлин. 2006. — 360 с. ПДВ не нараховується 289,64
10.4.39 Нормирование и расход покрытых электродов при ручной дуговой сварке и наплавке. 2008 ПДВ не нараховується 171,34
10.4.40 Производство электродов для ручной дуговой сварки. З.А. Сидлин ПДВ не нараховується 267,54
10.4.41 Правила охорони праці під час паяльних робіт. НПАОП 28.52-1.32-14 Ціна з ПДВ 50,08
10.4.42 Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів. НПАОП 28.0-1.35-14 Ціна з ПДВ 50,08
10.4.9 р Правила охраны труда при сварке металлов НПАОП 28.52-1.31-13 Ціна з ПДВ 60,22
10.4.9 у Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13 Ціна з ПДВ 60,22
Технічна література з енергетики та теплопостачання, ГКД, РД та ін.
10.5.10 РД 34.17.102-88. Инструкция по применению портативных намагничивающих устройств при проведении магнитопорошковой дефектоскопии деталей энергооборудования без зачистки поверхности Ціна з ПДВ 24,02
10.5.102 РД 34.10.404-87, 405-87. Нормы удельного расхода поваренной соли для регенерации натрий-катионитных фильтров водоподготовительных установок. Методические указания по применению норм удельного расхода п Ціна з ПДВ 37,28
10.5.103 РД 34.10.407-85. Нормы расхода реагентов для предпусковых и эксплуатационных химических очисток теплоэнергетического оборудования теплоэлектростанций Ціна з ПДВ 72,07
10.5.104 РД 34.10.412-87. Нормы расхода реактивов и лабораторной посуды для химического контроля на тепловых электростанциях. Ціна з ПДВ 60,37
10.5.105 РД 34.10.416-89. Методические указания по расчёту норм расхода серной кислоты и каустической соды на эксплуатационные нужды оборудования тепловых электростанций Ціна з ПДВ 66,46
10.5.107 ГКД 34.10.501-96. Витрата газомазутного палива під час спалювання кам'яного вугілля з виходом летких речовин 20 % і більшим на ТЕС України. Норми Ціна з ПДВ 73,16
10.5.11 РД 34.17.205-90. Инструкция по приварке штуцеров к коллекторам из стали 12Х1МФ аустинитными электродами без термической обработки Ціна з ПДВ 28,86
10.5.111 РД 34.10.552-87. Индивидуальные нормы расхода трансформаторного масла на ремонтные нужды для оборудования энергопредприятий Ціна з ПДВ 54,76
10.5.117 ГКД 34.11.102-97. Атестація метрологічних підрозділів підприємств галузі на право ремонту, повірки та калібрування засобів вимірювань. Правила проведення Ціна з ПДВ 90,17
10.5.118 РД 34.11.105-89. Методические указания. Паспорт метрологической службы, порядок составления и ведения. Ціна з ПДВ 60,37
10.5.122 ГКД 34.11.312-96. Витрата живильної води за підігрівником високого тиску енергетичного блока. Методика виконання вимірювань. Ціна з ПДВ 60,37
10.5.126 ГКД 34.11.401-95. Перелік технологічних параметрів, засоби вимірювань яких підлягають державній перевірці. Ціна з ПДВ 31,67
10.5.127 ГКД 34.11.402-97. Відомча повірка засобів вимірювань. Порядок проведення Ціна з ПДВ 72,07
10.5.128 ГКД 34.11.403-97. Головные и базовые организации метрологической службы Министерства энергетики и электрификации Украины. Правила проведения аттестации. Ціна з ПДВ 72,07
10.5.129 ГКД 34.11.404-97. Порядок переведення до розряду індикаторів робочих засобів вимірювань, що використовуються на енергопідприємствах Міненерго України. Правила. Ціна з ПДВ 25,90
10.5.13 РД 34.17.412-88. Методические указания по применению электропотенциального метода измерения глубины трещин в металле электрооборудования Ціна з ПДВ 24,02
10.5.130 ГКД 34.11.404-97. Зміна № 1 до ГКД 34.11.404-97 Ціна з ПДВ 24,02
10.5.133 РД 34.17.401-88. Положение о входном контроле металла теплоэнергетических установок с давлением 9 Мпа и выше Ціна з ПДВ 37,28
10.5.136 ГКД 34.20.171-96. Обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах 110-750 кВ. Методика Ціна з ПДВ 170,82
10.5.137 ГКД 34.20.172-95. Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6-35 кВ. Ціна з ПДВ 222,77
10.5.138 РД 34.20.173-84. Указания по составлению карт уровней изоляции ВЛ и распределительных устройств в районах с загрязнённой атмосферой Ціна з ПДВ 90,17
10.5.139 ГКД 34.20.173-96. Методичні вказівки з розрахунку проводів методом граничних станів. Ціна з ПДВ 72,07
10.5.14 РД 34.20.568-91. Методические указания по применению устройств ограничения налипания мокрого снега на провода ВЛ-10-220 кВ Ціна з ПДВ 28,86
10.5.141 ГКД 34.20.301-96. Програма випробувань на ТЕС, ГЕС, в енергосистемах, теплових і електричних мережах. Положення про порядок розробки, узгодження і затвердження. Ціна з ПДВ 50,70
10.5.144 ГКД 34.20.503-97. Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ, и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ Ціна з ПДВ 222,77
10.5.145 ГКД 34.20.504-94. Теплові мережі. Інструкція з експлуатації. Ціна з ПДВ 107,64
10.5.148 ГКД 34.20.562-96. Повітряні лінії електропередачі напругою 6-750 кВ. Інструкція з визначення місць пошкодження. Ціна з ПДВ 84,40
10.5.15 ГКД 34.20.591-96. Руководящие указания по консервации теплоэнергетического оборудования Ціна з ПДВ 91,10
10.5.150 ГКД 34.20.565-96. Теплові мережі. Правила організації аварійно-відновлювальних робіт Ціна з ПДВ 66,46
10.5.151 ГКД 34.20.566-96. Організація протиаварійної роботи у Міненерго України. Положення Ціна з ПДВ 101,87
10.5.153 ГКД 34.20.621-96. Теплові мережі. Типова інструкція з оперативних перемикань у теплових схемах ТЕС і теплових мереж. Книга 2. Виконання оперативних перемикань у теплових мережах. Ціна з ПДВ 182,52
10.5.157 ГКД 34.21.341-93. Гідротехнічні споруди електростанцій. П'єзометричний контроль. Інструкція Ціна з ПДВ 113,26
10.5.16 РД 34.26.301-91. Инструкция по организации эксплуатации, порядку и срокам проверки импульсно-предохранительных устройств котлов с рабочим давлением пара выше 4,0 Мпа Ціна з ПДВ 48,05
10.5.160 ГКД 34.21.542-93. Гідротехнічні споруди гідроелектростанцій. Інструкція з експлуатації. Ціна з ПДВ 60,37
10.5.164 ГКД 34.22.501-96. Силікатна обробка підживлювальної води мережного тракту на ТЕЦ. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 60,37
10.5.165 ГКД 34.22.502-95. Хімічні очистки конденсаторів турбін і теплообмінних апаратів на теплових електростанціях.Методичні вказівки Ціна з ПДВ 72,07
10.5.166 ГКД 34.22.601-96. Технології та обладнання систем технічного водопостачання ТЕС. Рекомендації щодо зменшення витрат води Ціна з ПДВ 66,46
10.5.17 РД 34.26.304-91. Инструкция по организации эксплуатации, порядку и срокам проверки импульсно-предохранительных устройств котлов с рабочим давлением пара от 1,4 до 4,0 Мпа (включительно) Ціна з ПДВ 28,86
10.5.173 РД 34.23.504-87. Типовая инструкция по эксплуатации пробоотборников и разделочных машин твёрдого топлива на электростанциях. Ціна з ПДВ 72,07
10.5.174 ГКД 34.24.601-94. Заміна торцевих стінок млинів кульових барабанних ШБМ-400/800 (Ш-50), ШБМ-370/850 (Ш-50А). Типова інструкція. Ціна з ПДВ 54,76
10.5.175 ГКД 34.24.602-95. Млини кульові барабанні. Типова інструкція на ремонт. Ціна з ПДВ 90,17
10.5.177 ГКД 34.26.503-96. Котли парові стаціонарні. Правила розробки режимних карт Ціна з ПДВ 54,76
10.5.178 ГКД 34.26.505-96. Водогрійний газомазутний котел КВГМ-180-150. Інструкція з експлуатації. Ціна з ПДВ 84,40
10.5.179 РД 34.26.507-91. Типовая инструкция по эксплуатации газомазутного водогрейного котла КВГМ-100 Ціна з ПДВ 66,46
10.5.18 РД 34.37.514-91. Методические указания по комплексной обработке воды барабанных котлов давлением 40-100 кгм/см2 (3,9-9,8 МПа) Ціна з ПДВ 28,86
10.5.181 ГКД 34.26.702-96. Промислові опалювальні котельні. Методика складання нормативних характеристик Ціна з ПДВ 72,07
10.5.188 ГКД 34.30.401-93. Методические указания по наладке и эксплуатации водоструйных эжекторов конденсационных установок паровых турбин. Ціна з ПДВ 78,78
10.5.189 ГКД 34.30.501-93. Паротурбінне обладнання ТЕС. Методика з консервації підігрітим повітрям. Ціна з ПДВ 66,46
10.5.19 РД 34.43.302-91. Методические указания по использованию отработанных турбинных и трансформаторных масел на технологические нужды энергетических предприятий Ціна з ПДВ 24,02
10.5.190 ГКД 34.32.603-95. Машини відцентрові тягодуттьові. Типова інструкція на ремонт Ціна з ПДВ 78,78
10.5.195 ГКД 34.35.105-95. Обсяг технологічних вимірювань, сигналізації та автоматичного регулювання на тепллових електростанціях. Методичні вказівки. Ціна з ПДВ 170,82
10.5.197 РД 34.35.302-90. Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций Ціна з ПДВ 159,43
10.5.198 ГКД 34.35.401-95. Вміст кисню в димових газах котлоагрегатів ТЕС. Методичні вказівки з налагодження та експлуатації електрохімічних киснемірів. Ціна з ПДВ 60,37
10.5.199 ГКД 34.35.406-96. Контроль хімічного складу димових газів котлів ТЕС. Методичні вказівки з налагодження та експлуатації стаціонарних багатокомпонентних газоаналізаторів. Ціна з ПДВ 48,98
10.5.2 ГКД 34.17.402-96. Унифицированные методики ультразвукового контроля основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Ч. 2. Контроль элементов трубопроводов Ціна з ПДВ 43,37
10.5.20 РД 34.45.509-91. Типовая инструкция по эксплуатации электродвигателей в установках для собственных нужд Ціна з ПДВ 48,05
10.5.201 ГКД 34.35.501-93. Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкція з обслуговування для оперативного персоналу. Ціна з ПДВ 159,43
10.5.203/1 Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках. 2018 ПДВ не нараховується 99,00
10.5.206 ГКД 34.35.603-95. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ. Правила Ціна з ПДВ 119,03
10.5.209 ГКД 34.37.401-96. Енергоблоки потужністю 300 МВт. Хімічна очистка живильного і пароводяного трактів від мідних відкладень перед переведенням їх на нейтрально-кисневий водяний режим. Методика Ціна з ПДВ 66,46
10.5.21 ОСТ 26-01-84-78. Швы сварных соединений стальных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика магнитопорошкового метода контроля Ціна з ПДВ 38,22
10.5.211 РД 34.37.403-91. Методические указания по эксплуатационной химической очистке котлов энергоблоков сверхкритического давления Ціна з ПДВ 96,10
10.5.212 РД 34.37.408-70. Инструкция по щелочению паровых водогрейных котлов Ціна з ПДВ 51,95
10.5.214 ГКД 34.37.502-96. Изменение №1, 2. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых сетей на ТЭЦ. Руководящие указания. Ціна з ПДВ 43,37
10.5.215 ГКД 34.37.502-96. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых сетей на ТЭЦ. Руководящие указания. Ціна з ПДВ 165,20
10.5.216 РД 34.37.504-83 Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей Ціна з ПДВ 37,28
10.5.217 ГКД 34.37.506-96. Знесолюючі установки з блочним включенням фільтрів. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 96,10
10.5.22 ОСТ 34-38-453-79. Котлы паровые стационарные. Ремонтнопригодность. Общие требования Ціна з ПДВ 43,37
10.5.220 РД 34.37.520-88. Методические указания по введению водно-химического режима на энергоблоках сверхкритического давления с помощью автоматических приборов химконтроля Ціна з ПДВ 54,76
10.5.224 РД 34.43.102-89. Типовая инструкция по эксплуатации турбинных масел Ціна з ПДВ 37,28
10.5.225 РД 34.43.104-88. Методические указания по вводу присадок в турбинное масло Тп-22С и Тп-30 Ціна з ПДВ 31,67
10.5.228 РД 34.44.205-89. Методические указания по входному контролю качества твёрдого топлива, поступающего на электростанции, с использованием механических пробоотборников Ціна з ПДВ 31,67
10.5.23 ОСТ 36-59-81. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Радиографический метод Ціна з ПДВ 81,59
10.5.230 РД 34.45.302-88. Методические указания по проведению виброакустических испытаний для оценки состояния прессовки зубцов крайних пакетов сердечника статора гидрогенератора Ціна з ПДВ 54,76
10.5.231 ГКД 34.46.401-96. Трансформатори силові. Пристрої перемикання відгалужень обмоток трансформаторів РПН під навантаженням типів PC, SDV, SCV, SAV. Методичні вказівки з налагодження Ціна з ПДВ 96,10
10.5.235 ГКД 34.47.401-95. Маломасляні вимикачі типу ВМТ напругою 110 - 220 кВ. Методичні вказівки з налагодження Ціна з ПДВ 73,16
10.5.24 ОСТ 108.004.101-80. Контроль неразрушающий. Люминесцентный, цветной и люминесцентно-цветной методы Ціна з ПДВ 52,88
10.5.240 ГКД 34.51.502-97. Применение полимерных изоляционных конструкций в энергетике. Руководство по применению Ціна з ПДВ 73,16
10.5.241 ГСТУ 34-204-88-002-98. Труби для теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною оболонкою з поліетилену. Загальні технічні умови Ціна з ПДВ 136,34
10.5.243 ОСТ 108.940.02-82Швы сварных стыковых соединений трубопроводов тепловых электростанций. Типы и основные размеры Ціна з ПДВ 28,86
10.5.244 ГКД 34.25.301-96. Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9 Мпа і вище Ціна з ПДВ 28,86
10.5.245 РД 2730.940.103-92. Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Общие требования Ціна з ПДВ 28,86
10.5.246 РДИ 204 УССр 69-90. Инструкция по диагностированию металла паровых и водогрейных котлов Ціна з ПДВ 28,86
10.5.247 ОСТ 108.030.133-84. Элементы трубные поверхностей нагрева паровых котлов давлением менее 4 Мпа, водогрейных котлов и котлов-утилизаторов. Технические требования. Приемка и методы контроля Ціна з ПДВ 38,22
10.5.248 Методические указания по проведению контроля металла паровых котлов, имеющих клепанные барабаны и вальцовочные соединения с целью определения их работоспособности Ціна з ПДВ 28,86
10.5.25 ОСТ 108.030.30-79Е. Котлы стационарные. Стальные конструкции. Общие ТУ Ціна з ПДВ 57,56
10.5.250 РД 26-01-169-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность днищ в местах крепления опор-стоек Ціна з ПДВ 28,86
10.5.251 ОСТ 34-42-723-85 - ОСТ 34-42-745-85. Сборочные единицы и детали подвесок стационарных трубопроводов Рраб<2,2МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС Ціна з ПДВ 263640,00
10.5.252 ОСТ 34-42-610-84 - ОСТ 34-42-623-84. Опоры и подвески станционных трубопроводов с параметрами среды Рраб,<2,2МПа и tраб<425°С ТЭС из унифицированных деталей Ціна з ПДВ 3137,29
10.5.256 Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура. ГНД 34.09.205-2004. Ціна з ПДВ 131,82
10.5.259 Випробування та контроль заземлювальних пристроїв електроустановок. Типова інструкція. СОУ 31.2-21677681-19:2009 Ціна з ПДВ 150,54
10.5.26 ОСТ 108.030.40-79. Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов. Общие ТУ Ціна з ПДВ 72,07
10.5.263 Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения. РД 34.20.401-83 Ціна з ПДВ 38,22
10.5.264 Повітряні лінії електропередавання напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації. СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Ціна з ПДВ 26,52
10.5.264/1 Книга. Зміна № 1 до СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007. Повітряні лінії електропередавання напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації.(зміна 2009р.) Ціна з ПДВ 53,04
10.5.265 Оперативні блокування безпеки в розподільчих пристроях високої напруги. ГКД 34.35.502-93. Ціна з ПДВ 97,50
10.5.267 РД 34.10.410-89 Нормы расхода этилового спирта для организаций и предприятий МЭ СССР. Часть 1 Ціна з ПДВ 155,06
10.5.268 РД 34. 10.411-89 Нормы расхода этилового спирта для организаций и предприятий МЭ СССР.Часть 2 Ціна з ПДВ 237,28
10.5.269 РД 34.09.603–88 Методические указания по организации контроля состава и свойств золы и шлаков, отпускаемых потребителям тепловыми электростанциями Ціна з ПДВ 79,09
10.5.27 ОСТ 108.320.102-78. Трубы бесшовные из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Сортамент Ціна з ПДВ 24,02
10.5.270 РД 34.44.201-84 Методика определения шлакующих свойств твердых энергетических топлив в лабораторных условиях: МТ 34-70-018-84 Ціна з ПДВ 79,09
10.5.271 Инструкция по эксплуатации электрооборудования 0,4 кВ Ціна з ПДВ 31,98
10.5.272 Инструкция по испытанию изоляции электрооборудования повышенным напряжением Ціна з ПДВ 53,04
10.5.273 Инструкция по техническому обслуживанию щитов переменного и постоянного тока Ціна з ПДВ 105,69
10.5.274 Инструкция по эксплуатации заземляющих устройств электроустановок Ціна з ПДВ 74,10
10.5.275 Инструкция по монтажу термоусаживаемых соединительных и концевых муфт Ціна з ПДВ 131,82
10.5.276 Сборник инструкций по ремонту оборудования РЭС Ціна з ПДВ 84,63
10.5.278 РД 34.09.602-88 Зола-унос тепловых электростанций. Нормативные характеристики. Ціна з ПДВ 65,91
10.5.279 РД 34.37.523.7.8.9.10-88 Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения показателей качества. Методы определения щелечности, жесткости; фосфатов, окисляемости воды. Ціна з ПДВ 419,25
10.5.28 Влияние на окружающую среду выбросов тепловых электростанций в атмосферу. Методы снижения образования окислов азота в топках котлов Ціна з ПДВ 33,54
10.5.280 РД 34.37.518-72 Руководящие указания по известкованию воды на электростанциях. Ціна з ПДВ 472,68
10.5.281 РД 34.35.606-87 Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений: КО 34-38-003-87 Ціна з ПДВ 76,44
10.5.282 РД 34.35.611-74 Нормы по составу и периодичности техническкого обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых элетростанциях. Ціна з ПДВ 31,98
10.5.283 РД 34.35.610-75 Нормы периодического капитального ремонта средств измерений, автоматизации и систем технологических защит на тепловых электростанциях. Ціна з ПДВ 31,98
10.5.284 РД 34.35.605-77 Нормы периодичннности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления. Ціна з ПДВ 31,98
10.5.285 РД 153-34.1-003-01 Сварка, темообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1С-2001). Ціна з ПДВ 469,30
10.5.286 КО 34-34-003-87 Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений. Ціна з ПДВ 258,57
10.5.287 ГКД 341.004.001-94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ. Ціна з ПДВ 421,98
10.5.288 РД 24.031.120-91 Методические указания. Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. Ціна з ПДВ 88,01
10.5.289 Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей, силовых трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов. Ціна з ПДВ 87,75
10.5.29 Информационное письмо №2-93. Режим остановки барабанных котлов со спуском воды при избыточном давлении Ціна з ПДВ 24,02
10.5.290 ГКД 34.37.301-93 Аналіз води і пара на теплових електростанціях. Методика Ціна з ПДВ 845,00
10.5.293р Инструкция по испытанию  воздушных выключателей. Ціна з ПДВ 45,24
10.5.294 ГКД 34.03.802-97 Типова інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередавання 0,4-750 КВ Ціна з ПДВ 30,03
10.5.295 Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям. РД 34.03.229-88 Ціна з ПДВ 39,39
10.5.296 Инструкция по проверке правильности включения реле направления мощности. РД 34.35.303-66 Ціна з ПДВ 72,15
10.5.297 Инструкция по проверке и наладдки реле тока и напряжения серий ЭТ РТ ЭН РН. РД 34.35.307-79 Ціна з ПДВ 114,27
10.5.298 СОУ‑Н МПЕ 40.1.03.309:2005. Інструкція щодо застосування вогнегасних покриттів для кабелів у кабельних спорудах. Ціна з ПДВ 858,00
10.5.299 ГКД 34.09.109-2003. Методика з інвентаризації вугілля на електростанціях Ціна з ПДВ 858,00
10.5.30 Информационное письмо №2-95. Усовершенствование периодической продувки барабанных котлов высокого давления Ціна з ПДВ 24,02
10.5.300 ГТР 34.09.110-2003 Вхідний  контроль  палива  на  ТЕС  та  організація  претензійної
роботи. Методичні вказівки
Ціна з ПДВ 858,00
10.5.31 Противоаварийный циркуляр №Ц-02-89 (т). О предотвращении разрывов трубопроводов за регулирующими клапанами питания котлов Ціна з ПДВ 28,86
10.5.32 ГКД 34.20.566-96. Организация противоаварийной работы Минэнерго Украины Ціна з ПДВ 33,54
10.5.34 ГСТУ 34.004-96. Воды производственные тепловых электростанций. Метод отбора проб Ціна з ПДВ 38,22
10.5.35 ГСТУ 34.007-96. Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения кислотности Ціна з ПДВ 43,37
10.5.36 ГСТУ 34.008-96. Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения содержания свободной угольной кислоты Ціна з ПДВ 43,37
10.5.37 ГСТУ 34.009-96. Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения жесткости Ціна з ПДВ 57,56
10.5.38 ГСТУ 34.010-96. Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения содержания кальция и магния Ціна з ПДВ 48,05
10.5.39 ГСТУ 34.011-96. Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения содержания железа Ціна з ПДВ 62,24
10.5.4 ГКД 34.26.501-94. Котли високого тиску, обстеження стану металу і умов експлуатації барабанів. Інструкція Ціна з ПДВ 48,05
10.5.40 ГСТУ 34.013-96. Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения содержания кремниевой кислоты Ціна з ПДВ 76,91
10.5.41 ГСТУ 34.014-96. Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения фосфатов Ціна з ПДВ 62,24
10.5.42 ОСТ 108.034.04-82. Котлы паровые стационарные, утилизаторы и технологические. Методы испытаний Ціна з ПДВ 28,86
10.5.43 Инструкция по контролю металла межцеховых паропроводов на предприятиях Минчермета СССР Ціна з ПДВ 33,54
10.5.44 Рекомендации по применению радиоизотопных методов определения зольности углей, поступающих на электростанции Ціна з ПДВ 24,02
10.5.49 ГСТУ 34.005-96. Води виробничі теплових електростанцій. Метод приготування очищеної води Ціна з ПДВ 101,87
10.5.5 РД 24.031.121-91. Оснащения паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды Ціна з ПДВ 81,59
10.5.50 ГСТУ 34.006-96. Води виробничі теплових електростанцій. Метод визначення лужності Ціна з ПДВ 78,78
10.5.51 ГСТУ 34.012-96. Води виробничі теплових електростанцій. Метод визначення вмісту міді Ціна з ПДВ 124,96
10.5.52 ГСТУ 34.015-2000. Фасонні елементи трубопроводів теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною оболонкою з поліетилену. Загальні технічні умови. Ціна з ПДВ 78,78
10.5.53 ГКД 34.02.401-96. Системи гідрозоловидалення ТЕС. Методика розрахунку показників якості освітленої води Ціна з ПДВ 73,16
10.5.55 ГКД 34.03.102-96. Охорона праці в проектах організації будівництва робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці Ціна з ПДВ 225,89
10.5.56 РД 34.03.103-87 Положение о ведомственном надзоре за состоянием газового хозяйства тепловых электростанций Минэнерго СССР. Ціна з ПДВ 90,17
10.5.57 ГКД 34.03.203-98. Охорона праці під час складання великогабаритних металоконструкцій на підприємствах та в організаціях Міненерго України. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 90,17
10.5.59 ГКД 34.03.302-98. Положення про службу пожежної безпеки Міненерго України. Ціна з ПДВ 43,37
10.5.6 РД 24.200.17-90. Сосуды и аппараты из титана. Нормы и методы расчета на прочность Ціна з ПДВ 48,05
10.5.62 РД 34.03.352-89. Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива. А4 формат.НПАОП 40.3-1.05-89 Ціна з ПДВ 91,73
10.5.63 ГКД 34.03.502-95. Психофізіологічне забезпечення праці оперативних працівників на підприємствах Міненерго України. Положення. Ціна з ПДВ 43,37
10.5.64 ГКД 34.03.803-97. Типова інструкція з охорони праці робітників-електролінійників на будівництві повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище Ціна з ПДВ 78,78
10.5.65 ГКД 34.03.804-97. Типова інструкція з охорони праці при роботах в замкнених просторах Ціна з ПДВ 43,37
10.5.66 ГКД 34.03.805-97. Типова інструкція з охорони праці для жерстяників, зайнятих на роботах з покриття теплової ізоляції металевим листом Ціна з ПДВ 48,98
10.5.68 ГКД 34.05.101-96. Нормативи технічного обслуговування і планового ремонту обладнання електростанцій. Види та форми документів нормативів. Правила складання та оформлення. Порядок розроблення узгодження Ціна з ПДВ 78,78
10.5.90 РД 34.09.206-83. Нормы расхода электроэнергии и тепла на размораживание твёрдого топлива при разгрузке Ціна з ПДВ 37,28
10.5.91 РД 34.09.211-84. Нормы расхода тепла на водоподготовительную установку Ціна з ПДВ 25,90
10.5.99 ГКД 34.10.382-92. Производственные нормы расхода материалов для эксплуатации оборудования 110-750 кВ Ціна з ПДВ 107,64
Довідники кваліфікаційних характеристик за випусками
(за відсутності необхідного у переліку- звертайтеся до вашого менеджера)
11.1.1/1 Випуск 1. "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності". 1.Керівники. 2008р. ПДВ не нараховується 459,03
11.1.1/2 Випуск 1. "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності". 2.Робітники. 2008р. ПДВ не нараховується 459,03
11.1.1/3 Випуск 1. "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності". Розділ 3 "Діяльність органів управління підприємствами". 2007р. ПДВ не нараховується 419,25
11.1.10 Випуск 11. "Виробництва харчової промисловості".2011 р. ПДВ не нараховується 459,03
11.1.15 Випуск 23. "Загальні професії хімічних виробництв". 2008 ПДВ не нараховується 458,25
11.1.18 Випуск 35. "Виробництво цементу та інших будівельних матеріалів і виробів". 2006р. ПДВ не нараховується 296,79
11.1.26 Випуск 45. "Електротехнічне виробництво". 2006р. ПДВ не нараховується 503,10
11.1.27 Випуск 46. "Виробництво пристроїв і деталей електронного устаткування". Частина 2. "Робітники". 3 книги Ціна з ПДВ 949,13
11.1.28 Випуск 47. "Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку". 2007р. ПДВ не нараховується 198,12
11.1.39 Випуск 62. "Виробництво та розповсюдження електроенергії". 2006р. В двох частинах. Зі змінами 2009-2011 р. ПДВ не нараховується 680,16
11.1.40 Випуск 63. "Газове господарство міст, селищ та населених пунктів". 2005р. ПДВ не нараховується 171,60
11.1.44 Випуск 67. "Водний транспорт". 2005р. ПДВ не нараховується 540,54
11.1.50 Випуск 87. "Житлове та комунальне господарство населених пунктів" Зі змінами 2012 р. ПДВ не нараховується 436,80
11.1.56 Випуск 19. "Коксохімічне виробництво" ПДВ не нараховується 68,51
11.1.57 Випуск 40. "Чорна металургія". 2002.-852с. ПДВ не нараховується 170,82
11.1.58 Випуск 41. "Кольорова металургія". 2002. ПДВ не нараховується 105,43
11.1.59 Випуск 43. "Виробництво металевих електродів". 2002.-64с. ПДВ не нараховується 55,38
11.1.60 Випуск 44. "Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів". 2002.- 96с. ПДВ не нараховується 184,60
11.1.70 Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно та відеофільмів. 2007р. ПДВ не нараховується 198,12
11.1.71/1 Випуск 42. "Оброблення металу". Частина 2. "Робітники". Книга 1 "Металеве лиття" "Зварювання металу". 2007р. ПДВ не нараховується 419,25
11.1.71/2 Випуск 42. "Оброблення металу". Частина 2. "Робітники". Книга 2 "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів,металевих резервуарів та подібних виробів" "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброб. металу" ПДВ не нараховується 324,48
11.1.71/3 Випуск 42. "Оброблення металу". Частина 2. "Робітники". Книга 3 "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та материалів", "Покриття металів металами. Фарбування." 2006р. ПДВ не нараховується 440,31
11.1.71/4 Випуск 42. "Оброблення металу". Частина 2. "Робітники". Книга 4 "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування". 2007р. ПДВ не нараховується 419,25
11.1.74 Випуск 69. Автомобільний транспорт. Розділ 1. Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних ствнцій, вантажних станцій, транспортно-експедиторських підприємств. 2006р. Зі змінами 2012 р. ПДВ не нараховується 340,08
11.1.78 Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення, телебачення, агенств із друку, видання газет та інших засобів інформації. 2005р. ПДВ не нараховується 92,30
11.1.8 Випуск 7. "3агальні професії виробництв харчової промисловості". 2005р. ПДВ не нараховується 249,99
11.1.90 Випуск 89. "Перелік професій працівників за випусками Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника із зазначенням професій національних випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" 2008р. ПДВ не нараховується 593,06
11.1.91 Випуск 90. "Абетковий перелік професій працівників за національними випусками Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників із зазначенням професій Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника" 2008р. ПДВ не нараховується 711,88
11.1.94/1 Збірник ГН 3 «Кам’яні роботи». Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Ціна з ПДВ 337,48
11.1.94/3 Випуск 2 «Малярні роботи» Збірника ГН 8 «Опоряджувальні роботи» галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Ціна з ПДВ 337,48
11.1.94/4 Випуск 5 «Облицювальні роботи» Збірника ГН 8 «Опоряджувальні роботи» Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Ціна з ПДВ 337,48
11.1.94/6 Збірник ГН 7 «Покрівельні роботи». Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Ціна з ПДВ 337,48
Міжгалузеві норми часу на роботи 
(за відсутності необхідного збірника - звертайтеся до вашого менеджера)
12.1.2 Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Частина II. Токарно-карусельні верстати. 1999 - 133 с. ПДВ не нараховується 229,32
12.1.22 Міжгалузеві укрупнені норми часу на роботи, що виконуються на свердлильних  верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. 2005р. ПДВ не нараховується 356,07
12.1.24 Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на токарно-гвинторізних верстатах.  Одиничне та малосерійне виробництво. 2003р. (російська мова) ПДВ не нараховується 363,87
12.1.31/1 Галузеві норми часу на проведення експертних робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки. Частина IV ПДВ не нараховується 2372,76
12.1.4 Міжгалузеві нормативи режимів різання для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах. Частина І. Книга 1 та книга 2. Токарні, карусельні, токарно-револьверні, алмазно-розточні, свердлильні (У двох книгах) ПДВ не нараховується 685,46
12.10.13 Методика оцінювання складності праці робітників різних професійних груп з метою розрізнення рівнів тарифної оцінки шкали кваліфікаційних розрядів. 2006 р. ПДВ не нараховується 316,42
12.10.4 Нормування праці на підприємстві. Питання організації. 1997 - 10с. ПДВ не нараховується 105,56
12.6.10 Міжгалузеві норми чисельності робітників,що обслуговують громадські будівлі(будівлі управлінь,конструкторські і проектні організації) ПДВ не нараховується 205,61
12.6.7 Міжгалузеві норми чисельності працівників, зайнятих експлуатацією та обслуговуванням роботизованих дільниць на підприємстві. 2006р. ПДВ не нараховується 303,29
12.6.9 Міжгалузеві норми чисельності робітників з обслуговування електричних мереж. 2006р. ПДВ не нараховується 184,60
12.7.25 Отраслевые укрупненные норативы времени на изготовление деревянных модельных комплектов по типовым технологическим процессам. 1989.-368с. ПДВ не нараховується 436,64
12.7.26 Укрупненные нормативы времени на формовочные работы по изготовлению форм для мелкого и среднего литья. Крупно-, средне-, мелкосерийное и единичное производство. 1985.-272с. ПДВ не нараховується 436,64
12.7.27 Укрупненные нормативы времени на формовочные работы по изготовлению форм для крупного литья. Единичное, мелко-, средне-, крупносерийное производство. 1985.-296с. ПДВ не нараховується 436,64
12.7.28 Укрупненные нормативы времени на очистно-обрубные работы. Единичное, мелко-, средне-, крупносерийное производство. 1986.-252с. ПДВ не нараховується 436,64
12.8.14 Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду. 2005.-72с. ПДВ не нараховується 65,39
12.8.17 Норми часу на роботи,що виконуються майстрами виробничих дільниць на підприємствах машинобудування. 2007р. ПДВ не нараховується 158,21
12.8.7 Єдині норми часу на креслярські та копіювальні роботи. - 24с. ПДВ не нараховується 92,43
12.9.1 Типові норми обслуговування для прибиральників виробничих приміщень промислових підприємств. - 19с. ПДВ не нараховується 129,22
12.9.3 Нормативи часу на прибирання службових і культурно-побутових приміщень. - 25с. ПДВ не нараховується 118,56
Довідники з металу
13.1.14 Справочник по сортовому прокату. 2011.-300с. ПДВ не нараховується 448,24
13.1.19 Справочник по трубам стальным. Хорольский Д.Ю. ПДВ не нараховується 479,83
       
13.1.7 Довідник з металопрокату. Хорольський Д.Ю.,2007.-530с. ПДВ не нараховується 434,98
13.1.7 р Справочник по металлопрокату. 2008.-818 с. Хорольский Д.Ю. ПДВ не нараховується 506,22
Безпека дорожнього руху
14.1.12 Порядок обліку дорожньо-транспортних пригод. 2005. ПДВ не нараховується 26,21
14.1.14 Інструкція про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та обміну інформацією між закладами охорони здоров'я і органами внутрішніх справ.2007. ПДВ не нараховується 37,91
14.1.15 СОУ 45.2-00018112-018:2007. Безпека дорожнього руху. Матеріали для горизонтальної розмітки із світлоповертальними властивостями. Загальні технічні вимоги Ціна з ПДВ 290,03
14.1.17 Дорожньо-транспортні пригоди. Гузь Л.Є. 2009р. ПДВ не нараховується 421,85
14.1.19 Правила дорожнього руху з коментарями та ілюстраціями. 2018р. Дерех З. Д., Душник В. Ф. ПДВ не нараховується 208,26
14.1.19 р Правила дорожного движения с комментариями и иллюстрациями. Дерех З.Д., Душник В.Ф. 2018 ПДВ не нараховується 208,26
14.1.1р Правила дорожного движения. С изменениями 2017 г. ПДВ не нараховується 33,80
14.1.1у Правила дорожнього руху. Зі змінами 2018 р ПДВ не нараховується 46,80
14.1.20 Закон України про дорожній рух. Зі змінами 2018 р. ПДВ не нараховується 85,80
14.1.21 Правила дорожного движения. Комментарии. Основные требования к международному движению. Владимир Караваев. 2013 г. ПДВ не нараховується 210,86
14.1.22 Тести за Правилами дорожнього руху України. 2018 ПДВ не нараховується 373,10
Цивільний захист, техногенна безпека
16.1.11 Сигнали цивільного захисту. Комплект з 3-х плакатів А4 формата Ціна з ПДВ 76,28
16.1.11л Сигнали цивільного захисту. Комплект з 3-х плакатів А4 формата. Ламіновані Ціна з ПДВ 91,26
16.1.13 Рятувальні роботи під час ліквідації надзвичайних сітуацій. Часть 1. Пшеничний В., 2006.-240с. ПДВ не нараховується 91,78
16.1.16у Правила техногенної безпеки. 2018р. ПДВ не нараховується 49,30
16.1.17 Інструкція з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту. 2007.-56с. ПДВ не нараховується 76,05
16.1.19 Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях.Посібник. Г.С. Яцина, 2007.-172с. ПДВ не нараховується 99,00
16.1.21 у Управління техногенною безпекою об"єктів підвищенної небезпеки.Посібник з розробки документації.Стоєцький В.Ф., Дранішніков Л.В.,2006.-421с. ПДВ не нараховується 922,74
16.1.22 Медико-санітарні наслідки радіаційних аварій. 2009р. Г.С. Яцина. А.А. Мостович ПДВ не нараховується 102,49
16.1.23 Санітарно – гігієнічні та протиепідемічні заходи у надзвичайних ситуаціях.2009р.Г.С. Яцина. А.А. Мостович ПДВ не нараховується 102,49
16.1.24 СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги. Ціна з ПДВ 110,76
16.1.26 Надзвичайні ситуації, рятувальні роботи та надання першої медичної допомоги при невідкладних станах. Навчальний посібник. Березуцький В.В., Яковцов І.З., Куліш Ю.О. ПДВ не нараховується 155,06
16.1.27 Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 3-тє вид., стер. Затверджено МОН / Стеблюк М.І. 2013 р.  тв. пал. ПДВ не нараховується 458,77
16.1.28 Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Зі змінами 2018р. Ціна з ПДВ 63,96
16.1.3 Сильнодіючи отруйні речовини. Властивості, методика прогнозування і захист ПДВ не нараховується 189,85
16.1.31 Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту. 2013р. Ціна з ПДВ 29,64
16.1.32 Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 2015р. Ціна з ПДВ 29,64
16.1.33 Програма загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях. 2014р. Ціна з ПДВ 45,24
16.1.5 Надзвичайна ситуація. Що робити? Деякі поради населенню щодо дій в екстремальних умовах ПДВ не нараховується 110,76
Державні санітарні правила та норми
18.1.10 ДСанПіН 1.1.5.045-99. Норми витрат етилового спирту на проведення досліджень і технічних операцій в лабораторіях санітарно-епідеміологічних станцій ПДВ не нараховується 34,79
18.1.11 ДСанПіН 4.4.4.065-2000. Державні санітарні правила і норми. Підприємств щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. ПДВ не нараховується 52,57
18.1.12 ДСанПіН 5.5.5.052-99. Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання, утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей ПДВ не нараховується 52,57
18.1.13 ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. ПДВ не нараховується 39,94
18.1.14 ДСП 3.3.2.041-99. Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільскогосподарських машин ПДВ не нараховується 39,16
18.1.15 ДСП 3.3.2.040-99. Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва ПДВ не нараховується 39,16
18.1.16 ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. ПДВ не нараховується 110,76
18.1.17 ДСП 9.9.5.064-2000. Порядок видачі дозволів на роботу із мікроорганізмами І-ІV патогенності та рекомбінатними молекулами ДНК ПДВ не нараховується 34,79
18.1.20 ДСанПіН 7.7.4.046-99. Державні санітарні правила і норми для морських та річкових портів ПДВ не нараховується 300,61
18.1.21 ДСП 7.7.4.048-99. Державні санітарні правила для річкових суден України ПДВ не нараховується 87,36
18.1.23 ДСанПіН 5.5.6.009-98. Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах ПДВ не нараховується 39,16
18.1.24 Організація та проведення первинних заходів при виявленні хворого або підозрі на зараження небезпечними інфекціонними хборобами. Методічні вказівки.19.9.3.1.-100-2003 ПДВ не нараховується 65,52
18.1.26 МР 2.2.12-068-2000. Донозологічна діагностика стану здоров"я населення у зв"язку з впливом факторів навколишного середовища ПДВ не нараховується 52,57
18.1.27 Якісне визначення наявності антибіотиків і сульфамідних речовин у молоці та молочних продуктах за допомогою Дельвотесту. Інструкція І 10.10.1.7-067-2000 ПДВ не нараховується 56,94
18.1.29 ДСанПіН 5.5.2.008-01. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ПДВ не нараховується 69,89
18.1.31 ДСП 3.3.1.095-2002. Державні санітарні правила та норми підприємства вугільної промисловості ПДВ не нараховується 87,36
18.1.32 Інструкція про порядок санітарно-технічного конролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування. І 4.4.4.077-2001 ПДВ не нараховується 113,57
18.1.35 Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров. ПДВ не нараховується 65,52
18.1.36 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений. ОСП-72/87. ПДВ не нараховується 104,68
18.1.37 Санитарные правила для предприятий ликеро-водочной промышленности. 2005. ПДВ не нараховується 52,57
18.1.38 Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности. 1973. ПДВ не нараховується 52,57
18.1.39 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и ПТУ. 1988. ПДВ не нараховується 52,57
18.1.40 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое. СанПиН 42-123-5777-91 ПДВ не нараховується 65,52
18.1.42 Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. СанПин 5179-90 Ціна з ПДВ 63,02
18.1.43 Санитарные правила на сборку, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья. 1982. ПДВ не нараховується 39,16
18.1.44 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту. 1976. ПДВ не нараховується 52,57
18.1.45 Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах пользования населения. 1988. ПДВ не нараховується 39,16
18.1.47 Ветеринарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин. 2004. ПДВ не нараховується 39,16
18.1.48 Гігієничний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини. 2005. ПДВ не нараховується 26,21
18.1.49 Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. Державні санітарні правила і норми. 2007. ПДВ не нараховується 56,94
18.1.50 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої. 2007.-48с. ПДВ не нараховується 56,94
18.1.51 ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ПДВ не нараховується 126,52
18.1.52 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. 2005р. ПДВ не нараховується 275,18
18.1.53 ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії ПДВ не нараховується 246,79
18.1.54 ДСНіП 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів ПДВ не нараховується 94,85
18.1.55 Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". ДСанПіН 2.2.4-171-10 ПДВ не нараховується 75,97
18.1.56 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000) ПДВ не нараховується 275,18
18.1.57 Державні санітарні норми та правила "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів" 2012 р. Ціна з ПДВ 60,06
18.1.59 ДСП 7.7.2.015-99 Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень. Ціна з ПДВ 58,11
18.1.61 СанПин 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. ПДВ не нараховується 250,77
18.1.62 СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. Ціна з ПДВ 50,31
18.1.63 ДСанПіН 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. Державні санітарні правила ПДВ не нараховується 102,57
18.1.64 Інструкція по санітарному утриманню приміщень і обладнання виробничих підприємств. 31.12.1966р. №658-66 Ціна з ПДВ 63,96
18.1.65 ДСП 4.4.4-011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств ПДВ не нараховується 305,76
18.1.8 ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ ПДВ не нараховується 39,16
18.1.9 ДСанПіН 2.2.2.022-99. Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів ПДВ не нараховується 34,79
Нормативно-правові акти з охорони праці для всіх видів економічної діальності та ін.
2.1.11/1 р НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охраны труда при работе с инструментами и приспособлениями.  2014 г. ПДВ не нараховується 59,00
2.1.11/1 у НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.2014 р. ПДВ не нараховується 59,00
2.1.13 Правила безопасности при эксплуатации электротермических установок повышенной и высокой частоты НПАОП 28.51-1.19-62 ПДВ не нараховується 43,37
2.1.14 Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.  Гранічні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. 1994.-74с. ПДВ не нараховується 52,88
2.1.16 Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, НПАОП 0.00-1.14-70 ПДВ не нараховується 52,88
2.1.17 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. 1995. ПДВ не нараховується 15,76
2.1.22 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.15-07 ПДВ не нараховується 59,00
2.1.22 р Правила охраны труда при выполнении работ на высоте.НПАОП 0.00-1.15-07 ПДВ не нараховується 59,00
2.1.25 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення. НПАОП 0.00-7.08-07 ПДВ не нараховується 45,55
2.1.26 Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах. НПАОП 0.00-7.09-07 ПДВ не нараховується 19,03
2.1.27 Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд. НПАОП 0.00-1.03-06 ПДВ не нараховується 45,55
2.1.29 Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. НПАОП 0.00-1.37-04 ПДВ не нараховується 47,42
2.1.30/1 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями. НПАОП 0.00-7.15-18. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Збірник ПДВ не нараховується 69,00
2.1.32 р НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения ПДВ не нараховується 110,76
2.1.32 у НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення ПДВ не нараховується 110,76
2.1.33 НПАОП 0.00-1.67-13 Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні ПДВ не нараховується 110,76
2.1.33 р НПАОП 0.00-1.67-13 Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности ПДВ не нараховується 110,76
2.1.34 НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах. Ціна з ПДВ 72,93
2.1.35 НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів. Ціна з ПДВ 31,98
2.1.36 Вимоги безпеки та захисту здоров"я під час використання виробничого обладнання працівниками. НПАОП 0.00-7.14-17 Ціна з ПДВ 47,58
2.1.37 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0.00-1.81-18 ПДВ не нараховується 63,70
2.1.4 рс Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 2012. НПАОП 0.00-1.59-87 ПДВ не нараховується 85,49
2.1.5 р Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. НПАОП 0.00-1.02-08. ПДВ не нараховується 75,97
2.1.5 у Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08. ПДВ не нараховується 75,97
2.1.7 Правила атестації зварників. НПАОП 0.00-1.16-96 ПДВ не нараховується 38,22
       
       
Котлонагляд
2.2.10 Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Зі змінами 2017 р. ПДВ не нараховується 52,57
2.2.11 Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України. Зі змінами 2012 ПДВ не нараховується 56,94
2.2.11 р Правила пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Украины. C изменениями 2012 ПДВ не нараховується 56,94
2.2.12 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. 1997г. ПДВ не нараховується 83,77
2.2.13 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць.НПАОП 41.0-1.01-79 (російською мовою) Ціна з ПДВ 107,64
2.2.14 р Правила безопасной эксплуатации насосных станций водохозяйственных систем. НПАОП 01.41-1.11-10 ПДВ не нараховується 75,97
2.2.14 у Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем. НПАОП 01.41-1.11-10 ПДВ не нараховується 75,97
2.2.15 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах. НПАОП 0.00-1.57-12 ПДВ не нараховується 53,82
2.2.16 Закон України про питну воду та питне водопостачання.Із змінами 2012р ПДВ не нараховується 195,00
2.2.18 НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів. ПДВ не нараховується 119,65
2.2.8 Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України. Із змінами 2015.-144с. ПДВ не нараховується 87,98
2.2.9 Методичні вказівки по організації та здійсненню державного нагляду за підприємствами, які експлуатують об'єкти котлонагляду і підйомні споруди. 2003. Ціна з ПДВ 44,41
Теплогазопостачання
2.3.1/1 р НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безопасности систем газоснабжения. ПДВ не нараховується 45,24
2.3.1/1 у НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. ПДВ не нараховується 51,09
2.3.13 Технічні вимоги та правила по застосуванню сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень. 1998.-12с. Ціна з ПДВ 75,97
2.3.21 р ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання. Зі змінами №1, №2, №3. ПДВ не нараховується 189,85
2.3.28 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів. НПАОП 60.3-1.01-10 ПДВ не нараховується 91,73
2.3.28 р Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов. НПАОП 60.3-1.01-10 ПДВ не нараховується 91,73
2.3.29 Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат та витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами. 2007. ПДВ не нараховується 52,57
2.3.35 Порядок розроблення і галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Із змінами 2008р. ПДВ не нараховується 43,68
2.3.36 Типове положення про міжрегіональну інспекцію державного нагляду на нафтогазовидобувних виробництвах та магістральних трубопровідних системах нафтогазового комплексу. 2005. ПДВ не нараховується 39,16
2.3.37 Методика розрахунку обсягів втрат природного газу, що виникають в газорозподільних мережах внаслідок ненадання або неякісного надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.Наказ № 346, 23.07.2007 ПДВ не нараховується 37,91
2.3.38 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів. НПАОП 0.00-1.21-07 ПДВ не нараховується 94,85
2.3.39 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НПАОП 11.1-1.01-08 ПДВ не нараховується 79,09
2.3.39 р Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины.НПАОП 11.1-1.01-08 ПДВ не нараховується 79,09
2.3.40 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ Ціна з ПДВ 56,94
2.3.41 Правила технічної експлуатації установок очистки газу. 2015р. Ціна з ПДВ 68,33
2.3.43 Правила технической эксплуатации систем газоснабжения Украинской ССР. 1980г. ПДВ не нараховується 281,58
2.3.51 Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання. 2012 ПДВ не нараховується 123,40
2.3.52 СОУ 73.2-00013741- 001:2009 Небезпечні та шкідливі виробничі чинники на об’єктах нафтової промисловості. Класифікація Ціна з ПДВ 273,13
2.3.53 СОУ11.2-20077720-029:2009 Нафтова і газова промисловість. Буріння свердловин. Основні положення Ціна з ПДВ 938,34
2.3.54 СОУ 60.3-20077720-037:2009 Магістральні трубопроводи. Зварні з’єднання труб. Технічне діагностування Ціна з ПДВ 411,32
2.3.55 ВБН В.2.3-00013741. 05 :2006/ МПЕ України Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення Ціна з ПДВ 616,98
2.3.56 ВБН В.2.3-00013741.06 :2007/ МПЕ України Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду Ціна з ПДВ 822,77
2.3.57 ВБН В.2.3-00013741.07 :2007/ МПЕ України Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація Ціна з ПДВ 264,94
2.3.58 ВБН В.2.3-00013741–09:2009 Магістральні трубопроводи. Будівництво. Лінійна частина. Очищення порожнини та випробування Ціна з ПДВ 475,67
2.3.59 ВБН В.2.3–00013741–10:2009 Магістральні трубопроводи. Будівництво. Лінійна частина. Надземні переходи Ціна з ПДВ 337,87
2.3.60 ГБН В.2.3-00013741-11:2010 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Прокладання труб на  криволінійних ділянках траси  без технологічних захльостів Ціна з ПДВ 226,20
2.3.61 ГБН В .2.3-00013741-12:2010 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Баластування та закріплення Ціна з ПДВ 320,45
2.3.63 ВБН В.2.2-58.2-94 Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа Ціна з ПДВ 312,20
2.3.65 СОУ 60.3-20077720-037:2009 Магістральні трубопроводи. Зварні з’єднання труб.Технічне діагностування Ціна з ПДВ 243,36
2.3.66 Правила постачання природного газу. Із змінами 2018р. Ціна з ПДВ 56,16
2.3.67 Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання. 2015р. ПДВ не нараховується 452,40
2.3.68 Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов"язаних з використанням газу в побуті. Ціна з ПДВ 54,21
Нормативи для вантажопідйомних машин
2.4.14 Стреловые самоходные краны. Монография. 2 тома. Андриенко Н.Н., 2001.-722с. ПДВ не нараховується 659,75
2.4.16 Грузоподъемные краны. Приборы безопасности в 2-х томах. 2003.-440с. ПДВ не нараховується 1397,24
2.4.17 Словарь терминов и определений по подъемным сооружениям ПДВ не нараховується 191,10
2.4.20 Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов.НПАОП 0.00-1.06-77 ПДВ не нараховується 44,15
2.4.22 Довідник стропальника. Сафонов В.В., 2002.-128с. ПДВ не нараховується 49,01
2.4.23 Примерная технологическая инструкция по проведению технического освидетельствования подъемников, находящихся в эксплуатации Ціна з ПДВ 551,07
2.4.24 Примерная инструкция для работников, ответственных за содержание подъемников (вышек) в исправном состоянии. Ціна з ПДВ 273,13
2.4.25 Инструкция для работников ответственных за безопасное производство работ подъемниками (вышками) Ціна з ПДВ 273,13
2.4.26 Инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников (вышек) Ціна з ПДВ 273,13
2.4.27 Инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) Ціна з ПДВ 171,86
2.4.28 Инструкция для ремонтного персонала подъемников (слесарей, электромонтеров) Ціна з ПДВ 273,13
2.4.29 ОМД 33497324.003-2005 Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) стрілових самоходних та залізничних кранів Ціна з ПДВ 351,00
2.4.3 Сборник правил и требований по материалам стандартов ИСО, к правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 1993.-76с. ПДВ не нараховується 60,06
2.4.30 ОМД 13801244.001-2005 Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) баштових кранів Ціна з ПДВ 504,66
2.4.31 ОМД 00120253.001-2005 Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу Ціна з ПДВ 504,66
2.4.33 Безопасность стреловых самоходных кранов.Андриенко Н.Н., 2008.-140с. ПДВ не нараховується 191,10
2.4.34 РД 11.06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологические карты погрузочно-разгрузочных работ ПДВ не нараховується 822,59
2.4.35/1 ОМД 22460848.003-2012. Крани портальні. Крани перевантажувачі. Експертне обстеження. Ціна з ПДВ 912,60
2.4.36 КНД 31.4.002-96. Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских портов (2 тома) Ціна з ПДВ 776,10
2.4.37/1у Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів. НПАОП 0.00-1.83-18 ПДВ не нараховується 49,00
2.4.38 Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання. Виготовлення. Загальні технічні вимоги. СОУ МПП 53.020-158-2006 Ціна з ПДВ 546,00
2.4.39 Збірник типових інструкцій з безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (рос+укр). 2009 ПДВ не нараховується 42,22
2.4.4 ОСТ 24.090.63-87. Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению сварных металлоконструкций ПДВ не нараховується 48,05
2.4.42 Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) підйомників МВ 22959884.001-2004 Ціна з ПДВ 504,66
2.4.44 ОМД 33497324.004-2010. Методика проведення експертного обстеження навантажувачів Ціна з ПДВ 391,17
2.4.45 ГСТУ 36.1-009-98 "Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащення та виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів" Ціна з ПДВ 160,55
2.4.47 ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З'єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги Ціна з ПДВ 183,56
2.4.48 ГСТУ 36.1-001-97  Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж Ціна з ПДВ 435,76
2.4.49 ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації. Положення Ціна з ПДВ 68,77
2.4.50 НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. ПДВ не нараховується 69,00
2.4.50 р НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охраны труда при погрузочно - разгрузочных работ . ПДВ не нараховується 69,00
2.4.51 НПАОП 63.11-7.04-84 Погрузочно-разгрузочные, складские и транспортные работы. Требования безопасности. ОСТ 29.12.0.006-84 Ціна з ПДВ 60,84
2.4.54 р Краны грузоподъемные. Практические расчеты, рекомендации. Монография. Андриенко Н.Н. ПДВ не нараховується 565,50
2.4.60 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.80-18 ПДВ не нараховується 99,00
Охорона праці на автомобільному транспорті
2.5.1 р Правила охраны труда на автомобильном транспорте. НПАОП 0.00-1.62-12 ПДВ не нараховується 55,38
2.5.1 у Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 0.00-1.62-12 ПДВ не нараховується 79,00
2.5.10 Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Зі змінами 2014р. Ціна з ПДВ 45,40
2.5.13 Підготовка водіїв. Зеркалов Д., 2002.-162с. ПДВ не нараховується 42,90
2.5.15 Безпека руху автомобільного транспорту. Зеркалов Д., 2002.-360с. ПДВ не нараховується 85,67
2.5.16 Примірні інструкції з охорони праці для акумуляторників та монтувальників шин. 2000.-56с. ПДВ не нараховується 46,80
2.5.17 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Зі змінами 2016 р. ПДВ не нараховується 63,34
2.5.20 Типове положення про систему управління безпекою на транспорті. 2003.-64с. ПДВ не нараховується 43,68
2.5.21 Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів. 2014р. ПДВ не нараховується 76,44
2.5.23 Перевезення небезпечних вантажів.Нормативні акти та інші документи.Книга 1. Гержод Ю., 2003.-352с. ПДВ не нараховується 146,77
2.5.24 Транспорт України. Збірник законодавчих і нормативно-правових документів. Книга 1. Зеркалов Д., 2002.-416с. ПДВ не нараховується 81,43
2.5.25 Порти України. Перевезення вантажів. Збірник законодавчих і нормативно-правових документів. Книга 1. Зеркалов Д., 2003.-624с. ПДВ не нараховується 128,44
2.5.26 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. 1998. Ціна з ПДВ 38,22
2.5.28 Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, ін. ПДВ не нараховується 52,88
2.5.29 Будова й експлуатація автомобілів. Кисликов В., 2013г. - 400с. ПДВ не нараховується 205,66
2.5.3 Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Зі змінами 2012р. ПДВ не нараховується 113,88
2.5.32 Транспорт України. Збірник законодавчих і нормативно-правових документів. Книга 2. Зеркалов Д.В., 2003.-564с. ПДВ не нараховується 87,36
2.5.33 Перевезення небезпечних вантажів. Нормативні акти та інші документи. Книга 2. Под ред. Гержода, 2003.-696с. ПДВ не нараховується 183,56
2.5.37 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті. 2003.-64с. ПДВ не нараховується 65,52
2.5.39 Закон України "Про автомобільний транспорт". Зі змінами 2017 р. ПДВ не нараховується 85,80
2.5.4 Правила нагляду та підтримання в робочому стані стартерних свинцево-кислотних акумуляторних батарей. 1997. Ціна з ПДВ 38,22
2.5.40 Закон України "Про трубопровідний транспорт". Ціна з ПДВ 66,30
2.5.41 Закон України "Про транспорт". ПДВ не нараховується 66,30
2.5.42 Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Нормы вибрации. Методика виброобследования. Виброзащита оборудования. РД 51-132-88. ПДВ не нараховується 43,68
2.5.48 Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних  та  інших технологічних транспортних засобів. НПАОП 0.00-6.01-10 ПДВ не нараховується 91,73
2.5.48 р Порядок проведения государственного технического осмотра крупнотоннажных и других технологических транспортных средств. НПАОП 0.00-6.01-10 ПДВ не нараховується 91,73
2.5.49 Правила перевезення вантажів з оголошеною вартістю. Станом на 2000. Ціна з ПДВ 31,59
2.5.51 Інструкція про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства. 2004. ПДВ не нараховується 39,16
2.5.54 Правила надання послуг міським електричним транспортом. 2011. ПДВ не нараховується 39,16
2.5.55 Правила розслідування надзвичайних подій та пошкоджень цивільних повітряних суден на землі в Україні. 2004. ПДВ не нараховується 52,57
2.5.56 Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів. Зі змінами 2010 р. ПДВ не нараховується 52,57
2.5.57 Положення про інспектора державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації. 2005. ПДВ не нараховується 39,16
2.5.58 Положення про порядок службового розслідування дорожньо-транспортних пригод на міському електротранспорті. 2004. ПДВ не нараховується 52,57
2.5.59 Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони. 1994. ПДВ не нараховується 39,16
2.5.60 Перевезення небезпечних вантажів. Нормативні акти та інші документи. Книга 3. Гержод Ю., 2006.-504с. ПДВ не нараховується 183,56
2.5.61 Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожних машин.Підручник. Полянський С., 2005г.-504с. ПДВ не нараховується 144,95
2.5.63 Перевезення небезпечних вантажів. Нормативні акти та інші документи. Книга 4. Гержод Ю., 2006 ПДВ не нараховується 138,45
2.5.64 Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України. 2008р. ПДВ не нараховується 79,09
2.5.65 СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг Ціна з ПДВ 257,40
2.5.66 Техническое диагностирование подъемно-транспортных машин. Учебное пособие. Иванов В.Н.-2009г. 272стр. ПДВ не нараховується 155,06
2.5.66 у Технічне діагностування підіймально-транспортних машин. Навчальний посібник. Іванов В.М. 2010р. ПДВ не нараховується 155,06
2.5.67 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. НПАОП 63.21-1.01-09 ПДВ не нараховується 60,06
2.5.69 Подорожній лист службового легкового автомобіля. Комплект 1000 шт з нумерацією. (Затверджено наказом Держкомстату України 17.02.98 N 74). А5 формат Ціна з ПДВ 772,20
2.5.7 Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях. 1998.-152с. ПДВ не нараховується 52,57
2.5.71 Подорожній лист службового вантажного автомобіля. Комплект 500 шт з нумерацією. (Затверджено наказом Держкомстату України 29.12.95 N 488/346). А4 формат Ціна з ПДВ 643,50
2.5.72 Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів. ПДВ не нараховується 37,44
2.5.77 Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей  колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Довідник. 2006р. ПДВ не нараховується 210,86
2.5.78 Зміна №1 до СОУ 45.2-00018112-035:2010. РЕКН на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги та мости. Ціна з ПДВ 229,32
2.5.8 Сборник примеров инструкций по охране труда на автотранспорте. 2001.-76с. ПДВ не нараховується 57,56
2.5.82 Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Довідник ПДВ не нараховується 234,26
2.5.82/1 Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Довідник (Додаток 1) ПДВ не нараховується 111,80
2.5.84 Правила експлуатування  акумуляторних свинцевих стартерних батарей  колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Науково-виробничий коментар-довідник ПДВ не нараховується 276,77
2.5.85 Перевірка технічного стану  колісних транспортних засобів: Норми міжнародних договорів України та права Європейського Союзу ПДВ не нараховується 478,53
2.5.86 Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками ПДВ не нараховується 144,95
2.5.87 ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. Ціна з ПДВ 550,42
2.5.87/2 Зміна № 2 до ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. Ціна з ПДВ 26,65
2.5.87/3 Зміна № 3 до ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. Ціна з ПДВ 59,93
2.5.89 ГБН В.2.3-218-007:2012. Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування. Ціна з ПДВ 330,33
2.5.91 Гидравлическое оборудование строительных и дорожных машин. Аврунин Г.А., Кириченко И.Г. ПДВ не нараховується 479,83
2.5.92 Правила експлуатації колісних транспортних засобів. 2013 р. ПДВ не нараховується 183,30
2.5.93 НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом. ПДВ не нараховується 50,31
2.5.94 Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта.. НПАОП 63.12-1.05-79 Ціна з ПДВ 65,91
2.5.96 ГБН В.2.3-218-550:2010 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування Ціна з ПДВ 105,30
2.5.97/1 СОУ 42.1-37641918-094:2017 Дорожні машини та механізми. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів Ціна з ПДВ 386,10
2.5.98 СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови Ціна з ПДВ 180,18
2.5.99 Обов’язковий технічний контроль колісних транспортних засобів. Довідник. 2013 ПДВ не нараховується 170,30
Електробезпека: 
правила, положення, СОУ, ГКД (додатково у розділі 10.5...)
2.6.1 у Правила безпечної експлуатації електроустановок.НПАОП 40.1-1.01-97. Зі змінами 2000р. ПДВ не нараховується 72,90
2.6.10 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (укр+рус) НПАОП 40.1-1.02-01 ПДВ не нараховується 66,95
2.6.100 Методика обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж.  Зі змінами 2018 Ціна з ПДВ 72,07
2.6.101 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005. Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38 - 20 кВ з повітряними лініями електропередачі. Ціна з ПДВ 82,21
2.6.102 ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Зі змінами 2019г.(Тв. Обкл) ПДВ не нараховується 450,00
2.6.104 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004 Ліквідація аварій та технологічних порушень режиму на енергопідприємствах і в енергооб'єднаннях. Запобігання технологічним порушенням у електричній частині енергопідприємств і енергооб'єднань і їх ліквідація. Інструкція Ціна з ПДВ 82,29
2.6.105 СОУ-Н ЕЕ 20.604:2006 Типові технологічні карти на капітальний ремонт і технічне обслуговування електричних мереж напругою 0,4-20кВ. Кабельні лінії Ціна з ПДВ 516,75
2.6.111 СОУ-Н ЕЕ 04.404:2006. Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях Ціна з ПДВ 1380,00
2.6.113 ГКД 34.20.661-2003. Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж. Ціна з ПДВ 313,56
2.6.114 Доповнення і зміни №1 до нормативного документу ГКД 34.20.661-2003. Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Ціна з ПДВ 53,04
2.6.118 Методы контроля состояния и диагностирования силовых трансформаторов классом напряжения 35 кВ и выше. Анпилогов Н.Г., Бедерак Я.С., 2010г. ПДВ не нараховується 186,73
2.6.119/1 СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009. Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості. Зі змінами 2018 ПДВ не нараховується 1248,00
2.6.120 Посібник з обліку електроенергії в трифазних схемах (для працівників енергопостачальних компаній і енергонагляду) ПДВ не нараховується 702,00
2.6.121 СОУ 45.2-00100227-23:2010. Технічне обслуговування і ремонт великих переходів повітряних ліній електропередавання через перешкоди. Методичні вказівки. ПДВ не нараховується 688,09
2.6.122 Захист проводів і тросів повітряних ліній електропередавання від вітрових коливань (вібрації, галопування, субколивань). Методичні вказівки ПДВ не нараховується 735,15
2.6.125 Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу. Ціна з ПДВ 74,41
2.6.127 Пособие по изучению правил устройства электроустановок ПУЕ:2006. Раздел 2.4. Передача электроэнергии ПДВ не нараховується 175,50
2.6.128 Посібник з вивчення і використання ПУЕ. Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки. (З поясненнями і коментарями розробників) ПДВ не нараховується 455,00
2.6.129 Тлумачний посібник з вивчення та роз'яснення ПУЕ Глави 4.1.та Глави 4.2. із поясненнями та коментарями розробників ПУЕ:2008 ПДВ не нараховується 622,05
2.6.130 СОУ 40.1-21677681-07:2009. Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації Ціна з ПДВ 790,53
2.6.131 Когенераційні установки. Збірник нормативних документів ПДВ не нараховується 189,85
2.6.132 Посібник з вивчення Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж. Система управління якістю ПДВ не нараховується 130,00
2.6.133 Технічне діагностування, випробування та вимірювання електрообладнання в умовах монтажу, налагоджування і в експлуатації. Довідково-методичний посібник з шести частин. Частина 1 ПДВ не нараховується 659,75
2.6.135 Посібник з вивчення Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж. Електротехнічне устаткування електричних станцій та мереж, оперативно-диспетчерське керування. 2004г. - 800 c. ПДВ не нараховується 200,72
2.6.138 Книга. Проведення днів охорони праці в електроенергетиці. Положення СОУ-Н МПЕ 40.1.03.108:2004 Ціна з ПДВ 79,17
2.6.139/1 СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-98:2014 Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж. ПДВ не нараховується 88,61
2.6.14 р Пособие по эксплуатации электрозащитных средств. Требования,испытание, применение. Кравченко А.Н., 2001.-168с. ПДВ не нараховується 82,21
2.6.14 у Посібник з експлуатації електрозахисних засобів. Вимоги, випробування, застосування. Кравченко А.М., 2001.-160с. ПДВ не нараховується 48,20
2.6.140 СОУ 45.2-00100227-24:2010.Захист проводів і тросів повітряних ліній електропередавання від вітрових коливань  (вібрації, галопування, субколивань). Методичні вказівки ПДВ не нараховується 912,60
2.6.142 Серія "Довідник енергетика". Книга 10. Охорона праці в енергетиці. Збірник документів. Том 1 ПДВ не нараховується 227,37
2.6.143 Серія "Довідник енергетика". Книга 10. Охорона праці в енергетиці. Збірник документів. Том 2 ПДВ не нараховується 227,37
2.6.144 Серія "Довідник енергетика". Книга 11. Підготовка та навчання персоналу в енергетиці. Збірник документів ПДВ не нараховується 352,87
2.6.145 СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012  Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об"єктах України. НАПБ В.05.027-2011/111 Ціна з ПДВ 87,98
2.6.146 Методы проверки схем включения счетчиков и измерительных каналов систем учета электроэнергии. Бедерак Я.С., Волошко А.В. 2012г. - 136с. ПДВ не нараховується 123,40
2.6.147 СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007. Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, дистанційного керування та сигналізацій електростанцій та підстанцій від 0,4 до 750 кВ. Ціна з ПДВ 867,36
2.6.148 СОУ-Н ЕЕ 35.504:2006. Облік та оцінювання роботи улаштування релейного захисту, електроавтоматики та протиаварійної автоматики. Ціна з ПДВ 656,76
2.6.149 СОУ-Н ЕЕ 05.151:2006. Визначення чисельності персоналу служби релейного захисту, електроавтоматики та протиаварійної автоматики Ціна з ПДВ 243,49
2.6.15 р Правила эксплуатации электрозащитных средств.НПАОП 40.1-1.07-01 ПДВ не нараховується 69,58
2.6.15 у Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01 ПДВ не нараховується 69,58
2.6.150 СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525-2006. Правила. Виробничі будівлі та споруди суб"єктів електроенергетики. Частина 1. Організація експлуатації будівель та споруд. Ціна з ПДВ 261,30
2.6.151 ГНД 34.12.102-2004. Положення. Спеціальна підготовка і навчання з питань технічної експлуатації об"єктів електроенергетики. Ціна з ПДВ 340,08
2.6.152 у Книга. СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-74:2012 Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення Ціна з ПДВ 50,31
2.6.153 СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009. Положення про порядок оцінки готовності об"єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період. Ціна з ПДВ 129,48
2.6.154 Порядок прийняття в експлуатацію об"єктів магістральних електричних мереж після їх реконструкції, технічного переоснащення та модернізації. СОУ 45.21.3-00100227-22.2010 ПДВ не нараховується 458,90
2.6.155 Контроль технічного стану опорно-стрижневих ізоляторів за допомогою ультразвукового (акустичного) методу та засобами інфрачервоної техніки. Норми їх дефектації. Методичні вказівки. СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-46.2011. ПДВ не нараховується 842,40
2.6.156/1 Посібник відповідального за енергетичне господарство, пожежну безпеку та охорону праці. Пірняк В.М. 2018 ПДВ не нараховується 546,65
2.6.159 Нормы и правила по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях электропередачи напряжением 400,500 и 750 кВ переменного тока промышленной частоты. НПАОП 40.1-3.04-70. ПДВ не нараховується 60,06
2.6.16/1 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Зі змінами 2017 ПДВ не нараховується 56,16
2.6.16/1 р Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. С изменениями 2017 ПДВ не нараховується 56,16
2.6.16/2 р Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. С изменениями 2017 ПДВ не нараховується 32,60
2.6.160 ГНД 34.03.806-2002. Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують ремонтно-експлуатаційні роботи на обладнанні, що знаходиться під дією наведеної напруги. Ціна з ПДВ 327,34
2.6.161 СОУ-Н МПЕ 40.1.03.401:2005. Інструкція щодо попередження дорожньо-транспортних подій на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України. Ціна з ПДВ 656,76
2.6.162 Серія "Довідник енергетика". Книга 7. Пожежна безпека в енергетиці. Том 1. Збірник документів ПДВ не нараховується 191,10
2.6.163 Книга. СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-67:2012. Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 6-35 кВ. Настанова щодо вибору та застосування у розподільчих установках. Ціна з ПДВ 1310,40
2.6.164 СОУ-Н ЕЕ 05.840:2007 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Том 11.-Частина 1.Енергетичний нагляд та енергозбутова діяльність.-Частина 2. Метрологія. Ціна з ПДВ 1723,80
2.6.165 Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-60:2012 (НАПБ В.01.061-2011/111) Ціна з ПДВ 1318,20
2.6.166 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 1. Металеві та залізобетонні опори. Паспортизація ліній. СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007 Ціна з ПДВ 316,68
2.6.167 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 2. Конструктивні елементи ліній. СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007 Ціна з ПДВ 237,51
2.6.168 СОУ 31.4-21677681-21:2010 Стаціонарні свинцево-кислотні акумуляторні батареї. Типова інструкція з експлуатації Ціна з ПДВ 184,86
2.6.170 СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 Капітальний ремонт трансформаторів і реакторів на напругу від 110 кВт до 750 кВт. Інструкція Ціна з ПДВ 2610,27
2.6.171 СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-47:2011 Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 110-750 кВ. Настанова щодо вибору та застосування Ціна з ПДВ 253,11
2.6.172 СОУ-Н МПЕ 40.1.05.881:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Засоби диспетчерського і технологічного керування. (Обладнання зв'язку і телемеханіки, радіостанцій і АТС, ліній зв'язку) - том 7 Ціна з ПДВ 1028,43
2.6.174 СОУ МПП 71.120-217:2009 Посудини та апарати сталеві зварні. Загальні технічні умови Ціна з ПДВ 785,85
2.6.175 СОУ-Н ЕЕ 35.111:2006 Виконання технологічних захистів та блокувань під час використання мазуту та природного газу у котельних установках відповідно до вимог безпеки. Правила Ціна з ПДВ 790,92
2.6.177 СОУ-Н МПЕ 40.1.35.104-2005. Виконання технологічних захистів теплоенергетичного обладнання блочних установок з барабанними котлами. Обсяг і технічгі умови Ціна з ПДВ 790,92
2.6.178 СОУ-Н ЕЕ 20.401:2006 Приймання в експлуатацію окремих пускових комплексів і закінчених будівництвом підприємств енергогенеруючих компаній. Правила Ціна з ПДВ 790,92
2.6.180 СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-68:2012 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки Ціна з ПДВ 1028,43
2.6.181 СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-65:2012 Методичні вказівки. Оцінка стану та можливість продовження експлуатації вимірювальних трансформаторів струму з урахуванням характеристик трансформаторної оливи, в тому числі хроматографічного аналізу розчинених газів Ціна з ПДВ 1028,43
2.6.182 СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-64:2012 Методичні вказівки. Обстеження технічного стану і визначення залишкового ресурсу твердої ізоляції оливонаповненого устаткування. Методика оцінювання залишкового ресурсу твердої ізоляції оливонаповненого трансформатора Ціна з ПДВ 1028,43
2.6.183 СОУ-Н-МЕВ 40.1-00013741-77:2012 Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж. Настанова. Ціна з ПДВ 1028,43
2.6.184 СОУ МЕВ 40.1.00013741-76:2012 Норми аварійного запасу електрооборудования будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38-150 кВт Ціна з ПДВ 261,30
2.6.186 СОУ 40.1-21677681-06:2009 Високовольтні вводи напругою від 110 кВ до 750 кВ. Типова інструкція з експлуатації Ціна з ПДВ 205,79
2.6.187 СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-82:2013. Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.188 СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005 Складання енергетичних характеристик устаткування, порядок визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 614,64
2.6.190 ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик станом на 01.10.2018 р. Ціна з ПДВ 171,60
2.6.191 Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією Ціна з ПДВ 45,24
2.6.192 СОУ 41.0-21677681-37: 2010 (НАПБ 05.025-2010) Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння Ціна з ПДВ 129,48
2.6.193 СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012 Настанова з проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій (Настанова) Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.195 СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-63:2012 Сигналізатори високої напруги стаціонарні. Застосування та експлуатація. Настанова Ціна з ПДВ 1581,84
2.6.196 СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-83:2013 Вимоги до проектуван-ня повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до-35 кВ з проводами із захисним покриттям. Правила Ціна з ПДВ 211,38
2.6.197 СОУ-Н МEB 40.1-21667681-84:2013 Експлуатація повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Інструкція Ціна з ПДВ 2109,90
2.6.198 СОУ-Н МEB 40.1-21667681-85:2013 Експлуатація повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами. Інструкція Ціна з ПДВ 2109,12
2.6.199 СОУ-Н МEB 40.1-21667781-86:2013 Монтаж повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Інструкція Ціна з ПДВ 2109,12
2.6.2 р Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. НПАОП 40.1-1.21-98 ПДВ не нараховується 83,20
2.6.2 у Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.НПАОП 40.1-1.21-98 ПДВ не нараховується 83,20
2.6.200 р Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и теплоиспользующих установок НПАОП 0.00-1.69-13 ПДВ не нараховується 98,00
2.6.200 у Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок НПАОП 0.00-1.69-13 ПДВ не нараховується 98,00
2.6.200твр Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и теплоиспользующих установок НПАОП 0.00-1.69-13.(Твердая обложка) ПДВ не нараховується 129,17
2.6.201 СОУ-Н МПЕ 40.1.09.111:2005 Розрахункові питомі витрати палива на відпущену електричну і теплову енергію на прогнозований період. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 95,55
2.6.202 Серія "Довідник енергетика". Книга 7. Пожежна безпека в енергетиці. Том 2. Збірник документів ПДВ не нараховується 229,32
2.6.204 ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів Ціна з ПДВ 118,56
2.6.205 СОУ 40.1-31032472-12:2009 Монтаж кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двоарових труб із поліетилену. Інструкція Ціна з ПДВ 95,16
2.6.206 СОУ 40.1-31032472-13:2009 Експлуатація кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двоарових труб із поліетилену. Інструкція Ціна з ПДВ 95,16
2.6.208 СОУ-Н МEB 40.13.0-37471933-42:2011 Система умовних одиниць з постачання електричної енергії. Норми Ціна з ПДВ 459,03
2.6.210 ГКД 34.03.201-94 Проведення вимірювань наведеної напруги в електроустановках: Інструкція Ціна з ПДВ 61,36
2.6.211 СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011 Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення Ціна з ПДВ 428,22
2.6.212 СОУ-Н МПЕ 40.1.03.701:2005 Спуск потерпілого з опори повітряних ліній електропередавання напругою до 20 кВ включно. Інструкція. Ціна з ПДВ 118,56
2.6.213 СОУ-Н МПЕ 40.1.10.551:2004 Норми витрат оливи на ремонтні та експлуатаційні потреби турбін і насосів ТЕС України. Ціна з ПДВ 922,74
2.6.215 СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009 Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Настанова. Ціна з ПДВ 316,68
2.6.216 СОУ-Н ЕЕ 04.157:2009 Методики і рекомендації щодо організіції первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках ТЕС (ТЕЦ). Настанова. Ціна з ПДВ 316,68
2.6.217 СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.160:2009 Методики і рекомендації щодо перевірки готовності ТЕС, ГЕС і АЕС до участі у регулюванні частоти та потужності в ОЕС України. Настанова. Ціна з ПДВ 316,68
2.6.218 Правила будови електроустановок. Пожежна безпека. Інструкція. СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 (НАПБ В.01.056-2013/111) Ціна з ПДВ 419,25
2.6.218 р Правила устройства электроустановок. Пожарная безопасность. Инструкция. СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 (НАПБ В.01.056-2013/111) Ціна з ПДВ 419,25
2.6.219 Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об`єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38кВ до 110(150) кВ. Ціна з ПДВ 76,75
2.6.220 ГНД 95.1.10.07.040-99 Методика измерения гранулометрического состава сферических ионитов по результатам осмотра под микроскопом. Ціна з ПДВ 313,95
2.6.221 ГНД 95.4.40.07.041-99 Методика измерения осмотической стабильности сферических ионитов по результатам осмотра под микроскопом Ціна з ПДВ 313,95
2.6.222 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів. НПАОП 0.00-7.13-14 Ціна з ПДВ 50,08
2.6.223 СОУ-Н ЕЕ 40.1-0100227-100:2014 Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ. ПДВ не нараховується 155,53
2.6.224 ГНД 34.23.501-2004 Мазутні господарства на енергооб`єктах. Інструкція з експлуатації. Ціна з ПДВ 1028,43
2.6.225 ГНД 34.09.102-2004 Методика інветарізації. рідкого палива на енергооб`єктах. Ціна з ПДВ 1028,43
2.6.226 ГКД 34.09.100-2003 Витрати палива на відпущену електричну та теп-лову енергію при їх комбінованому виробництві на теплових електро-станціях. Методика визначення Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.227 ГНД 34.21.521-2004 Системи опалення та вентиляції теплових електро-станцій. Інструкція з експлуатації Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.228 СОУ-Н ЕЕ 40.304:2007 Посудини, що працюють під тиском. Положення про технічне діагностування Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.229 СОУ-Н ЕЕ 40.11-21677681-40:2011 Норми питомих витрат сірчаної кислоти ти гідрооксиду натрію для регенерації іонітних фільтрів знесолюючих установок ТЕС Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.23 ГКД 34.35.511-2002 Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН). Зі змінами 2012 р. ПДВ не нараховується 31,67
2.6.230 СОУ-Н ЕЕ 40.11-21677681-41:2011 Методичні вказівки по розрахунку потреби сірчаної кислоти ти гідрооксиду натрію для регенерації іонітних фільтрів знесолюючих установок ТЕС Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.231 СОУ- Н ЕЕ 39.502 : 2008 Експлуатація трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.232 СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005 Протипожежне водопостачання та визна-чення витрат води на пожежогасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації Ціна з ПДВ 1757,60
2.6.233 СОУ-Н МПЕ 40.1.37.305: 2005 Вхідний та експлуатаційний контроль іоннообмінних матеріалів на ТЕС та інших промислових підприємствах. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 1581,84
2.6.234 СОУ 40.1.00130044-834:2010 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Кабельні лінії напругою 0,4-35 кВ. Том 3 Ціна з ПДВ 6299,80
2.6.235 СОУ 40.1.00130044-834:2010 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повітряні лінії електропередач  напругою  0,4-20 кВ, трансформаторні підстанції напругою 6-20/0,4 кВ, розподільні пункти напругою 6-20 кВ. Том 1 Ціна з ПДВ 6327,36
2.6.236 СОУ 40.1.00130044-834:2010 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище. Капітальний ремонт. Том 5 частина 1. Ціна з ПДВ 7008,43
2.6.237 СОУ 40.1.00130044-834:2010 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище. Потічний ремонт і ТО. Том 6 Ціна з ПДВ 5690,23
2.6.238 СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Роботи служби ізоляції. Том 8 Ціна з ПДВ 2087,15
2.6.239 СОУ-Н ЕЕ 05.839:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Релейний захист і автоматика. Типові схеми приєднання. Том 10 Ціна з ПДВ 1735,63
2.6.240 СОУ-Н ЕЕ 05.839:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Енергонагляд і енергозбутова діяльність. Том 11 частина 1. Ціна з ПДВ 1208,35
2.6.241 СОУ-Н ЕЕ 05.839:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Метрологія ( Електровимірювальні прилади). Том 11, частина 2. Ціна з ПДВ 1867,45
2.6.242 СОУ-Н ЕЕ 05.841:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Роботи з випробування та налагоджування обладнання підстанцій напругою 35 кВ та вище. Том 12. Ціна з ПДВ 1735,63
2.6.243 СОУ-Н ЕЕ 20.665:2006 Типові технологічні карти на ремонт і ТО електричних мереж напругою 0,4-20 кВ (обладнання ТП, РП) Ціна з ПДВ 1402,44
2.6.244 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.663:2005 Типові технологічні карти на ремонт і ТО електричних мереж напругою 0,4-20 кВ. Ціна з ПДВ 1357,20
2.6.245 СОУ-Н МПЕ 40.1.44.101:2005 Вугілля на відкритих складах електростанцій.Інструкція із зберігання. Ціна з ПДВ 390,39
2.6.246 СОУ -Н ЕЕ 40.1-21677681-95:2014 Трансформаторні оливи.Методика визначення фуранових сполук Ціна з ПДВ 1054,56
2.6.247 СОУ -Н ЕЕ 40.1-21677681-94:2014 Трансформаторні оливи.Методика визначення механічних домішок Ціна з ПДВ 1054,56
2.6.248 СОУ -Н ЕЕ 40.1-21677681-90:2013 Експлуатація вимірювальних трансформаторів. Настанова Ціна з ПДВ 1825,20
2.6.249 СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-86:2013 Монтаж повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Інструкція Ціна з ПДВ 1054,56
2.6.25 Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках. Гажаман, 2003.-152с. ПДВ не нараховується 75,97
2.6.250 СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681- 85:2013 Експлуатація повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримн ізольованими проводами. Інструкція Ціна з ПДВ 1054,56
2.6.251 СОУ-Н ЕЕ 37.508: 2007 Фільтрувальні матеріали для завантаження механічних фільтрів і підтримувальних шарів іонітних фільтрів водопідготовчих установок. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 1054,56
2.6.252 СОУ-Н ЕЕ 17.201 : 2008 Оформлення технічної документації на роботи зі зварювання, наплавлення і газотермічного напилення під час ремонту обладнання ТЕС Ціна з ПДВ 1054,56
2.6.253 ГІД 34.09.101-2003 Методичні рекомендації щодо визначення обсягів споживання електричної енергії при її обліку з використанням вимірювальних трансформаторів Ціна з ПДВ 760,50
2.6.254 СОУ-Н ЕЕ 05.838 : 2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж.Пристрої релейного захисту і автоматики. Том 9 Ціна з ПДВ 1965,60
2.6.255 ГНД 34.09.101-2003 Методичні вказівки з обліку палива на електростанціях. Ціна з ПДВ 1460,16
2.6.256 СОУ-Н МПЕ 40.1.35.302:2006 Перевірення трансформаторів напруги та їх вторинних кіл. Інструкція Ціна з ПДВ 1642,68
2.6.257 СОУ -Н ЕЕ 40.1-21677681-97:2014 Технологічні захисти, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки.Технічні вимоги Ціна з ПДВ 1977,30
2.6.258 СОУ -Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 Методичні рекомендації з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження Ціна з ПДВ 2372,76
2.6.259 СОУ-Н ЕЕ 34.03-21677681-26:2010 Комплекти індивідуальні екранувальні для роботи в електроустановках напругою 110-750 кВ промислової частоти. Інструкція з експлуатації Ціна з ПДВ 639,60
2.6.260 СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006 Методичні вказівки з обстеження металевих та залізобетонних порталів розподільчих установок напругою 35 -750 кВ Ціна з ПДВ 1274,00
2.6.261 СОУ-Н МПЕ 40.1.10.552:2004 Норми витрат оливи на ремонтні та експлуатаційні потреби котельно-допоміжного обладнання та електро-двигунів ТЕС України Ціна з ПДВ 819,00
2.6.262 СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 Підготовка та проведення хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі маслонаповненого електрообладнання Ціна з ПДВ 1163,50
2.6.263 Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики. 2015р. ПДВ не нараховується 76,44
2.6.264 ГНД 34.21.522-2004 Резервуари сталеві вертикальні циліндричні для зберігання рідкого палива і води. Констукції будівельні. Інструкція з експлуатації. Ціна з ПДВ 1170,00
2.6.265 ГНД 34.42.401-2004 Установки для очищення виробничих стічних вод теплових електростанцій. Ціна з ПДВ 1157,00
2.6.266 Методичні рекомендації з оцінки технічного стану силових трансформаторів напругою від 35 кВ до 750 кВ. 2014р. Ціна з ПДВ 1123,20
2.6.267 СОУ 40.1-21677681-02:2009 Порядок продовження терміну експлуатації барабанів котлів високого тиску. Інструкція. Ціна з ПДВ 1521,00
2.6.268 СОУ 40.1-21676681-59: 2011 Методичні вказівки. Передпускова парокиснева очистка і пасивація пародоводнякого тракту теплоенергетичного устаткування. Ціна з ПДВ 639,60
2.6.269 СОУ-Н МПЕ 40.1.21.543-2005 Гідротехнічні споруди систем технічного водопостачання ТЕС. Типова інструкція з експлуатації. Ціна з ПДВ 682,50
2.6.270 СОУ-Н МПЕ 40.1.44.201: 2006 Тверде, рідке, газоподібне паливо на електростанціях. Методика контролю якості палива для розрахунків питомих витрат. Ціна з ПДВ 1357,20
2.6.272 СОУ-Н МПЕ 40.1.35.301:2004. Перевірка трансформаторів струму, які використовуються в схемах релейного захисту Ціна з ПДВ 1131,00
2.6.273 СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-50:2011 Монтаж кабельних ліній електропередавання напругою 110-330 кВ. Інструкція Ціна з ПДВ 1435,20
2.6.274 СОУ 40.1-00013741-35:2010 Експлуатація кабельних ліній електропостачання напругою від 110 кВ до 330 кВ. Інструкція Ціна з ПДВ 1391,52
2.6.275 СОУ-Н ЕЕ 20.666:2007 Інструкція з виконання робіт під напругою на ПЛ 110-750 кВ Ціна з ПДВ 1121,64
2.6.276 СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 1053,00
2.6.278 СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з’єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки ПДВ не нараховується 1474,20
2.6.279 СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-58: 2011 Корекційна обробка живильної і котлової води барабанних котлів тиском від 4 до 14 МПа. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 702,00
2.6.28 Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума. 1979. ПДВ не нараховується 42,43
2.6.281 СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-93:2014. Метрологія. Кількість електричної енергії та електрична потужність. Типова методика виконання вимірювань Ціна з ПДВ 1965,60
2.6.282 СОУ-Н ЕЕ 10.132:2006. Норми витрат запасних частин на ремонт і технічне обслуговування тягодуттєвих машин Ціна з ПДВ 1170,00
2.6.283 СОУ-Н ЕЕ 10.402:2007. Визначення норм витрат хімічних реагентів для нейтралізації стічних вод теплових електростанцій. Методичні вказівки Ціна з ПДВ 1053,00
2.6.284 СОУ-Н ЕЕ 05.621:2008. Норми витрат матеріалів на ремонт і технічне обслуговування обладнання пилоприготування Ціна з ПДВ 936,00
2.6.285 СОУ-Н ЕЕ 20.623:2009. Система технічного обслуговування та ремонту обладнання електростанцій. Номенклатура і комплектність нормативно-технічних конструкторських ремонтних документів Ціна з ПДВ 936,00
2.6.286 ГНД 34.10.301-2004. Норми витрат зварювальних і наплавочних матеріалів для виконання зварювальних і наплавочних робіт під час ремонту енергетичного обладнання ТЕС Ціна з ПДВ 1053,00
2.6.287 СОУ-Н ЕЕ 10.134:2008. Норми витрат запасних частин на ремонт і технічне обслуговування регенеративних обертових повітропідігрівників Ціна з ПДВ 1404,00
2.6.288 ГКД 34.09.109-2003. Методика з інвентаризації вугілля на електростанціях Ціна з ПДВ 819,00
2.6.289 СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92:2014 Ізоляція електроустановок напругою від 6 до 750 кВ. Інструкція з вибору та експлуатації. Ціна з ПДВ 1690,00
2.6.291 СОУ ВЕА.100.1/01:2015. Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств енергетичної галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне обладнання Ціна з ПДВ 748,80
2.6.292 Закон України "Про ринок електричної енергії". 2019 ПДВ не нараховується 128,70
2.6.293 СОУ ВЕА. 200.1.1/01:2016. Зварювання, термічна обробка та контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі та ремонті енергетичного устаткування. Організація виконання робіт та технічного обслуговування. 2016р. - 287c. ПДВ не нараховується 637,00
2.6.294 СОУ 40.1­00013741-36:2010 Рекомендації щодо проектування та будівництва багатоколових ліній електропостачання напругою від 35 кВ до 330 кВ. Настанова Ціна з ПДВ 936,00
2.6.295 СОУ-Н ЕЕ 08.105:2006 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Основні положення Ціна з ПДВ 702,00
2.6.296 ГІД 34.20.178:2005 Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ. Рекомендації Ціна з ПДВ 842,40
2.6.297 СОУ 40.1.00130044-09:2009. Типові технологічні карти на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повітряні лінії напругою 35-150 кВ Ціна з ПДВ 1209,00
2.6.298 СОУ-Н ЕЕ 10.131:2006. Норми витрат матеріалів на ремонт і технічне обслуговування тягодуттєвих машин Ціна з ПДВ 936,00
2.6.299 СОУ-Н ЕЕ 10.132:2006. Норми витрат запасних частин на ремонт і технічне обслуговування тягодуттєвих машин Ціна з ПДВ 1170,00
2.6.300 СОУ-Н ЕЕ 10.133:2008. Норми витрат матеріалів на ремонт і технічне обслуговування регенеративних обертових повітропідігрівників Ціна з ПДВ 936,00
2.6.301 Правила роздрібного ринку електричної енергії. 2019 ПДВ не нараховується 119,00
2.6.302/1 Кодекс системи розподілу. 2020 ПДВ не нараховується 99,00
2.6.303 Кодекс системи передачі. 2020 ПДВ не нараховується 199,00
2.6.304 Правила ринку. 2020 ПДВ не нараховується 109,00
2.6.305 Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку. 2019 ПДВ не нараховується 69,00
2.6.306 Кодекс комерційного обліку електричної енергії. 2018 ПДВ не нараховується 69,00
2.6.307 СОУ-Н ЕЕ 05.152:2007. Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу для обслугову-вання магістральних і міждержавних електричних мереж Ціна з ПДВ 1170,00
2.6.308 СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006. Ізолятори опорні стрижньові полімерні. Загальні технічні умови Ціна з ПДВ 780,00
2.6.309 СОУ-Н ЕЕ 20.579:2009. Кліматичні дані для визначення навантажень на повітряні лінії електропередавання. Методика опрацювання. 2009. – 92 с. Ціна з ПДВ 1560,00
2.6.310 СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-81:2013 Розміщення електроустановок з елегазовою ізоляцією. Настанова Ціна з ПДВ 1053,00
2.6.32 Правила охорони електричних мереж. Зі змінами 2017 р. ПДВ не нараховується 57,88
2.6.34 Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів. 2010. Ціна з ПДВ 38,22
2.6.35 Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах. Зі змінами 2012 р. ПДВ не нараховується 60,06
2.6.36 Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України. Зі змінами 2017. Ціна з ПДВ 38,00
2.6.37 Порядок постачання електричної енергії споживачам. 2005. ПДВ не нараховується 39,16
2.6.40 Інструкція про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача. 2004. ПДВ не нараховується 52,57
2.6.41 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики. Із змінами 2009р. ПДВ не нараховується 52,57
2.6.44 Положення про державну експертизу з енергозбереження. 2011. ПДВ не нараховується 39,16
2.6.46 Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій. 2004.-48с. ПДВ не нараховується 52,57
2.6.47 Електробезпека на виробництві і в побуті. Кухровський П.П., 2013 р. ПДВ не нараховується 249,99
2.6.48 Інструкція з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів. 2013 р. ПДВ не нараховується 65,52
2.6.49 СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об"єктах електроенергетики і в об"єднаній енергетичній системі України. 2009 р. ПДВ не нараховується 65,52
2.6.50 Альбом - наочний посібник "Електробезпека". 2011. (20 плакатов А3 формата). ПДВ не нараховується 183,56
2.6.54 Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж. Із змінами 2015 р. ПДВ не нараховується 15,60
2.6.54 р Правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей. С изменениями 2015 г. ПДВ не нараховується 15,60
2.6.54/1у Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж. Із змінами 2015 р. ПДВ не нараховується 73,79
2.6.55 Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів. 2006. ПДВ не нараховується 75,97
2.6.56 Правила користування тепловою енергією.2007. ПДВ не нараховується 45,55
2.6.58 Зведені періодичність та обсяг ремонтів, оглядів і випробувань електрообладнання підприємств. Бедерак Я.С., Муковоз А.П. ПДВ не нараховується 123,40
2.6.6 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів (укр+рус). НПАОП 0.00-6.15-99. -96с. ПДВ не нараховується 69,58
2.6.61 Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день. Зі змінами 2017 р. ПДВ не нараховується 63,34
2.6.64 Справочник по электрическим сетям 0,4-35 и 110-1150 кВ. Е.Ф.Макаров. Том 1. Общая часть и воздушные линии электропередач. Ціна з ПДВ 1957,54
2.6.67 Справочник по электрическим сетям 0,4-35 и 110-1150 кВ. Е.Ф.Макаров. Том 4. Конструкции и характеристики кабелей и их техническое обслуживание. Ціна з ПДВ 1838,85
2.6.7 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.НПАОП 40.1-1.32-01 ПДВ не нараховується 159,43
2.6.71 Справочник по электрическим сетям 0,4-35 и 110-1150 кВ. Том 8.Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ., электропроводки, электроосвещение, измерение и учет электроэнергии, эл. расчеты и режим работы эл. сети, электроустановок и электроустройств. Ціна з ПДВ 2385,37
2.6.71/1 Справочник по электрическим сетям .Том 10. Правила устройства электроустановок. - 2009 г. Ціна з ПДВ 1957,54
2.6.71/2 Справочник по электрическим сетям. Том 11. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ Ціна з ПДВ 1957,54
2.6.71/7 Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110 - 1150 кВ. Том 13. Безопасность работ при эксплуатации электроустановок и устройств. Ціна з ПДВ 1957,54
2.6.72 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. Норми випробування електрообладнання. Ціна з ПДВ 189,93
2.6.8 РД 34.03.702-86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования. 1986г. ПДВ не нараховується 63,34
2.6.80/3у Регіональні карти кліматичного районування рівнинної України (Додаток А до глави 2.5 ПУЕ).Формат А3. ПДВ не нараховується 652,08
2.6.80/4у Зміни до правил улаштування електроустановок. ПУЕ. 2015-2017 рр. ПДВ не нараховується 310,44
2.6.80/5у Комплект: ПУЕ станом на 22.08.2014 р. Та зміни до ПУЕ 2015-2017 рр. ПДВ не нараховується 388,44
2.6.80/6 Правила улаштування електроустановок. ПУЕ. (Тверда обкладинка). Станом на 21.07.2017 р. ПДВ не нараховується 499,00
2.6.83 Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду. 2009р. ПДВ не нараховується 56,94
2.6.83 р Правила подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. 2009р. ПДВ не нараховується 56,94
2.6.84 Контроль состояния силовых кабельных линий напряжением 6 (10) кВ. Бедерак Я.С. ПДВ не нараховується 79,09
2.6.86 СОУ-Н ЕЕ 20.622:2008 Система технічного обслуговування та ремонту обладнання електростанцій. Здавання в ремонт та приймання з ремонту обладнання. Правила. 2008 Ціна з ПДВ 92,04
2.6.87 СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення. А4 формат. 2005 Ціна з ПДВ 110,76
2.6.92 Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії. 2018р. Ціна з ПДВ 63,34
2.6.96 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ. СОУ-Н ЕЕ 20.304-2009 Ціна з ПДВ 123,63
2.6.99 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005. Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція Ціна з ПДВ 164,58
Ліфти
2.8.1 Виробнича інструкція електромеханіка, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів та є відповідальним за їх справний стан. 2000. Ціна з ПДВ 40,56
2.8.10 Технічний огляд та заміна башмаків і вкладишів кабіни та противаги. Технологічна інструкція. 25001.00010 Р Ціна з ПДВ 40,56
2.8.11 Ремонт та заміна поста керування та апаратів виклику. Технологічна інструкція. 25001.00014 Р Ціна з ПДВ 40,56
2.8.12 Технічний огляд, ремонт підвісок кабіни та противаги. Технологічна інструкція. 25001.00016 Р Ціна з ПДВ 40,56
2.8.13 Заміна електродвигунів. Технологічна інструкція. 25001.00004 Р Ціна з ПДВ 48,05
2.8.14 Заміна світлового табло, світлових покажчиків, плафона та ламп освітлення купе кабіни. Технологічна інструкція. 25001.00002 Р Ціна з ПДВ 48,05
2.8.18 Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення. 2002. Ціна з ПДВ 26,52
2.8.19 Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації. 2015. Ціна з ПДВ 44,85
2.8.2 Технологічний процес на квартальний ремонт ліфтів. 02300.00004 Р ПДВ не нараховується 119,96
2.8.20 ВБН Д.2.8-204.02-2004. Ресурсні елементні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів Ціна з ПДВ 759,33
2.8.21 АК-5.11.00 Альбом конструкций и составных частей лифтов. Детали монтажа электроразводок Ціна з ПДВ 754,26
2.8.22 АК-9.02.00-91 Альбом конструкций составных частей лифтов. Шкивы и блоки Ціна з ПДВ 733,98
2.8.23 АК-10.прижимы-91 Альбом конструкций составных частей лифтов. Шкивы и блоки Ціна з ПДВ 293,67
2.8.24 ОСТ 24.023.23-82 Швы сварные стыковые сосудов и аппаратов, работающих под давлением и подъемно-транспортных механизмов. Ультразвуковой контроль качества. Типовой технологический процесс Ціна з ПДВ 421,98
2.8.25 РД 22-19-124-86 Инструкция по защитному заземлению занулению для лифтов общего назначения Ціна з ПДВ 551,07
2.8.26 РД 22-19-165-89 Лифты пассажирские и грузовые. Прижимы для крепления направляющих и аппаратуры к ним. Конструкция и технические требования Ціна з ПДВ 147,03
2.8.27 РД 22-19-166-89 Лифты пассажирские и грузовые. Блоки для лифтов. Конструкция и основные размеры. Технические требования Ціна з ПДВ 158,34
2.8.28 РД 22-19-168-89 Лифты пассажирские и грузовые. Грузы. Конструкция и размеры. Технические требования Ціна з ПДВ 158,34
2.8.29 РД 22-19-169-89 Детали подвесок кабины и противовеса. Тяги одноушковые. Конструкция, размеры и технические требования Ціна з ПДВ 184,86
2.8.3 Методика проведення технічного огляду пасажирських і вантажних ліфтів вантажопідйомністю до 1000 кг зі швидкістю руху до 1 м/с включно без завантаження кабіни випробувальним вантажем. КД 36.1-004-2000 Ціна з ПДВ 86,58
2.8.30 РД 22-19-170-89 Подвески балансирные для лифтов и их детали. Конструкция, размеры и технические требования Ціна з ПДВ 385,32
2.8.31 РД 22-19-171-89 Детали подвесок кабины и противовеса. Обоймы клиновые и клинья. Конструкция, размеры и технические требования Ціна з ПДВ 238,68
2.8.32 РД 22-19-172-89 Лифты. Зажимы стальных канатов. Параметры и размеры Ціна з ПДВ 210,99
2.8.33 РД 22-19-173-89 Лифты пассажирские и грузовые. Сварные сборочные единицы. Технические требования Ціна з ПДВ 477,36
2.8.34 РД 22-19-174-89 Лифты. Устройство натяжное каната ограничителя скорости. Параметры и размеры Ціна з ПДВ 495,69
2.8.35 РД 22-19-177-89 Лифты. Методы расчета ловителей клиновых Ціна з ПДВ 158,34
2.8.36 РД РОСЭК 02-008-96 Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Контроль неразрушающий Ціна з ПДВ 807,30
2.8.37 Диагностика узлов и подсистем лифтов Ціна з ПДВ 1212,90
2.8.4 Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні. КД 36.1-001-2000 Ціна з ПДВ 48,05
2.8.5 Технологічний процес на проведення регламентних робіт. 02300.00003 Р Ціна з ПДВ 48,05
2.8.6 Технологічний процес на місячний ремонт ліфтів. 02300.00001 Р ПДВ не нараховується 119,96
2.8.7 Технічний огляд, регулювання, ремонт і модернізація ліфтових гальмівних пристроїв. Технологічна інструкція. 25001.00001 Р Ціна з ПДВ 72,07
2.8.8 Технічний огляд, бракування і заміна ліфтових канатів. Технологічна інструкція. 25001.00007 Р Ціна з ПДВ 48,05
2.8.9 Перевірка, регулювання, ремонт електроприводу дверей кабіни. Заміна приводу. Технологічна інструкція. 25001.00008 Р Ціна з ПДВ 40,56
Нормативи для залізничного транспорту
2.9.100 Інструкція  складача поїздів і його помічника. Ціна з ПДВ 60,84
2.9.101 Інструкція чергового стрілочного поста , оператора стрілочного поста централізації , сигналіста. Ціна з ПДВ 60,84
2.9.102 Руководства по эксплуатациии тепловозов ТГМ-4 и ТГМ-4А. 1980г. Ціна з ПДВ 764,40
2.9.11 Управління залізничним транспортом. У 4-х книгах. Книга перша: Організаційно-правова основа. Інфраструктура. Навчальний посібник. Шамрай Д. та ін., 2004.-352с. ПДВ не нараховується 67,86
2.9.15 Закон України "Про залізничний транспорт". Зі змінами 2015р. Ціна з ПДВ 85,80
2.9.16 Правила технічної експлуатації залізниць України.2003 ПДВ не нараховується 87,36
2.9.18 Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта. 2004.-48с. РД 3215-91 ПДВ не нараховується 36,66
2.9.19 Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах. 1983.-48с. ПДВ не нараховується 54,29
2.9.2 Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів НПАОП 63.21-5.01-08. ПДВ не нараховується 47,42
2.9.20 Рекомендации по предупреждающей окраске сооружений и устройств, расположенных в зоне железнодорожных путей. 2004. ПДВ не нараховується 39,00
2.9.21 Інструкція електромеханіку пасажирського поїзду. 2004 ПДВ не нараховується 52,57
2.9.23 Управління економікою експлуатаційної роботи залізниць України. Пасічник В., 2005.-376с. ПДВ не нараховується 74,65
2.9.24 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті. 2010 р. ПДВ не нараховується 91,73
2.9.25 Довідник залізничника. Книга 3. Техногенна безпека. Зеркалов Д. та ін., 2004.-560с. ПДВ не нараховується 124,80
2.9.26 Довідник залізничника. Книга 4. Охорона праці. Зеркалов Д.В., 2004.-640с. ПДВ не нараховується 147,03
2.9.28 Ліквідація пожеж на залізничному транспорті. Кайман М., Кононов Г., 2006.-216с. ПДВ не нараховується 73,45
2.9.32 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві. НПАОП 63.21-1.25-07 ПДВ не нараховується 60,68
2.9.33 Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів. НПАОП 63.21-1.12-07 ПДВ не нараховується 34,16
2.9.34 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. 2006р. ПДВ не нараховується 138,84
2.9.5 Довідник залізничника. Книга 1. Перевезення вантажів. Зеркалов Д.В., 2004.-552с. ПДВ не нараховується 124,80
2.9.58 Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України. Із змінами 2007р. Ціна з ПДВ 29,48
2.9.59 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті. НПАОП 63.21-1.22-07 ПДВ не нараховується 56,94
2.9.59 р Правила охраны труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.НПАОП 63.21-1.22-07 ПДВ не нараховується 56,94
2.9.6 Покажчик термінів Статуту залізниць України. Пероганич Ю., 2002.-152с. ПДВ не нараховується 55,12
2.9.60 Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу. НПАОП 63.21-1.17-08 ПДВ не нараховується 47,42
2.9.61 Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту. НПАОП 63.21-1.27-08 ПДВ не нараховується 37,91
2.9.62 Інструкція з сигналізації на залізницях України. 2009р. ПДВ не нараховується 85,49
2.9.64 Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. НПАОП 63.21-1.13-09 ПДВ не нараховується 60,06
2.9.64 р Правила по охране труда во время ремонта и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта. НПАОП 63.21-1.13-09 ПДВ не нараховується 60,06
2.9.65 Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України. 2009р. ПДВ не нараховується 91,73
2.9.65 р Правила технической эксплуатации межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта України. 2009г. ПДВ не нараховується 91,73
2.9.66 Правила технической эксплуатации железнодорожного  транспорта предприятий системы министерства черной металлургии СССР. 1986г. ПДВ не нараховується 101,24
2.9.67 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте предприятий Министерства черной металлургии СССР. 1987г. ПДВ не нараховується 218,24
2.9.68 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте предприятий системы министерства черной металлургии. ПДВ не нараховується 110,76
2.9.69 Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015) ПДВ не нараховується 113,88
2.9.70 Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств. 2010р. ПДВ не нараховується 91,73
2.9.70 р Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта промышленных предприятий. 2010г. ПДВ не нараховується 91,73
2.9.71 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте промышленных предприятий. 2010 ПДВ не нараховується 88,61
2.9.71 у Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств. 2010 ПДВ не нараховується 88,61
2.9.72 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте промышленных предприятий Украины. 2010 ПДВ не нараховується 91,73
2.9.72 у Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств України. 2010 ПДВ не нараховується 91,73
2.9.74 Правила користування вагонами і контейнерами. ПДВ не нараховується 60,84
2.9.76 Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів. ПДВ не нараховується 99,37
2.9.79 Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт ЦП-0067 ПДВ не нараховується 183,46
2.9.80 Інструкція з організації прискореного руху пасажирських поїздів на залізницях України щодо вимог до інфраструктури та рухомого складу. 004-Ц. 2012 р. Ціна з ПДВ 98,28
2.9.83 Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць. НПАОП 60.1-1.02-12 ПДВ не нараховується 123,63
2.9.85 Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. ЦП-0269 ПДВ не нараховується 1281,93
2.9.87 р Правила техобслуживания и текущего ремонта.(ЧМЭ-3) Ціна з ПДВ 2601,30
2.9.88 р Правила капитальных ремонтов КР-1, КР-2.(ЧМЭ-3) Ціна з ПДВ 2273,31
2.9.89 р Руководство по среднему и капитальному ремонту. (ЧМЭ-3) Ціна з ПДВ 4241,25
2.9.9 Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті. НПАОП 60.1-1.01-04. Із змінами 2007 р. ПДВ не нараховується 52,57
2.9.90 р Нормы расхода материалов и запасных частей на СР и КР ремонты. (ЧМЭ-3) Ціна з ПДВ 3087,63
2.9.91 р Правила технического обслуживания, текущего и среднего ремонтов в условиях депо. (ТЭМ-7) Ціна з ПДВ 4897,23
2.9.92 р Нормы расхода запасных частей на текущий и капитальный ремонты. (ТЭМ-7) Ціна з ПДВ 1040,52
2.9.93 р Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту. (ТЭМ-7) Ціна з ПДВ 2770,95
2.9.94 р Руководство по капітальному ремонту. Том I. Общие положения по организации ремонта. (ТЭМ-7) Ціна з ПДВ 8335,47
2.9.95 р Руководство по капитальному ремонту.Том II. Ходовая часть тепловоза. (ТЭМ-7) Ціна з ПДВ 17598,36
2.9.96 р Руководство по капитальному ремонту.Том III. Механическое и вспомагательное оборудование. (ТЭМ-7) Ціна з ПДВ 14872,65
2.9.97 р Руководство по капитальному ремонту.Том IV. Тормозное и пневматическое оборудование. (ТЭМ-7) Ціна з ПДВ 5598,45
2.9.98 р Руководство по капитальному ремонту.Том V. Электрические аппараты. (ТЭМ-7) Ціна з ПДВ 8878,35
2.9.99 Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України. ПДВ не нараховується 234,16
Неруйнівний контроль
2.10.1/1 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю. НПАОП 0.00-1.63-13 ПДВ не нараховується 39,62
2.10.5 Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС. 2005. Ціна з ПДВ 38,22
Надзвичайні ситуації
20.5.20 План реагування на радіаційні аварії. Зі змінами 2010 р. Ціна з ПДВ 52,57
20.5.21 Інструкція з організації психологічного забезпечення службової діяльності аварійно-рятувальних служб. 2004.-56с. ПДВ не нараховується 52,57
Юридична література
21.1.10/1 Кримінально-процесуальний кодекс України. Станом на 11.06.2018 р. ПДВ не нараховується 162,50
21.1.11 Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекси України 22.09.2017р. ПДВ не нараховується 85,80
21.1.12 Митний кодекс України  (станом на 11.06.2018 р.) ПДВ не нараховується 161,20
21.1.125 Кодекс газорозподільних систем. Із змінами 2018 р. ПДВ не нараховується 99,00
21.1.126 Кодекс газотранспортної системи. Із змінами 2018р. ПДВ не нараховується 134,16
21.1.127 Кодекс газосховищ. Зі змінами 2018р. ПДВ не нараховується 87,36
21.1.128 Процесуальні документи у сфері цивильно-правових відносин. Практичний посібник. Бойко Н.Д. ПДВ не нараховується 735,15
21.1.129 Юридична служба на підприємстві. Практичний посібник. Руснак Ю.І. ПДВ не нараховується 207,35
21.1.13 Цивільний кодекс України. Станом на 2019 р. ПДВ не нараховується 175,50
21.1.130 Господарські відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, огладові лсити. Практичний посібник. Григоренко Л.С. ПДВ не нараховується 659,75
21.1.131 Господарське законодавство України. ПДВ не нараховується 390,00
21.1.132 Зразки процесуальних документів у господарських відносинах з коментарями. Практичний посібник. Грудницька С.М. ПДВ не нараховується 263,90
21.1.133 Кодекс торговельного мореплавства України. Зі змінами 2013 р. ПДВ не нараховується 202,80
21.1.14 Цивільний процесуальний кодекс України. Станом на 07.09.2018р. ПДВ не нараховується 117,00
21.1.15 Житлове законодавство України (станом на 16.06.2017р.) ПДВ не нараховується 92,30
21.1.2 Господарський кодекс України. Станом на 07.09.2018 р. ПДВ не нараховується 117,00
21.1.24/1 Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар. 01.03.2018 р. ПДВ не нараховується 1319,50
21.1.26 Кримінальний кодекс України: НПК. Cтаном на 15.03.2018 р. ПДВ не нараховується 1791,40
21.1.27/2 Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 07.09.2018 р. ПДВ не нараховується 1225,25
21.1.3 Господарський-процесуальний кодекс України. Станом на 07.09.2018 р. ПДВ не нараховується 117,00
21.1.36 Кримінально-процесуальний кодекс України. НПК. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні.  07.09.2018 р.(тверда обкладинка) ПДВ не нараховується 3016,00
21.1.4 Житловий кодекс Української РСР  (станом на 07.09.2018 р..) ПДВ не нараховується 97,50
21.1.40/1 НПК цивільного процесуального кодексу України. Станом на 12.02.2018 р. ПДВ не нараховується 1413,75
21.1.41 Житловий кодекс України:НПК. Cтаном на 05.09.2017 р. ПДВ не нараховується 377,52
21.1.42 Податковий кодекс України. Станом на 11.06.2018 р. ПДВ не нараховується 339,30
21.1.43/1 НПК Земельного кодексу України. Cтаном на 12.02.2018 р. ПДВ не нараховується 1791,40
21.1.45 Конституція України. 01.09.2017 р. ПДВ не нараховується 62,40
21.1.46/2 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Cтаном на 03.04.2018 р. - За заг. ред. Галунька В.В. ПДВ не нараховується 1791,40
21.1.49 Кримінально-виконавчий кодекс України. НПК. Cтаном на 05.09.2017 р. ПДВ не нараховується 452,40
21.1.5 Земельний кодекс України  (станом на 11.06.2018 р.) ПДВ не нараховується 97,50
21.1.52 Кодекс цивільного захисту України. Зі змінами 2018р. ПДВ не нараховується 69,58
21.1.53 Сімейний кодекс України   (станом на 11.06.2018 р.) ПДВ не нараховується 97,50
21.1.56 НПК закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" ПДВ не нараховується 382,33
21.1.58 НПК закону України "Про оренду землі". Лівшиц Д.М. 2013 р. ПДВ не нараховується 229,32
21.1.6 Кодекс адміністративного судочинства України. Станом на 07.09.2018 р. ПДВ не нараховується 117,00
21.1.7 Кодекс України  про адміністративні правопорушення 2019р. ПДВ не нараховується 156,00
21.1.8 Кримінальний кодекс України. Станом на 11.06.2018 р. ПДВ не нараховується 94,25
21.1.9 Кримінально-виконавчий кодекс України (станом на 11.06.2018 р.) ПДВ не нараховується 97,50
Нормативно-правові акти окремих видів економічної діяльності
3.1.10 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва. НПАОП 15.4-1.06-97 ПДВ не нараховується 88,14
3.1.101 Інструкція з навчання працівників шахт. НПАОП 10.0-5.35-95 ПДВ не нараховується 39,16
3.1.103 Инструктивные указания по организации безопасного производства работ при ремонте строительных машин и механизмов на строительной площадке и в полевых условиях.1988. ПДВ не нараховується 52,57
3.1.104 Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик. 2003. ПДВ не нараховується 52,57
3.1.109 Правила безпеки у вогнетривкому виробництві. НПАОП 26.26-1.08-97 ПДВ не нараховується 101,01
3.1.110 Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу. НПАОП 27.1-1.04-09 ПДВ не нараховується 72,70
3.1.110 р Правила охраны труда  в  прокатном  производстве предприятий  металлургического  комплекса.НПАОП 27.1-1.04-09 ПДВ не нараховується 72,70
3.1.111р Правила охраны труда в сталеплавильном производстве. НПАОП 27.1-1.01-09 ПДВ не нараховується 91,73
3.1.111у Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві. НПАОП 27.1-1.01-09 ПДВ не нараховується 91,73
10.5.277 НПАОП 27.5-6.01-79 Бирочная система на предприятиях черной металлургии. Основные положения. Порядок применения. (ОСТ 14.55-79) Ціна з ПДВ 41,73
3.1.115 Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України. 2004. ПДВ не нараховується 52,57
3.1.116 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів. НПАОП 37.0-1.01-09 ПДВ не нараховується 56,94
3.1.116 р Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных  и  цветных  металлов. НПАОП 37.0-1.01-09 ПДВ не нараховується 56,94
3.1.117/1 Правила охорони праці в архівних установах. НПАОП 0.00-1.78-17 Ціна з ПДВ 74,88
3.1.119 Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів). НПАОП 24.0-1.19-05. Із змінами 2007р. ПДВ не нараховується 87,36
3.1.120 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості. НПАОП 02.0-1.04-05. Із змінами 2007 р. ПДВ не нараховується 131,04
3.1.121 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. НПАОП 92.7-1.01-06 ПДВ не нараховується 196,40
3.1.125 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування. НПАОП 14.3-7.03-18 ПДВ не нараховується 37,70
3.1.126 Правила охорони праці на міському електричному транспорті. НПАОП 60.2-1.01-06. Зі змінами 2012 р. ПДВ не нараховується 75,97
3.1.127 Правила охраны труда для работников морских рыбных портов. НПАОП 05.1-1.03-07 ПДВ не нараховується 56,94
3.1.127 у Правила охорони праці для працівників морських рибних портів. НПАОП 05.1-1.03-07 ПДВ не нараховується 56,94
3.1.129 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва НПАОП 18.2-1.04-13 ПДВ не нараховується 60,68
3.1.13 Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів. НПАОП 15.1-1.06-99 ПДВ не нараховується 128,70
3.1.130 Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості. НПАОП 17.6-1.11-06 ПДВ не нараховується 60,68
3.1.131 Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства. НПАОП 05.0-1.01-07 ПДВ не нараховується 37,91
3.1.132 Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден. НПАОП 05.0-1.02-07 ПДВ не нараховується 94,85
3.1.134 Правила безпеки при виробництві та переробці титану. НПАОП 27.4-1.12-06 ПДВ не нараховується 83,46
3.1.135 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств. НПАОП 05.0-1.05-06 ПДВ не нараховується 83,46
3.1.136 Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв НПАОП 27.1-1.10-07 ПДВ не нараховується 83,46
3.1.139 Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт. НПАОП 63.2-1.25-07 ПДВ не нараховується 53,20
3.1.140 Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості. НПАОП 26.2-1.01-07 ПДВ не нараховується 60,68
3.1.142 Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва.НПАОП 19.0-1.01-07 ПДВ не нараховується 83,46
3.1.143 Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 2007. ПДВ не нараховується 56,94
3.1.144 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку. НПАОП 27.4-1.11-06 ПДВ не нараховується 68,33
3.1.146 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Зі змінами 2018р. ПДВ не нараховується 60,68
3.1.147 Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції.НПАОП 28.7-1.01-07 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.148 Правила охорони праці при термічній обробці металів. НПАОП 28.5-1.02-07 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.149 Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання.НПАОП 31.5-1.01-08 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.15 Правила охорони праці для працівників забоїв та первинної обробки тваринницької сировини. НПАОП 15.1-1.07-99 ПДВ не нараховується 79,56
3.1.150 Збірник інструкцій з ОП.Книга 1.Житлово-комунальне господарство.Утримання будинкової та прибудинкової території.2006.- 48 с. ПДВ не нараховується 36,66
3.1.151 Збірник інструкцій з ОП.Книга 2.Житлово-комунальне господарство.Утримання будинкових інженерних мережї.2006. ПДВ не нараховується 36,66
3.1.152 Збірник інструкцій з ОП.Книга 3.Житлово-комунальне господарство.Утримання будинкових та прибудинкових споруд.2006.- 68 с. ПДВ не нараховується 36,66
3.1.153 Збірник інструкцій з ОП.Книга 4.Житлово-комунальне господарство.Види робіт. 2006. ПДВ не нараховується 36,66
3.1.154 Збірник інструкцій з ОП.Книга 5.Житлово-комунальне господарство.Загальні інструкції (електробезпека підприємств, пожежна безпека підприємств, подання першої медичної допомоги).2006.- 56 с. ПДВ не нараховується 36,66
3.1.155 Збірник посадових інструкцій.Книга 6.Житлово-комунальне господарство.Інженерно-технічні працівники. 2006.- 96 с. ПДВ не нараховується 36,66
3.1.156 Правила охорони праці в содовій промисловості.НПАОП 24.0-1.01-08 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.156 р Правила охраны труда в содовой промышленности.НПАОП 24.0-1.01-08 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.157 Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів. НПАОП 31.6-1.01-08 ПДВ не нараховується 47,42
3.1.158 Правила охраны труда при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. НПАОП 0.00-1.24-10. С изменениями 2017. ПДВ не нараховується 69,00
3.1.158 у Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом. НПАОП 0.00-1.24-10. Зі змінами 2017 ПДВ не нараховується 69,00
3.1.159 Правила безпеки в коксохімічному виробництві. НПАОП 23.1-1.01-08 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.159 р Правила безопасности в коксохимическом производстве. НПАОП 23.1-1.01-08 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.160 Правила охорони праці для працівників кар"єроуправлінь. НПАОП 63.21-1.09-08 ПДВ не нараховується 56,94
3.1.161 Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів. НПАОП 0.00-1.56-08 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.162 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств НПАОП 0.00-1.19-08. ПДВ не нараховується 63,34
3.1.162 р Правила охраны труда для нефтехимических предприятий НПАОП 0.00-1.19-08. ПДВ не нараховується 63,34
3.1.163 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08. ПДВ не нараховується 75,97
3.1.163 р Правила охраны труда при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии.НПАОП 27.1-1.06-08 ПДВ не нараховується 75,97
3.1.164 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах. НПАОП 74.2-1.02-90 (російська мова) ПДВ не нараховується 221,52
3.1.165 Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації.НПАОП 63.23-1.02-08 ПДВ не нараховується 79,09
3.1.165 р Правила безопасности труда во время обслуживания спецтранспорта и средств механизации в аэропортах гражданской авиации.НПАОП 63.23-1.02-08 ПДВ не нараховується 79,09
3.1.166 Правила охорони праці у метизному виробництві. НПАОП 28.0-1.03-08 ПДВ не нараховується 69,58
3.1.167 Правила охорони праці в металургійній промисловості. НПАОП 27.0-1.01-08 ПДВ не нараховується 75,97
3.1.167 р Правила охраны труда в металлургической промышленности. НПАОП 27.0-1.01-08 ПДВ не нараховується 75,97
3.1.169/1 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом. 2017р. ПДВ не нараховується 185,64
3.1.17 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока.НПАОП 15.5-1.05-99 ПДВ не нараховується 88,14
3.1.170 Эксплуатация оборудования, безопасность работ и охрана труда в строительстве. Иванов В.Н.2009г. ПДВ не нараховується 218,24
3.1.170у Охорона праці в будівництві. Навчальний посібник. Іванов В.М.2010р. ПДВ не нараховується 218,24
3.1.171 Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок. НПАОП 0.00-1.51-88 ПДВ не нараховується 94,85
3.1.172 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору. НПАОП 0.00-1.23-10 ПДВ не нараховується 60,06
3.1.172 р Правила охраны труда при производстве, хранении, транспортировке и применении хлора. НПАОП 0.00-1.23-10 ПДВ не нараховується 60,06
3.1.173 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії. НПАОП 27.1-1.09-09 ПДВ не нараховується 82,21
3.1.173р Правила охраны труда в газовом  хозяйстве предприятий черной металлургии. НПАОП 27.1-1.09-09 ПДВ не нараховується 82,21
3.1.174 СОУ 22.2-02477019-03:2005 Газети. Технічні умови Ціна з ПДВ 1204,71
3.1.174/1 СОУ 22.2-02477019-03:2005 Газети. Технічні умови. Зміна №1. Ціна з ПДВ 1422,07
3.1.175 СОУ 22.2-02477019-06:2006 Журнали. Технічні умови. Зі зміною №1 від 01.07.2011 Ціна з ПДВ 3348,28
3.1.176 СОУ 22.2-02477019-07:2012 Поліграфія. Підручники i навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги Ціна з ПДВ 4587,31
3.1.177/1 СОУ 18.1-02477019-11:2014. Поліграфія. Видання для дітей. Загальні технічні вимоги Ціна з ПДВ 2827,50
3.1.178 СОУ 22.2-02477019-14:2015 Видання книжкові. Технічні умови Ціна з ПДВ 1605,63
3.1.179 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. А4 формата.1990г. ПДВ не нараховується 94,85
3.1.180 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах.НПАОП 0.00-1.27-09 ПДВ не нараховується 79,09
3.1.181 Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва. НПАОП 16.0-1.16-97 ПДВ не нараховується 73,45
3.1.182 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах. НПАОП 0.00-1.58-12 ПДВ не нараховується 112,32
3.1.182 р Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования и электросетей на открытых горных работах. НПАОП 0.00-1.58-12 ПДВ не нараховується 112,32
3.1.183 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів. НПАОП 0.00-1.82-18 ПДВ не нараховується 99,00
3.1.184 НПАОП 17.2-1.01-08. Правила охорони праці у вовняному виробництві ПДВ не нараховується 94,85
3.1.185 Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів. НПАОП 92.0-1.01-09. ПДВ не нараховується 142,43
3.1.187 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості. НПАОП 24.1-1.07-10 ПДВ не нараховується 68,02
3.1.188 Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту. НПАОП 24.1-1.01-10 ПДВ не нараховується 68,02
3.1.189 Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів. НПАОП 24.1-1.06-10. ПДВ не нараховується 68,02
3.1.19 Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. НПАОП 80.21-1.03-98, НПАОП 80.21-1.04-98, НПАОП 80.21-1.05-98, НПАОП 80.21-1.06-98 ПДВ не нараховується 73,32
3.1.190 СОУ-П 10.1.00174088.018:2009. Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (типове керівництво) Ціна з ПДВ 275,34
3.1.192 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом. 2012 рус+укр. НПАОП 28.0-1.30-12 ПДВ не нараховується 60,06
3.1.193 Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. 1986 ПДВ не нараховується 196,09
3.1.195 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ. НПАОП 0.00-1.45-69 ПДВ не нараховується 91,73
3.1.196 НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств. Ціна з ПДВ 60,84
3.1.198/1 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна. НПАОП 15.0-1.01-17 ПДВ не нараховується 59,00
3.1.199 у НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами Ціна з ПДВ 63,57
3.1.2 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості. НПАОП 22.1-1.02-07 ПДВ не нараховується 63,34
3.1.200 Правила безопасности в доменном производстве. НПАОП 27.1-1.02-97 ПДВ не нараховується 78,00
3.1.205 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при обчищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами і травленням. НПАОП 28.5-1.05-60 ПДВ не нараховується 47,42
3.1.209/1 Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом. НПАОП 28.51-1.42-18 Ціна з ПДВ 24,57
3.1.21 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях. НПАОП 60.1-1.48-00 ПДВ не нараховується 50,54
3.1.212 Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий. НПАОП 45.2-1.12-01 Ціна з ПДВ 120,12
3.1.215 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами. НПАОП 63.23-1.03-08 ПДВ не нараховується 56,94
3.1.219 Правила експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення. 2012 ПДВ не нараховується 60,06
3.1.22 Збірник примірних інструкцій з охорони праці для працівників під час виконання робіт у тваринництві. ПІ 2.0.00-088-99. 2000.-128с. ПДВ не нараховується 49,01
3.1.220 Правила технічного нагляду за гідротехнічними спорудами у експлуатації та промірними роботами. Ціна з ПДВ 323,70
3.1.224 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях. НПАОП 73.1-1.11-12 ПДВ не нараховується 91,73
3.1.224 р Правила охраны труда во время работы в химических лабораториях. НПАОП 73.1-1.11-12 ПДВ не нараховується 91,73
3.1.225/1 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів. НПАОП 0.00-1.68-13. Ціна з ПДВ 46,80
3.1.225/1р Правила охраны труда при холодной обработке металлов. НПАОП 0.00-1.68-13. Ціна з ПДВ 46,80
3.1.226 НПАОП 24.1-1.33-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив 2013 р. ПДВ не нараховується 91,73
3.1.227 СОУ 10.1-00185790-002-2005 Правила технічної експлуатації вугільних шахт Ціна з ПДВ 297,00
3.1.228 НПАОП 29.2-1.01-58 Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения Ціна з ПДВ 322,76
3.1.229 НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас ПДВ не нараховується 63,34
3.1.23 Збірник примірних інструкцій з охорони праці для працівників під час виконання робіт  у рослинництві. 2000.-80с. ПДВ не нараховується 42,90
3.1.230 НПАОП 10.0-1.03-90 Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев) ПДВ не нараховується 123,40
3.1.234 СОУ 10.1.00174088.009-2005 Вимоги щодо визначення місця встановлення вентиляторів місцевого провітрювання Ціна з ПДВ 42,12
3.1.239 НПАОП 15.9-1.27-12 Правила охорони праці для виноробного виробництва Ціна з ПДВ 71,24
3.1.241 Правила охорони праці під час фарбувальних робіт. НПАОП 28.0-1.32-13  формат А6 ПДВ не нараховується 63,34
3.1.241р Правила охраны труда при окрасочных работах. НПАОП 28.0-1.32-13 формат А6 ПДВ не нараховується 73,79
3.1.242 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт 2014 р.НПАОП 28.0-1.33-13. формат А6 ПДВ не нараховується 63,34
3.1.243 НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин Ціна з ПДВ 69,81
3.1.244 НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів. Ціна з ПДВ 76,75
3.1.245 НПАОП 60.2-1.02-14 Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг. ПДВ не нараховується 129,48
3.1.246 НПАОП 45.2-1.02-90 Правила по охране труда при строительстве и ремонте объектов жилищно-коммунального хозяйства. ПДВ не нараховується 448,50
3.1.249 р ВСН 1-84 Тройники тройниковые соединения сварные на РУ 5,5 7,5 Мпа (55 и 75 кгс/кв.см) Ціна з ПДВ 1834,56
3.1.250 р ВСН 675 Инструкция по проектированию производства газоабразных и сжиженных продуктов разделения воздуха. Ціна з ПДВ 85,80
3.1.251 р НАОП 1.1.23-5.14-75 Инструкция о порядке получения от поставщиков , перевозки , хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности. Ціна з ПДВ 129,87
3.1.252 р НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. ПДВ не нараховується 332,28
3.1.253 НПАОП 27.4-1.43-14 Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі. 2014р. ПДВ не нараховується 79,17
3.1.254 НПАОП 26.5-1.02-14 Правила охорони праці у цементній промисловості. ПДВ не нараховується 79,09
3.1.256 Порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах. 2014р. ПДВ не нараховується 45,50
3.1.257 НПАОП 24.0-1.21-14 Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку. ПДВ не нараховується 85,18
3.1.258 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок. НПАОП 10.0-5.46-14 Ціна з ПДВ 50,70
3.1.259 НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві. ПДВ не нараховується 113,57
3.1.26 Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. 2000.-336с. ПДВ не нараховується 55,12
3.1.260 НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції. ПДВ не нараховується 99,37
3.1.261 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції). НПАОП 24.1-1.34-13 Ціна з ПДВ 60,84
3.1.262 НПАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень. Ціна з ПДВ 65,52
3.1.263 НПАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу. ПДВ не нараховується 76,44
3.1.264 Правила охорони праці у виробництві нетканних матеріалів.НПАОП 17.53-1.01-08 ПДВ не нараховується 54,60
3.1.265 НПАОП 27.1-1.47-14 Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії. ПДВ не нараховується 76,44
3.1.266 Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. 2015р. ПДВ не нараховується 769,08
3.1.267 НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та дробленні деталей з пластичних мас. Ціна з ПДВ 45,24
3.1.268 НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів. Ціна з ПДВ 45,24
3.1.269 №101 Лоція Чорного та Азовського морів на води України. Ціна з ПДВ 1433,25
3.1.270 № 201 Вогні і знаки Чорного та Азовського морів. Українське узбережжя. Ціна з ПДВ 783,90
3.1.271 № 701 Каталог "Навігаційні карти та посібники". Ціна з ПДВ 1228,50
3.1.272 № 402 Режим плавання суден у водах України Чорногг та Азовського морів. Ціна з ПДВ 848,25
3.1.273 НПАОП 05.2-1.12-12 Правила охорони праці нарибоводних підприємствах внутрішніх водойм. Ціна з ПДВ 45,40
3.1.275 НПАОП 24.0-1.20-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії Ціна з ПДВ 45,40
3.1.276 НПАОП 28.0-1.34-14 Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів Ціна з ПДВ 29,64
3.1.277 НПАОП 28.0-1.37-14 Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів Ціна з ПДВ 40,56
3.1.278 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды. НПАОП 24.11-1.03-78 Ціна з ПДВ 45,24
3.1.279 НПАОП 19.2-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів Ціна з ПДВ 60,84
3.1.28 Правила охорони праці у трубному виробництві. НПАОП 27.2-1.01-09 ПДВ не нараховується 91,73
3.1.28 р Правила охраны труда в трубном производстве.НПАОП 27.2-1.01-09 ПДВ не нараховується 91,73
3.1.280 Правила любительського і спортивного рибальства. Зі змінами 2004р. Ціна з ПДВ 60,84
3.1.281 Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва. 2017 Ціна з ПДВ 29,95
3.1.282 Правила розробки нафтових і газових родовищ. 2017 ПДВ не нараховується 107,64
3.1.282р Правила розробки нафтових і газових родовищ. 2017р. (російською мовою) ПДВ не нараховується 145,60
3.1.283 Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів. НПАОП 45.21-1.03-98 Ціна з ПДВ 62,40
3.1.284 Правила охорони праці під час виконання суднобудівних та судноремонтних робіт. НПАОП 35.1-1.03-17 ПДВ не нараховується 89,70
3.1.285 Типові правила благоустрою території населеного пункту. 2018 Ціна з ПДВ 63,70
3.1.286 Довідник для замовників будівництва та інженерів-консультантів. Управління ризиками при будівництві та експлуатації об'єктів нерухомості. Випуск 1. 2018 - 156с. ПДВ не нараховується 282,10
3.1.287 Практичний порадник: особливості договірних відносин у будівництві з урахуванням міжнародно визнаних типових форм контрактів. Управління ризиками при будівництві та експлуатації об'єктів нерухомості. Випуск 2. 2018 ПДВ не нараховується 282,10
3.1.288 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві. НПАОП 15.8-1.29-18 ПДВ не нараховується 63,70
3.1.289 Довідник для замовників будівництва та інженерів-консультантів. Випуск 3
Деякі аспекти застосування типових форм будівельних контрактів. Коментарі іноземних фахівців.2018
ПДВ не нараховується 358,80
3.1.29 Правила техники безопасности для авторемонтных предприятий.НПАОП 63.21-1.04-78 ПДВ не нараховується 63,57
3.1.30 Правила безопасности труда при пайке и лужении. НПАОП 28.5-1.31-89 Ціна з ПДВ 50,86
3.1.34 Правила охорони праці у феросплавному виробництві. НПАОП 27.35-1.01-09 ПДВ не нараховується 94,85
3.1.40 Правила охорони праці на підприємствах ритуального обслуговування населення. НПАОП 93.03-1.08-00 ПДВ не нараховується 32,76
3.1.41 Правила охраны труда при сборе, вывозе и обезвреживании бытовых отходов НПАОП 90.00-1.05-00 ПДВ не нараховується 33,07
3.1.42 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів. НПАОП 26.6-1.02-00 ПДВ не нараховується 88,14
3.1.43 р Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий. НПАОП 15.8-1.27-02 ПДВ не нараховується 96,56
3.1.47 Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи.НПАОП 80.42-1.01-02 ПДВ не нараховується 42,43
3.1.48 Правила безпеки під час трудового навчання й  літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільскогосподарському виробництві. НПАОП 80.21-1.03-98. Із змінами 2007 р. ПДВ не нараховується 42,43
3.1.5 Правила охорони праці для перукарень. НПАОП 93.0-1.07-97 ПДВ не нараховується 32,76
3.1.51 Правила безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов. НПАОП 0.00-1.43-85 ПДВ не нараховується 63,34
3.1.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов. НПАОП 40.3-1.28-74 ПДВ не нараховується 52,88
3.1.57 Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини. НПАОП 85.20-1.03-99 ПДВ не нараховується 63,34
3.1.58 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України. 1995. ПДВ не нараховується 42,43
3.1.62 Правила безпечної експлуатаціі та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. НПАОП 63.2-1.06-02 ПДВ не нараховується 73,94
3.1.66 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха. НПАОП 0.00-1.65-88 ПДВ не нараховується 84,40
3.1.67 Инструкция по технике безопасности при эксплуатации кислородных станций.1991. ПДВ не нараховується 34,48
3.1.69 Инструктивные материалы по технике безопасности при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов ТЭС и АЭС.1980.-92с. ПДВ не нараховується 52,88
3.1.7 Правила охорони праці для об"єктів роздрібної торгівлі.НПАОП 52.0-1.01-96 (російська мова) ПДВ не нараховується 102,96
3.1.70 Правила безопасности по химической защите зеленых насаждений от вредителей и болезней на предприятиях жилищно-комунального хозяйства. 1990. ПДВ не нараховується 52,88
3.1.72 Правила безпеки у вугільних шахтах. НПАОП 10.0-1.01-10. Зі змінами 2014. ПДВ не нараховується 99,00
3.1.72тв.р Правила безопасности в угольных шахтах.(Твердая обложка) НПАОП 10.0-1.01-10. С изменениями 2014. ПДВ не нараховується 299,52
3.1.72тв.у Правила безпеки у вугільних шахтах.(Тверда обкладинка). НПАОП 10.0-1.01-10. Зі змінами 2014. ПДВ не нараховується 299,52
3.1.77 Інструкція з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах. 2003. ПДВ не нараховується 39,62
3.1.8 Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв. НПАОП 15.9-1.28-17 ПДВ не нараховується 63,70
3.1.82 Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу.НПАОП 63.21-1.24-03 ПДВ не нараховується 55,12
3.1.86 у Правила охорони праці для працівників бібліотек НПАОП 92.0-1.03-13 Ціна з ПДВ 60,22
3.1.87 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування. НПАОП 55.0-1.02-96 ПДВ не нараховується 78,47
3.1.88 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве кирпича и извести. НПАОП 26.0-1.07-75 ПДВ не нараховується 87,36
3.1.89 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности. НПАОП 21.0-1.01-87 ПДВ не нараховується 218,24
3.1.9 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва. НПАОП 15.9-1.11-97 ПДВ не нараховується 85,67
3.1.91 Основные правила безопасной работы в химических лабораториях. НПАОП 73.1-1.06-77 ПДВ не нараховується 104,68
3.1.92 Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації. 2004. ПДВ не нараховується 65,52
3.1.94 Правила по устройству, эксплуатации,технике безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках.1976. ПДВ не нараховується 39,16
3.1.95 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве котельных работ и металлоконструкций. НПАОП 28.0-1.25-61 ПДВ не нараховується 52,57
3.1.97 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.НПАОП 80.0-1.12-04. Із змінами 2007р. ПДВ не нараховується 39,16
1.2.64. Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах. А5. 2019г. ПДВ не нараховується 39,00
Деревообробка
3.11.10 Охорона праці у виробництві деревних композиційних матеріалів. Апостолюк С., 2003.-382с. ПДВ не нараховується 75,40
3.11.11 Технологія деревинних плит і пластиків.Бехта П.,2004.-780с. ПДВ не нараховується 142,35
3.11.12 Технологія деревинної маси. Козак Р.О., 2004.-348с. ПДВ не нараховується 69,03
3.11.13 Комплексна хімічна переробка деревини. Бехта П.,2004.-176с. ПДВ не нараховується 63,31
3.11.16 Правила охорони праці в деревообробній промисловості. НПАОП 20.0-1.02-05. Зі змінами 2013 р. ПДВ не нараховується 78,47
3.11.17 Збірник примірних інструкцій з охорони праці в деревообробній промисловості. 2006.-128с. ПДВ не нараховується 104,68
3.11.3 Охорона навколишного середовища в деревообробній промисловості. Апостолюк С., 2003.-176с. ПДВ не нараховується 55,12
3.11.4 Охорона праці в лісопильно-деревообробному виробництві. Апостолюк С., 2003.-288с. ПДВ не нараховується 73,45
3.11.7 Виробництво шпону.Бехта П., 2003.-256с. ПДВ не нараховується 63,31
3.11.8 Виробництво фанери. Бехта П., 2003.-320с. ПДВ не нараховується 65,91
3.11.9 Технологія деревинних композиційних матеріалів. Бехта П., 2003.-336с. ПДВ не нараховується 68,51
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам різних галузей економічної діяльності
3.2.1 у Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам загальних професій різних галузей промисловості.НПАОП 0.00-3.07-09. ПДВ не нараховується 91,73
3.2.10 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості. НПАОП 0.00-3.16-12 ПДВ не нараховується 186,73
3.2.12 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды рабочим и служащим железнодорожного транспорта предприятий (железнодорожный внутризаводской транспорт).НПАОП 60.1-3.30-80 Ціна з ПДВ 37,99
3.2.17 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды рабочим и служащим производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов. НПАОП 24.4-3.37-80 ПДВ не нараховується 79,09
3.2.19 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды рабочим и служащим полиграфического производства и книжной торговли. НПАОП 22.2-3.44-80 Ціна з ПДВ 44,38
3.2.20 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды рабочим и служащим предприятий и организаций материально­технического снабжения. НПАОП 0.00-3.12-81 Ціна з ПДВ 44,38
3.2.25 ТН для працівників целюлозно-паперової промисловості. 2000 Ціна з ПДВ 44,38
3.2.27 у Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту. НПАОП 60.1-3.31-17 ПДВ не нараховується 89,70
3.2.28 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам дорожнього господарства. НПАОП 63.21-3.03-08 Ціна з ПДВ 44,38
3.2.3 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам харчової промисловості. Формат А5. НПАОП 15.0-3.09-98. Із змінами 2007р. Ціна з ПДВ 76,44
3.2.30 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі. НПАОП 0.00-3.23-18 Ціна з ПДВ 62,40
3.2.31 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам деревообробної промисловості. НПАОП 20.0-3.10-05.Із змінами 2007р. Ціна з ПДВ 52,57
3.2.32 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам машинобудуванння та металоообробної промисловості. НПАОП 29.0-3.02-06 Ціна з ПДВ 52,57
3.2.33 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам електротехнічної промисловості. НПАОП 31.0-3.01-08 ПДВ не нараховується 155,06
3.2.34 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ працівникам житлово-комунального господарства НПАОП 0.00-3.18-13 ПДВ не нараховується 126,52
3.2.35 ТН рабочим и служащим, занятым на работах с радиоактивными веществами.1985. Ціна з ПДВ 31,59
3.2.37/1 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства. НПАОП 02.0-3.04-18 ПДВ не нараховується 63,70
3.2.39 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості. НПАОП 26.1-3.01-06 Ціна з ПДВ 69,89
3.2.4 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам сільського та водного господарства. Зі змінами 2009. НПАОП 0.00-3.01-98. ПДВ не нараховується 36,97
3.2.40 Норми безплатної видачі спеціального одягу для працівників рибного господарства. НПАОП 05.0-3.03-06 ПДВ не нараховується 60,68
3.2.41 "О выдаче мыла на предприятиях". НПАОП 0.00-3.06-22 (ДНАОП 0.05-3.06-22). Разъяснение о порядке снабжения рабочих спецмылом от 22.07.1924г. Ціна з ПДВ 34,16
3.2.42 Норми безплатної видачі спеціального одягу для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв.НПАОП 15.0-3.01-07 Ціна з ПДВ 60,68
3.2.43 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам приладобудівної промисловості. НПАОП 0.00-3.05-07 ПДВ не нараховується 60,68
3.2.44 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам суднобудівної промисловості.НПАОП 35.1-3.15-07 Ціна з ПДВ 45,55
3.2.45 Норми безплатної видачі спецодягу працівникам шкіряної галузі промисловості.НПАОП 19.0-3.01-07 Ціна з ПДВ 38,06
3.2.46 Норми безплатної видачі спецодягу працівникам взуттєвої галузі промисловості.19.3-3.01-07 Ціна з ПДВ 38,06
3.2.47 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі. НПАОП 25.1-3.01-07 Ціна з ПДВ 37,91
3.2.48 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів.НПАОП 26.0-3.01-07 ПДВ не нараховується 47,42
3.2.49 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам радіоелектронної промисловості. НПАОП 32.1-3.01-07 Ціна з ПДВ 47,42
3.2.5 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам м'ясної та молочної промисловості.  НПАОП 15.0-3.03-98 ПДВ не нараховується 36,97
3.2.50 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання.НПАОП 0.00-1.04-07 Ціна з ПДВ 47,42
3.2.51 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам авіаційного транспорту. НПАОП 62.0-3.01-08 Ціна з ПДВ 47,42
3.2.52 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам гірничодобувної промисловості. НПАОП 0.00-3.10-08. Із змінами 2011 ПДВ не нараховується 69,58
3.2.53 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам металургійної промисловості НПАОП 27.0-3.01-08. Формат А4. ПДВ не нараховується 249,91
3.2.54 Технічний регламент засобів індивідуального захисту. Зі змінами 2020 р. Ціна з ПДВ 60,68
3.2.55 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва. НПАОП 17.2-3.01-08 Ціна з ПДВ 79,09
3.2.56 НПАОП 0.00-3.17-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв Ціна з ПДВ 69,58
3.2.57 НПАОП 0.00-3.21-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального  взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд. Ціна з ПДВ 76,44
3.2.6 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості НПАОП 15.0-3.02-98 Ціна з ПДВ 38,06
3.2.8 Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам, зайнятим у будівельному виробництві. НПАОП 45.2-3.01-04. Із змінами 2007р. Ціна з ПДВ 47,42
3.2.9 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды работникам учреждений здравоохранения и социального обеспечения, медицинских научно-исследовательских учреждений и учебных заведений. НПАОП 24.4-3.39-80 Ціна з ПДВ 87,36
Сільське господарство
3.4.1 у Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві. НПАОП 01.0-1.02-18 ПДВ не нараховується 56,94
3.4.12 Правила технической эксплуатации элеваторных сооружений. 1981г. Ціна з ПДВ 76,83
3.4.13 Безпека та охорона праці для фермеров.Система самоконтролю.Настанови та пам"ятки. Посібник. 2007р. ПДВ не нараховується 43,68
3.4.2 Збірник примірних інструкцій з охорони праці під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві. 2001.-68с. ПДВ не нараховується 42,90
3.4.3 Правила охорони праці під час виконання робіт в захищеному грунті. НПАОП 01.1-1.02-01 ПДВ не нараховується 31,59
3.4.4 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва. НПАОП 01.41-1.01-01 ПДВ не нараховується 84,40
3.4.5 Методика обстеження підприємств АПК щодо їх готовності до безпечного виконання весняно-польових робіт. 2004. Ціна з ПДВ 47,11
3.4.9 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт. НПАОП 0.00-1.42-08 Ціна з ПДВ 47,42
Пожежна література
4.1.10/1 НАПБ В.01.054-2015/510. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України. 2016 р. ПДВ не нараховується 46,42
4.1.101у Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів. 2010р. ПДВ не нараховується 75,97
4.1.102 Пожежна безпека. Том 17. 2010. ПДВ не нараховується 463,97
4.1.103 Посібник щодо застосування НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожеженою небезпекою. Ціна з ПДВ 321,75
4.1.104 НАПБ 05.026-2010. Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпалива України. СОУ 41.0-21677681-25:2010. Ціна з ПДВ 527,28
4.1.105 НАПБ 05.031-2010. Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежогасіння кабельних споруд. СОУ 41.0-21677681-34:2010. Ціна з ПДВ 527,28
4.1.110 Пожежна безпека енергетичних підприємств. Довідник. Том 1. Косюк.В.В. - 2011 ПДВ не нараховується 949,13
4.1.110/1 Пожежна безпека енергетичних підприємств. Довідник. Том 2. Косюк.В.В. - 2012 ПДВ не нараховується 949,13
4.1.112 НАПБ 06.015-2006. Перелік приміщень і будівель енергетичних підприємств Мінпаливенерго України з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки Ціна з ПДВ 131,82
4.1.113 Пожежна безпека. Том 18. 2011 - 480с. ПДВ не нараховується 496,73
4.1.114 Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України ПДВ не нараховується 237,51
4.1.116 ВСН 25-09.68-85 Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Ціна з ПДВ 79,17
4.1.117 СОУ 40.1.03-21677681-04:2009 Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України.НАПБ 05.024-2009 Ціна з ПДВ 340,08
4.1.118 Пожежна безпека. Том 19. 2014 р.- 416стр. ПДВ не нараховується 484,25
4.1.119 НАПБ Б.01.003-97 Правила обов`язкової сертифікації продукції протипожежного призначення. Ціна з ПДВ 60,84
4.1.120 НАПБ Б.05.013-2004 Інструкція про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів , що стосуються забезпечення пожежної безпек Ціна з ПДВ 39,00
4.1.123 Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. 2015р. Ціна з ПДВ 56,16
4.1.124 Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об'єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України. СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-108:2015 (НАПБ 03.007-2015/113) Ціна з ПДВ 920,79
4.1.127 Норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів. Зі змінами 2009 Ціна з ПДВ 37,44
4.1.13 Навчальний посібник "Пожежна безпека". Рожков А., 1999.-256с. ПДВ не нараховується 107,38
4.1.17 Пожежна безпека. Том 6. 1999.-512с. ПДВ не нараховується 189,80
4.1.20 Пожежна безпека. Том 7. 2000.-528с. ПДВ не нараховується 189,80
4.1.21 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України. НАПБ В.01.034-2005/111 ПДВ не нараховується 91,73
4.1.21 р Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях  энергетической отрасли Украины. НАПБ В.01.034-2005/111 ПДВ не нараховується 91,73
4.1.22 Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку. НАПБ В.01.053-2016/520 ПДВ не нараховується 87,36
4.1.23 Державний реєстр НАПБ. Станом на 01.07.2015 р. ПДВ не нараховується 79,30
4.1.24 Пожежна безпека. Том 8. 2002.-544с. ПДВ не нараховується 189,80
4.1.26 Довідник підприємця з питань пожежної безпеки у запитаннях та відповідях. Рожков А., 2003.-208с. ПДВ не нараховується 158,21
4.1.3 Пожежна безпека. Том 5. 2002.-525с. ПДВ не нараховується 185,77
4.1.34/2 ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги Ціна з ПДВ 864,86
4.1.35 у НАПБ А.02.002-2013 Порядок функціонування добровільної пожежної охорони. Ціна з ПДВ 63,02
4.1.4/1р НАПБ А.01.001-14 Правила пожарной безопасности в Украине. С изменениями 2017 г. ПДВ не нараховується 49,00
4.1.4/1у НАПБ А.01.001-14 Правила пожежної безпеки в Україні. Зі змінами 2017 р. ПДВ не нараховується 49,00
4.1.40 Типове положення про службу пожежної безпеки. НАПБ Б.02.010-2003 ПДВ не нараховується 42,43
4.1.44 Пожежна безпека. Том 9. 2003.-496с. ПДВ не нараховується 189,80
4.1.45 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах. НПАОП 0.00-5.12-01 Ціна з ПДВ 43,99
4.1.46 Основи охорони праці. Розділ 4. Пожежна безпека. Запитання, завдання, тести і відповіді. Жидецький В., 2003.-152с. ПДВ не нараховується 59,80
4.1.49 Порядок о