Консультанти онлайн:
ПН - ПТ: з 8:00 до 18:00
Замовити дзвінок

Ціни на виготовлення ДСТУ та ГОСТ

Передивитися та скачати повный прайс-лист у форматі Excel можна тут.

Виготовлення офіційних копій здійснюється згідно Агентської угоди № 002 від 12.02.2013 р. На даний товар знижка не розповсюджується
На вимогу Генерального агента з розповсюдження офіційних копій НД ДП «УкрНДНЦ» відбувається перерахування кількості сторінок в НД, тому інформацію стосовно  ціни на ГОСТ та ДСТУ уточнюйте у вашого менеджера.
Якщо ви не знайшли стандарт, який вас цікавить - зверніться до вашого менеджера
Код Номер документа Повне найменування
00/ДК008 ДК 008:2007 Класифікатор корисних копалин (ККК)
00/ДК009 ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності
00/ДК010 ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації
01/0004 ДСТУ 1.6:2004 Нацiональна стандартизацiя. Правила реєстрацiї нормативних документiв
01/0006 ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей
01/0007 ДСТУ ISO 9346:2005 Теплоiзоляцiя. Масообмiн. Фiзичнi величини та виз2048начення понять (ISO 9346:1987, IDT)2420
01/0008 ДСТУ 4509:2005 Морська навiгацiя. Термiни та визначення
01/0009 ГОСТ 3.1122-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические
01/0010 ДСТУ 4159-2003 Безпека дорожнього руху. Органiзацiя дорожнього показщ. Умовнi позначення на схемах i планах
01/0011 ДСТУ ISO 9288:2005 Теплоізоляція. Радіаційний теплообмін. Фізичні величини та визначення понять
01/0012 ДСТУ EN 12944-1:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни
01/0013 РСТ УССР 1960-89 Оформлення зовнiшнє iнформацiйне рухомого складу автомобiльного транспорту УРСР. Знаки вiдмiтнi та iнформацiйнi
01/0014 ДСТУ 2886-94 Автотранспортнi засоби. Гальмiвнi властивостi. Термiни та визначення
01/0015 ДСТУ 2942-94 Автотранспортнi засоби. Тягово-швидкiснi властивостi та паливна економiчнiсть. Термiни та визначення
01/0016 ДСТУ 2984-95 Засоби транспортнi дорожнi. Типи. Термiни та визначення
01/0017 ДСТУ 4163-2003 Державна унiфiкована система документацiї. Унiфiкована система органiзацiйно-розпорядчої документацiї. Вимоги до оформлювання документiв
01/0018 ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір
01/0019 ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения
01/0020 ДСТУ EN 374-1:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги
01/0021 ДСТУ IEC Guide 104:2005 Настанова щодо розроблення нормативних документів з безпеки та використання основоположних і групових нормативних документів з безпеки
01/0022 ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
01/0023 ДСТУ 3012-95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення
01/0024 ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.1-X-81,2-IV-82,3-V-85,4-XII-85,5-I-87,6-XII-87,7-XI-88,8-IX-2006
01/0025 ГОСТ 28548-90 Трубы стальные. Термины и определения
01/0026 ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль
01/0027 ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы
01/0028 ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия
01/0029 ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение
01/0030 ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект
01/0031 ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект
01/0032 ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов
01/0033 ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги
01/0034 ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации
01/0035 ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. Изм. 1-VII-89
01/0036 ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів (ГОСТ 2.610-2006, IDT). Поправка 5-2007
01/0037 ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення.
01/0038 ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення
01/0039 ДСТУ 3711-98 Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення
01/0040 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы
01/0041 ГОСТ 24314-80 Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей и общие условия испытаний.
01/0043 ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення
01/0045 ДСТУ 5003.2:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та визначення понять
01/0046 ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів i загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT)
01/0048 ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення
01/0050 ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять
01/0051 ДСТУ 3021-95 Випробування i контроль якості продукції. Терміни та визначення
01/0052 ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення
01/0053 ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду
01/0054 ДСТУ 2916-94 Одяг i предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Терміни та визначення основних дефектів
01/0055 ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення
01/0056 ДСТУ ISO 3040:2006 Кресленики технічні. Конуси. Розміри та допуски
01/0057 ДСТУ ISO 3098-0:2006 Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги
01/0058 ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять
01/0059 ДСТУ 4423-1:2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD)
01/0060 ДСТУ 4423-2:2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD)
01/0061 ДСТУ ETSI EN 300468:2006 Цифрове телевізійне мовлення. Службова інформація у системах DVB. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300468:2004, IDT)
01/0063 ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення
01/0064 ДСТУ-H ISO/IEC Guide 74:2006 Графічні символи. Технічні настанови щодо задоволення потреб споживачів
01/0065 ДСТУ IEC 60469-1:2005 Методи та прилади імпульсні. Частина 1. Терміни та визначення понять імпульсної техніки
01/0066 ДСТУ EN 13306:2006 Технічне обслуговування. Терміни та визначення понять
01/0067 ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення
01/0068 ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення
01/0069 ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять
01/0070 ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
01/0072 ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення
01/0076 ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)
01/0078 ДСТУ 2485-94 Компоненти трубопроводів. Діаметр номінальний. Визначення
01/0079 ГОСТ 27964-88 (ИСО 4287-2-84) Измерение параметров шероховатости. Термины и определения
01/0080 ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)
01/0081 ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення (ГОСТ 2.051-2006, IDT)
01/0082 ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения
01/0083 ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
01/0084 ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
01/0086 ДСТУ 2976-95 Трансформатори струму та напруги. Терміни та визначення
01/0087 ДСТУ ГОСТ 15.009:2009 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления
01/0088 ДСТУ 2415-94 Устаткування збагачувальне. Терміни та визначення
01/0089 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
01/0090 ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ
01/0091 ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения
01/0092 ДСТУ 2432-94 Розділення рідких неоднорідних систем методами фільтрування та центрифугування. Терміни та визначення
01/0093 ДСТУ 4489:2005 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів
01/0094 ДСТУ 4515:2006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ)
01/0095 ДСТУ ISO 14050:2004 Екологічне керування. Словник термінів (ISO 14050:1998, IDT)
01/0097 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
01/0098 ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы
01/0099 ДСТУ 2229-93 Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення
01/0100 ДСТУ 2231-93 Системи оброблення інформації. Інтерфейс між обчислювальною машиною i технічним процесом. Терміни та визначення
01/0101 ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения
01/0102 ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять
01/0103 ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення
01/0104 ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення
01/0105 ДСТУ 3465-96 Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення
01/0106 ГОСТ 24521-80 Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения
01/0107 ДСТУ 2866-94 Контроль неруйнівний електричний. Терміни та визначення
01/0108 ДСТУ EN 14096-1:2006 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості (EN 14096-1:2003, IDT)
01/0109 ДСТУ 2923-94 Засоби лікарські. Терміни та визначення
01/0110 ДСТУ 3803-98 Біотехнологія. Терміни та визначення
01/0111 ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять
01/0115 ДСТУ 2843-94 Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення
01/0116 ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення
01/0117 ДСТУ 2630:2007 Технологічні процеси в кондитерській промисловості. Терміни та визначення понять
01/0118 ГОСТ 2.721-74 ГОСТ 2.721-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
01/0121 ГОСТ 19325-73 Передачи зубчатые конические. Термины, определения и обозначения
01/0122 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
01/0123 ДСТУ IEC 60073:2005 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу 'людина-машина', маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (IEC 60073:2002, IDT) 26
01/0125 ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения
01/0126 ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования
01/0127 ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений
01/0131 ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення
01/0132 ДСТУ 2680-94 Труби безшовні катані із сталей i сплавів. Терміни та визначення дефектів поверхні
01/0133 ДСТУ 2609-94 Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення
01/0134 ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення
01/0135 ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях i в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT)
01/0136 ДСТУ EN 1868:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів (EN 1868:1997, IDT)
01/0137 ДСТУ 3994-2000 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення
01/0138 ДСТУ 2158-93 Взуття. Дефекти. Терміни та визначення
01/0139 СТ СЭВ 4722-84 ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций
01/0140 ДСТУ 2644-94 Рейки i основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення
01/0141 ДСТУ 4313:2004 Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначення понять
01/0142 ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
01/0145 ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення
01/0146 ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з'єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення
01/0147 ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT)
01/0148 ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 Єдина система конструкторської документації. Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, IDT)
01/0149 ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов
01/0150 ДСТУ 3181-95 Установки бурильні шахтні. Терміни та визначення
01/0151 ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)
01/0152 ДСТУ 2865-94 Контроль неразрушающий. Термины и определения
01/0153 ДСТУ ISO 11843-5:2010 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 5. Методологія для випадків лінійного i нелінійного калібрування (ISO 11843-5:2008, IDT)
01/0154 ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення
01/0155 ДСТУ ГОСТ 2.850:2011 Горная графическая документация. Виды и комплектность (ГОСТ 2.850-75, IDT)
01/0157 ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення
01/0158 ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы.
01/0159 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии
01/0160 ДСТУ ГОСТ 2.851:2011 Горная графическая документация. Общие правила выполнения горных чертежей (ГОСТ 2.851-75, IDT)
01/0161 ДСТУ ГОСТ 2.852:2011 Горная графическая документация. Изображение элем (ГОСТ 2.852-75, IDT)
01/0162 ДСТУ ГОСТ 2.853:2011 Горная графическая документация. Правила выполнения условных обозначений (ГОСТ 2.853-75, IDT)
01/0163 ДСТУ ГОСТ 2.854:2011 Горная графическая документация. Обозначения условные ситуации земной поверхности (ГОСТ 2.854-75, IDT)
01/0164 ДСТУ ГОСТ 2.855:2011 Горная графическая документация. Обозначения условные горных выработок (ГОСТ 2.855-75, IDT)
01/0165 ДСТУ ГОСТ 2.856:2011 Горная графическая документация. Обозначения условные производственно-технических объектов (ГОСТ 2.856-75, IDT)
01/0166 ДСТУ ГОСТ 2.857:2011 Горная графическая документация. Обозначения условные полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания (ГОСТ 2.857-75, IDT)
01/0167 ДСТУ 3761.1-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 1. Зварність. Визначення
01/0168 ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення
01/0169 ДСТУ 4496:2005 Залізничний транспорт. Безпечність руху залізничного транспорту. Терміни та визначення понять
01/0170 ДСТУ IEC 60050-845:2012 Міжнародний словник електротехнічних термінів. Частина 845. Світлотехніка (IEC 60050-845:1987, IDT)
01/0171 ДСТУ-H 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов
01/0172 ДСТУ 2369-94 Котли опалювальні водогрійні. Терміни та визначення
01/0173 ДСТУ 2611-94 Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. Терміни та визначення
01/0174 ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
01/0175 ГОСТ 3.1705-81 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Сварка
01/0176 ДСТУ 3761.5-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 5. Газотермічне напилення. Терміни та визначення
01/0177 ДСТУ EN 1330-3:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового радіаційного контролю (EN 1330-3:1997, IDT)
01/0178 ДСТУ EN 1330-7:2009 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 7. Терміни, застосовні в магнітопорошковому контролі (EN 1330-7:2005, IDT)
01/0179 ДСТУ ГОСТ 1.5-2004 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення, змісту та позначень(ГОСТ 1.5-2001, IDT)
01/0180 ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ІSO 780:1997, ІDT)
01/0181 ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та визначення
01/0182 ДСТУ 5054:2008 Промислові вентилятори. Словник термінів і визначення категорій.
01/0183 ДСТУ 3454-96 Устатковання гірничошахтне. Комплекси роторні. Терміни та визначення
01/0184 ДСТУ 3625-97 Комбайни прохідницькі. Терміни та визначення
01/0185 ДСТУ 3268-95 Конвеєри шахтні скребкові. Терміни та визначення
01/0186 ГОСТ 18501-73 Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения
01/0187 ГОСТ 25722-83 Конвейеры ленточные. Наименование частей
01/0189 ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення
01/0190 ДСТУ 2926-94 Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення
01/0191 ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні положення (ГОСТ 3.1001-2011, IDT)
01/0192 ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)
01/0193 ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014 Єдина система технологічної документації. Нормоконтроль (ГОСТ 3.1116-2011, IDT)
01/0194 ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий
01/0195 ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки
01/0196 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
01/0197 ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий
01/0198 ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов
01/0199 ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
01/0200 ГОСТ 3.1129-93 ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции
01/0201 ГОСТ 3.1130-93 ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам документов
01/0202 ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы
01/0203 ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции)
01/0204 ГОСТ 3.1122-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические
01/0205 ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической документации
01/0206 ГОСТ 3.1401-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья
01/0207 ГОСТ 3.1402-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы раскроя материалов
01/0208 ГОСТ 3.1403-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции ковки и штамповки
01/0209 ГОСТ 3.1404-86 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием
01/0210 ГОСТ 3.1407-86 ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы (операции), специализированные по методам сборки
01/0211 ГОСТ 3.1408-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы получения покрытий
01/0212 ГОСТ 3.1409-86 ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы (операции) изготовления изделий из пластмасс и резины
01/0213 ГОСТ 3.1412-87 ЕСТД. Требования к оформлению документов на технологические процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии
01/0214 ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технический контроль
01/0215 ГОСТ 3.1507-84 ЕСТД. Правила оформления документов на испытания
01/0216 ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення
01/0218 ДСТУ ГОСТ 1.3:2013 Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів (ГОСТ 1.3-2008, IDT)
01/0219 ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
01/0220 ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів
01/0221 ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з націоанльної стандартизації
01/0222 ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів
01/0225 ДСТУ ISO 10185:2013 Тютюн і тютюнові вироби. Словник термінів (ISO 10185:2004, IDT)
01/0226 Методичний посібник. Розроблення, викладання та оформлення технічних умов 2016 р.
01/0227 ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)
01/0228 ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)
01/0229 ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів
01/0230 ДСТУ 7313:2013 Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінісцентні. Загальні вимоги та методи контролювання
01/0231 ДСТУ 2388-94 Системи вентиляційні. Терміни та визначення
01/0232 ДСТУ 2267-93 Вироби електротехнічні. Терміни та визначення
01/0233 ДСТУ 4030-2001 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні
01/0234 ДСТУ 4000-2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео) системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення
01/0235 Зміна 1 до ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації
01/0236 ДСТУ-Н 7916:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесів
01/0237 ДСТУ ГОСТ 1.2016 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, поновлювання та скасування (ГОСТ 1.2-2015, IDT)
01/0238 Зміна 1 до ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів. ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ;ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)
01/0239 ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації
01/0240 ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України
01/0241 ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації
01/0242 ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT)
01/0243 ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд
01/0244 ДСТУ ISO 7001:2006 Графічні символи громадського призначення
01/0245 ДСТУ ISO 30300:2015 (ISO 30300:2011, IDT) Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів
03/0001 ДСТУ 4582:2006 Системи розроблення i поставлення продукцiї на виробництво. Хлiб та хлiбобулочнi вироби. Основнi положення
03/0003 ДСТУ 4676-2006 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво.Засоби індивідуального захисту. Основні положення
03/0004 ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управлiння якiстю. Вимоги
03/0008 ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения
03/0009 ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальнi вимоги до компетентностi випробувальних та калiбрувальних лабораторiй (ISO/IEC 17025:2005, IDT)
03/0010 ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичнi баланси промислових пiдприємств. Методика побудови та аналiзу
03/0011 ДСТУ ENV 13269:2005 Технічне обслуговування. Настанови щодо складання договорів
03/0012 ДСТУ 4110-2002 Енергоощаднiсть. Методика аналiзу та розрахування питомих витрат енергоресурсiв (ANSI/IEEE 739:1995, NEQ)
03/0013 ДСТУ ISO/IEC 17040:2007 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації
03/0014 ДСТУ IWA 4:2006 Системи управління якістю. Настанови щодо застосовування ISO 9001:2000 в суб’єктах місцевого самоврядування
03/0015 ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальнi технiчнi вимоги (ANSI/IEEE 739:1995, NEQ)
03/0016 ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях (ISO 10002:2004, IDT)
03/0017 ДСТУ ISO 10005:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості (ISO 10005:2005, IDT)
03/0018 ДСТУ-Н ISO 10019:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо вибору консультантів та використання їхніх послуг (ISO 10019:2005, IDT)
03/0019 ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT)
03/0020 ДСТУ ISO 10006:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектуванні (ISO 10006:2003, IDT)
03/0021 ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность. Поправка II-89
03/0022 ДСТУ IWA 1:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшування процесів в організаціях охорони здоров’я
03/0024 ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит i сертифікацію систем управління (ISO/IEC 17021:2006, IDT)
03/0026 ДСТУ ISO/IEC 90003:2006 Програмна інженерія. Настанови щодо застосовування ІSO 9001:2000 до програмного забезпечення
03/0027 ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню
03/0028 ДСТУ 4094-2002 Послуги перукарень. Загальні вимоги.
03/0030 ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
03/0031 ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения
03/0033 ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій
03/0034 ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції
03/0035 ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції
03/0036 ДСТУ ГОСТ 15.005:2009 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации
03/0038 ДСТУ-Н ПМГ 15:2007 Вимоги до компетентності лабораторій неруйнівного контролю i технічної діагностики (ПМГ 15-96, IDT)
03/0039 ДСТУ 4269-2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів.
03/0040 ДСТУ 4010-2015 Бланки цінних паперів i документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги
03/0042 ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування
03/0043 ГОСТ 4.476-87 СПКП. Эскалаторы. Номенклатура показателей
03/0045 ДСТУ ISO 10012:2005 Системи управління вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT)
03/0046 ГОСТ 4.392-85 СПКП. Счетчики электрической энергии. Номенклатура показателей
03/0048 ДСТУ ISO 22000:2007 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)
03/0049 ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції (EN 45011:1998, IDT)
03/0050 ДСТУ 3159-95 Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного i механізованого електрозварювання
03/0051 ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності (ISO/IEC 17011:2004, IDT)
03/0053 ДСТУ 3008-95 Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления
03/0054 ДСТУ ISO 13485:2005 Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання (ISO 13485:2003, IDT)
03/0055 ДСТУ OIML D 27:2008 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки первинна за наявності у виробника системи управління якістю (OIML D 27:2001, IDT)
03/0056 ДСТУ ISO 10014:2008 Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг (ISO 10014:2006, IDT)
03/0057 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність i прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)
03/0058 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність i прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності i відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)
03/0059 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність i прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)
03/0060 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність i прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)
03/0061 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність i прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)
03/0062 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність i прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)
03/0063 ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения
03/0064 ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення
03/0065 ДСТУ 3815-98 (ISO 10005-1995) Управління якістю. Настанови щодо програм якості
03/0066 ДСТУ ISO 9004-2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT)
03/0067 ДСТУ ISO 11843-1:2005 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 1. Терміни та визначення (ISO 11843-1:1997, IDT)
03/0068 ДСТУ ISO 11843-2:2004 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 2. Методологія у випадку лінійного калібрування (ISO 11843-2:2000, IDT)
03/0070 ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDT)
03/0071 ДСТУ ГОСТ 15.005:2009 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации
03/0072 ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT)
03/0073 ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ІSO 2859-1:1999, ІDT)
03/0074 ДСТУ ISO 2859-2-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 2. Плани вибіркового контролю, визначені граничною якістю для перевірки ізольованих партій (ІSO 2859-2:1985, ІDT)
03/0075 ДСТУ ISO 2859-3-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 3. Вибіркові процедури з пропусками (ІSO 2859-3:1991, ІDT)
03/0076 ДСТУ ISO 2859-4:2004 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 4. Методи оцінювання заявлених рівнів якості (ІSO 2859-4:2002, ІDT)
03/0077 ДСТУ ISO 3951-3:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ІSO 3951-3:2007, ІDT)
03/0078 ДСТУ ISO 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг
03/0079 ДСТУ ISO 10015:2008 Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015:1999, IDT)
03/0080 ДСТУ 4370:2011 Енергозбереження. Коксохімічне виробництво. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання
03/0081 ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
03/0082 ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT)
03/0083 ДСТУ ISO 10004:2013 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання (ISO 10004:2012, IDT)
03/0084 ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції
03/0085 ДСТУ ISO 10018:2015 Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності
03/0086 ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику
07/0001 ДСТУ ISO 9308-1:2005 Якість води. Виявляння та підрахування Еscherichia coliта коліформних бактерій. Частина 1. Метод мембранного фільтрування
07/0002 ДСТУ ISO 7251:2006 Мікробіологія. Загальна настанова щодо підрахунку передбачуваної Escherichia coli. Метод найімовірнішого числа (ISO 7251:1993, IDT)
07/0003 ДСТУ ISO/TS 11133-2:2006 Мікробіологія харчових продуктів i кормів для тварин. Настанови щодо готування та вироблення поживних середовищ. Частина 2. Практичні настанови щодо випробування культуральних середовищ (ISO/TS 11133-2:2003, IDT)
07/0004 ДСТУ ISO 16140:2006 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Протокол валідації альтернативних методів (ISO 16140:2003, IDT)
07/0005 ДСТУ ISO 9308-2:2005 Якість води. Виявляння та підрахування коліформних бактерій, термотривких коліформних бактерій та передбачуваної кількості Escherichia coli. Частина 2. Метод кратних пробірок (метод найвірогіднішої кількості)(ISO 9308-2:1990, IDT)
07/0007 ДСТУ ISO 18593:2006 Мікробіологія харчових продуктів i кормів для тварин. Мікробіологічний аналіз із використанням відбитків i змивів з поверхонь (ISO 18593:2004, IDT)
07/0008 ДСТУ ISO 8553:2005 Молоко. Визначення кількості мікроорганізмів чашковим методом із застосуванням петлі за температури 30 оС
07/0009 ДСТУ ISO 15174:2005 Молоко та молочні продукти. Визначення загальної молокозсідальної активності коагулянтів мікробного походження
07/0010 СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления
07/0011 ДСТУ ISO 4832:2015 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коліформ. Метод підрахування колоній
1/1 ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ  Основные положения (СТ СЭВ 829-88). Взамен ГОСТ 12.0.001-74
1/10 ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ  Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (СТ СЭВ 5801-86). Взамен ГОСТ 12.1.006-76
1/100 ГОСТ 12.2.028-84 ССБТ  Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик (СТ СЭВ 4209-83).  Взамен ГОСТ 12.2.028-77
1/101 ГОСТ 12.2.029-88 ССБТ  Приспособления станочные. Требования безопасности.  Взамен ГОСТ 12.2.029-77
1/102 ДСТУ ГОСТ 12.2.030:2003 Машини ручні. Шумові характеристики. Норми. Методи випробування
1/104 ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ  Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
1/105 ГОСТ 12.2.034-78 ССБТ  Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования радиационной безопасности
1/106 ГОСТ 12.2.036-78 CCБТ  Пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Общие требования безопасности
1/107 ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ  Техника пожарная. Требования безопасности
1/109 ГОСТ 12.2.040-79 ССБТ  Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции (СТ СЭВ 4776-84, СТ СЭВ 6886-89). Взамен ГОСТ 16028‑70 в части разд.1
1/11 ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ  Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
1/110 ГОСТ 12.2.041-79 ССБТ  Оборудование буровое. Требования безопасности
1/111 ГОСТ 12.2.042-91 ССБТ  Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности.  Взамен ГОСТ 12.2.042-79
1/112 ГОСТ 12.2.044-80 ССБТ  Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требования безопасности
1/113 ГОСТ 12.2.045-94 ССБТ  Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности
1/114 ДСТУ ГОСТ 12.2.046.0-2007 ССБТ  Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности.  Взамен ГОСТ 12.2.093-83, ГОСТ 12.2.046-80,ГОСТ 12.2.046.0-90 ССБТ
1/116 ГОСТ 12.2.048-80 ССБТ  Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности
1/118 ГОСТ 12.2.051-80 ССБТ  Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности
1/119 ГОСТ 12.2.052-81 ССБТ  Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
1/12 ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ  Биологическая безопасность. Общие требования
1/120 ГОСТ 12.2.053-91 ССБТ  Краны-штабелеры. Требования безопасности.  Взамен ГОСТ 12.2.053-83, ГОСТ 12.2.053.1-89
1/121 ГОСТ 12.2.054-81 ССБТ  Установки ацетиленовые. Требования безопасности  (СТ СЭВ 1374-86, СТ СЭВ 3513-81, СТ СЭВ 3515-81, СТ СЭВ5846-86)
1/122 ГОСТ 12.2.054.1-89 ССБТ  Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний (СТ СЭВ 6557-88)
1/123 ГОСТ 12.2.055-81 ССБТ  Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности
1/124 ГОСТ 12.2.056-81 ССБТ  Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности. Взамен типовых требований по технике безопасности и производственной санитарии для проектирования и постройки магистральных и маневровых электровозов и тепловозов
1/125 ГОСТ 12.2.058-81 ССБТ  Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации (СТ СЭВ 1716-79)
1/126 ГОСТ 12.2.059-81 ССБТ  Приборы электровзрывания рудничные. Требования безопасности
1/127 ГОСТ 12.2.060-81 ССБТ  Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности (СТ СЭВ 2083-88)
1/128 ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009  ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (СТ СЭВ 2695‑80)
1/13 ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ  Электробезопасность. Термины и определения
1/130 ГОСТ 12.2.063-81 ССБТ  Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности
1/131 ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ  Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 2694‑80)
1/132 ГОСТ 12.2.071-90 ССБТ  Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности (СТ СЭВ 1722-79)
1/133 ДСТУ 3738-98 (ГОСТ 12.2.072-98)  Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы. Требования безопасности и методы испытаний
1/135 ГОСТ 12.2.086-83 ССБТ  Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации (СТ СЭВ 4776-84, СТ СЭВ 4776‑84, СТ СЭВ 6886-89)
1/136 ГОСТ 12.2.087-83 ССБТ  Тали электрические. Паспорт (СТ СЭВ 2082-80)
1/137 ГОСТ 12.2.088-83 ССБТ  Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности
1/139 ГОСТ 12.2.092-94 ССБТ  Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятия общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний  (СТ СЭВ 3321-81)
1/140 ГОСТ 12.2.094-83 ССБТ  Оборудование прокатное. Общие требования безопасности
1/141 ГОСТ 12.2.096-83 ССБТ  Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности
1/143 ГОСТ 12.2.099-84 ССБТ  Агрегаты для выплавки стали. Общие требования безопасности
1/145 ГОСТ 12.2.101-84 ССБТ  Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции (СТ СЭВ 3274-81)
1/146 ГОСТ 12.2.102-89 ССБТ  Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда.  Взамен ГОСТ 12.2.097-83, ГОСТ 12.2.102-84
1/147 ГОСТ 12.2.104-84 ССБТ  Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности
1/148 ГОСТ 12.2.106-85 ССБТ  Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки
1/149 ГОСТ 12.2.107-85Е ССБТ  Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики
1/15 ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ  Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (СТ СЭВ 2775-90)
1/150 ГОСТ 12.2.108-85 ССБТ  Установки для бурения геологоразведочных и гидрогеологических скважин. Требования безопасности (СТ СЭВ 4783-84)
1/151 ГОСТ 12.2.109-89 ССБТ  Штампы для листовой штамповки. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 6513-88)
1/152 ГОСТ 12.2.112-86 ССБТ  Транспорт рудничный электровозный. Общие требования безопасности к подвижному составу (СТ СЭВ 6565-89)
1/154 ГОСТ 12.2.114-86 ССБТ  Прессы винтовые. Требования безопасности  (СТ СЭВ 4851-84)
1/155 ГОСТ 12.2.115-86 ССБТ  Оборудование противовыбросовое. Требования безопасности
1/156 ДСТУ ГОСТ 12.2.116-2007 ССБТ Машини листозгинальні три- та чотиривалкові. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.116:2004, IDT)
1/157 ГОСТ 12.2.117-88 ССБТ  Прессы гидравлические. Требования безопасности  (СТ СЭВ 5933-87)
1/159 ГОСТ 12.2.119-88 ССБТ  Линии автоматические роторные и роторноконвейерные. Общие требования безопасности
1/160 ГОСТ 12.2.120-88 ССБТ  Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственнных машин. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1851-88, СТ СЭВ 3086-81
1/161 ГОСТ 12.2.121-88 ССБТ  Тракторы промышленные. Общие требования безопасности. Изменения: 1990
1/162 ГОСТ 12.2.122-88 CCБТ  Тракторы промышленные. Методы контроля безопасности
1/163 ГОСТ 12.2.123-90 ССБТ  Машины текстильные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 4987-85)
1/164 ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ  Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности
1/165 ГОСТ 12.2.125-91 ССБТ  Оборудование тросовое наземное. Требования безопасности
1/166 ГОСТ 12.2.130-91 ССБТ  Экскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля
1/167 ГОСТ 12.2.131-92 ССБТ  Машины ковочные. Требования безопасности
1/168 ГОСТ 12.2.132-93 ССБТ  Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности
1/169 ГОСТ 12.2.135-95  Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Общие требования безопасности, санитарии и экологии
1/171 ГОСТ 12.3.002-75 CCБТ  Процессы производственные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1728-89)
1/172 ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки. Замість ГОСТ 12.3.003-75 (російською мовою)
1/173 ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ  Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности
1/176 ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ  Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности
1/177 ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ  Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 3518-81)
1/178 ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ  Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации. Взамен ГОСТ 12.3.010-76
1/179 ГОСТ 12.3.013-77 ССБТ  Работы машинописные. Общие требования безопасности
1/180 ГОСТ 12.3.014-90 ССБТ  Производство древесностружечных плит. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 5039-85)
1/181 ГОСТ 12.3.015-78 ССБТ  Работы лесозаготовительные. Требования безопасности
1/184 ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ  Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
1/185 ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ  Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
1/187 ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ  Обработка металлов резанием. Требования безопасности
1/188 ГОСТ 12.3.026-81 ССБТ  Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности
1/189 ДСТУ ГОСТ 12.3.027:2005 ССБТ Роботи ливарні. Вимоги безпеки.
1/19 ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации вредных веществ
1/190 ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ  Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности
1/191 ГОСТ 12.3.029-82 ССБТ  Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности (СТ СЭВ 3083-81)
1/192 ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ  Переработка пластических масс. Требования безопасности
1/193 ГОСТ 12.3.031-83 ССБТ  Работы со ртутью. Требования безопасности
1/194 ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ  Работы электромонтажные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 4032-83)
1/196 ГОСТ 12.3.034-84 ССБТ  Работы по защите древесины. Общие требования безопасности
1/198 ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ  Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности
1/199 ГОСТ 12.3.037-84 ССБТ  Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности
1/20 ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ  Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
1/201 ГОСТ 12.3.039-85 ССБТ  Плазменная обработка металлов. Требования безопасности
1/204 ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ  Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.3.007-75, ГОСТ 12.3.011-77
1/205 ГОСТ 12.3.043-90 ССБТ  Процессы производственные нанесения оптических покрытий на детали. Общие требования безопасности
1/206 ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ  Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
1/208 ГОСТ 12.4.001-80 ССБТ  Очки защитные. Термины и определения.  Взамен ГОСТ 12.4.001-73
1/209 ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ  Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний
1/213 ГОСТ 12.4.008-84 ССБТ  Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения. Взамен ГОСТ 12.4.008-74
1/214 ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ  Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. Взамен ГОСТ 12.4.009-75
1/215 ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ  Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Взамен ГОСТ 5514-64
1/217 ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ  Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования. Взамен ГОСТ 12.4.012-75
1/22 ГОСТ 12.1.020-79 ССБТ  Шум. Метод контроля на морских и речных судах (СТ СЭВ 5710-86)
1/222 ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ  Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля. Взамен ГОСТ 12.4.023-76
1/223 ГОСТ 12.4.024-76 ССБТ  Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования
1/224/цв ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности.  Взамен ГОСТ 15548-70(в частині 2.1, 2.2 таблиці 6; 4.1–4.11 таблиці 8; 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 таблиці 54; знаків 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1,2.2, 4.1–4.11 додатка 3  замінен на ДСТУ ISO 6309:2007 з 01.05.09)
1/226 ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ  Фартуки специальные. Технические условия.  Взамен ГОСТ 12845-67
1/227 ГОСТ 12.4.031-84 ССБТ  Средства индивидуальной защиты. Определение сортности.  Взамен ГОСТ 12.4.031-77
1/23 ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ  Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин
1/231 ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги
1/234 ГОСТ 12.4.049-78 ССБТ  Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения устойчивости к мокрой обработке
1/236 ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ  Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (СТ СЭВ 5803-86).  Взамен ГОСТ 12.4.051-78
1/237 ГОСТ 12.4.058-84 ССБТ  Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды. Номенклатура показателей качества.  Взамен ГОСТ 12.4.058-78
1/239 ДСТУ ГОСТ 12.4.061:2008 ССБТ. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты.
1/240 ГОСТ 12.4.063-79 ССБТ  Средства защиты рук. Метод определения кислото- и щелочепроницаемости
1/243 ГОСТ 12.4.067-79 ССБТ  Метод определения теплосодержания человека в средствах индивидуальной защиты
1/245 ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ  Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия
1/246 ГОСТ 12.4.073-79 ССБТ  Ткани для спецодежды и средств защиты рук. Номенклатура показателей качества. Взамен ГОСТ 4.35‑73
1/247 ГОСТ 12.4.074-79 ССБТ  Ткани и материалы для спецодежды. Методы определения защитной способности и стойкости при воздействии ИК-излучения
1/249 ГОСТ 12.4.076-90 ССБТ  Материалы для специальной кожаной обуви. Номенклатура показателей качества. Взамен ГОСТ 12.4.076-79
1/250 ГОСТ 12.4.077-79 ССБТ  Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах
1/252 ГОСТ 12.4.082-80 ССБТ  Метод определения остроты зрения человека в средствах индивидуальной защиты
1/253 ГОСТ 12.4.083-80 ССБТ  Материалы для низа специальной обуви. Метод определения коэффициента трения скольжения
1/256 ГОСТ 12.4.090-86 ССБТ  Средства индивидуальной защиты. Метод определения жесткости при изгибе. Взамен ГОСТ 12.4.090-80
1/257 ГОСТ 12.4.091-80 ССБТ  Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические условия.Взамен ГОСТ 17047-71
1/258 ГОСТ 12.4.092-80 ССБТ  Метод определения звукового заглушения в средствах индивидуальной защиты
1/260 ГОСТ 12.4.095-80 ССБТ  Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик.  Взамен ГОСТ 6529-70
1/261 ГОСТ 12.4.099-80 ССБТ  Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия. Взамен ГОСТ 5518-75, ГОСТ 6811-69
1/262 ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ  Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия. Взамен ГОСТ 15149-69, ГОСТ 12276-75
1/263 ГОСТ 12.4.101-93 ССБТ  Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения проницаемости жидких токсичных веществ
1/264 ГОСТ 12.4.102-80 ССБТ  Материалы для верха специальной обуви. Метод определения проницаемости жидкими агрессивными веществами
1/265 ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ  Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (СТ СЭВ 3952-82, СТ СЭВ 3953-82). Взамен ГОСТ 12.4.103-80
1/266 ГОСТ 12.4.104-81 ССБТ  Обувь специальная кожаная. Метод определения суммарного теплового сопротивления
1/267 ГОСТ 12.4.105-81 ССБТ  Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Общие технические условия
1/268 ГОСТ 12.4.106-81 ССБТ  Обувь специальная кожаная. Метод определения прочности крепления наружных защитных носков
1/271 ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ  Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия. Взамен ГОСТ 9755-72, ГОСТ 9351-71
1/272 ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ  Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия. Взамен ГОСТ 11029-72, ГОСТ 16737-71
1/273 ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ  Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности
1/274 ГОСТ 12.4.115-82 ССБТ  Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке (СТ СЭВ 3081-81)
1/275 ГОСТ 12.4.118-82 ССБТ  Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения стойкости к проколу
1/277 ГОСТ 12.4.120-83 ССБТ  Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования
1/280 ГОСТ 12.4.123-83 ССБТ  Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования
1/281 ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ  Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования
1/283 ГОСТ 12.4.126-83 ССБТ  Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Метод определения стойкости к УФ-излучению
1/284 ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ  Каски защитные. Общие технические требования и методы испытаний (СТ СЭВ 4033-83)
1/285 ДСТУ ГОСТ 12.4.129:2004 Взуття спеціальне, засоби індивідуального захисту рук, одяг спеціальний та матеріали для їх виготовляння. Метод визначання проникності нафти та нафтопродуктів
1/286 ГОСТ 12.4.130-83 ССБТ  Материалы для верха специальной обуви. Метод определения стойкости к воздействию нефти и нефтепродуктов
1/287 ГОСТ 12.4.131-83  Халаты женские. Технические условия.  Взамен ГОСТ 11621-73
1/288 ГОСТ 12.4.132-83  Халаты мужские. Технические условия.  Взамен ГОСТ 11622-73
1/289 ГОСТ 12.4.133-83 ССБТ  Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования
1/29 ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ  Средства и методы защиты от шума. Классификация  (СТ СЭВ 1928-79)
1/290 ГОСТ 12.4.134-83  Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия.  Взамен ГОСТ 19361-74
1/291 ГОСТ 12.4.135-84 ССБТ  Средства индивидуальной защиты. Метод определения щелочепроницаемости. Взамен ГОСТ 12.4.048-78
1/292 ГОСТ 12.4.136-84 ССБТ  Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости микроорганизмами
1/293 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)  Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.
1/294 ГОСТ 12.4.138-84 ССБТ  Обувь специальная кожаная. Метод определения коэффициента снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур
1/295 ГОСТ 12.4.139-84 ССБТ  Костюм изолирующий автономный теплозащитный. Технические требования и методы испытания
1/296 ДСТУ ГОСТ 12.4.141:2003 Засоби індивідуального захисту рук, одяг спеціальний та матеріали для їх виготовлення. Методи визначення опору порізу
1/297 ГОСТ 12.4.142-84 ССБТ  Ткани для специальной защитной одежды. Классификация норм пылепроницаемости
1/298 ГОСТ 12.4.143-84 ССБТ  Материалы полимерные пленочные для средств защиты рук. Методы определения коэффициента проницаемости органических растворителей
1/299 ГОСТ 12.4.144-84 ССБТ  Щитки защитные лицевые. Номенклатура показателей качества
1/3 ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (СТ СЭВ 790-77)
1/30 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
1/300 ГОСТ 12.4.145-84 ССБТ  Резина для низа специальной обуви. Метод определения теплопроводности
1/301 ГОСТ 12.4.146-84 ССБТ  Материалы с полимерным покрытием для спецодежды и средств защиты рук. Метод определения стойкости к действию кислот и щелочей
1/302 ГОСТ 12.4.147-84 ССБТ  Исскуственные кожи для средств защиты рук. Метод определения проницаемости кислот и щелочей
1/303 ГОСТ 12.4.148-84 ССБТ  Материалы для верха специальной обуви. Метод определения стойкости к действию органических растворителей
1/304 ГОСТ 12.4.149-84 ССБТ  Материалы для верха специальной обуви. Метод определения проницаемости органических растворителей
1/305 ГОСТ 12.4.150-85 ССБТ  Ткани асбестовые для средств защиты рук. Метод испытания на устойчивость к истиранию
1/306 ГОСТ 12.4.151-85 ССБТ  Носки защитные для спецобуви. Метод определения ударной прочности. Взамен ГОСТ 19727-74
1/307 ГОСТ 12.4.152-85 ССБТ  Кожа исскуственная. Методы определения грибостойкости
1/308 ГОСТ 12.4.153-85 ССБТ  Очки защитные. Номенклатура показателей качества
1/309 ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ  Устройства экранирующие для защиты от електрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры
1/310 ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ  Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования
1/317 ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ  Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний. Взамен ГОСТ 22231-76
1/318 ГОСТ 12.4.163-85 ССБТ  Материалы с полимерным покрытием для средств защиты рук. Метод определения теплового суммарного сопротивления
1/319 ГОСТ 12.4.165-85 ССБТ  Обувь специальная кожаная. Метод определения коэффициента снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред
1/321 ГОСТ 12.4.167-85 ССБТ  Материалы пленочные полимерные для средств защиты рук. Метод определения устойчивости к истиранию
1/322 ГОСТ 12.4.168-85 ССБТ  Средства защиты рук из полимеров. Метод определения проницаемости нефти и нефтепродуктов
1/323 ГОСТ 12.4.169-85 ССБТ  Общие требования к процессу химической чистки средств индивидуальной защиты
1/324 ГОСТ 12.4.170-86 ССБТ  Материалы с полимерным покрытием для спецодежды. Метод определения стойкости к действию органических растворителей
1/325 ГОСТ 12.4.171-86 ССБТ  Средства индивидуальной защиты рук от токсичных веществ. Методы определения проницаемости, очищаемости и стойкости
1/326 ДСТУ 4368:2005  Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та методи контролювання
1/327 ГОСТ 12.4.173-87 ССБТ  Средства индивидуальной защиты от щелочей. Нормы щелоченепроницаемости
1/329 ГОСТ 12.4.175-88 ССБТ  Одежда специальная защитная. Нормы проницаемости микроорганизмами
1/33 ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ  Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений (СТ СЭВ 2415-80)
1/330 ГОСТ 12.4.176-89 ССБТ  Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека (СТ СЭВ 6350-88)
1/331 ГОСТ 12.4.177-89 ССБТ  Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств. Взамен ГОСТ 12.4.057-78
1/332 ГОСТ 12.4.178-91 ССБТ  Обувь специальная кожаная. Метод определения пылепроницаемости
1/34 ГОСТ 12.1.036-81 CСБТ  Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях. (СТ СЭВ 2834-80)
1/35 ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів.
1/37 ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ  Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования
1/38 ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ  Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (СТ СЭВ 4831-84, СТ СЭВ 6219-88, СТ СЭВ 6527-88, ИСО 4589-84).
1/39 ГОСТ 12.1.045-84 CСБТ  Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
1/4 ГОСТ 12.0.005-84 ССБТ  Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения
1/41 ГОСТ 12.1.047-85 ССБТ  Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов
1/42 ГОСТ 12.1.048-85 ССБТ  Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров
1/43 ГОСТ 12.1.049-86 ССБТ  Вибрация. Методы измерения на рабочих местах самоходных колесных строительно-дорожных машин
1/45 ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ  Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В  (СТ СЭВ 6862-89)
1/47 ГОСТ 12.2.002-91 ССБТ  Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. Взамен ГОСТ 12.2.002-81
1/48 ГОСТ 12.2.002.1-91 ССБТ  Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод динамических испытаний защитных конструкций
1/49 ГОСТ 12.2.002.2-91 ССБТ  Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод статических испытаний защитных конструкций
1/5 ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ  Ультразвук. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.1.001-83
1/50 ГОСТ 12.2.002.3-91 ССБТ  Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик
1/51 ГОСТ 12.2.002.4-91 ССБТ  Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности с рабочего места оператора
1/52 ГОСТ 12.2.002.5-91 ССБТ  Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года
1/53 ГОСТ 12.2.002.6-91 ССБТ  Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин
1/54 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ  Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.2.003-74
1/55 ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ  Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности
1/57 ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ  Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
1/58 ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ  Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности
1/59 ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ  Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
1/6 ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ  Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих мест. Взамен ГОСТ 12.1.002-75
1/60 ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ  Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
1/61 ГОСТ 12.2.007.5-75 ССБТ  Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности
1/62 ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85)  Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний
1/63 ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ Пристрої електрозварювальні та для плазмової обробки. Вимоги безпеки (російська мова)
1/64 ГОСТ 12.2.007.9-88 ССБТ  Оборудование электротермическое. Требования безопасности
1/65 ГОСТ 12.2.007.9.8-89 ССБТ  Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требования безопасности (МЭК 519-8-85)
1/66 ГОСТ 12.2.007.10-87 ССБТ  Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.2.007.10-75
1/67 ГОСТ 12.2.007.11-75 ССБТ  Преобразователи электроэнергии статистические силовые. Требования безопасности
1/68 ГОСТ 12.2.007.12-88 ССБТ  Источники тока химические. Требования безопасности
1/69 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ  Лампы электрические. Требования безопасности.  Взамен ГОСТ 12.2.007.13-75
1/7 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ  Шум. Общие требования безопасности.  Взамен ГОСТ 12.1.003-76
1/70 ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ  Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
1/71 ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ  Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности
1/72 ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ  Станки металлобрабатывающие. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.2.009-75
1/73 ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ  Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности
1/74 ГОСТ 12.2.011-75 ССБТ  Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности
1/77 ГОСТ 12.2.013.5-91 ССБТ  Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пил и ножей дисковых  (МЭК 745-2-5-85)
1/78 ГОСТ 12.2.013.6-91 ССБТ  Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов (МЭК 745-2-6-89). Взамен ГОСТ 25988‑83
1/79 ГОСТ 12.2.013.8-91 ССБТ  Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний ножниц (МЭК 745-2-8-82).  Взамен ГОСТ 20524-86
1/8 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ  Пожарная безопасность. Общие требования.  Взамен ГОСТ 12.1.004-85
1/80 ГОСТ 12.2.013.14-90 ССБТ  Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний рубанков (СТ СЭВ 6890-89, МЭК 745-2-14-84)
1/81 ДСТУ ГОСТ 12.2.015-2007 ССБТ Машины и оборудование для стекольной промышленности. Общие требования безопасности
1/83 ГОСТ 12.2.016.1-91 — ГОСТ 12.2.016.5-91 ССБТ  Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик
1/88 ГОСТ 12.2.017-93 ССБТ  Оборудование кузнечно-преcсовое. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 4849-84). Взамен ГОСТ 12.2.017-76
1/89 ГОСТ 12.2.017.1-89 ССБТ  Автоматы и полуавтоматы кузнечно-прессовые. Требования безопасности (СТ СЭВ 6200-88)
1/9 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ  Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Взамен ГОСТ 12.1.005-76
1/90 ГОСТ 12.2.017.2-89 ССБТ  Молоты. Требования безопаcности (СТ СЭВ 6403‑88)
1/91 ГОСТ 12.2.017.3-90 ССБТ  Машины правильные. Требования безопасности  (СТ СЭВ 6679-89)
1/92 ГОСТ 12.2.017.4-90 ССБТ  Прессы листогибочные. Требования безопасности  (СТ СЭВ 6680-89)
1/93 ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ  Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ‑5071-85, СТ СЭВ 5080-85, СТ СЭВ 5605-86). Взамен ГОСТ 12.2.019-76, ГОСТ 16527-80
1/94 ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ  Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка. Изменения: 1979; 1984
1/95 ГОСТ 12.2.021-76 ССБТ  Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств
1/96 ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ  Конвейеры. Общие требования безопасности  (СТ СЭВ 1339-78). Взамен ГОСТ 12.2.022-76
1/97 ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ  Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля (СТ СЭВ 4445-83). Взамен ГОСТ 12.2.024-76
1/98 ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ  Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний. Изменения: 1982; 1986; 1991
1/99 ГОСТ 12.2.026.0-93 ССБТ  Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции. Взамен ГОСТ 12.2.026.0-77,  ГОСТ 12.2.026.1-80, ГОСТ 12.2.026.21‑85
11/0001 ДСТУ 3961-2000 Аптечка медична автомобiльна. Загальнi вимоги
11/0002 ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний
11/0003 ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 9386-1:2000, IDT)
11/0004 ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри i функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебув
11/0005 ГОСТ 18491-90 Оправы коррегирующих очков. Общие технические требования и методы испытаний
11/0006 ГОСТ 21306-75 Линзы очковые солнцезащитные нефацетированные. Технические условия
11/0007 ДСТУ 4388:2005 Вироби медичні. Класифікування залежно від потенційного ризику застосування. Загальні вимоги
11/0008 ГОСТ 17768-90 Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 19 0 1
11/0009 ГОСТ 24264-93 (ИСО 5356-1-87) Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 1. Конические патрубки и гнезда
11/0010 ДСТУ ISO 10993-1:2004 Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання та випробування (ISO 10993-1:1997, IDT)
11/0011 ДСТУ ISO 10993-2:2004 Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 2. Вимоги щодо утримування тварин (ISO 10993-2:1992, IDT)
11/0012 ГОСТ 3399-76 Трубки медицинские резиновые. Технические условия
11/0013 ДСТУ ГОСТ 19126:2009 Інструменти медичні металеві. Загальні технічні умови (ГОСТ 19126-2007, IDT)
11/0014 ДСТУ 3961-2000 Зміна № 2 Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги
11/0015 ГОСТ 24760-81 Халаты медицинские женские. Технические условия
11/0016 ДСТУ ГОСТ 30478:2006 Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 30478-96, IDT)
11/0017 ДСТУ 7032:2009 Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної та їхнє устатковання. Технічні вимоги та методи випробування (EN 1789:2007, MOD)
11/0018 ДСТУ 3829-98 (IEC 60601-2-4:1983) Вироби медичні електричні. Частина 2. Окремі вимоги безпеки до дефібриляторів і дефібриляторів-моніторів
11/0019 ГОСТ 6331-78 Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия
11/0020 ДСТУ 7317:2013 Ветеринарна медицина. Методи оцінювання інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у біологічних об’єктах
11/0021 ДСТУ 4483:2005 Препарати ветеринарні імунологічні. Методи визначання бактеріальної і грибної контамінації
11/0022 ДСТУ 4614:2006 Препарати ветеринарні імунобіологічні. Маркування
11/0023 ДСТУ 4613:2006 Препарати біологічні для ветеринарної медицини. Метод визначення контамінації мікоплазмами
11/0024 ДСТУ 4517:2006 Препарати ветеринарні імунобіологічні. Методи виявлення контамінації сторонніми вірусами
11/0025 ДСТУ 7197:2010 Препарати ветеринарні імунологічні. Належна клінічна практика
11/0026 ДСТУ 7198:2010 Препарати ветеринарні. Належна лабораторна практика
11/0027 ДСТУ 7199:2010 Препарати ветеринарні імунобіологічні. Належна доклінічна практика
13/0004 ГОСТ 13385-78 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия
13/0005 ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия
13/0006 ДСТУ 3675-98 Пожежна технiка. Вогнегасники переноснi. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробувань
13/0007 ДСТУ 4809:2007 Iзольованi проводи та кабелi. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування
13/0008 ДСТУ ISO 11348-1:2005 Якiсть води. Визначення пригнiчувальної дiї проб води на свiтловипромiнювання бактерiй Vibrio fischeri (випробування iз застосуванням люмiнесцентних бактерiй). Частина 1. Метод з використанням щойно пiдготовлених бактерiй (ISO 11348-1:1998, IDT)
13/0009 ДСТУ EN 422:2005 Машини для виготовлення гумових i пластмасових виробiв. Безпечнiсть. Машини для виготовлення порожнистих виробiв, сформованих дуттям. Вимоги до конструкцiї та виробництва (EN 422:1995, IDT)
13/0010 ДСТУ 4276:2004 Система стандартiв у галузi охорони навколишнього природного середовища та рацiонального використання ресурсiв. Атмосфера. Норми i методи вимiрювання димностi вiдпрацьованих газiв автомобiлiв з дизелями або газодизелями
13/0011 ДСТУ 4277:2004 Система стандартiв у галузi охорони навколишнього природного середовища та рацiонального використання ресурсiв. Атмосфера. Норми i методи вимiрювання вмiсту оксиду вуглецю та вуглеводнiв у вiдпрацьованих газах автомобiлiв з двигунами
13/0012 ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання
13/0013 ДСТУ EN 50132-2-1:2004 Системи сигналізації. Системи спостереження телевізійні замкнуті охоронного призначення. Частина 2-1. Чорно-білі камери. Загальні технічні вимоги
13/0014 ГОСТ 17925-72 Знак радиационной опасности (Ч/Б)
13/0016 ГОСТ 28130-89 Міждержавний нормативний документ "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические"
13/0017 ДСТУ ISO 5667-2-2003 Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методiв вiдбирання проб (ISO 5667-2:1991, IDT)
13/0018 ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберiгання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT)
13/0019 ДСТУ ISO 5667-10:2005 Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 10. Настанови щодо вiдбирання проб стiчних вод (ISO 5667-10:1992, IDT)
13/0020 ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якiсть води. Визначання градуювальної характеристики методик кiлькiсного хiмiчного аналiзу. Частина 1. Статистичне оцiнювання лiнiйної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)
13/0021 ДСТУ ГОСТ 27384:2005 Вода. Норми похибки вимiрювань показникiв складу i властивостей (ГОСТ 27384-2002, IDT)
13/0022 ДСТУ IEC 61140:2005 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання
13/0023 ДСТУ EN 374-2:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 2. Визначення опору протіканню
13/0024 ДСТУ EN 374-3:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин
13/0025 ДСТУ EN 407:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум’я)
13/0026 ДСТУ EN 531:2005 Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах підвищених температур
13/0027 ДСТУ EN 1093-1:2005 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 1. Вибирання методу контролювання
13/0028 ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги i методи випробувань.Поправка 10-98. Изменение 1-3-2006
13/0032 ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги
13/0033 ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
13/0034 ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию
13/0035 ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.Поправка 12-97
13/0036 ДСТУ 4012.2:2006 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи (EN 1143-2:2001, MOD)
13/0037 ДСТУ ISO 13091-1:2005 Вібрація механічна. Граничні значення вібротактильного сприйняття для оцінювання дисфункції нервів Частина 1. Методи вимірювання на кінчиках пальців (ISO 13091-1:2001, IDT).Поправка 4-2007
13/0038 ДСТУ ISO 13091-2:2005 Вібрація механічна. Граничні значення вібротактильного сприйняття для оцінювання дисфункції нервів Частина 2. Аналіз та інтерпретація вимірів, отриманих на кінчиках пальців (ISO 13091-2:2003, IDT).Поправка 4-2007
13/0039 ДСТУ ISO 14159:2005 Безпечність машин. Вимоги гігієни до конструкції машин (ISO 14159:2002, IDT).Поправка 8-2007
13/0040 ДСТУ EN 943-1:2005 Костюми ізолювальні для захисту від рідинних i газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі i тверді частки. Частина 1. Технічні вимоги до вентильованих i невентильованих...Поправка 8-2007
13/0041 ДСТУ ISO 10634:2005 Якість води. Настанови щодо готування та оброблення органічних сполук, які важко розчиняються у воді, для подальшого оцінювання їх здатності до біологічного розкладання у водному середовищі
13/0044 ДСТУ EN 41003:2006 Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж. Вимоги безпеки
13/0045 ДСТУ EN 50364:2006 Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 10 ГГц. Обмеження дії  електромагнітних полів на людей від апаратури електронного спостереження, радіочастотного розпізнавання об’єктів та аналогічних застосовань
13/0046 ДСТУ EN 50371:2006 Апаратура електронна та електрична малопотужна. Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, пов’язаним з дією електромагнітних полів від 10 МГц до 300 ГГц на широкий загал
13/0047 ДСТУ EN 943-2:2005 Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді частки. Частина 2. Технічні вимоги до «газонепроникних» (Тип 1) ізолювальних костюмів, що використовуються аварійно-рятувальними підрозділами
13/0048 ДСТУ EN 529:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і обслуговування. Настанова
13/0049 ГОСТ 28259-89 Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования
13/0050 ГОСТ 28681.3-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов
13/0052 ДСТУ EN 1082-1:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні та пристосування для захисту від порізів i проколів ручними ножами. Частина 1. Кольчужні рукавички та захисні пристосування (EN 1082-1:1996, IDT) Поправка 8-2007
13/0053 ДСТУ EN 1082-2:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні та пристосування для захисту від порізів i проколів ручними ножами. Частина 2. Захисні рукавички та пристосування, виготовлені з матеріалів, відмiнних від кольчужних (EN 1082-2:2000) Поправка 8-2007
13/0054 ДСТУ EN 1082-3:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні та пристосування для захисту від порізів i проколів ручними ножами. Частина 3. Випробування на поріз для тканини, шкіри та інших матеріалів (EN 1082-3:2000, IDT) Поправка 8-2007
13/0055 ДСТУ 4469-1:2006 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Електричні пристрої автоматичного контролю i затримки. Загальні вимоги (EN 12094-1:2003, MOD)
13/0056 ДСТУ 4934:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників
13/0057 ДСТУ IEC 60335-2-15:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин (IEC 60335-2-15:2002, IDT)
13/0058 ДСТУ 4730:2007 Якість грунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н.А.Качинського
13/0060 ДСТУ 4012.3:2007 Засоби безпечного зберігання. Замки високої безпеки. Вимоги, класифікація та методи випробування на опір зламуванню та несанкціонованому відмиканню (EN 1300:2004, MOD)
13/0061 ДСТУ 4724:2007 Якість грунту. Визначання фосфат-буферності грунту
13/0062 ДСТУ 4725:2007 Якість грунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату i хлору потенціометричним методом
13/0063 ДСТУ IEC 60335-2-10:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення (IEC 60335-2-10:2002, IDT)
13/0064 ДСТУ IEC 60335-2-12:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до мармитів та аналочічних приладів (IEC 60335-2-12:2002, IDT)
13/0066 ДСТУ IEC 60335-2-21:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів (IEC 60335-2-21:2004, IDT)
13/0067 ДСТУ EN 388:2005 Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 388:2003, IDT)
13/0068 ДСТУ EN 511:2005 Рукавички для захисту від знижених температур. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 511:1994, IDT)
13/0069 ДСТУ EN 659:2005 Захисні рукавички для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 659:2003, IDT)
13/0070 ДСТУ EN 12568:2006 Засоби захисту стопи i ноги. Вимоги i методи випробування підноска та металевої прокладки, тривкої до проколювання (EN 12568:1998, IDT)
13/0071 ДСТУ-Н IEC Guide 113:2007 Анкети декларування матеріалів. Основоположні настанови (IEC Guide 113:2000, IDT)
13/0072 ДСТУ 4726:2007 Якість грунту. Визначання загального азоту в модифікації ННЦ ІГА                             ім. О.Н.Соколовського
13/0073 ДСТУ 4744:2007 Якість грунту. Визначення структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н.І. Саввінова
13/0074 ДСТУ ISO 11348-2:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод з використанням бактерій, висушених рідинним десикантом (ISO
13/0075 ДСТУ EN 71-2:2005 Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість (EN 71-2:2003, IDT)
13/0076 ДСТУ UN/ECE R 49 A,B-02:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стиснення i двигунів, які працюють на природному газі, а також двигунів із примусовим запалюванням, які працюють на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)
13/0077 ГОСТ 21010-75 Отвертки диэлектрические. Технические условия
13/0078 ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
13/0079 ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій
13/0080 ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування i захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги
13/0081 ДСТУ 4745:2007 Якість ґрунту. Визначення щільності твердої фази пікнометричним методом
13/0082 ДСТУ EN 50237:2006 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці з механічним захистом для електротехнічних робіт
13/0083 ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров
13/0088 ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
13/0089 ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
13/0090 ДСТУ ISO 5667-1-2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб (ISO 5667-1:1980, IDT)
13/0091 ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 Єдині технічні приписи щодо: 1. Офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стискання стосовно димності відпрацьованих газів; 2. Офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно встановлення на них двигунів із запал
13/0092 ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових i снігових стічних вод з територій міст i промислових підприємств
13/0093 ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах
13/0094 ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
13/0095 ГОСТ 12.4.144-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Номенклатура показателей качества
13/0096 ДСТУ prEN 81-8-2002 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробовування на вогнестійкість (prEN 81-8:1997, IDT)
13/0098 ДСТУ 2897-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів i сплавів. Відбір та підготовка проб
13/0099 ДСТУ 2112-92 (ГОСТ 9923-93) Стволи пожежні ручні. Технічні умови
13/0100 ДСТУ 4490:2005 Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги
13/0102 ДСТУ ENV 1627:2004 Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги (ENV 1627:1999, IDT)
13/0103 ДСТУ 4547:2006 Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація (EN 1522:1998, MOD)
13/0104 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
13/0106 ГОСТ 26449.1-85 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод
13/0107 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы определения общего железа
13/0108 ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности
13/0109 ДСТУ ISO 5667-11:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод (ISO 5667-11:1993, IDT)
13/0110 ГОСТ 24481-80 Вода питьевая. Отбор проб
13/0111 ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
13/0112 ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
13/0113 ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
13/0114 ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
13/0116 ДСТУ 4546:2006 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю (EN 1063:1999, MOD)
13/0117 ДСТУ 4578:2006 Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ISO 6183:1990, MOD)
13/0118 ДСТУ ISO 6058:2003 Визначення кальцію тетраметричним методом.
13/0119 ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения жесткости.
13/0120 ДСТУ 3728-98 Каска пожежника. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
13/0121 ГОСТ 17269-71 Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60м и РУ-60му. Технические условия
13/01217 ДСТУ 4050-2001 Спецодежда сигнальная. Жилеты. Технические условия
13/0122 ДСТУ 3856-99 Респіратори ізолювальні регенеративні для гірничорятувальних робіт. Загальні технічні вимоги i методи випробувань
13/0123 ДСТУ 4262:2003 Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
13/0124 ДСТУ 3979-2000 Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови
13/0125 ГОСТ 29338-92 Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические условия
13/0126 ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия
13/0127 ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия
13/0128 ГОСТ 27651-88 Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
13/0129 ГОСТ 27653-88 Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
13/0130 ГОСТ 27652-88 Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия
13/0131 ГОСТ 27654-88 Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия
13/0132 ГОСТ 27643-88 Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия
13/0133 ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови
13/0134 ГОСТ 12265-78 Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия
13/0135 ГОСТ 22336-77 Жилеты спасательные. Технические условия
13/0136 ДСТУ UN/ECE R 40-01:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження мотоциклів із двигунами з примусовим запалюванням, стосовно викидів двигунами забруднювальних речовин (UN/ECE R 40-01:1979, IDT)
13/0137 ДСТУ 4401-1:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, MOD)
13/0138 ДСТУ 4401-2:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-2:2001, MOD)
13/0141 ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражений электрическим током
13/0142 ДСТУ 4113-2001 Апаратура обробляння інформації. Вимоги безпеки та методи випробувань (IEC 60950:1999, MOD)
13/0143 ДСТУ ISO 9241-1:2003 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1:1997, IDT)
13/0145 ДСТУ-Н IEC Guide 114:2007 Проектування із врахуванням екологічних вимог. Екологічні аспекти, які треба враховувати під час проектування та розроблення електротехнічних виробів (IEC Guide 114:2005, IDT)
13/0146 ДСТУ EN 364-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробовування (EN 364:1992, IDT)
13/0147 ДСТУ EN 54-21:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність (EN 54-21:2006,IDT)
13/0148 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування i технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, IDT)
13/0150 ДСТУ 4479:2005 Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування
13/0151 ДСТУ 4462.0.02:2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги
13/0152 ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
13/0153 ДСТУ EN 14387:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові i фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004, IDT)
13/0154 ДСТУ 4155-2003 Захист від пожеж. Матеріали текстильні. Метод випробовування на займистість (IMO-Res. A. 471 (XII), NEQ)
13/0155 ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачеві (IEC 60825-1:2001, IDT)
13/0156 ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки
13/0157 ДСТУ EN 352-2-2002 Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки i випробовування. Частина 2. Протишумові вкладки (EN 352-2:1993, IDT)
13/0158 ДСТУ UN/ECE R 83-03-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно викидів забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів (Правила ЕЭК ООН N 83-03:1993, IDT)
13/0159 ДСТУ 4706:2006 Тролейбуси. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання.
13/0160 ДСТУ EN 54-17:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)
13/0161 ДСТУ EN 54-18:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT)
13/0162 ДСТУ EN 54-20:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 20. Сповіщувачі пожежні димові аспіраційні (EN 54-20:2006,IDT)
13/0163 ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання pH (ISO 10523:1994, MOD)
13/0164 ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначання 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ISO 11885:1996, IDT)
13/0165 ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
13/0166 ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ
13/0167 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
13/0168 ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов
13/0169 ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди
13/0170 ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
13/0171 ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца
13/0172 ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
13/0174 ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора
13/0175 ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра
13/0176 ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена
13/0177 ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов
13/0178 ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов
13/0179 ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида
13/0180 ДСТУ EN 1420-1:2004 Якість води. Визначання впливу органічних речовин на якість води, призначеної для споживання людиною. Проведення оцінювання води в трубопровідних системах на запах i присмак. Частина 1. Метод випробовування (EN 1420-1:1999, IDT)
13/0181 ДСТУ ISO 6778:2003 Якість води. Визначання амонію. Потенціометричний метод (ISO 6778:1984, IDT)
13/0182 ДСТУ ISO 7027:2003 Якість води. Визначання каламутності (ISO 7027:1999, IDT)
13/0183 ДСТУ ISO 7887-2003 Якість води. Визначання i досліджування забарвленості (ISO 7887:1994, IDT)
13/0184 ДСТУ EN 420-2001 Загальні вимоги до рукавиць (EN 420:1994, IDT)
13/0187 ДСТУ EN ISO 10819-2001 Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінювання коефіцієнта передавання вібрації рукавицями на долоню руки (EN ISO 10819:1996, IDT)
13/0188 ДСТУ 4770.1:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0189 ДСТУ 4770.2:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0190 ДСТУ 4770.3:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0191 ДСТУ 4770.4:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук заліза в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0192 ДСТУ 4770.5:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0193 ДСТУ 4770.6:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0194 ДСТУ 4770.7:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0195 ДСТУ 4770.8:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0196 ДСТУ 4770.9:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
13/0197 ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ISO 9297:1989, IDT)
13/0198 ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)
13/0199 ДСТУ EN 1050:2003 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику (EN 1050:1996, IDT)
13/0200 ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; A1:2009; AC:2010, IDT)
13/0201 ДСТУ ISO 14644-1:2009 Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря (ISO 14644-1:1999, IDT)
13/0202 ДСТУ ISO 14644-2:2009 Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані середовища. Частина 2. Вимоги до контролювання й моніторингу для підтвердження відповідності ДСТУ ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000, IDT)
13/0203 ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997, IDT)
13/0204 ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення (EN 54-4:1997, IDT)
13/0205 ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT)
13/0206 ДСТУ EN 54-7:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)
13/0207 ДСТУ EN 54-11:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні (EN 54-11:2001, IDT)
13/0209 ГОСТ 12.4.031-84 Средства индивидуальной защиты. Определение сортности
13/0210 ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
13/0211 ГОСТ 12.4.115-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке
13/0212 ДСТУ 3242-95 Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості
13/0213 ГОСТ 12.4.184-97 Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви. Методы определения стойкости к прожиганию
13/0214 ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови
13/0215 ГОСТ 29335-92 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия
13/0216 ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
13/0217 ДСТУ 4050-2001 Спецодежда сигнальная. Жилеты. Технические условия
13/0220 ДСТУ 7106:2009 Захист від пожеж. Іскрогасники. Класифікація, загальні технічні вимоги та методи випробовування
13/0221 ДСТУ EN 354-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Сполучні стропи (EN 354:1992, IDT)
13/0222 ДСТУ EN 355-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії (EN 355:1992, IDT)
13/0223 ДСТУ EN 358-2001 Індивідуальне спорядження для функції утримування та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування (EN 358:1992, IDT)
13/0224 ДСТУ EN 361-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки (EN 361:1992, IDT)
13/0225 ДСТУ EN 362-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі (EN 362:1992, IDT
13/0226 ДСТУ EN 365-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування i маркування (EN 365:1992, IDT)
13/0227 ДСТУ EN 341:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пристрої для спускання (EN 341:1992, IDT)
13/0228 ДСТУ EN 353-1:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Частина 1. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на твердій лінії кріплення (EN 353-1:2002, IDT)
13/0229 ДСТУ EN 353-2:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Частина 2. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на гнучкій лінії кріплення (EN 353-2:2002, IDT)
13/0230 ДСТУ EN 360:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи для зупинення падіння втягувального типу (EN 360:2002, IDT)
13/0231 ДСТУ EN 795:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування (EN 795:1996, IDT)
13/0232 ДСТУ EN 363:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння (EN 363:2002, IDT)
13/0233 ДСТУ EN 813:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для роботи сидячи (EN 813:1997, IDT)
13/0234 ДСТУ EN 1891:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Статичні мотузки (EN 1891:1998, IDT)
13/0235 ДСТУ 4133-2002 Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги безпеки
13/0236 ДСТУ ISO 7393-1-2003 Якість води. Визначання незв'язаного хлору та загального хлору. Частина 1. Титрометричний метод із застосовуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну (ISO 7393-1:1985, IDT)
13/0237 ДСТУ ISO 7393-3:2004 Качество воды. Определение несвязанного и общего хлора. Часть 3. Метод йодометрического титрования для определения общего хлора (ISO 7393-2:1985, IDT)
13/0238 ДСТУ ISO 5813:2004 Якість води. Визначання розчиненого кисню. Йодометричний метод (ISO 5813:1983, IDT)
13/0240 СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки
13/0241 ДСТУ 4466-2:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CF<(індекс)3>І (ISO 14520-2:2006, MOD)
13/0242 ДСТУ 4466-5:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, MOD)
13/0243 ДСТУ 4466-6:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC Суміш А (ISO 14520-6:2006, MOD)
13/0244 ДСТУ 4466-8:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125 (ISO 14520-8:2006, MOD)
13/0245 ДСТУ 4466-9:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227ea (ISO 14520-9:2006, MOD)
13/0246 ДСТУ 4466-10:2006 Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23 (ISO 14520-10:2005, MOD)
13/0247 ДСТУ 4466-11:2006 Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa (ISO 14520-11:2005, MOD)
13/0248 ДСТУ 4466-12:2006 Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 12. Вогнегасна речовина IG-01 (ISO 14520-12:2005, MOD)
13/0249 ДСТУ 4466-13:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100 (ISO 14520-13:2005, MOD)
13/0250 ДСТУ 4466-14:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 14. Вогнегасна речовина IG-55. (ISO 14520-14:2005, MOD)
13/0251 ДСТУ 4466-15:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541 (ISO 14520-15:2005, MOD)
13/0252 ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ISO 9963-2:1994, IDT)
13/0253 ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO 9963-1:1994, IDT)
13/0255 ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки  (ГОСТ 12.2.085-2002, IDT)
13/0256 ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту
13/0257 ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Метод определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
13/0258 ДСТУ 7116:2009 Вибухи промислові. Метод визначання фактичної сейсмічної стійкості будинків i споруд
13/0259 ДСТУ 7117:2009 Вибухи промислові. Метод визначання тиску у фронті ударної повітряної хвилі та границі безпечної зони
13/0260 ДСТУ EN 12259-1:2008 Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних i водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999, IDT)
13/0261 ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
13/0262 ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона
13/0263 ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація
13/0264 ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993 (ISO 5923:1989), MOD)
13/0265 ДСТУ 7144:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною низької кратності (EN 1568-3:2008, МОD)
13/0266 ДСТУ 7143:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною високої кратності (EN 1568-2:2008, МОD)
13/0267 ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, IDT)
13/0268 ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація
13/0269 ДСТУ ISO 6777-2003 Якість води. Визначання нітритів. Спектрометричний метод молекулярної абсорбції (ISO 6777:1984, IDT)
13/0270 ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки
13/0271 ДСТУ IEC 60751:2012 Термоперетворювачі опору та чутливі елементи промислові платинові. Загальні технічні вимоги та методи випробування (IEC 60751:2008, IDT)
13/0272 ДСТУ 4500-1:2008 Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять
13/0273 ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація
13/0274 ДСТУ 2964-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні технічні умови
13/0275 ДСТУ ISO 5815-1:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСК n). Частина 1. Метод розведення та засівання з додаванням алілтіосечовини (ISO 5815-1:2003, IDT)
13/0276 ДСТУ ISO 5815-2:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСК<індекс>n). Частина 2. Метод для нерозведених проб (ISO 5815-2:2003, IDT)
13/0277 ДСТУ 4704:2008 Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки
13/0278 ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
13/0279 ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам
13/0280 ДСТУ ГОСТ 12.4.220:2004 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення стійкості матеріалів і швів проти дії агресивних середовищ (ГОСТ 12.4.220-2002, IDT)
13/0281 ГОСТ 17804-72 ССБТ. Одежда специальная. Метод определения пылепроницаемости тканей и соединительных швов
13/0282 ДСТУ ГОСТ 12.4.219:2004 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення однорідності матеріалів (ГОСТ 12.4.219-2002, IDT)
13/0283 ДСТУ ГОСТ 12.4.221-2004 Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для захисту від підвищених температур, теплового випромінювання, конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.221-2002, IDT)
13/0284 ГОСТ 4432-71 Спецодежда. Полушубки овчинные нагольные мужские. Технические условия
13/0285 ДСТУ ГОСТ 12.4.218:2004 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення проникності матеріалів в агресивних середовищах (ГОСТ 12.4.218-2002, IDT)
13/0286 ДСТУ UN/ECE R 42:2008 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів стосовно встановлення на них передніх та задніх захисних пристроїв (бампери тощо) (Правила ЕЭК ООН № 42:1980, IDT)
13/0287 ДСТУ ISO 5667-6:2009 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків (ISO 5667-6:2005, IDT)
13/0288 ДСТУ ISO 5667-14:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та обробляння проб природних вод (ISO 5667-14:1998, IDT)
13/0289 ДСТУ ISO 5667-4-2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб із природних та штучних озер (ISO 5667-4:1987, IDT)
13/0290 ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия
13/0291 ДСТУ ISO 6332-2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT)
13/0292 ДСТУ ISO 10301:2004 Якість води. Визначання високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії (ISO 10301:1997, IDT)
13/0293 ДСТУ ISO 10304-4:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення(ISO 10304-4:1997, IDT)
13/0294 ДСТУ ISO 17846:2009 Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Символи попереджувальні для обладнання та матеріалів, використовуваних у дуговому зварюванні та різанні (ISO 17846:2004, IDT)
13/0295 ДСТУ EN 132-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)
13/0296 ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)
13/0297 ДСТУ EN 140-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998, IDT)
13/0298 ДСТУ EN 143-2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT)
13/0299 ДСТУ EN 175-2001 Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів (EN 175:1997, IDT)
13/0301 ДСТУ ENV 343-2001 Одяг спеціальний для захисту від негоди (ENV 343:1998, IDT)
13/0302 ДСТУ EN 397-2001 Каски захисні промислові (EN 397:1995, IDT)
13/0303 ДСТУ EN 12477:2006 Рукавиці захисні для зварювальників (EN 12477:2001, IDT)
13/0304 ДСТУ EN ISO 20346:2010 Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття (EN ISO 20346:2004, IDT + EN ISO 20346:2004/AC:2007/A1:2007, IDT)
13/0306 ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії
13/0307 ДСТУ 4500-4:2006 Вантажі небезпечні. Методи випробувань
13/0308 ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови
13/0309 ДСТУ 7300:2013 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів. Терміни та визначення понять
13/0310 ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги
13/0311 ДСТУ ISO 16069:2012 Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення безпечного евакування (ISO 16069:2004, IDT)
13/0312 ДСТУ EN 418-2003 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціонування і принципи проектування (EN 418:1992, IDT)
13/0313 ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
13/0314 ДСТУ EN 12101-1:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 1. Технічні вимоги до протидимових завіс (EN 12101-1:2005, IDT + EN 12101-1:2005/A1:2006, IDT)
13/0315 ГОСТ 17.2.4.05-83 Охрана природы. Атмосфера. Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли
13/0316 ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования
13/0318 ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів. (ISO 11074:2005, IDT)
13/0320 ДСТУ ISO 6879-2003 Якість повітря. Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повітря (ISO 6879:1995, IDT)
13/0321 ДСТУ ISO 11535:2013 Руди залізні. Визначання різних елементів. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ISO 11535:2006, IDT)
13/0322 ДСТУ 3929-1999 Індикатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови
13/0323 ДСТУ ISO 15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, IDT)
13/0324 ДСТУ 4304:2004 Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови
13/0325 ДСТУ 7913:2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза
13/0326 ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці
13/0327 ДСТУ 7909:2015 Якість грунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці
13/0328 ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)
13/0329 ДСТУ EN 340:2013 Одяг захисний. Загальні вимоги.
13/0330 ДСТУ 7494:2013 Вибухи промислові. Сейсмічна безпека під час відпрацьовування уранових родовищ
13/0331 ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги
13/0332 ДСТУ 5058:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення
13/0333 ДСТУ 2829.0-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні вимоги до методів аналізу
13/0334 ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007 Преси кривошипні. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.113-2006, IDT)
13/0335 ДСТУ 8604:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги
13/0336 ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування (ISO 14006:2011, IDT)
13/0338 ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT)
13/0339 ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади (ISO 14063:2006, IDT)
13/0340 ДСТУ ISO 4126-1:2008 Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 1. Клапани запобіжні (ISO 4126-1:2004, IDT)
13/0341 ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні виоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT)
13/0342 ДСТУ EN 812:2005 Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски (EN 812:1997, IDT)
13/0343 Зміна 2 до ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
13/0344 ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDT)
13/0345 ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150-1:1984, IDT)
13/0346 ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа
13/0347 ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо- та тепловидалення  (CEN/TR 12101-4:2009, IDT)
13/0348 ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахування систем димо- та тепловидалення (CEN/TR 12101-5:2005, IDT)
13/0349 ДСТУ EN 12101-6:2016 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/AC:2006, IDT)
13/0350 ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування
13/0351 ДСТУ EN 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові
13/0352 Зміна № 2:2012 до ДСТУ EN 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові
13/0353 Зміна № 1:2012 до ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні
13/0354 Зміна № 2:2012 до ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення
13/0355 ДСТУ EN 54-10:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум’я точкові
13/0356 ДСТУ EN 54-12:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла
13/0357 ДСТУ EN 54-16:2012 Системи пожежної сигналізації. Частина 16. Устатковання керування та індикації мовленнєвого оповіщування
13/300 ДСТУ ENV 342-2001 Одяг спеціальний для захисту від знижених температур (ENV 342:1998, IDT)
15/0001 ДСТУ EN 791:2010 Установки бурові. Вимоги щодо безпеки (EN 791:1995+A1:2009, IDT)
15/0002 ДСТУ EN 982:2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка (EN 982:1996, IDT)
15/0003 ДСТУ EN 983:2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика(EN 983:1996, IDT)
17/0001 ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения
17/0002 ГОСТ 20493-90 Указатели напряжения. Общие технические условия
17/0003 ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
17/0004 ДСТУ 3383:2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу
17/0005 ДСТУ EN 1434-1:2006 Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги
17/0006 ДСТУ EN 1434-2:2006 Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції
17/0007 ДСТУ EN 1434-3:2005 Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси
17/0008 ДСТУ EN 1434-4:2006 Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу
17/0009 ДСТУ EN 1434-5:2006 Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка
17/0010 ДСТУ EN 1434-6:2006 Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації й технічне обслуговування
17/0011 ДСТУ 4007-2001 Метрологія.Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 Мпа
17/0017 ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
17/0018 ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
17/0019 ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры. Изменения 1-XI-87,2-IX-89,3-V-92. Поправка VIII-93,II,III-94.
17/0021 ГОСТ 18465-73 Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры. Изменения 1-I-75,2-IV-79,3-VI-83. Поправка II-90,VII-2003
17/0022 ГОСТ 10908-75 Квадранты механические с уровнем. Технические условия.
17/0027 ДСТУ 3231:2007 Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування
17/0028 ДСТУ 3391-96 (ГОСТ 8.110-97) Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік. Поправка 2-98, 10-98
17/0030 ГОСТ 5944-91 (МЭК 473-74) Размеры щитовых показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов
17/0031 ДСТУ ISO 2954:2005 Механічна вібрація машин з вертикально-поступним i обертовим рухом. Вимоги до засобів вимірювання жорсткості вібрації (ISO 2954:1975, IDT)
17/0032 ДСТУ ISO 9123:2006 Вимірювання потоку рідини у відкритих каналах. Визначення залежностей між перепадом і витратою
17/0033 ДСТУ ISO 9195:2006 Вимірювання потоку рідини у відкритих каналах. Відбір проб і аналіз руслових гравійних матеріалов
17/0034 ДСТУ IEC 62053-22:2006 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 0,2 S і 0,5 S)
17/0035 ГОСТ 18355-73 Калибры-скобы односторонние двупредельные для длин свыше 10 до 360 мм. Конструкция и размеры
17/0036 ГОСТ 18356-73 Калибры-скобы двусторонние для длин свыше 10 до 360 мм. Конструкция и размеры
17/0037 ГОСТ 18357-73 Калибры-скобы двусторонние для длин свыше 300 до 500 мм. Конструкция и размеры
17/0038 ДСТУ ISO 10101-1:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Вступ (ISO 10101-1:1993, IDT)
17/0039 ДСТУ ISO 10101-2:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Методика титрування (ISO 10101-2:1993, IDT)
17/0040 ДСТУ 3777-98 (ГОСТ 8.331-99) Метрологія. Вимірювачі коефіцієнта гармонік. Методи i засоби повірки та калібрування
17/0043 ДСТУ 4028-2001 Манометри та калібратори надлишкового тиску поршневі. Загальні технічні вимоги. Зміни 1-2-2007
17/0044 ДСТУ ГОСТ 8.237-77 ГСИ. Катушки электрического сопротивления измерительные. Методы и средства поверки. Изм. 1-VIII-82
17/0045 ГОСТ 8.278-78 ГСИ. Делители напряжения постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки. Изм. 1-VIII-82
17/0046 ДСТУ ГОСТ 8.409-2009 ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки
17/0047 ДСТУ ГОСТ 8.449-2009 ГСИ. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки.
17/0049 ГОСТ 1954-82 Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Общие технические условия. Изм. 1-VII-87, 2-IX-88, 3-IV-89, 4-V-90
17/0050 ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. Особые требования к фазометрам, измерителям коэффициента мощности и синхроноскопам
17/0051 ГОСТ 9245-79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия.
17/0052 ГОСТ 13717-84 Приборы манометрического принципа действия, показывающие электроконтактные. Общие технические условия. Изм. 1-XII-85, 2-VII-86, 3-IV-89, 4-IV-90
17/0053 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. Изм. 1-I-2003. Поправка 2-2004 (УКР)
17/0054 ГОСТ 23737-79 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия.
17/0055 ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия. Изм. 1-X-87
17/0056 ГОСТ 25741-83 Циферблаты и шкалы манометрических термометров. Технические требования и маркировка. Изм. 1-VII-86, 2-X-88
17/0058 ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.
17/0059 ГОСТ 16920-93 Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования. Методы испытаний
17/0060 ДСТУ ISO 10101-3:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 3. Методика кулонометричного визначення (ISO 10101-3:1993, IDT)
17/0061 ДСТУ 4218:2003 Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.346-2000, MOD)
17/0062 ДСТУ 4617:2006 Морська гiдрографiя. Умовнi позначення i скорочення
17/0063 ДСТУ ГОСТ 26035:2008 Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия
17/0064 ДСТУ 3336-96 Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги
17/0065 ДСТУ ГОСТ 31333:2007 (ИСО 7188:1994) Шум машин. Вимірювання шуму легкових пасажирських автомобілів в умовах, які відповідають міському рухові (ГОСТ 31333-2006 (ИСО 7188:1994), IDT; ISO 7188:1994, NEQ)
17/0066 ДСТУ-Н РМГ 61:2006 Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, IDT)
17/0067 ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний
17/0068 ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)
17/0069 ГОСТ 2016-86 Калибры резьбовые. Технические условия
17/0070 ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90<град>. Технические условия
17/0071 ГОСТ 17756-72 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
17/0072 ГОСТ 17763-72 Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
17/0073 ГОСТ 25670-83 Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками
17/0074 ДСТУ ГОСТ 166-2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
17/0075 ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия
17/0076 ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия
17/0077 ДСТУ ГОСТ 8.395:2008 ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования
17/0078 ДСТУ ГОСТ 8.497:2008 ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки
17/0079 ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
17/0080 ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення
17/0081 ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений
17/0082 ДСТУ 4134-2002 Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань
17/0083 ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
17/0084 ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия
17/0085 ГОСТ 7470-92 Глубиномеры микрометрические. Технические условия
17/0086 ДСТУ ГОСТ 164:2009 Штангенрейсмасы. Технические условия
17/0087 ДСТУ ГОСТ 17215:2009 Нутромеры микрометрические. Методы и средства поверки
17/0088 ДСТУ ГОСТ 7661:2009 Глубиномеры индикаторные. Технические условия
17/0089 ДСТУ ГОСТ 868:2009 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
17/0090 ДСТУ ГОСТ 577:2009 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
17/0091 ГОСТ 11098-75 Скобы с отсчетным устройством. Технические условия
17/0092 ДСТУ ГОСТ 8.359:2008 ГСИ. Скобы с отсчетным устройством. Методы и средства поверки
17/0093 ГОСТ 2216-84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия
17/0094 ДСТУ ГОСТ 9038:2009 Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия
17/0095 ДСТУ ГОСТ 8.411:2009 ГСИ. Микрометры рычажные. Методика поверки
17/0097 ДСТУ ГОСТ 8.395:2008 ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования
17/0098 ДСТУ 3339-96 Теплолічильники. Загальні технічні вимоги
17/0099 ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
17/0100 ГОСТ 22238-76 Контроль неразрушающий. Меры образцовые для поверки толщиномеров покрытий. Общие положения
17/0101 ДСТУ ГОСТ 16863:2008 Генераторы измерительные диапазона частот 0,1 <-> 35 МГц. Методы и средства поверки
17/0102 ДСТУ ГОСТ 8.314:2008 ГСИ. Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки
17/0103 ДСТУ 6097:2009 Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки (ГОСТ 8.217-2003, MOD)
17/0104 ДСТУ ГОСТ 8.118:2009 ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки
17/0105 ДСТУ ГОСТ 8.366:2009 ГСИ. Омметры цифровые. Методы и средства поверки
17/0106 ДСТУ ГОСТ 8.311:2009 ГСИ. Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Методы и средства поверки
17/0107 ДСТУ ГОСТ 8.429:2009 ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методы и средства поверки
17/0108 ДСТУ 6100:2009 Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки (ГОСТ 8.584-2004, MOD)
17/0109 ДСТУ ГОСТ 8.259:2007 Метрологія. Лічильники електричні індукційні активної та реактивної енергії. Методика повірки (ГОСТ 8.259:2004, IDT)
17/0110 ДСТУ ГОСТ 8.478:2009 ГСИ. Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки
17/0111 ДСТУ ГОСТ 14014:2008 Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
17/0112 ДСТУ ГОСТ 8.092:2008 ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры с унифицированными электрическими (токовыми) выходными сигналами. Методы и средства поверки
17/0113 ГОСТ 8.216-88 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки
17/0115 ГОСТ 8.305-78 ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки
17/0116 ГОСТ 8.286-78 ГСИ. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки
17/0117 ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости
17/0118 ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 9. Рекомендуемые методы испытаний
17/0119 ДСТУ 3864-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2<.>500/<квк>3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги на частоті 50 Гц
17/0120 ДСТУ 4116-2002 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної потужності i коефіцієнта потужності в діапазоні частот від 40 до 20000 Гц
17/0121 ДСТУ 4122:2006 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц
17/0122 ДСТУ 6044:2008 Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення i вимоги до установлення
17/0123 Р 50-076-98 Метрологія. Вимірювальні інформаційні системи та автоматизовані системи керування технологічними процесами. Методика визначення характеристик похибки вимірювальних каналів, до складу яких входить обчислювальний компонент
17/0124 ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования
17/0125 ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам
17/0127 ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
17/0128 ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 3. Особые требования к ваттметрам и варметрам
17/0129 ГОСТ 8.119-85 ГСИ. Вольтметры электронные селективные. Методика поверки
17/0130 ГОСТ 8.402-80 ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые постоянного тока. Методы и средства поверки
17/0131 ДСТУ 3865-99 Вольтметри змінного струму електронні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
17/0133 ГОСТ 7165-93 (МЭК 564-77) Мосты постоянного тока для измерения сопротивления
17/0134 ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги (ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), IDT; ISO 5167-1:2003, NEQ)
17/0135 ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ИСО 5167-4:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003), IDT; ISO 5167-4:2003, NEQ)
17/0136 ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003), IDT; ISO 5167-2:2003, NEQ)
17/0137 ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 (ИСО 5167-3:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003), IDT; ISO 5167-3:2003, NEQ)
17/0139 ДСТУ IEC 60044-1:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму (IEC 60044-1:2003, IDT)
17/0140 ДСТУ ГОСТ 8.280:2008 ГСИ. Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. Методы и средства поверки
17/0141 ДСТУ ГОСТ 8.209:2008 ГСИ. Логометры магнитоэлектрические. Методы и средства поверки
17/0142 ДСТУ ГОСТ 9736:2009 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний
17/0143 ДСТУ IEC/TR 60909-4:2008 Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 4. Приклади обчислення сили струму короткого замикання (IEC/TR 60909-4:2000, IDT)
17/0144 ГОСТ 25275-82 Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающихся машин. Общие технические требования
17/0145 ГОСТ 5547-93 (ИСО 5743-88, ИСО 5746-88) Плоскогубцы комбинированные. Технические условия
17/0147 ДСТУ EN 257:2005 Термостати механічні для газопальникових приладів (EN 257:1992, IDT)
17/0148 ДСТУ ГОСТ 23941:2004 Шум машин. Методи визначання шумових характеристик. Загальні вимоги (ГОСТ 23941-2002, IDT)
17/0149 ДСТУ ISO 1042:2005 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою (ISO 1042:1998, IDT)
17/0150 ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия
17/0151 ДСТУ 7094:2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587-2006, MOD)
17/0152 ДСТУ IEC 60044-2:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні (IEC 60044-2:2003, IDT)
17/0153 ДСТУ IEC 60584-2:2007 Перетворювачі термоелектричні. Частина 2. Допуски (IEC 60584-2:1982, IDT)
17/0154 ДСТУ EN 60584-3:2016 Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні проводи. Допуски та система ідентифікації (EN 60584-3:2008, IDT)
17/0155 ДСТУ IEC 61152:2007 Розміри термометричних елементів у металевій оболонці (IEC 61152:1992, IDT)
17/0156 ДСТУ ГОСТ 8.237:2008 Метрологія. Міри електричного опору однозначні. Методика повірки (ГОСТ 8.237-2003, IDT)
17/0157 ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-4:2008 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 4. Установки газотурбінні (ГОСТ ИСО 10816-4-2002, IDT; ISO 10816-4:1998, NEQ)
17/0158 ДСТУ ГОСТ ИСО 10817-1:2008 Вібрація. Системи вимірювання вібрації обертових валів. Частина 1. Пристрої для знімання сигналів відносної та абсолютної вібрації (ГОСТ ИСО 10817-1-2002, IDT; ISO 10817-1:1998, NEQ)
17/0159 ДСТУ 4871:2007 Метрологія. Аналізатори інфрачервоні для визначення вмісту речовини у зерні та продуктах його перероблення. Методика повірки (калібрування)
17/0160 ДСТУ OIML D 28:2008 Умовне значення результату зважування в повітрі (OIML D 28:2004, IDT)
17/0161 ДСТУ ГОСТ 8.206:2008 ГСИ. Генераторы импульсов измерительные. Методы и средства поверки
17/0162 ДСТУ 7224:2011 Метрологія. Манометри, мановакуумметри, вакуумметри, напороміри, тягонапороміри, тягоміри з пневматичними вихідними сигналами. Методика повірки (калібрування)
17/0163 ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань (ГОСТ 8.586.5-2005, IDT)
17/0164 ДСТУ OIML R 51-1:2010 Прилади для зважування розділених вантажів автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 51-1:2006, IDT)
17/0165 ДСТУ 7216:2011 Прилади радіаційного контролю навколишнього середовища. Дозиметри та радіометри радіаційного контролю. Класифікація й загальні технічні вимоги
17/0166 ДСТУ 7218:2011 Метрологія. Мірники металеві еталонні. Методика повірки (калібрування)
17/0167 ДСТУ 7219:2011 Метрологія. Мірники металеві технічні. Методика повірки (калібрування)
17/0168 ДСТУ 3537:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму рідини
17/0169 ДСТУ 7223:2011 Датчики силовимірювальні тензорезисторні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
17/0170 ДСТУ 7224:2011 Метрологія. Манометри, мановакуумметри, вакуумметри, напороміри, тягонапороміри, тягоміри з пневматичними вихідними сигналами. Методика повірки (калібрування)
17/0171 ДСТУ 7225:2011 Метрологія. Мікроманометри рідинні типу МКМ. Методика повірки (калібрування)
17/0172 ДСТУ 7226:2011 Метрологія. Хронометри морські механічні. Методика повірки (калібрування)
17/0173 ДСТУ 7227:2011 Метрологія. Частотоміри. Методика повірки (калібрування)
17/0174 ДСТУ 7228:2011 Метрологія. Секундоміри-калібратори. Методика повірки (калібрування
17/0175 ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)
17/0176 ДСТУ 7231:2011 Метрологія. Перетворювачі та компаратори термоелектричні еталонні. Методика повірки (калібрування)
17/0178 ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації
17/0179 ДСТУ 3401-97 (ГОСТ 30486-97) Енергозбереження. Методи та засоби вимірювання теплових величин. Загальні положення
17/0180 ДСТУ 3619-97 (ГОСТ 30542-97) Термоперетворювачі опору. Основні вимоги щодо вибору і використання
17/0181 ДСТУ 3709.1-98 (ISO 4064-1:1993) Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 1. Технічні вимоги
17/0182 ДСТУ 3709.2-98 (ISO 4064-2:1978) Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 2. Вимоги до встановлення
17/0183 ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:1983) Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 3. Методи і засоби випробування
17/0184 ГОСТ 22520-85 Датчики давления, разрежения и разности давления с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия
17/0185 ГОСТ 2939-63 Міждержавний нормативний документ "Газы. Условия для определения объема"
17/0186 ДСТУ 7269:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Методика повірки
17/0187 ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації
17/0188 ДСТУ 7266:2012 Метрологія. Витратоміри швидкісні, вихрові та електромагнітні. Загальні технічні умови
17/0189 ДСТУ 7268:2012 Метрологія. Лічильники рідини камерні. Загальні технічні умови
17/0190 ДСТУ OIML R 79:2012 Товари фасовані. Вимоги до марковання (OIML R 79:1997, IDT)
17/0191 ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2004, IDT)
17/0192 ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси
17/0193 ДСТУ ISO 14912:2005 Аналіз газів. Перетворення величин складу газових сумішей (ISO 14912:2003, IDT)
17/0194 ДСТУ ISO 15796:2009 Аналіз газів. Визначення та коригування систематичних похибок (ISO 15796:2005, IDT)
17/0195 ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия
17/0196 ДСТУ-Н РМГ 76:2008 Метрологія. Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу (РМГ 76-2004, IDT)
17/0197 ДСТУ OIML R 106-1:2008 Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги. Методи випробування (OIML R 106-1:1997, IDT)
17/0198 ГОСТ 8.146-75 ГСИ. Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие с интеграторами ГСП. Методика поверки
17/0199 ГОСТ 8.294-85 ГСИ. Мосты переменного тока уравновешенные. Методика поверки
17/0200 ГОСТ 8.320-78 ГСИ. Расходомеры электромагнитные. Методы и средства поверки
17/0201 ГОСТ 8.321-78 ГСИ. Уровнемеры промышленного применения и поплавковые. Методы и средства поверки
17/0202 ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення
17/0203 ГОСТ 22521-85 Датчики давления, разрежения и разности давлений с пневматическим аналоговым выходным сигналом ГСП. Общие технические условия
17/0204 ГОСТ 8.558-93 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры
17/0205 ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 і M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)
17/0206 ДСТУ OIML D 9:2008 Метрологія. Принципи метрологічного нагляду (OIML D 9:2004, IDT)
17/0207 ДСТУ 7220:2011 Метрологія. Витрата води у напірних трубопроводах. Методика виконання вимірювань методом "площа-швидкість"
17/0208 ДСТУ OIML D 16:2008 Метрологія. Принципи забезпечення метрологічного контролю (OIML D 16:1986, IDT)
17/0209 ДСТУ 7363:2013 Метрологія. Програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки. Загальні технічні вимоги
17/0210 ГОСТ 15484-81 Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения
17/0211 ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия
17/0212 ДСТУ OIML D 20:2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання (OIML D 20:1988, IDT)
17/0213 ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT)
17/0214 ДСТУ-Н РМГ 61:2006 Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, IDT)
17/0215 ДСТУ ГОСТ 8.469:2009 Метрологія. Дозатори неперервної дії вагові автоматичні. Методика повірки (ГОСТ 8.469-2002, IDT)
17/0216 ДСТУ 7393:2013 Метрологія. Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Методика повірки
17/0217 ДСТУ ГОСТ 8.050:2009 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений
17/0218 ДСТУ ГОСТ 8.461:2014 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Методика повірки
17/0219 ДСТУ OIML R 106-1:2008 Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги. Методи випробування (OIML R 106-1:1997, IDT)
17/0220 ДСТУ OIML R 106-2:2008 Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 2. Форма звіту про випробування (OIML R 106-2:1997, IDT)
17/0221 ДСТУ OIML R 55:2014 Метрологія. Спідометри, механічні одометри та хронотахографи для транспортних засобів. Метрологічні вимоги (OIML R 55:1981, IDT)
17/0222 ДСТУ OIML R 134-1:2010 Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 134-1:2006, IDT)
17/0223 ДСТУ-ЗТ OIML R 134-2:2010 Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі. Повне зважування транспортних засобів. Частина 2. Форма звіту про випробування (OIML R 134-2:2004, IDT)
17/0224 ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007 Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги (ГОСТ ИСО 10816-1-97, IDT; ISO 10816-1:1995, MOD)
17/0225 ДСТУ 3497:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини
17/0226 ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDT) Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили (ЕРС)
17/0227 ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия
17/0228 ДСТУ 7690:2015 Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)
17/0229 ДСТУ IEC 62053-21:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 та 2) (IEC 62053-21:2003, IDT)
17/0230 ДСТУ ГОСТ 8.599:2016 Метрологія. Густина світлих нафтопродуктів. Таблиці перерахунку густини до 15 °С та 20 °С і до умов вимірювання об’єму (ГОСТ 8.599–2010, IDT)
17/0231 ДСТУ EN 837-2:2004 Манометри. Частина 2. Рекомендації щодо вибирання та встановлення манометрів (EN 837-2:1997, IDT)
17/0232 ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення  (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor1:2011, IDT)
17/0233 ДСТУ ILAC-G 24/OIML D10:2013 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки
17/0234 ДСТУ 7747:2015 Метрологія. Секундоміри електричні. Методика повірки (калібрування)
17/0235 ДСТУ OIML D 20:2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання
17/0236 ДСТУ OIML R 34:2014 Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки
17/0237 ДСТУ-Н РМГ 51:2006 Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення
17/0238 ДСТУ ILAC-G 24/OIML D10:2013 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки
17/0239 ДСТУ ISO 80000-3:2016(ISO 80000-3:2006, IDT) Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час
17/0240 ДСТУ ISO 80000-4:2016(ISO 80000-4:2006, IDT) Величини та одиниці. Частина 4. Механіка
17/0241 ДСТУ ISO 80000-5:2016(ISO 80000-5:2007, IDT) Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка
17/0242 ДСТУ IEC 80000-6:2016 (IEC 80000-6:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища
17/0243 ДСТУ ISO 80000-9:2016(ISO 80000-9:2009; Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика
17/0244 ДСТУ ISO 80000-11:2016(ISO 80000-11:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа
19/0001 ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий, магнитопорошковый метод.
19/0003 ГОСТ 15843-79 Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры
19/0004 ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров
19/0007 ДСТУ EN 61557-4:2005 Електробезпечнiсть низьковольтних розподiльчих систем напругою до 1000 В змiнного струму та 1500 В постiйного струму. Обладнання для випробування, вимiрювання або контролю заходiв безпеки. Частина 4. Опiр заземлення та еквiпотенцiальнi з'єднання
19/0008 ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги (EN 583-1:1998, IDT)
19/0009 ДСТУ EN 583-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження (EN 583-3:1997, IDT). Поправка 4-2007
19/0010 ДСТУ ENV 583-6:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий метод для виявлення i визначення розмірів несуцільностей (ENV 583-6:2000, IDT). Поправка 4-2007
19/0013 ДСТУ EN 1714:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий (EN 1714:1997, IDT). Поправка 4-2007
19/0014 ДСТУ EN 13927:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання (EN 13927:2003, IDT). Поправка 4-2007
19/0015 ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги
19/0017 ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги (EN 571-1:1997, IDT)
19/0019 ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометры общего назначения. Технические условия
19/0020 ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения
19/0021 ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования
19/0022 ДСТУ EN 462-3:2005 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 3. Класи якості зображення для чорних металів (EN 462-3:1996, IDT)
19/0023 ДСТУ EN 583-4:2007 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні (EN 583-4:2002, IDT)
19/0025 ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги i рекомендації (EN 12084:2001, IDT)
19/0026 ДСТУ EN 13068-1:2007 Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 1. Кількісне вимірювання властивостей зображення (EN 13068-1:1999, IDT)
19/0027 ДСТУ EN 14096-2:2006 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 2. Мінімальні вимоги (EN 14096-2:2003, IDT)
19/0028 ДСТУ EN 25580:2006 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негативоскопи. Мінімальні вимоги (EN 25580:1992, IDT)
19/0029 ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов
19/0030 ГОСТ 28702-90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования
19/0031 ГОСТ 26266-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования
19/0032 ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения
19/0033 ГОСТ 23702-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний
19/0034 ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования
19/0035 ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия
19/0036 ГОСТ 27947-88 Контроль неразрушающий. Рентгенотелевизионный метод. Общие требования
19/0037 ГОСТ 29025-91 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы рентгенотелевизионные с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографические. Общие технические требования
19/0038 ДСТУ 4223:2003 Котли, посудини під тиском i трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги
19/0039 ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования
19/0040 ДСТУ ISO 565:2007 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів (ISO 565:1990, IDT)
19/0041 ДСТУ ISO 3310-1:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини (ISO 3310-1:2000, IDT)
19/0042 ДСТУ ISO 3310-2:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин (ISO 3310-2:1999, IDT)
19/0043 ДСТУ EN ISO 3452-2:2005 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 2. Контроль дефектоскопічних матеріалів (EN ISO 3452-2:2000, IDT)
19/0044 ДСТУ EN ISO 3452-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 3. Контрольні зразки (ISO 3452-3:1998, IDT)
19/0045 ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 2. Засоби контролювання (EN ISO 9934-2:2002, IDT)
19/0046 ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 3. Обладнання (EN ISO 9934-3:2002, IDT)
19/0052 ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації (EN 12084:2001, IDT)
19/0053 ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDT)
2/1 ДСТУ 2053-92   Засоби індивідуального захисту органів дихання ізолюючі. Номенклатура показників та методи їх контролю
2/10 ДСТУ 2273-2006 ССБП  Пожежна техніка. Терміни та визначення
2/11 ДСТУ 2282-93 ССБП   Устаткування технологічне для виробництва твердих сирів. Вимоги безпеки
2/13 ДСТУ 2299-93  Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення
2/14 ДСТУ 2300-93   Вібрація. Терміни та визначення
2/15 ДСТУ 2303-93   Виробництво меблеве. Оздоблення методом електростатичного розпилення. Вимоги безпеки
2/16 ДСТУ 2320-93   Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки
2/17 ДСТУ 2325-93   Шум. Терміни та визначення
2/18 ДСТУ 2327-93   Виробництво меблеве. Роботи складальні. Вимоги безпеки
2/2 ДСТУ 2156-93 ССБП  Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення
2/20 ДСТУ 2445-94  Дизелі тракторні і комбайнові. Вібронадійність. Методи випробувань
2/22 ДСТУ 2456-94  Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки
2/23 ДСТУ 2489-94 (ГОСТ 12.3.047-94) Контактне зварювання. Вимоги безпеки
2/24 ДСТУ 2514-94  Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки
2/25 ДСТУ 2545-94  Устаткування для газотермічного напилювання. Загальні вимоги безпеки
2/26 ДСТУ 2554-94  Прокатне виробництво. Капітальні і поточні ремонти. Загальні вимоги безпеки
2/27 ДСТУ 2555-94  Машини та устаткування для кондитерської промисловості. Вимоги безпеки
2/28 ДСТУ 2578-94  Автоматизація метало- і деревообробного устаткування. Система «Устаткування-оператор-пристрій індикації». Загальні вимоги і вимоги безпеки
2/29 ДСТУ 2583-94  Машини та устаткування для хлібопекарської промисловості. Вимоги безпеки
2/3 ДСТУ 2189-93 (ГОСТ 12.2.111-85) ССБП  Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки
2/30 ДСТУ 2590-94   Термопластавтомати і реактопластавтомати однопозиційні. Вимоги безпеки
2/31 ДСТУ 2591-94   Роботи фарбувальні. Методи і засоби вимірювання рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів
2/32 ДСТУ 2657-94   Машини та обладнання для механізації робіт у доменному виробництві. Загальні вимоги безпеки
2/33 ДСТУ 2687-94   Машини та обладнання для механізації робіт у сталеплавильному виробництві. Загальні вимоги безпеки
2/34 ДСТУ 2688-94   Доменне та сталеплавильне виробництво. Капітальні і поточні ремонти. Загальні вимоги безпеки
2/35 ДСТУ 2689-94   Устаткування для переробки полімерних матеріалів. Загальні вимоги безпеки
2/36 ДСТУ 2735-94  Огородження дорожні та напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху
2/37 ДСТУ 2740-94   Виробництво виливків у металевих формах методом безперервного лиття. Вимоги безпеки
2/38 ДСТУ 2752-94   Устаткування метало- та деревообробне. Верстати металорізальні. Вимоги безпеки
2/39 ДСТУ 2753-94   Устаткування метало- та деревопереробне. Верстати деревообробні побутові. Вимоги безпеки
2/4 ДСТУ 2223-93   Гірничорятувальна справа. Терміни та визначення
2/40 ДСТУ 2754-94   Устаткування метало- та деревообробне. Верстати металорізальні. Методи оцінювання безпеки
2/41 ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95)  Взуття спеціальне із шкіряним верхом для запобігання ковзанню по замаслених поверхнях. Технічні умови
2/42 ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95)  Взуття спеціальне із шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови
2/43 ДСТУ 2781-94   Машини та устаткування для виробництва цукру. Вимоги безпеки
2/44 ДСТУ 2807-94   Устаткування метало- та деревообробне. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань
2/45 ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93)  Система стандартів безпеки праці. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки
2/46 ДСТУ 2852-94   Виробництво металевих труб способом волочіння. Вимоги безпеки
2/47 ДСТУ 2854-94 (ГОСТ 12.2.105-95)  Устаткування збагачувальне. Загальні вимоги безпеки.  На зміну ГОСТ 12.2.105-84
2/48 ДСТУ 2867-94  Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги
2/49 ДСТУ 2893-94   Система централізованого пилоприбирання. Загальні вимоги безпеки
2/5 ДСТУ 2244-93   Устаткування технологічне для підприємств хімічної чистки одягу. Вимоги безпеки
2/50 ДСТУ 2894-94   Пристрої екранувальні для захисту від інфрачервоного випромінювання. Параметри та загальні технічні вимоги
2/51 ДСТУ 2896-94   Електробури і комплектувальні вироби. Вимоги безпеки
2/52 ДСТУ 2901-94   Устаткування для гартування деталей з індукційного нагрівання струмами середньої та високої частоти. Загальні вимоги безпеки
2/53 ДСТУ 3000-95   Вентилятори радіальні та осьові загального призначення. Методи визначення вібраційних характеристик
2/54 ДСТУ 3009-95   Установки лазерні для розкрою матеріалів. Вимоги безпеки під час експлуатації
2/55 ДСТУ 3010-95   Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Методи визначення шумових характеристик кондиціонерів
2/56 ДСТУ 3038-95   Гігієна. Терміни та визначення основних понять
2/57 ДСТУ 3090-95   Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення
2/58 ДСТУ 3106-95 (ГОСТ 12.2.133-94)  Компресори і насоси вакуумні рідинно-кільцеві. Вимоги безпеки
2/59 ДСТУ 3109-95 (ГОСТ 12.2.110-95)  Компресори повітряні поршневі стаціонарні загального призначення. Норми і методи визначення шумових характеристик.  На зміну ГОСТ 12.2.110-85
2/6 ДСТУ 2245-93   Устаткування технологічне для ремонту побутових машин і приладів. Вимоги безпеки
2/60 ДСТУ 3130-95   Станції теплові електричні на органічному паливі. Загальні вимоги щодо захисту від шуму. 
2/61 ДСТУ 3152-95   Автоклави продовольчі. Загальні технічні вимоги та вимоги безпеки
2/62 ДСТУ 3158-95   Засоби малої механізації для сільськогосподарського виробництва. Загальні вимоги безпеки
2/63 ДСТУ 3160-95   Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик. Загальні вимоги
2/64 ДСТУ 3161-95   Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик відцентрованих компресорів та норми вібрації
2/65 ДСТУ 3162-95   Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик малих та середніх поршневих компресорів і норми вібрації
2/66 ДСТУ 3163-95   Компресорне обладнання. Вібраційні характеристики і захист від вібрації. Правила викладення та оформлення
2/67 ДСТУ 3191-95 (ГОСТ 12.2.137-96) Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки
2/68 ДСТУ 3220-95   Пожежовибухобезпека в суднобудуванні. Загальні вимоги
2/69 ДСТУ 3235-95   Устаткувавння овоче-фруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки - На зміну ОСТ 18-344-79
2/7 ДСТУ 2246-93   Устаткування технологічне для ремонту взуття. Вимоги безпеки
2/70 ДСТУ 3273-95   Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги
2/71 ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4-96)  Система стандартів безпеки праці. Шафи негерметизованих комплектних розподільних пристроїв та комплектних трансформаторних підстанцій. Вимоги безпеки. На заміну ГОСТ 12.2.007.4-75
2/72 ДСТУ 3427-96   Компресори мембранні. Вимоги безпеки
2/73 ДСТУ 3460-96   Машини та обладнання для перероблення брухту та відходів чорних металів. Загальні вимоги безпеки
2/74 ДСТУ 3594-97   Будування і ремонт кораблів і суден. Вимоги безпеки
2/76 ДСТУ ГОСТ 12.2.084:2007 (ИСО 6178-83) Машини та устатковання для пралень та пiдприємств хiмчистки. Загальнi вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83), IDT; ISO 6178:1983, NEQ)
2/8 ДСТУ 2256-93 ССБП   Виробництво меблеве. Облицювання та склеювання деревини і деревинних матеріалів. Вимоги безпеки
2/9 ДСТУ 2272-2006 ССБП  Пожежна безпека. Терміни та визначення
21/0001 ДСТУ ISO 14694:2005 Промисловi вентилятори. Вимоги до якостi балансування та рiвнiв вiбрацiї (ISO 14694:2003, IDT)
21/0004 ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.1-IV-70,2-V-80
21/0005 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования. Изм. 1-III-78, 2-IV-83, 3-II-89, 4-XII-99. Поправка IV-90, III-2004.
21/0006 ДСТУ EN 13411-3:2005 Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 3. Втулки для обпресовування та процес обпресовування (EN 13411-3:2004, IDT)
21/0007 ДСТУ ISO/TR 10064-4:2005 Передачі циліндричні зубчасті. Правила приймання. Частина 4. Рекомендації стосовно структури поверхні та перевірки плями контакту зубців (ISO/TR 10064-4:1998, IDT)
21/0008 ДСТУ ISO 4762:2006 Гвинти з циліндричною головкою та шестигранною заглибиною 'під ключ'. Технічні умови (ISO 4762:2004, IDT)
21/0009 ДСТУ ISO 8821:2006 Механічна вібрація. Балансування. Шпонкове з'єднання (ISO 8821:1989, IDT)
21/0010 ГОСТ 24705-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры
21/0011 ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними
21/0012 ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая
21/0013 ГОСТ 9150-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль
21/0014 ГОСТ 16093-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором
21/0015 ДСТУ 2280-93 (ГОСТ 16162-93) Редуктори зубчасті. Загальні технічні умови
21/0016 ГОСТ 19624-74 Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Расчет геометрии
21/0017 ДСТУ ISO 4183:2012 Пасові передачі. Паси клинові класичні та вузькі. Шківи з канавками (система, базована на розрахунковій ширині) (ISO 4183:1995, IDT)
21/0018 ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
21/0020 ДСТУ ГОСТ 8.061:2014 Метрологія. Повірочні схеми. Зміст і побудова (ГОСТ 8.061-2007, IDT)
21/0021 ГОСТ 19326-73 Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Расчет геометрии
23/0001 ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94) Регулятори тиску для зрiджених вуглеводневих газiв на тиск до 1,6 МПа. Загальнi технiчнi умови
23/0002 ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
23/0003 ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования
23/0004 ДСТУ EN 1252-1:2005 Посудини крiогеннi. Матерiали. Частина 1. Вимоги до ударної в'язкостi за температур, нижчих мiнус 80 <град>С (EN 1252-1:1998, IDT)
23/0005 ДСТУ ISO 65:2006 Труби з вуглецевої сталі, придатні для нарізування нарізі у відповідності до ISO 7/1. Технічні умови
23/0006 ДСТУ EN 13611:2005 Пристрої безпеки і контролювання газових пальників і газопальникових приладів. Загальні вимоги
23/0007 ДСТУ EN 161:2005 Клапани автоматичні відсічні для газових пальників і газових приладів
23/0009 ГОСТ 8965-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов МПа. Технические условия.1-VII-84
23/0010 ГОСТ 8966-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры
23/0011 ГОСТ 8967-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Ниппели. Основные размеры
23/0012 ГОСТ 8968-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры
23/0013 ГОСТ 8969-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры
23/0014 ГОСТ 14202-69 Міждержавний нормативний документ "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки"
23/0015 ДСТУ ГОСТ 17376:2003 (ИСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої i низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція (ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81), IDT).
23/0016 ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ИСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої i низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція (ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81), IDT).
23/0017 ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (ИСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої i низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція (ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81), IDT)
23/0018 ДСТУ ГОСТ 17380:2003 (ИСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої i низьколегованої сталі. Загальні технічні умови (ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81), IDT).
23/0019 ДСТУ EN 10246-1:2006 Неруйнівний контроль. Частина 1. Автоматизований електромагнітний контроль герметичності безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб (EN 10246-1:1996, IDT)
23/0020 ДСТУ EN 10246-3:2006 Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення дефектів (EN 10246-3:1999, IDT)
23/0021 ДСТУ EN 10246-6:2006 Неруйнівний контроль. Частина 6. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних сталевих труб для виявлення поперечних дефектів (EN 10246-6:1999, IDT)
23/0022 ДСТУ EN 10246-7:2006 Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів (EN 10246-7:1996, IDT)
23/0023 ДСТУ EN 10246-14:2006 Неруйнівний контроль. Частина 14. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення місць розшарування (EN 10246-14:1999, IDT)
23/0024 ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска
23/0025 ГОСТ 9544-75 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов
23/0026 ДСТУ EN 1106:2005 Крани ручного регулювання для газових приладів
23/0027 ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
23/0028 ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
23/0029 ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров
23/0030 ГОСТ 29015-91 Гидроприводы объемные. Общие методы испытаний
23/0031 ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
23/0032 ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
23/0033 ГОСТ 11068-81 Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
23/0034 ДСТУ ГОСТ 12820:2008 Фланцы стальные плоские приварные на Р<(індекс)у> от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см<(степінь)2>). Конструкция и размеры
23/0035 ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Р<(индекс)у> от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см<(степень)2>). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
23/0036 ДСТУ ГОСТ 12822:2008 Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Р<(індекс)у> от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см<(степінь)2>). Конструкция и размеры
23/0037 ДСТУ 4132-2002 Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги до проектування, виготовляння, постачання, монтажування та експлуатування. Звід правил
23/0038 ГОСТ 9731-79 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр <<=> 24,5 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
23/0039 ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр <<=> 19,6 МПа (200 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
23/0040 ДСТУ EN 10216-1:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури (EN 10216-1:2002, IDT)
23/0041 ДСТУ EN 10216-2:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих i легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур (EN 10216-2:2002, IDT)
23/0042 ДСТУ 3245-95 Балони стальні зварні для скраплених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа. Загальні технічні умови
23/0043 ДСТУ ГОСТ 17216-2004 Чистота промислова. Класи чистоти рідин (ГОСТ 17216-2001, IDT)
23/0044 ДСТУ ГОСТ 12821:2008 Фланцы стальные приварные встык на Р<(индекс)у> от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см<(степень)2>). Конструкция и размеры
23/0045 ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении
23/0046 ГОСТ 15763-91 Соединения трубопроводов резьбовые на Р<(индекс)у> до 63 МПа (до <~=> 630 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
23/0047 ДСТУ ISO 2398:2012 Рукави гумові, армовані текстильними матеріалами для стисненого повітря. Технічні умови (ISO 2398:2006, IDT)
23/0048 ГОСТ 22790-89 Сборочные единицы и детали трубопроводов на Р<(индекс)у> св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
23/0049 ДСТУ ISO 5208:2008 Арматура трубопровідна промислова. Випробовування під тиском (ISO 5208:1993, IDT)
23/0050 ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение
23/0051 ДСТУ ISO 14695:2005 Вентилятори промислові. Метод визначення вібрації вентилятора (ISO 14695:2003, IDT)
23/0053 ДСТУ ISO 4413-2002 Гідроприводи об'ємні. Загальні правила застосування (ISO 4413:1998, IDT)
23/0054 ГОСТ 6533-78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры
23/0055 ДСТУ EN 809:2015 Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 809:1998+А1:2009; АС:2010, IDT)
23/0056 ДСТУ EN 1089-1-2001 Балони газові переносні. Ідентифікація газових балонів (крім скрапленого нафтового (попутного) газу). Частина 1. Марковання
23/0057 ДСТУ EN 1089-2-2001 Балони газові переносні. Ідентифікація газових балонів (крім скрапленого нафтового (попутного) газу). Частина 2. Знаки застерігальні
25/0001 ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.Основные типы, конструктивные элементы и размеры
25/0002 ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств
25/0003 ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
25/0005 ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
25/0008 ГОСТ 9.005-72 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами
25/0009 ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
25/0010 ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
25/0011 ДСТУ ISO 544:2004 Матерiали зварювальнi. Технiчнi умови постачання зварювальних присадних матерiалiв. Тип продукцiї, розмiри, допуски та марковання (ISO 544:2003, IDT)
25/0012 ДСТУ ISO 2401:2005 Електроди покритi. Визначення коефiцiєнта використання, переходу металу i коефiцiєнта наплавлення (ISO 2401:1972, IDT)
25/0013 ДСТУ ISO 2560:2004 Матерiали зварювальнi. Покритi електроди для ручного дугового зварювання нелегованих та дрiбнозернистих сталей. Класифiкацiя (ISO 2560:2002, IDT)
25/0014 ДСТУ ISO 3581:2004 Матерiали зварювальнi. Покритi електроди для ручного дугового зварювання неiржавких та жаромiцних сталей. Класифiкацiя (ISO 3581:2003, IDT)
25/0015 ДСТУ ISO 6847:2004 Матерiали зварювальнi. Наплавляння валка металу шва для хiмiчного аналiзування (ISO 6847:2000, IDT)
25/0016 ДСТУ ISO 14372:2004 Матерiали зварювальнi. Визначання вологотривкостi електродiв для ручного дугового зварювання вимiрюванням дифузiйного водню (ISO 14372:2000, IDT)
25/0017 ДСТУ EN 12062:2005 Контроль зварних з’єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів
25/0019 ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия
25/0020 ГОСТ 4044-70 Хвостовики круглые для протяжек. Типы и основные размеры
25/0023 ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.1-V-86,2-I-88,3-IV-91
25/0024 ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества
25/0025 ГОСТ 9.311-87 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений. 1-III-90
25/0026 ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
25/0028 ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань (EN 1290:1998, IDT)
25/0029 ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань. Критерії приймання (EN 1291:1998, IDT)
25/0031 ДСТУ EN 1712:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань, ультразвуковий. Рівні приймання (EN 1712:1997, IDT). Поправка 4-2007
25/0032 ДСТУ EN 1713:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль ультразвуковий. Характеристика індикацій дефектів зварних швів (EN 1713:1998, IDT). Поправка 4-2007
25/0033 ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з'єднань (EN 12517:1998, IDT)
25/0034 ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням (ISO 17637:2003, IDT). Поправка 2-2004
25/0035 ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. Изм. 2-VIII-78, 3-VIII-80, 4-V-83, 5-VI-87, 7-1993 ИЗМ 1-5). Попр. X-2001, VI-2003
25/0036 ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.
25/0037 ДСТУ ISO 13807:2005 Посуд зі склоподібним та фарфоровим емалевим покривом. Метод визначення температури утворення розколу випробного емалевого покриву термічним ударом для хімічної промисловості (ISO 13807:1999, IDT)
25/0038 ДСТУ 3951.1-2000 (ISO 9956-1:1995) Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальні правила для зварювання плавленням
25/0040 ДСТУ 3951.3-2000 (ISO 9956-3:1995) Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Випробування технологічних процесів дугового зварювання сталей
25/0041 ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
25/0042 ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
25/0043 ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
25/0044 ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
25/0045 ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида
25/0046 ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
25/0047 ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля
25/0048 ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля
25/0049 ДСТУ 2944-94 Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі
25/0050 ДСТУ 4857:2007 Неруйнівний контроль. Зварні з'єднання устаткування й конструкцій. Метод магнітної пам'яті металу
25/0051 ДСТУ 4002-2000 (ISO 7963:1985) Зварні шви на сталі. Калібрувальний зразок N 2 для ультразвукового контролю зварних швів
25/0052 ГОСТ 27750-88 Контроль неразрушающий. Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий
25/0053 ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97) Дефекти з'єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення
25/0054 ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия
25/0055 ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
25/0056 ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
25/0057 ДСТУ 3328-96 (ГОСТ 30430-96) Дугове зварювання конструкційних чавунів. Вимоги до технологічного процесу
25/0058 ДСТУ ГОСТ 3890:2008 Патроны четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков. Основные и присоединительные размеры
25/0059 ДСТУ ISO 9606-3:2005 Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави (ISO 9606-3:1999, IDT)
25/0060 ДСТУ ISO 9606-4:2005 Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю (ISO 9606-4:1999, IDT)
25/0061 ДСТУ ISO 9606-5:2005 Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію (ISO 9606-5:2000, IDT)
25/0062 ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий
25/0063 ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация
25/0064 ДСТУ ISO 15607:2008 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003, IDT)
25/0065 ДСТУ ISO 15613:2005 Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань (ISO 15613:2004, IDT)
25/0068 ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля
25/0069 ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия
25/0070 ГОСТ 7211-86 Зубила слесарные. Технические условия
25/0071 ГОСТ 7212-74 Крейцмейсели слесарные. Технические условия
25/0072 ДСТУ ГОСТ 2839:2008 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры
25/0073 ГОСТ 7214-72 Бородки слесарные. Технические условия
25/0074 ГОСТ 10210-83 Гайковерты ручные пневматические. Основные параметры
25/0075 ГОСТ 18981-73 Ключи трубные рычажные. Технические условия
25/0076 ДСТУ 4001-2000 (ISO 2400-1972 Зварні шви на сталі. Зразок для калібрування устаткування ультразвукового контролю
25/0077 ДСТУ ГОСТ 25396:2008 Пластины твердосплавные напаиваемые типов 10, 70. Конструкция и размеры
25/0079 ДСТУ ISO 3834-1:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості (ISO 3834-1:2005, IDT)
25/0080 ДСТУ ISO 3834-2:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості (ISO 3834-2:2005, IDT)
25/0081 ДСТУ ISO 3834-3:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості (ISO 3834-3:2005, IDT)
25/0082 ДСТУ ISO 3834-4:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості (ISO 3834-4:2005, IDT)
25/0083 ДСТУ ISO 3834-5:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005, IDT)
25/0084 ДСТУ ISO 9606-2:2008 Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави (ISO 9606-2:2004, IDT)
25/0085 ДСТУ ISO 15609-1:2008 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання (ISO 15609-1:2004, IDT)
25/0086 ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия
25/0087 ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы
25/0088 ДСТУ ГОСТ 10081:2008 Развертки машинные конические конусностью 1:50. Основные размеры
25/0089 ДСТУ ГОСТ 10046:2008 Резцы долбежные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
25/0090 ДСТУ EN 792-1-2001 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 1. Інструменти для нерізьбових кріпильних деталей (EN 792-1:2000, IDT)
25/0091 ДСТУ EN 792-7:2005 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 7. Інструменти шліфувальні (EN 792-7:2001, IDT)
25/0092 ДСТУ EN 792-9:2004 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 9. Інструменти для шліфування штампів (EN 792-9:2001, IDT)
25/0093 ДСТУ EN 792-12:2003 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливальної та зворотно-поступальної дії (EN 792-12:2000, IDT)
25/0094 ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, IDT) англ Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварні термопластичні коснтрукції
25/0095 ДСТУ ISO 9012:2009 Устаткування для газополуменевого обробляння. Пальники ручні газоповітряні інжекторні. Технічні умови та методи випробовування
25/0096 ДСТУ ГОСТ 21963:2003 Круги відрізні. Технічні умови
25/0097 ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри (ГОСТ 14098-91, MOD)
27/0001 ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових пiдприємств. Порядок проведення та вимоги до органiзацiї робiт
27/0002 ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових пiдприємств. Склад i змiст робiт на стадiях розроблення на запровадження
27/0004 ДСТУ ISO 8497:2005 Теплоізоляція. Визначення теплопередавальних властивостей теплоізоляції круглих труб в усталеному режимі
27/0005 ДСТУ 5003.1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення
27/0006 ДСТУ 5003.3-1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура, функції та види забезпечення. Основні положення
27/0007 ДСТУ 5003.4-1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Забезпечення сумісності. Основні положення
27/0008 ДСТУ EN 378-3:2005 Установки холодильні та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу (EN 378-3:2000, IDT)
27/0009 ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги
27/0010 ДСТУ ISO 9806-1:2005 Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 1. Теплові характеристики та перепад тиску засклених сонячних колекторів для нагрівання рідини (ISO 9806-1:1994, IDT)
27/0011 ДСТУ ISO 9806-2:2005 Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 2. Кваліфікаційні випробування (ISO 9806-2:1995, IDT)
27/0012 ДСТУ ISO 9806-3:2005 Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 3. Теплові характеристики (лише відчутне теплопередавання) та перепад тиску незасклених сонячних колекторів для нагрівання рідини
27/0013 ГОСТ 21563-82 Котлы водогрейные стационарные. Основные параметры и технические требования
27/0014 ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования
27/0015 ГОСТ 25365-82 Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции
27/0016 ГОСТ 27303-87 Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа
27/0017 ДСТУ 4051-2001 Вітроенергетика. Станції електричні вітряні. Загальні технічні вимоги
27/0018 ДСТУ 4225:2003 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Методи випробування
27/0019 ГОСТ 21204-83 Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение
27/0020 ГОСТ 27824-88 Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования
27/0021 ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови
27/0022 ДСТУ 3948-2000 Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Методи випробування i контролю теплотехнічних показників
27/0023 ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры
27/0024 ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара
27/0025 ГОСТ 24005-80 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования
27/0026 ГОСТ 24569-81 Котлы паровые и водогрейные. Маркировка
27/0027 ГОСТ 28193-89 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования
27/0028 ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання
27/0029 ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення
27/0030 ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту
27/0031 ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту
27/0032 ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова
27/0033 ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова
27/0034 ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи
27/0035 ДСТУ 8328:2015 Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги
29/0001 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обаспечиваемые оболочками. (Код IP)
29/0002 ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия
29/0003 ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
29/0004 ГОСТ 3484.1-88 Трансформатори силові. Методи електромагнітних випробувань (російська мова)
29/0005 ГОСТ 10159-79 Машины электрические вращающиеся коллекторные. Методы испытаний
29/0006 ГОСТ 16357-83 Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия
29/0007 ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции
29/0008 ГОСТ 3484.3-88 Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции
29/0009 ГОСТ 13871-78 Изоляторы керамические. Общие технические условия
29/0010 ГОСТ 14694-76 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
29/0011 ДСТУ ГОСТ 20494-2003 Штанги iзолювальнi оперативнi та штанги переносних заземлень. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 20494-2001, IDT)
29/0012 ГОСТ 27390-87 Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности. Термины и определения. Технические требования. Правила приемки. Методы испытаний
29/0013 ДСТУ ГОСТ 1983-2003 Трансформатори напруги. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 1983-2001, IDT). Замінений на ДСТУ IEC 60044-2:2008 у частині індуктивних трансформаторів
29/0014 ДСТУ 2331-93 Машини електричнi асинхроннi потужнiстю до 400 кВт включно. Двигуни. Вимоги безпеки та методи випробувань
29/0015 ДСТУ 2715-94 Джерела вторинного електроживлення. Загальнi технiчнi умови
29/0016 ДСТУ 2993-95 (ГОСТ 2933-93) Апарати електричнi низьковольтнi. Методи випробувань
29/0018 ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
29/0019 ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний напряжением
29/0020 ГОСТ 17242-86 Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия
29/0021 ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции
29/0022 ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
29/0023 ГОСТ 1516.1-76 Електрообладнання змінного струму на напруги від 3 до 500 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції (російська мова)
29/0024 ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением
29/0025 ГОСТ 687-78 Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
29/0026 ГОСТ 689-90 (МЭК 129-84) Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
29/0027 ДСТУ IEC 60719:2005 Розрахунок нижнiх i верхнiх границь для середнiх зовнiшнiх розмiрiв кабелiв з круглими мiдними провiдниками на номiнальну напругу до 450/750 В включно (IEC 60719:1992, IDT)
29/0028 ДСТУ IEC 60811-4-1:2005 Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних кабелів. Загальні методи випробування. Частина 4-1. Методи, застосовувані до поліетиленових і поліпропіленових композицій.
29/0029 ДСТУ IEC 60810:2004 Лампи для дорожнiх транспортних засобiв. Експлуатацiйнi вимоги (IEC 60810:1993, IDT)
29/0030 ДСТУ 4743:2007 Проводи самоутримні ізольовані та захищені для повітряних ліній електропередавання. Загальні технічні умови
29/0031 ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В. Зміни:1-V-79,2-III-83,3-VI-89
29/0032 ДСТУ 4549-1:2006 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування
29/0033 ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний. Изменения 1-I-84,2-IX-88,3-I-98. Поправка V-98,XI-2003
29/0034 ГОСТ 27487-87 (МЭК 204-1-81) Электрооборудование производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний. Изменения 1-VII-90
29/0035 ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
29/0036 ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97) (IEC 60354:1991) Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів.
29/0037 ГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия
29/0038 ДСТУ IEC 60034-5:2005 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (IP код). Класифікація (IEC 60034-5:2000, IDT)
29/0039 ДСТУ IEC 60034-7:2005 Машини електричні обертові. Частина 7. Класифікація типів за конструкцією, установчим монтажем та розміщенням клемної коробки (ІМ код) (IEC 60034-7:2001, IDT)
29/0040 ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия
29/0041 ДСТУ 4754:2007 Системи кабельних лотоків i драбин. Загальні вимоги та методи випробування (IEC 61537:2001, MOD)
29/0042 ДСТУ IEC 60598-2-2:2007 Світильник. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані (IEC 60598-2-2:1997, IDT)
29/0043 ДСТУ IEC 60598-2-6:2007 Світильники. Частина 2-6. Додаткові вимоги. Світильники з вмонтованими трансформаторами або перетворювачами для ламп розжарювання (IEC 60598-2-6:1994, IDT)
29/0044 ДСТУ IEC 60598-2-8:2007 Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні (IEC 60598-2-8:2001, IDT)
29/0045 ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
29/0046 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
29/0047 ГОСТ 17516-72 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды
29/0051 ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
29/0052 ДСТУ 2203-93 (ГОСТ 6490-93) Ізолятори лінійні підвісні тарілчасті. Загальні технічні умови
29/0053 ГОСТ 2584-86 Провода контактные из меди и ее сплавов. Технические условия
29/0054 ГОСТ 4775-91 Провода неизолированные биметаллические сталемедные. Технические условия
29/0055 ГОСТ 17677-82 Светильники. Общие технические условия
29/0057 ГОСТ 7397.0-89 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Общие технические условия
29/0058 ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
29/0059 ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
29/0060 ГОСТ 30331.6-95 (МЭК 364-4-45-84) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения
29/0061 ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
29/0062 ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков
29/0063 ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
29/0064 ДСТУ 2767-94 (ГОСТ 30221-97) (IEC 60905:1987) Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів
29/0067 ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
29/0068 ГОСТ 22929-78 Аппараты защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические условия
29/0069 ГОСТ 24606.2-81 Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы измерения сопротивления изоляции
29/0070 ДСТУ 3398-96 (ГОСТ 30458-97) Машини електричні обертові. Ізоляція. Норми та методи випробувань
29/0071 ГОСТ 7217-87 Машини електричні обертові. Двигуни асинхронні. Методи випробувань (російська мова)
29/0072 ДСТУ 3452-96 (ГОСТ 8008-97) Пристрої перемикання відгалужень обмоток трансформаторів під навантаженням. Методи випробувань
29/0073 ДСТУ 2103-92 (ГОСТ 17544-93) Трансформатори силові масляні загального призначення класів напруги 220, 330, 500 i 750 кВ. Технічні умови
29/0074 ДСТУ 2104-92 (ГОСТ 12965-93) Трансформатори силові масляні загального призначення класів напруги 110 i 150 кВ. Технічні умови
29/0075 ДСТУ 2105-92 (ГОСТ 11920-93) Трансформатори силові масляні загального призначення напругою до 35 кВ включно. Технічні умови
29/0076 ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты 'Искробезопасная электрическая цепь'. Технические требования и методы испытаний
29/0078 ГОСТ 24719-81 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний
29/0079 ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний
29/0080 ДСТУ 3646-97 Покриття ізоляційне слюсарно-монтажного інструменту i пристроїв, що використовуються в електроустановках до 1000 В. Загальні технічні умови
29/0083 ДСТУ 3512-97 Електродвигуни тягові для міського електротранспорту. Допустимі навантаження. Методи визначення міцності i жорсткості валів
29/0084 ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний
29/0085 ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия
29/0086 ГОСТ 6433.5-84 Диэлектрики жидкие. Отбор проб
29/0087 ГОСТ 17613-80 Арматура линейная. Термины и определения
29/0088 ДСТУ 7113:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги (IEC 60079-0:2007, MOD)
29/0089 ДСТУ 7114:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: вибухонепроникна оболонка 'd' (IEC 60079-1:2007, MOD)
29/0090 ДСТУ 3399-96 (ГОСТ 14695-97) Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 2500 кВ·А на напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови
29/0091 ГОСТ 5862-79 Изоляторы и покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
29/0092 ГОСТ 17717-79 Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ. Общие технические условия
29/0093 ГОСТ 26093-84 Изоляторы керамические. Методы испытаний
29/0094 ДСТУ IEC 60983:2007 Лампи мініатюрні (IEC 60983:2005, IDT)
29/0095 ГОСТ 15581-80 Конденсаторы связи и отбора мощности для линий электропередач. Технические условия
29/0096 ГОСТ 6815-79 Шинопроводы магистральные и распределительные переменного тока на напряжение до 1000 В. Общие технические условия
29/0097 ГОСТ 10169-77 Машини електричні трифазні синхронні. Методи випробувань (російська мова)
29/0098 ГОСТ 10518-88 Системы электрической изоляции. Общие требования к методам ускоренных испытаний на нагревостойкость
29/0099 ДСТУ IEC 60598-2-20:2012 Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні (IEC 60598-2-20:2002, IDT)
29/0100 ДСТУ IEC 62560:2012 Лампи світлодіодні загального освітлення на напругу живлення понад 50 В, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги щодо безпеки (IEC 62560:2011, IDT)
29/0101 ГОСТ 2213-79 Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия
29/0102 ГОСТ 26567-85 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний
29/0103 ДСТУ 3020-95 (ГОСТ 12434-93) Апарати комутаційні низьковольтні. Загальні технічні умови
29/0104 ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия
29/0106 ДСТУ IEC 60079-15:2013 Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електрообладнання. Вид вибухозахисту "n" (IEC 60079-15:2010, IDT)
29/0108 ДСТУ EN 60598-2-3:2014 Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг (EN 60598-2-3:2003; А1:2011, ІDТ)
29/0109 ДСТУ ГОСТ 4677:2009 Фонари. Общие технические условия
31/0001 ДСТУ ISO 11554:2005 Оптика та оптичнi прилади. Лазери i лазерна апаратура. Методи випробування потужностi, енергiї та часових характеристик лазерного пучка (ISO 11554:2003, IDT)
31/0002 ДСТУ IEC 61881:2005 Електроустатковання залізниць. Устатковання рухомого складу. Конденсатори для силової електроніки
31/0003 ДСТУ IEC/TS 60110-2:2005 Конденсатори силові для установок індукційного нагрівання. Частина 2. Випробування на старіння, на руйнування та вимоги до роз’єднувальних внутрішніх плавких запобіжників
31/0004 ДСТУ IEC 60252-1:2005 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Робочі характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення й експлуатації (IEC 60252-1:2001, IDT)
31/0005 ДСТУ IEC 60252-2:2005 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори (IEC 60252-2:2003, IDT)
31/0006 ДСТУ 2783-94 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Загальні вимоги до монтажу виробів електронної техніки та електротехнічних на друковані плати
33/0002 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприятливість до електростатичних розрядів (IEC 61000-4-2:2001, IDT)
33/0003 ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастнотних електромагнітних полів випромінення(ІEC 61000-4-3:2006, IDT)
33/0004 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (IEC 61000-4-4:2004, IDT)
33/0005 ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (IEC 61000-4-6:2006, IDT)
33/0006 ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, коротких переривань та змінень напруги (IEC 61000-4-11:2004, IDT)
33/0007 ДСТУ IEC 61000-6-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-1:2005, IDT)
33/0008 ДСТУ IEC 61000-6-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (IEC 61000-6-2:2005, IDT)
33/0009 ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Загальні стандарти. Емісія завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT)
33/0010 ДСТУ CISPR 11:2007 Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання (CISPR 11:2004, IDT)
33/0011 ДСТУ CISPR 14-2:2007 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприятливість до завад (CISPR 14-2:2001, IDT)
33/0012 ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (СІSPR 22:2006, IDT)
33/0013 ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнітна сумісність. Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості до завад. Норми та методи вимірювання (СІSPR 24:1997, IDT)
33/0014 ДСТУ 4191:2003 Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MPEG-1. Частина 2. Відео. Цифрове кодування рухомих зображень. Загальні технічні вимоги (ISO/IEC 11172-2:1993, MOD)
33/0015 ДСТУ ISO/IEC 13818-3:2003 Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MPEG-2. Частина 3. Аудіо. Цифрове кодування звуку. Загальні технічні вимоги (ISO/IEC 13818-3:1998, IDT)
33/0016 ДСТУ EN 12015:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад (EN 12015:1998, IDT)
33/0018 ГОСТ 23511-79 Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений
33/0019 ГОСТ 17822-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний
33/0020 ДСТУ IEC 60794-1-1-2002 Кабелі оптичні. Частина 1-1. Загальні технічні умови. Основні положення (IEC 60794-1-1:2000, IDT)
33/0021 ДСТУ IEC 60794-1-2-2002 Кабелі оптичні. Частина 1-2. Загальні технічні умови. Основні методи випробування оптичних кабелів (IEC 60794-1-2:1999, IDT)
33/0022 ДСТУ IEC 60794-2-2002 Кабелі оптичні. Частина 2. Технічні умови на виріб. Внутрішній кабель (IEC 60794-2:1998, IDT)
33/0023 ДСТУ IEC 60794-3-2002 Кабелі оптичні. Частина 3. Кабелі для прокладання в канали кабельної каналізації, у грунт i підвісні кабелі. Групові технічні умови (IEC 60794-3:1998, IDT)
33/0024 ДСТУ 4204:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 11. Вимоги безпеки (IEC 60728-11:1997, MOD)
33/0025 ДСТУ 3344-96 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до розрядів статичної електрики від транспортних засобів. Технічні вимоги i методи випробувань
33/0026 ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI EN 302 217-2-2:2007, IDT)
35/0001 ДСТУ 4178-2003 Комплекси технiчних засобiв систем керування та регулювання руху поїздiв. Функцiйна безпечнiсть i надiйнiсть. Вимоги та методи випробування
35/0003 ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2006 Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи, що грунтуються на еліптичних кривих. Частина 3. Установлення ключів (ISO/IEC 15946-3:2002, IDT)
35/0004 ДСТУ ISO 9735-1:2005 Обмін електронними даними для адміністрування, у торгівлі та на транспорті (EDIFACT). Правила синтаксису прикладного рівня (версія 4, редакція 1). Частина 1. Спільні для всіх частин правила синтаксису (ISO 9735-1:2002, IDT)
35/0005 ДСТУ ISO 9735-2:2005 Обмін електронними даними для адміністрування, у торгівлі i на транспорті (EDIFACT). Правила синтаксису прикладного рівня (версія 4, редакція 1). Частина 2. Особливості правил синтаксису для пакетного електронного обміну даними
35/0006 ДСТУ ISO 9735-3:2005 Обмін електронними даними для адміністрування, у торгівлі та на транспорті (EDIFACT). Правила синтаксису прикладного рівня (версія 4, редакція 1). Частина 3. Особливості правил синтаксису для інтерактивного електронного обміну даними
35/0007 ДСТУ ISO/IEC 13642:2006 Інформаційни технології. Елементи управлінської інформації для взаємодії відкритих систем на фізичному рівні
35/0008 ДСТУ ГОСТ 24750:2008 Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики
35/0009 ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы
35/0010 ДСТУ 3915-99 Апарати контрольно-касові електронні. Загальні технічні умови
35/0011 ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
35/0012 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
35/0013 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
37/0001 ДСТУ 1303-94 Фотовідбитки чорно-білі та кольорові. Загальні технічні умови
37/0002 ДСТУ 1814-92 Відбитки фотографічні. Обслуговування фотолюбителів
37/0003 ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
39/0001 ГОСТ 22864-83 Благородные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа
39/0002 ГОСТ 13498-79 Платина и платиновые сплавы. Марки
39/0003 ДСТУ ISO 11490:2005 Сплави паладієві ювелірні. Гравіметричний метод визначення паладію з диметилгліоксимом (ISO 11490:1995, IDT)
39/0004 ДСТУ ISO 11210:2006 Сплави платинові ювелірні. Гравіметричний метод визначення платини після осадження гексахлорплатинату діамонію (ISO 11210:1995, IDT )
43/0001 ДСТУ UN/ECE R 48-02-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно установлення пристроїв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї (Правила ЕЭК ООН N 48-02:2001, IDT)
43/0005 ДСТУ 3689-98 Дорожнiй транспорт. Знаки розпiзнавальнi транспортних засобiв. Загальнi технiчнi умови
43/0006 ДСТУ 3849-99 Дорожнiй транспорт. Кольорографiчнi схеми, розпiзнавальнi знаки, написи та спецiальнi сигнали транспортних засобiв оперативних i спецiальних служб. Загальнi вимоги
43/0007 ДСТУ UN/ECE R 1 i 2-01-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження автомобiльних фар, якi дають асиметричний промiнь ближнього та (або) дальнього свiтла, оснащених лампами розжарення категорiї R2 та (або) HS1 (Правила ЕЭК ООН N 1 i 2-01:1992, IDT)
43/0008 ДСТУ UN/ECE R 6-01-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження покажчикiв повороту дорожнiх транспортних засобiв та їхнiх причепiв (Правила ЕЭК ООН N 6-01:1993, IDT)
43/0009 ДСТУ UN/ECE R 7-02-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження пiдфарникiв, заднiх габаритних (бокових) вогнiв, стоп-сигналiв i контурних вогнiв дорожнiх транспортних засобiв (за винятком мотоциклiв) та їхнiх причепiв (Правила ЕЭК ООН N 7-02:1992, IDT)
43/0010 ДСТУ UN/ECE R 18-01-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно їх захисту вiд викрадення (Правила ЕЭК ООН N 18-01:1980, IDT)
43/0011 ДСТУ UN/ECE R 51-01-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму (Правила ЕЭК ООН N 51-01:1996, IDT)
43/0012 ДСТУ UN/ECE R 51-02-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму (Правила ЕЭК ООН N 51-02:1996, IDT)
43/0013 ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження колiсних транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму (UN/ECE R 51-02:1996, IDT)
43/0014 ДСТУ UN/ECE R 14-03-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки (Правила ЕЭК ООН N 14-03:1992, IDT)
43/0015 ДСТУ UN/ECE R 16-04-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та утримувальних систем для водiїв i пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки (Правила ЕЭК ООН N 16-04:2000, IDT)
43/0016 ДСТУ UN/ECE R 19-02-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження переднiх протитуманних фар для дорожнiх транспортних засобiв (Правила ЕЭК ООН N 19-02:1993, IDT)
43/0017 ДСТУ UN/ECE R 20-02-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження автомобiльних фар з асиметричними вогнями ближнього свiтла тa (або) вогнями дальнього свiтла, призначених для використання з галогенними лампами розжарення (лампа H4) (Правила ЕЭК ООН N 20-02:1992, IDT)
43/0018 ДСТУ UN/ECE R 27-03-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження попереджувальних трикутникiв (Правила ЕЭК ООН N 27-03:1998, IDT)
43/0019 ДСТУ UN/ECE R 28-00:2004 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження звукових сигнальних приладiв i автомобiлiв стосовно їхньої звукової сигналiзацiї (UN/ECE R 28-00:1972, IDT)
43/0020 ДСТУ UN/ECE R 38-00-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження заднiх протитуманних вогнiв дорожнiх транспортних засобiв та їхнiх причепiв (Правила ЕЭК ООН N 38-00:1998, IDT)
43/0021 ДСТУ UN/ECE R 46-01-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дзеркал заднього виду i дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення дзеркал заднього виду (Правила ЕЭК ООН N 46-01:1988, IDT)
43/0022 ДСТУ UN/ECE R 55-00-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження механiчних зчiпних пристроїв поїздiв дорожнiх транспортних засобiв (Правила ЕЭК ООН N 55-00:1983, IDT)
43/0023 ДСТУ UN/ECE R 55-01:2004 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження механiчних зчiпних пристроїв до поїздiв транспортних засобiв (UN/ECE R 55-01:2003, IDT)
43/0024 ДСТУ UN/ECE R 67-00-2002 Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження спецiального обладнання дорожнiх транспортних засобiв, двигуни яких працюють на зрiдженому нафтовому газi (Правила ЕЭК ООН N 67-00:1984, IDT)
43/0025 ДСТУ ГОСТ 3940:2007 Електроустатковання автотракторне. Загальні технічні умови (ГОСТ 3940-2004, IDT)
43/0026 ДСТУ UN/ECE R 41-02-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження мотоциклів стосовно створюваного ними шуму (Правила ЕЭК ООН N 41-02:1994, IDT)
43/0027 ДСТУ UN/ECE R 9-06:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій L2, L4 та L5 стосовно створюваного ними шуму (UN/ECE R 9-06:1997, IDT)
43/0028 ДСТУ UN/ECE R 59-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження змінних систем глушників (Правила ЕЭК ООН N 59-00:1983, IDT)
43/0029 ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження: 1. Задніх захисних пристроїв (ЗЗП); 2. Дорожніх транспортних засобів стосовно встановлювання ЗЗП офіційно затвердженого типу; 3. Дорожніх транспортних засобів стосовно їхнього заднього
43/0030 ДСТУ UN/ECE R 48-01-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно установлення пристроїв освітлення та світлової сигналізації (Правила ЕЭК ООН N 48-01:1994, IDT)
43/0031 ДСТУ UN/ECE R 67-01-2002 Єдині технічні приписи щодо: 1. офіційного затвердження спеціального обладнання дорожніх транспортних засобів, двигуни яких працюють на зрідженому нафтовому газі; 2. офіційного затвердження дорожнього транспортного засобу, оснащеного спец
43/0032 ДСТУ UN/ECE R 53-01:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів категорії L3 стосовно установлювання пристроїв освітлювання та світлової сигналізації (UN/ECE R 53-01:2002, IDT)
43/0033 ДСТУ UN/ECE R 60-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження двоколісних мотоциклів i мопедів стосовно органів керування, які приводить у дію водій, включаючи позначення органів керування, контрольних приладів та індикаторів (Правила ЕЭК ООН N 60-
43/0034 ДСТУ UN/ECE R 74-01:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів категорії L1 стосовно встановлювання пристроїв освітлювання та світлової сигналізації (UN/ECE R 74-01:2000, IDT)
43/0035 ДСТУ UN/ECE R 13-09-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N, i O стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН N 13-09:2000, IDT)
43/0036 ДСТУ ГОСТ 3940:2007 Електроустатковання автотракторне. Загальні технічні умови (ГОСТ 3940-2004, IDT)
43/0037 ГОСТ 22576-90 Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний
43/0038 ГОСТ 22748-77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений
43/0039 ГОСТ 27472-87 Средства автотранспортные специализированные. Охрана труда, эргономика. Требования
43/0040 ДСТУ UN/ECE R 73-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження вантажних дорожніх транспортних засобів, причепів i напiвпричепів стосовно їхнього бокового захисту (Правила ЕЭК ООН N 73-00:1988, IDT)
43/0041 ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (UN/ECE R 36-03:2002, IDT)
43/0042 ДСТУ 3333-96 Стенди роликові для перевірки гальмівних систем дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації. Загальні технічні вимоги
43/0043 ДСТУ UN/ECE R 52-01:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження маломісних колісних транспортних засобів категорії М<(індекс)2> та М<(індекс)3> стосовно їхньої загальної кострукції (UN/ECE R 52-01:2003, IDT)
43/0044 ДСТУ 2324-93 Автомобілі легкові. Кузови. Приймання до ремонту i видача після ремонту. Порядок
43/0045 ДСТУ 2323-93 Автомобілі легкові i мототехніка. Передпродажна підготовка. Порядок
43/0046 ДСТУ 2322-93 Автомобілі легкові відремонтовані. Загальні технічні умови
43/0047 ДСТУ UN/ECE R 110-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження: I. Елементів спеціального обладнання дорожніх транспортних засобів, двигуни яких працюють на стисненому природному газі (СПГ); II. Дорожніх транспортних засобів стосовно установлення ел
43/0048 ДСТУ UN/ECE R 26-02:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно їхніх зовнішніх виступів (UN/ECE R 26-02:1996, IDT)
43/0049 ДСТУ UN/ECE R 105-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів, стосовно конструктивних особливостей (Правила ЕЭК ООН N 105-00:1998, IDT)
43/0050 ДСТУ 4224:2003 Трамвайні вагони. Системи гальмівні. Загальні технічні вимоги.
43/0051 ДСТУ 4398:2005 Тролейбуси. Вимоги електробезпеки та методи контролювання.
43/0052 ДСТУ 4070-2002 Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони довкілля.
43/0053 ДСТУ UN/ECE R 115-00:2008 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження: І та ІІ. (Правила ЕЭК ООН N 115:2003, IDT)
43/0054 ДСТУ 3649:2010 Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання
43/0055 ДСТУ ISO 7117:2007 Колесные транспортные средства. Мотоциклы. Измерение максимальной скорости
43/0056 ДСТУ ГОСТ 10578-2003 Насоси паливні дизелів. Загальні технічні умови (ГОСТ 10578-96, IDT)
43/0057 ДСТУ UN/ECE R 11-02-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно замків і пристроїв кріплення дверей (Правила ЕЭК ООН № 11-02:1981, IDT)
43/0058 ДСТУ UN/ECE R 43-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження безпечних стекол та скломатеріалів (Правила ЕЭК ООН № 43-00:1988, IDT)
43/0059 ДСТУ 7013:2009 Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги
43/0060 ДСТУ UN/ECE R 107-01:2008 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій М2 та М3 стосовно їхньої загальної конструкції (Правила ЕЭК ООН № 107-01:2004, IDT)
43/0061 ДСТУ UN/ECE R 80-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційного затвердження цих дорожніх транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їхніх кріплень(ПравилаEЭК ООН № 80-00:1989, IDT)
43/0062 ДСТУ UN/ECE R 80-00:2002/Зміна № 1:2009 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційного затвердження цих дорожніх транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їхніх кріплень
43/0063 ДСТУ UN/ЕСЕ R54-00:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пневматичних шин для вантажних колісних транспортних засобів та їхніх причепів (UN/ЕСЕ R54-00:2004, IDT)
43/0064 ДСТУ UN/ECE R 107-00:2008 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження двоповерхових пасажирських транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (Правила ЕЭК ООН № 107-00:1998, IDT)
43/0065 ДСТУ ГОСТ ИСО 4100:2005 Дорожній транспорт. Міжнародний ідентифікаційний код виробника деталей (WPMI-код) (ГОСТ ИСО 4100-2005, IDT)
43/0066 ДСТУ 7434:2013 Колісні транспортні засоби. Вимоги безпеки до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, та методи контролю
43/0067 ДСТУ UN/ECE R 67-01-2002 Зміна №1 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів.
43/0068 ДСТУ 3650:2012 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови
43/0069 ДСТУ 4278:2012 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування
43/0070 ДСТУ UN/ECE R 105-00:2002/Зміна №1:2009 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів, стосовно конструктивних особливостей.
43/0071 ДСТУ UN/ECE R 78-02-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорії L стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН № 78-02:1988, IDT)
45/0001 ГОСТ 30549-98 Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. Требования безопасности
45/0002 ДСТУ 4183:2003 Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті. Загальні технічні умови
45/0003 ГОСТ 1561-75 Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия
45/0004 ГОСТ 12393-77 Арматура контактной сети для электрифицированных железных дорог. Общие технические условия
45/0005 ДСТУ ГОСТ 18576:2004 Контроль неруйнівний. Рейки залізничні. Методи ультразвукові (ГОСТ 18576-96, IDT)
45/0006 ДСТУ 4493:2005 Вагони магістральні пасажирські дизель- та електропотягів. Вимоги щодо безпеки
45/0007 ДСТУ 2484-94 (ГОСТ 4121-96) Рейки кранові. Технічні умови
45/0008 ГОСТ 28186-89 Колодки тормозные для мотор-вагонного подвижного состава. Технические условия
45/0009 ГОСТ 30249-97 Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия
45/0010 ГОСТ 1205-73 Колодки чугунные тормозные для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи. Конструкция и основные размеры
45/0011 ДСТУ 4049-2001 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки
45/0012 ДСТУ ГОСТ 78:2009 Шпали дерев'яні для залізниць широкої колії. Технічні умови (ГОСТ 78-2004, IDT)
45/0013 ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови
45/0014 ДСТУ ГОСТ 22235:2015 Вагони вантажні магістральних залізничних доріг колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час завантажувально-розвантажувальних та маневрових робіт (ГОСТ 22235-2010, IDT)
47/0001 ГОСТ 26251-84 Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия
47/0002 ДСТУ 3074-95 (ГОСТ 228-95) Ланцюги якірні суднові. Параметри та розміри, технічні вимоги, маркування складальних одиниць
47/0003 ДСТУ 3763-98 (ГОСТ 26314-98) Трапи суднові стаціонарні. Технічні умови
47/0004 ДСТУ ISO 28000:2008 Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги (ISO 28000:2007, IDT)
5.1.13 ДСТУ 4054-2001  Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова
5.1.19 ДСТУ 4037-2001   Установки електричні вітрові. Загальні технічні вимоги 
5.1.22 ДСТУ 3974-2000   Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт 
5.1.23 ДСТУ 3973-2000   Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт
5.1.24 ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1.-1999)   Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги
5.1.25 ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-1999)   Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом 
5.1.26 ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-1999)   Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. (На заміну ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93))
5.1.31 ДСТУ 3574-97   Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення 
5.1.32 ДСТУ 3575-97   Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення 
5.1.33 ДСТУ 3396.0-96 – ДСТУ 3396.2-97   Технічний захист інформації 
5.1.34 Рекомендації Р 50-080-99  Системи вимірювальні інформаційні. Метрологічне забезпечення. Основні положення.
53/0001 ДСТУ ISO 505:2005 Стрічки конвеєрні. Метод визначення опору розповсюдженню розриву конвеєрних стрічок з тканинним каркасом
53/0002 ДСТУ ISO 703-1:2005 Стрічки конвеєрні. Поперечна гнучкість і схильність до лоткоутворення. Частина 1. Метод випробування
53/0003 ДСТУ EN 1677-1:2004 Елементи для стропiв. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Елементи кованi сталевi. Клас 8 (EN 1677-1:2000, IDT)
53/0004 ДСТУ EN 1677-2:2004 Елементи для стропiв. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Гаки вантажопiдiймальнi кованi сталевi з запобiжним замком. Клас 8 (EN 1677-2:2000, IDT)
53/0005 ДСТУ EN 1677-4:2004 Елементи для стропiв. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Ланки. Клас 8 (EN 1677-4:2000, IDT)
53/0006 ДСТУ EN 1677-5:2005 Строповi елементи. Вимоги безпеки. Частина 5. Гаки вантажопiдiймальнi сталевi кованi з запобiжним замком. Клас 4 (EN 1677-5:2001, IDT)
53/0007 ДСТУ EN 1677-6:2005 Строповi елементи. Вимоги безпеки. Частина 6. Ланки. Клас 4 (EN 1677-6:2001, IDT)
53/0008 ДСТУ EN 13411-2-2002 Закрiплювання кiнцiв сталевих канатiв. Вимоги безпеки. Частина 2. Заплiтання канатних петель стропiв (EN 13411-2:2001, IDT)
53/0009 ДСТУ EN 13411-4:2005 Закрiплення кiнцiв сталевих канатiв. Вимоги безпеки. Частина 4. Заливання металом i синтетичними смолами (EN 13411-4:2002, IDT)
53/0010 ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классификация и общетехнические требования
53/0011 ГОСТ 534-78 Краны мостовые опорные. Пролеты.1-XII-83,2-VII-86
53/0012 ГОСТ 1575-87 Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров
53/0013 ГОСТ 6627-74 Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры.1-III-85,2-VII-85
53/0014 ГОСТ 7075-80 Краны мостовые ручные опорные. Технические условия.1-II-83,2-VIII-85,3-IX-88,4-VIII-90
53/0015 ГОСТ ИСО 7752-5-95 Краны мостовые и козловые. Органы управления. Расположение и характеристики
53/0016 ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия.Поправка 8-2006 (УКР)
53/0017 ГОСТ 13556-91 Краны башенные строительные. Общие технические условия
53/0018 ГОСТ 19494-74 Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры
53/0019 ГОСТ 19811-90 Краны консольные электрические стационарные. Типы
53/0020 ГОСТ 22045-89 Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия.1-IX-91
53/0021 ГОСТ 22584-96 Тали электрические канатные. Общие технические условия
53/0022 ГОСТ 24599-87 Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия
53/0023 ГОСТ 25251-82 Краны козловые электрические. Методы испытаний
53/0024 ГОСТ 25835-83 Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы.1-II-92
53/0025 ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия.1-VI-90
53/0026 ДСТУ ISO 4310-94 Крани вантажопідіймальні. Правила i методи випробувань.1-8-97
53/0027 ГОСТ 28408-89 Тали ручные и кошки. Общие технические условия.1-III-92
53/0028 ГОСТ 28448-90 Краны консольные электрические передвижные. Типы
53/0029 ГОСТ 28609-90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета
53/0030 ГОСТ 28648-90 Колеса крановые. Технические условия.
53/0031 ДСТУ EN 818-7:2005 Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Ланцюги калібровані. Клас Т. (типи Т, DAT, I DT)
53/0032 ДСТУ prEN 13155-2001 Вантажопідіймальні крани. Пристрої вантажозахоплювальні знімні. Вимоги безпеки (prEN 13155:1998, IDT)
53/0033 ДСТУ EN 1756-1:2005 Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлювання на колісних транспортних засобах. Вимоги безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів (EN 1756-1:2001, IDT)
53/0034 ГОСТ 4751-73 Рым-болты. Технические условия
53/0035 ДСТУ prEN 12644-2:2004 Крани вантажопідіймальні. Інформація щодо експлуатації та випробовування. Частина 2. Марковання (prEN 12644-2:1999, IDT)
53/0036 ДСТУ prEN 13001-2-2001 Безпечність вантажопідіймальних кранів. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантаг (prEN 13001-2:1997, IDT)
53/0037 ДСТУ 3150-95 Крани вантажопідіймальні. Настанова з експлуатації крана. Частина 1. Загальні положення
53/0038 ДСТУ prEN 13411-1-2001 Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Коуші стальні загального призначення (EN 13411-1:1998, IDT)
53/0039 ДСТУ EN 818-4-2001 Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8 (EN 818-4:1996, IDT)
53/0040 ГОСТ 19031-73 Заделки канатов и их детали. Технические условия
53/0041 ДСТУ EN 818-1-2001 Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання (EN 818-1:1996, IDT)
53/0042 ДСТУ EN 818-2-2001 Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 8 (EN 818-2:1996, IDT)
53/0043 ДСТУ EN 818-6-2001 Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Стропи ланцюгові. Настанова з експлуатації i технічного обслуговування (EN 818-6:1996, IDT)
53/0044 ISO 16001:2008 Машины землеройные. Системы обнаружения опасности и визуальные средства. Требования к эксплуатационным характеристикам и испытания
53/0045 ГОСТ 14110-80 Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия
53/0046 ГОСТ 2105-75 Крюки кованые и штампованные. Технические условия
53/0047 ГОСТ 2224-93 Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия
53/0048 ДСТУ 2986-95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять
53/0049 ДСТУ 3555-97 (ГОСТ 30188-97) Ланцюги вантажопідіймальні калібровані високоміцні. Технічні умови
53/0050 ГОСТ 29266-91 (ИСО 9373-89) Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях
53/0051 ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия
53/0052 ДСТУ EN 474-2:2004 Машини землерийні. Безпечність. Частина 2. Вимоги до бульдозерів (EN 474-2:1996, IDT)
53/0053 ДСТУ EN 474-3:2005 Землерийні машини. Вимоги безпеки. Частина 3. Вимоги до навантажувачів (EN 474-3:1996, IDT)
53/0054 EN 474-6:2006+A1:2009 Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers
53/0055 EN 474-1:2006+A4:2013 Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
53/0056 ДСТУ EN 1808:2007 Майданчики для операторів підвісні. Вимоги безпеки. Розрахунки конструкції, критерії стійкості, вимоги до конструкції, випробування (EN 1808:1999, IDT)
53/0057 ДСТУ EN 1494:2008 Домкрати рухомі або пересувні та подібне устатковання. Вимоги безпеки та методи випробування (EN 1494:2000, IDT)
53/0058 ГОСТ 22646-77 Конвейеры ленточные. Ролики. Типы и основные размеры
53/0059 ГОСТ 22645-77 Конвейеры ленточные. Роликоопоры. Типы и основные размеры
53/0060 ГОСТ 22644-77 Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры
53/0061 ГОСТ 25672-83 Конвейеры ленточные. Приемо-сдаточные испытания
53/0062 ДСТУ ISO 18893:2007 Підйомники робочих платформ мобільні. Вимоги безпеки, огляди, технічне обслуговування і експлуатація (ISO 18893:2004, IDT)
53/0063 ДСТУ ISO 18878:2008 Підйомники робочих платформ мобільні. Навчання оператора (машиніста) (ISO 18878:2004, IDT)
53/0064 ДСТУ 7306:2013 Стрічки конвеєрні гумотканинні шахтні. Загальні технічні умови
55/0001 ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия
55/0002 ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия
55/0003 ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия
55/0004 ГОСТ 18051-83 Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия
55/0005 ДСТУ ISO 2248:2006 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена. Випробування на вертикальний удар скиданням
55/0006 ДСТУ ISO 8768:2006 Паковання. Тара транспортна укoмплектована, завантажена. Випробування на перекидання (ISO 8768:1987, IDT)
55/0007 ДСТУ EN 1230-1:2006 Папір i картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах (EN 1230-1:2001, IDT)
55/0008 ДСТУ EN 1230-2:2006 Папір i картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 2. Сторонній присмак (EN 1230-2:2001, IDT)
55/0009 ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия
55/0010 ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования
55/0011 ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия
55/0012 ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
55/0013 ДСТУ 4260:2003 Тара i паковання спожиткові. Марковання. Загальні вимоги
55/0014 ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання
55/0015 ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови
55/0016 ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия
55/0017 ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
55/0018 ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови
59/0001 ДСТУ EN 13893:2005 Покриви на підлогу еластичні, шаруваті і текстильні. Метод вимірювання динамічного коефіцієнта тертя на сухих поверхнях покривів
59/0002 ГОСТ 19297-73 Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия
59/0003 ГОСТ 29104.12-91 Ткани технические. Метод определения стойкости к нефтепродуктам
59/0004 ГОСТ 23776-79 Изделия углеродные. Методы измерения удельного электрического сопротивления
59/0005 ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови
61/0001 ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования
61/0002 ГОСТ 5007-87 Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия
61/0003 ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия
61/0004 ГОСТ 5375-79 Сапоги резиновые формовые. Технические условия
61/0005 ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
61/0006 ГОСТ 24103-80 Изделия швейные. Термины и определения дефектов
61/0007 ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества
61/0008 ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки
61/0009 ГОСТ 20521-75 Технология швейного производства. Термины и определения
61/0010 ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003 Взуття. Маркування, пакування, транспортування i зберігання (ГОСТ 7296-2003, IDT)
61/0011 ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения
61/0012 ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки
61/0013 ГОСТ 1059-72 Обувь валяная. Правила приемки и методы испытаний
61/0014 ГОСТ 27438-87 Обувь. Термины и определения пороков
65/0001 ДСТУ EN 707:2005 Сiльськогосподарськi машини. Цистерни для рiдких органiчних добрив. Вимоги безпеки (EN 707:1999, IDT)
65/0002 ДСТУ EN 704:2005 Сільськогосподарські машини. Прес-підбирачі. Вимоги безпеки
65/0003 ДСТУ EN 909:2005 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для кругового та фронтального зрошування. Вимоги безпеки
65/0004 ДСТУ 4566:2006 Буряки цукрові. Методи визначання молекулярно-генетичного поліморфізму
65/0005 ДСТУ ISO 6870:2006 Корми для тварин. Метод визначення вмісту зеараленону (ISO 6870:1985, IDT)
65/0006 ДСТУ 4985:2008 Сім'ї бджолині української степової породи. Технічні умови
65/0007 ДСТУ 4986:2008 Матка бджолина української степової породи
65/0008 ДСТУ ISO 14182:2006 Корми для тварин. Визначення залишків фосфорорганічних пестицидів методом газової хроматографії (ISO 14182:1999, IDT)
65/0009 ДСТУ ISO 14718:2006 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В<(індекс)1> методом високоефективної рідинної хроматографії (ISO 14718:1998, IDT)
65/0010 ДСТУ ISO 8909-3:2006 Комбайни кормозбиральні. Частина 3. Методи випробування (ISO 8909-3:1994, IDT)
65/0011 ДСТУ 4709:2006 Карантин рослин. Методи бактеріологічної експертизи підкарантинних матеріалів
65/0012 ДСТУ ISO 789-10:2006 Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 10. Гідравлічний урухомник для тракторного обладнання (ISO 789-10:1996, IDT)
65/0013 ДСТУ ISO 789-11:2006 Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 11. Керованість колісних тракторів (ISO 789-11:1996, IDT)
65/0014 ДСТУ ISO 789-12:2006 Сільськогосподарські трактори. Методики випробувань. Частина 12. Низькотемпературний запуск (ISO 789-12:2000, IDT)
65/0015 ДСТУ ISO 11806:2006 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Кущорізи та мотокоси переносні ручні з двигуном внутрішнього згоряння. Вимоги безпеки (ISO 11806:1997, IDT)
65/0016 ДСТУ ISO 11001-1:2006 Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчипні триточкові пристрої. Частина 1. Зчеп з U-подібною рамою
65/0018 ДСТУ ISO 22368-2:2006 Обладнання для захисту рослин. Методи випробування систем очищення. Частина 2. Зовнішнє очищення обприскувачів
65/0019 ДСТУ ISO 22368-3:2006 Обладнання для захисту рослин. Методи випробування систем очищення. Частина 3. Очищення бака зсередини
65/0020 ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови
65/0021 ДСТУ ГОСТ 30331.14:2004 (МЭК 364-7-705:1984) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 705. Електроустановки сільськогосподарських та тваринницьких приміщень (ГОСТ 30331.14-2001 (МЭК 364-7-705:1984), IDT)
65/0022 ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий. Технічні умови
65/0023 ДСТУ 4230:2003 Шрот соєвий кормовий. Загальні технічні умови
65/0024 ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності
65/0025 ДСТУ 2240-93 Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови
65/0030 ГОСТ 21560.5-82 Удобрения минеральные. Метод определения рассыпчатости
65/0031 ГОСТ 20851.4-75 Удобрения минеральные. Методы определения воды
65/0032 ГОСТ 20851.3-75 Удобрения минеральные. Методы определения содержания калия
65/0033 ГОСТ 16484-79 Пестициды. Метод определения стабильности водных суспензий смачивающихся порошков
65/0034 ГОСТ 21560.0-82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб
65/0035 ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырого жира
65/0036 Поправка 1 до ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності
65/0037 Поправка до ДСТУ 4229:2003 Віск бджолиний пасічний. Технічні умови
65/0038 Поправка до ДСТУ 4684:2006 Сінаж. Технічні умови
65/0039 ДСТУ 8365:2015 Макухи та шроти. Метод визначання активності уреази
65/0040 ДСТУ 7169:2010 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту азоту і сирого протеїну
65/0041 ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира
65/0042 ДСТУ 4600:2006 Макухи та шроти. Методи визначення металевих домішок
65/0043 ДСТУ 7189:2010 Макухи, шроти та насіння олійних культур. Визначання вмісту азоту методом Дюма
65/0044 ДСТУ 7491:2013 Насіння олійне, макухи та шроти. Визначання вологи, жиру, протеїну та клітковини методом спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні
67/0001 ДСТУ 343-91 Петрушка корневая свежая.Технические условия
67/0002 ДСТУ 4692:2006 Замінники какао-масла. Метод визначання сумісності з натуральним какао-маслом
67/0003 ДСТУ 4722:2007 Порічки червоні та білі свіжі. Технічні умови
67/0004 ДСТУ 4739:2007 Риби, інші водні живі ресурси та харчова продукція з них. Методи відбирання i готування проб для мікробіологічного аналізування. Оцінювання результатів аналізування за трикласною системою
67/0005 ДСТУ 4740:2007 Консерви з риби та інших водних живих ресурсів. Методи візуального контролювання та виявлення недопустимих дефектів
67/0006 ДСТУ 4797:2007 Молюски. Номенклатура біологічна i товарна
67/0007 ДСТУ ISO 5765-2:2005 (IDF 79-2:2002) Молоко сухе, суміші для морозива сухі та плавлений сир. Визначення вмісту лактози. Частина 2. Ферментний метод з використанням галактозного компонента лактози (ISO 5765-2:2002, IDT; IDF 79-2:2002, IDT)
67/0008 ДСТУ 4741:2007 Консерви i пресерви з м'яса двостулкових молюсків. Метод визначaння мінеральних домішок (піску та вапняних включень - 'перлів')
67/0009 ДСТУ 4804:2007 Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих. Технічні умови
67/0010 ДСТУ 4805:2007 Виноматеріали оброблені. Загальні технічні умови
67/0011 ДСТУ ISO 5511:2006 Насіння олійне. Визначення вмісту олії. Спектрометричний метод ядерного магнітного резонансу низької здатності з використанням безперервної хвилі (Швидкий метод) (ISO 5511:1992, IDT)
67/0012 ДСТУ ISO 8968-1:2005 (IDF 20-1:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 1. Метод К'єльдаля (ISO 8968-1:2001, IDT; IDF 20-1:2001, IDT)
67/0013 ДСТУ ISO 8968-2:2005 (IDF 20-2:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 2. Метод із використанням блоку для спалювання (макрометод) (ISO 8968-2:2001, IDT; IDF 20-2:2001, IDT)
67/0014 ДСТУ ISO 8968-3:2005 (IDF 20-3:2004) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 3. Метод із використанням блоку для спалювання (прискорений напівмікрометод) (ISO 8968-3:2004, IDT; IDF 20-3:2004, IDT)
67/0015 ДСТУ ISO 8968-4:2005 (IDF 20-4:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 4. Метод визначення небілкового азоту (ISO 8968-4:2001, IDT; IDF 20-4:2001, IDT)
67/0016 ДСТУ ISO 8968-5:2005 (IDF 20-5:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 5. Метод визначення білкового азоту (ISO 8968-5:2001, IDT; IDF 20-5:2001, IDT)
67/0017 ДСТУ ISO 542:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб (ISO 542:1990, IDT)
67/0018 ДСТУ ISO 658:2006 Насіння олійних культур. Метод визначення вмісту домішок (ISO 658:2002, IDT)
67/0019 ДСТУ ISO 771:2006 Макуха та шроти олійного насіння. Визначення вмісту вологи та летких речовин (ISO 771:1977, IDT)
67/0020 ДСТУ ISO 7847:2006 Жири тваринні i рослинні та олії. Визначання поліненасичених жирних кислот з цис-, цис-1,4-дієновою структурою (ISO 7847:1987, IDT)
67/0021 ДСТУ ISO 7002:2006 Продукти сільськогосподарські харчові. Схема стандартного методу відбирання проб з партії
67/0022 ДСТУ ISO 11816-2:2005 Молоко та молочні продукти. Визначення активності лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру
67/0023 ДСТУ ISO 18330:2005 Молоко та молочні продукти. Настанови щодо стандартизованого описування імунного або рецепторного випробовуввння для виявляння антимікробних залишків
67/0024 ДСТУ 4246:2003 Сіль для промислового переробляння. Технічні умови
67/0025 ДСТУ 4335:2004 Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості. Загальні технічні умови
67/0026 ДСТУ 4811:2007 Насіння олійних культур. Методи визначення вологості
67/0027 ДСТУ 4601:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб
67/0028 ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости
67/0029 ДСТУ 5063:2008 Олії. Методи визначання нежирових домішок i відстою
67/0031 ДСТУ 4460:2005 Рулети бісквітні. Загальні технічні умови
67/0032 ДСТУ 4619:2006 Вироби кондитерські. Правила приймання, методи відбору та підготовки проб
67/0033 ДСТУ 4910:2008 Вироби кондитерські. Методи визначення масових часток вологи та сухих речовин
67/0034 ДСТУ 4585:2006 Вироби хлібобулочні здобні. Загальні технічні умови
67/0035 ДСТУ 4505:2005 Кекси. Загальні технічні умови
67/0036 ДСТУ 4587:2006 Вироби булочні. Загальні технічні умови
67/0037 РСТ УССР 1571-83 Пиріжки печені з дріжджового тіста. Технічні умови
67/0038 ДСТУ 4284:2004 Спирт етиловий ректифікований абсолютований. Технічні умови
67/0039 ДСТУ 3888-99 Пиво. Загальні технічні умови
67/0040 ДСТУ 2797-94 (ГОСТ 17327-95) Форми хлібопекарські. Технічні умови
67/0041 ГОСТ 28110-89 Аппараты для выработки сырного зерна. Технические требования
67/0042 ГОСТ 28535-90 Оборудование для автоматической химической мойки машин для молочной промышленности и молочных систем. Основные параметры и общие технические требования
67/0044 ДСТУ 4172-2003 Виноград столових сортів. Настанови щодо зберігання на холоді (ISO 2168:1974, MOD)
67/0046 ДСТУ 4966:2008 Насіння ріпаку для промислового переробляння. Технічні умови