Консультанти онлайн:
ПН - ПТ: з 8:00 до 18:00
Замовити дзвінок
Категорії

Система управління охороною праці в агропромисловому комплексі України

Агропромисловии комплекс є на сьогоднішній день однією з найбільш травмонебезпечних галузей національної економіки (після вугільної галузі). За оперативними даними, станом на 01 жовтня 2012 року, в аграрному секторі економіки сталося 76 нещасних випадків зі смертельним наслідком. Хоча це й менше, ніж за аналогічний період минулого року (у 2011 році за цей же період трапилося 84 нещасних випадків зі смертельним наслідком), проте такий високий рівень виробничого травматизму в аграрній галузі не може не турбувати керівництво міністерства, і тому дане питання постійно перебуває на особливому контролі у Міністра (сектором охорони праці та пожежної безпеки щотижнево готуються відповідні аналітичні довідки щодо випадків виробничого травматизму, які трапилися на підприємствах галузі за звітний період).

З аналізу стану справ стосовно організації охорони праці на підприємствах агропромислового комплексу випливає, що для здійснення цілеспрямованої роботи з попередження випадків виробничого травматизму, особливого значення в даний час набуває вміла побудова ефективної системи управління охороною праці , яка б давала своєчасні відповіді на ті виклики і загрози, що існують сьогодні під час виробництва сільськогосподарської продукції.

Розглядаючи питання побудови системи управління охороною праці в агропромисловому комплексі

України, варто зауважити, що у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні, яка була започаткована указом Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», принципово змінилася структура як самого агропромислового комплексу України, так і системи його управління в цілому.

Так, відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Президента України від 23 квітня 2011 року №500/2011, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого наказом Президента України від 13 квітня 2011 року №459/2011, Положення про Державне агентство лісових ресурсів, затвердженого наказом Президента України від 13 квітня №458, Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого наказом Президента України від 8 квітня2011 року №445, Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого наказом Президента України від 16 квітня 2011 року №484/2011 та Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого наказом Президента України від 13 квітня 2011 року 464/2011, Кабінетом Міністрів України здійснюється спрямування і координація діяльності зазначених центральних органів виконавчої влади через Міністра аграрної політики та продовольства України, в тому числі й з питань охорони праці .

Таким чином, можна сказати, що із започаткуванням адміністративної реформи в Україні, суттєво змінилася конфігурація центральних органів виконавчої влади в агропромисловому комплексі, які здійснюють контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі, а відтак і змінилася система управління охороною праці в аграрному секторі економіки.

Ключову роль у зазначеній системі стала відігравати Держсільгоспінспекція України, яка входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Відповідно до покладених на неї завдань, Держсільгоспінспекція України організовує розроблення галузевих програм і оперативних заходів з питань охорони праці , пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху в галузях агропромислового виробництва.

Крім цього, Держсільгоспінспекція України та її посадові особи в межах своїх повноважень мають право забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, загрожують життю іздоров'ю працюючих або створюють можливість виникнення аварії.

На сьогоднішній день майже завершений процес формування системи органів Державної інспекціїсільського господарства України, зокрема Урядом була прийнята постанова від 12 грудня 2011 року №1300 «Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства», відповідно до якої територіальні органи Держсільгоспінспекції України утворені як юридичні особи публічного права. Залишилося лише уладнати певні питання організаційного характеру в окремих регіонах.

Таким чином, зважаючи на завершення формування територіальних органів ДержсільгоспінспекціїУкраїни, вже можна ставити питання про включення її як важливого елемента до системиуправління охороною праці в галузі.

Що стосується інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і  координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства Українив плані здійснюваної ними роботи та контролю за організацією охорони праці на підвідомчих підприємствах, то для виконання цих функцій у їх складі утворені відповідні структурні підрозділи.

Підсумовуючи, можна зазначити наступне: незважаючи на те, що й досі немає спеціального нормативно-правового акту про систему управління охороною праці в агропромисловому комплексі України, який би відрегулював механізм взаємодії між основними її елементами як всередині неї, так і з іншими інституціями на всіх рівнях публічного управління (державного і муніципального), проте вона все ж таки побудована у суворій відповідності з чинним законодавством, головну роль в якому відіграє базовий Закон України «Про охорону праці» та низка інших підзаконних нормативно-правових актів і фактично продовжує функціонуватита відігравати важливу роль у здійсненні відомчого контролю за станом охорони праці на підприємствахгалузі, хоча й має певні недоліки, які необхідно в подальшому усунути на законодавчому рівні для підвищення її ефективності.

ПРОПОЗИЦІЇ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:

  1. Привести статтю 33 Закону України «Про охорону праці» у відповідність до здійснюваної сьогодні адміністративної реформи, зокрема до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».
  2. Привести Типове положення про службуохорони праці(НПАОП 0.00-4.35-04) у відповідність із сучасними правовідносинами, зокрема тими, що склалися у сферідержавного управління.
  3. Привести Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питаньохорони праці(НПАОП 0.00-4.12-05) у відповідність до існуючої сьогодні ієрархічної структури державних органів:
  • центральний рівень;
  • обласний рівень;
  • районний рівень.

Журнал «Промислова безпека» №11 2012г.

( 27 )
Коментарі
Поки немає відгуків
Залишити відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*