Консультанти онлайн:
ПН - ПТ: з 8:00 до 18:00
Замовити дзвінок
Категорії

Охорона праці України: ключові питання

І все ж, оскільки проблема охорони праці, на виробництві вже давно вийшла в Україні на національний рівень, необхідні компроміси.

А ось у чому? З ким? І які? Вирішити це можна тільки спільними зусиллями — при наявності активного з боку всіх учасників соціального діалогу. І профспілкові об'єднання апріорі не можуть залишатися осторонь, переконаний голова ЦК Профспілки металургів і гірників України Володимир Казаченко.

За даними Міжнародної організації праці, в результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щорічно в світі гинуть понад 2 млн. працездатних людей, а 270 млн. отримують виробничі травми.

Свій внесок у цю сумну статистику вносить і наша країна. В Україні рівень ризику загибелі та травмування працівників на виробництві вище порівняно з Німеччиною в два рази, з Японією — у три. Ці факти дозволяють говорити про те, що проблема безпеки трудящих на виробництві вийшла в Україні на національний рівень. І вирішити її можна тільки спільними зусиллями.

У чому, на Ваш погляд, причина такої ситуації? Чи є вихід?

— Недосконалість технологічних процесів, високий рівень морального й фізичного зносу обладнання, що перевищує на окремих підприємствах 60%, недостатній рівень інвестицій у реконструкцію і відновлення, зниження потенціалу галузевої науки... Все це в комплексі не дозволяє найближчим часом очікувати серйозного поліпшення ситуації в галузі охорони праці та промислової безпеки.

Потрібна тверда позиція усіх профспілкових ланок, технічної інспекції праці ЦК профспілки, наших соціальних партнерів — Держгірпромнагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у питаннях вдосконалення законодавчої і нормативно-технічної бази в сфері охорони праці, підвищення рівня вимог до роботодавців щодо розробки та фінансування ефективних профілактичних заходів, створенню механізмів економічної зацікавленості організаторів виробництва і працівників у забезпеченні здорових та безпечних умов праці.

Як побудована співпраця ПМГУ і Держгірпромнагляду?

— В основу профілактичної роботи Центрального комітету профспілки у сфері охорони праці було покладено Угоду про співпрацю та взаємодію між Центральним комітетом профспілки та Держгірпромнаглядом. В результаті підписання цього важливого для всіх нас документа, відбулося злиття інтересів громадського контролю та державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою.

В результаті виконання Угоди зросла кількість спільно проведених перевірок стану охорони праці. І треба сказати, що ці перевірки — не заходи «для галочки», а серйозна спільна робота держави та профспілки. Результатами цієї роботи ми повинні спільно спонукати власника не економити на заходи щодо охорони праці, виділяти кошти на технічне переозброєння виробництва, створення здорових і безпечних умов праці.

— Є результат?

— Так. Зниження рівня виробничого травматизму зі смертельними наслідками з 66 нещасних випадків в 2004 році, 74 — в 2005-му, 63 - в 2006-му, 59 - в 2007-му, 53 - в 2008-м і 28 в 2009 році.

Загальний виробничий травматизм в горнометаллургическом комплексі за цей же період знижено з 1574 нещасних випадків в 2004 році, 1440 - в 2005-му, 1472 - у 2006-му, 1439 - у 2007-му, 1256 - у 2008-му і 1099 у 2009 році.

Будучи членом колеги Комітету, я вважаю, що ефективність проведеної спільної профілактичної роботи очевидна, і вона свідчить про те, що основний напрям було визначено правильно. Необхідно визнати, що ситуація у сфері охорони праці у гірничо-металургійному комплексі України, незважаючи на позитивну динаміку, все ще залишається незадовільною: кожен третій працівник працює у несприятливих умовах, стан обладнання та існуючі технології є факторами підвищеного ризику для здоров'я трудящих.

У 2008 році ЦК профспілки, спільно з Держгірпромнаглядом, вдалося вирішити питання про перегляд норм безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та засобів індивідуального захисту для всіх підрозділів галузі.

— Якими механізмами вдається впливати на роботодавців?

— Права профспілок у галузі охорони праці визначені Законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди» та іншими нормативними актами. Наша профспілка реалізує свої права через Генеральну, Галузеві угоди й колективні договори підприємств.

Громадський контроль за виконанням законодавства з охорони праці здійснюють на наших підприємствах 14569 громадських інспекторів та 296 голів комісій з охорони праці. Це виборні наші працівники, які обираються на профспілкових зборах та є членами профгруп, цехових комітетів, профкомів. Саме від їхньої активності на місцях залежить рівень профілактичної роботи в колективах.

Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України встановлено, що витрати на охорону праці становлять не менше 0,6% від суми реалізованої продукції. Вони реалізуються за погодженням з профспілковими комітетами підприємства. Ця норма перевищує вимога Закону України «Про охорону праці» на 0,1%.

У всьому світі і, природно, в Україні профспілки знаходяться в стані конструктивній опозиції до влади, органам управління і власникам підприємств. Тому наші дії будуються на пошуку розумних угод за столом переговорів з іншими сторонами діалогу — державою, роботодавцями. Ми не просимо, а вимагаємо поліпшення умов праці, заміни обладнання і технологій, забезпечення приміщень знаками безпеки, зниження впливу шкідливих виробничих факторів на працюючих за рахунок поліпшення і більш широкого застосування індивідуальних і колективних засобів захисту.

Після прийняття Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», доповнень до ст. 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ст. 41 Закону України «Про охорону праці » головні технічні інспектори ЦК ПМГУ отримали право зупиняти ведення робіт у разі виявлення грубих порушень правил і норм охорони праці, що загрожують життю і здоров'ю працюючих. Але розмова з «позиції сили» — крайня міра.

У питаннях, що стосуються життя і здоров'я людей, компромісів немає і не буде. І це — позиція всіх ланок профспілки металургів і гірників України.

— Закони в сфері охорони праці Вас влаштовують? Або щось потрібно терміново переписати?

— Відбуваються перетворення в структурі гірничо-металургійної галузі та її технічному рівні, економічних відносинах, процеси аутстафінгу, аутсорсингу, оптимізації чисельності повинні знаходити відображення в законодавчих і нормативних актах. На жаль, ці процеси часто набагато випереджають прийняття регулюючих законів.

Нормативно-правові та нормативні акти з охорони праці вимагають своєчасного перегляду. І це ні для кого не секрет. Прийняття цих актів докорінно повинно бути спрямоване на профілактику виробничого травматизму та поліпшення умов праці, однак ефективність цієї роботи дуже низька, оскільки існують постійні затримки фінансування Фондом соціального страхування профілактичних заходів Програми робіт Фонду.

Визначений законодавчо пріоритет реалізації державної політики в галузі охорони праці , виконавча дирекція Фонду, на наш погляд, не віддає профілактичних заходів та мінімізації професійних ризиків, а лише компенсації нещасних випадків за їх результатами та фінансування заходів за залишковим принципом.

— Що зараз робиться ПМГУ безпосередньо для працівників галузі?

— Розуміючи важливість проведення атестації робочих місць, ми підтримали рішення Президії Федерації профспілок України про проведення у 2010-2011 роках колективної Акції під гаслом «Атестацію робочих місць — під контроль профспілок» і мають намір активно сприяти реалізації цієї акції у повсякденній роботі, здійснюючи постійний контроль за якісним і своєчасним проведенням атестації.

Нам вдалося знайти підтримку і розуміння Держгірпромнагляду про неприпустимість безпідставних звинувачень потерпілих при розслідуванні нещасних випадків.

Для нас дуже важливо, щоб постраждалий працівник своєчасно і в повному обсязі отримував грошові компенсації на відновлення втраченого здоров'я в результаті нещасного випадку.

Технічна інспекція праці ЦК профспілки в повсякденній роботі вирішує питання, пов'язані з порушенням власником законодавчих та нормативних актів з охорони праці , забезпечення працівників якісної спецодягом і засобами індивідуального захисту, молоком, милом, газованою водою.

Спільно з ФПУ вирішено питання про звільнення від оподаткування вартості видається спеціального одягу і взуття, а також інших засобів індивідуального захисту, у тому числі тих, які передчасно прийшли в непридатність.

— До чого прийшли на V з'їзді ПМГУ?

— Ми визначили основні пріоритети роботи всіх ланок профспілки в питаннях охорони праці . Будемо посилювати контроль за створенням безпечних та здорових умов, за ходом розслідування кожного нещасного випадку, що стався на виробництві, з метою недопущення безпідставного звинувачення потерпілих, віднесення

нещасних випадків до категорії не пов'язаних з виробництвом...

Крім того, є ще вимоги Угоди про співпрацю та взаємодію між Держгірпромнаглядом та ЦК профспілки, зосередивши особливу увагу на вирішенні питань якісної розробки і забезпечення фінансування профілактичних заходів, передбачених програмами з охорони праці всіх рівнів, а також цільове використання виділених коштів.

Наша позиція в питаннях охорони праці завжди була і буде послідовною, рішучої і наступальною.

 

Журнал «Промислова безпека» №6 2010 р.

( 35 )
Коментарі
Поки немає відгуків
Залишити відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*