Консультанти онлайн:
ПН - ПТ: з 8:00 до 18:00
Замовити дзвінок
Категорії

Створюємо на підприємстві кабінет охорони праці

В Україні до жовтня 2007 року діяло Типове положення про кабінет охорони праці, затверджене наказом Держкомітету України по нагляду за охороною праці від 18 липня 1997 р. №  191, яке регламентувало порядок створення та організацію роботи кабінетів охорони праці на підприємствах.

Проте замість цього типового положення Держгірпромнаглядом 16 січня 2008 року затверджено Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Як видно з назви, цей документ не вимагає від роботодавців створювати кабінет охорони праці, а лише дає рекомендації тим роботодавцям, що з власної ініціативи створюють кабінети та кутки охорони праці , як правильно це робити.

Нижче наводяться основні положення цього документа з незначними скороченнями та змінами.

Кабінет охорони праці та промислової безпеки - це навчально-методичний та організаційний осередок пропаганди знань з питань охорони праці та промислової безпеки серед працівників, а також центр поширення досвіду з профілактики професійних захворювань, виробничого травматизму та аварій.

Залежно від специфіки виробництва, чисельності працівників та інших чинників створюють пересувні або стаціонарні Кабінети на підприємствах,  галузеві або регіональні Кабінети.

На підприємствах з чисельністю понад сто працівників, а також таких, чия специфіка виробництва вимагає проведення з персоналом великого обсягу робіт з питань охорони та безпеки праці, рекомендується створення Кабінету. На підприємствах з меншою кількістю працівників та в структурних підрозділах можуть створюватись куточки охорони праці та промбезпеки .

На підприємствах з пересувним характером роботи або коли працівники перебувають на тимчасових ділянках роботи (наприклад, при роботі вахтово-експедиційним методом), доцільно обладнувати пересувні Кабінети чи куточки промбезпеки та охорони праці .

Для Кабінету краще виділити окреме приміщення, яке складається з одної або кількох кімнат і оснащене відповідними технічними засобами, зразками та навчальними посібниками, інформаційними та наочними матеріалами з питань  промбезпеки та охорони праці.

Це приміщення має відповідати вимогам будівельних норм і правил. Для нових виробничих об’єктів, або тих, що реконструюються, місце розташування Кабінету доцільно визначати на стадії проектування.

Куточок охорони праці та промбезпеки може бути у вигляді стенда, екрана, комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням тощо. Для такого куточка може виділятися окреме приміщення або обладнуватися частина приміщення загального призначення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Витрати на створення, оснащення та оформлення Кабінету підприємства відносять до валових витрат підприємства.

У викладеному вище документі наведено рекомендації із створення та організації роботи кабінету, які будуть корисними для тих власників (керівників) підприємств, хто серйозно ставиться до питань створення безпечних умов праці.

Створення кабінету з охорони праці починається з визначення приміщення для його розміщення. Рекомендації не регламентують площу приміщень для обладнання кабінетів (кутків) охорони праці. Це питання підприємства вирішують самостійно, виходячи з власних можливостей.

Виділивши приміщення, обладнати його необхідними меблями, обладнанням та наочними посібниками можна через підрядні підприємства або власними силами. Виходячи вже з існуючого приміщення, потрібно розробити проект його обладнання.

Залежно від функціонального призначення та можливостей підприємства підбирають меблі, стенди, пристосування, наочні посібники, технічні засоби, необхідну літературу. Приступаючи до створення кабінету з охорони праці , важливо правильно організувати зусилля проектувальників, методистів та інших служб, які беруть участь в його матеріально-технічному забезпеченні, професійну підготовку працівників та пов’язати це з економічними можливостями підприємства.

При цьому необхідно враховувати завдання кабінету з охорони праці, необхідність правильної організації простору й вирішення інтер’єру, норми освітленості, вентиляції та інші питання створення комфортних умов для проведення роботи в кабінеті. Ефективність роботи з профілактики виробничого травматизму на підприємстві залежить від рівня обладнання та організації роботи кабінету з охорони праці. Для його створення необхідно розробити план організаційно-технічних заходів, тематичну структуру та визначити функціональні завдання, враховуючи при цьому специфіку виробництва, технологію та організацію ведення робіт і рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці .

Питанню створення кабінетів протягом тривалого часу в Україні приділялася серйозна увага. Існували нормативні документи з цього приводу; видавалась спеціальна література, плакати та наочні посібники.

В 1988 році видавництво «Будівельник» (Київ) видало книгу «Оборудование кабинетов охраны труда» (автори В. Харченко, Б. Пухляк, І. Ольшанецький). Час не стоїть на місці, і багато матеріалів, викладених в цій книзі, втратили свою актуальність. Разом з тим, багато рекомендацій із створення та організації роботи кабінетів охорони праці будуть корисними і зараз.

Організаційні принципи створення кабінетів охорони праці

Залежно від галузевої належності підприємства розробляється тематична структура, яка визначає направленість роботи кабінету охорони праці   та розкривається в тематичному плані, який розробляє методист (фахівець з охорони праці) і затверджує власник підприємства або технічний директор (головний інженер).

В тематичному плані наводиться перелік тем і форми роботи (навчання, інструктажі, перевірка знань працівників з питань охорони праці, показ безпечних методів виконання робіт) з урахуванням функціональних завдань кабінету охорони праці .

Тематичний план являється основою для розроблення плану-сценарію, який по суті є деталізованим тематичним планом з конкретизацією форм і методів роботи Кабінету. Тематичний план визначає, що робити, а сценарій — як робити.

Сценарій містить також перелік необхідних наглядних посібників. Це можуть бути стенди, плакати, макети, муляжі, нормативно-правова література, плакати, кінофільми тощо. Сценарій повинен включати також перелік наявного та необхідного обладнання, технічних засобів, апаратури для проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Під час роботи над сценарієм створюється художній образ кабінету охорони праці , який спочатку викладається в ескізних рішеннях, кресленнях, планах. Головним завданням при цьому являється прив’язка його до відведеного приміщення та створення раціональної предметно-просторової обстановки, яка б максимально дозволяла підвищити ефективність навчального процесу, забезпечивши комфортні умови для слухачів.

На підставі тематичного плану та сценарію розробляється тематико-експозиційний план. В ньому детально визначається (розкривається) зміст плакатів, схем, фільмів та інших наочних посібників.

Художнє оформлення інтер’єру розробляють відповідно до функціональних завдань кабінету охорони праці , бажано з використанням типового обладнання. Проект художнього оформлення Кабінету включає план його приміщення, покриття підлоги, пофарбування стін і стелі, освітлення, розміщення обладнання, стендів, макетів, наочних посібників.

При створенні Кабінету необхідно розробити, затвердити та ввести в дію Положення про кабінет (куточок) промислової безпеки та охорони праці з урахуванням Рекомендацій.

Положення про кабінет має містити такі розділи:

 • загальні положення;
 • обладнання Кабінету;
 • організація роботи Кабінету;
 • організаційно-методичне керівництво роботою Кабінету.

Кабінет охорони праці повинен бути укомплектований нормативно-технічною літературою та документацією, методичними, довідковими та директивними матеріалами й програмами для проведення навчання, інструктажів, консультацій, бесід та самонавчання з охорони праці та пожежної безпеки, технічними засобами навчання, контрольно-вимірювальними приладами, навчальним інвентарем та наочними посібниками.

Робота кабінету охорони праці  здійснюється згідно з місячними, квартальними та річними планами роботи, затвердженими власником підприємства.

Алгоритм дій при створенні кабінету охорони праці на підприємстві

 1. Прийняття рішення про створення Кабінету охорони праці
 2. Призначення відповідальної особи (методиста Кабінету)
 3. Визначення порядку фінансування створення та діяльності кабінету охорони праці
 4. Розроблення та затвердження Положення про кабінет
 5. Визначення приміщення для Кабінету
 6. Розроблення проекту Кабінету
 7. Придбання необхідних меблів та обладнання для Кабінету
 8. Розроблення плану роботи Кабінету

Інтер’єр кабінету охорони праці

Кабінети можна обладнувати за індивідуальним або типовим проектом з прив’язкою до конкретного приміщення та врахуванням фінансово-технічних можливостей підприємства.

Для кабінету охорони праці бажано відводити два суміжні приміщення. При цьому більше приміщення використовується як аудиторія, менше — в якості підсобного приміщення.

Аудиторія обладнується:

 • столами та стільцями для слухачів;
 • столом викладача;
 • шафами, тумбами, підставками для зберігання наочних посібників, обладнання та апаратури.

Підсобне приміщення використовується для зберігання обладнання та наочних посібників.

Існують типові проекти кабінетів охорони праці   загальною площею 72 і 24 м?. Проте мають право на існування Кабінети тієї площі, яку може собі дозволити підприємство.

Журнал "Охорона праці і пожежна безпека" № 11, 2012 р.

( 48 )
Коментарі
Поки немає відгуків
Залишити відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*