ТЕХНІЧНА ЛІТЕРАТУРА

                                                         Web-сервіс з охорони праці та безпеки

                                                                                                                  на підприємстві


Пошук в магазині поширений

   
2.5 Транспорт


Технічна література даного розділу присвячена темам, пов'язаним з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів.

 

УВАГА! У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСТАБІЛЬНИМ КУРСОМ ГРИВНІ УТОЧНЮЙТЕ ЦІНИ У МЕНЕДЖЕРА

       Cортувати за цінами: за зростанням, за зменшенням; за найменуванням: А-Я, Я-А.
« Початок | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-64 | Кінець » Всього: 64

НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом. (2.5.93) Ціна: 50,31 грн
Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів
Мова: у. Кількість сторінок: 48
характеристики  
Код: 2.5.93 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Зі змінами 2016 р. (2.5.17) Ціна: 63,34 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мова: у. Кількість сторінок: 24

 

     Положення розроблено відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт» та Кодексу законів про працю України, а також до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, виконуючих міжнародні автомобільні рейси (ЄУТР) та Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року №153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті.

     Дане Положення визначає особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів та порядок обліку робочого часу. Вимоги цього Положення поширюються на водіїв та автомобільних перевізників, що здійснюють внутрішні перевезення вантажів та пасажирів колісними транспортними засобами.

характеристики  
Код: 2.5.17 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи.НПАОП 80.42-1.01-02 (3.1.47) Ціна: 42,43 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Мова: у. Кількість сторінок: 16
характеристики  
Код: 3.1.47 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України. 2008р. (2.5.64) Ціна: 79,09 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кількість сторінок: 156

 

Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України. 2008р.

Затверджено наказом Мінпаливенерго України, Мінекономіки, Мінтрансзв'язку України № 281/171/578/155 від 20.05.2008.

Зареєстровано в Мінюсті за № 805/15496 від 02.09.2008.

характеристики  
Код: 2.5.64 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила охраны труда на автомобильном транспорте. НПАОП 0.00-1.62-12 (2.5.1 р) Ціна: 55,38 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кількість сторінок: 164

 

Данные Правила распространяются на все автотран­спортные организации и предприятия независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,  а также на предприятия, в состав которых входят транспортные участки, транспортные цеха,  гаражи, автомастер­ские, и т.д. Приведенные в них требования обязательны для всех сотрудников, участвующих в выполнении и организации работ, связанных с эксплуатаци­ей, ремонтом и профилактическим обслуживанием транспортных средств. Кроме того, их необходимо соблюдать при проектировании и реконструкции автопредприя­тий, их производственных объектов, разработке тех­нологических процессов, оборудования и т.д.

 

характеристики  
Код: 2.5.1 р Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 0.00-1.62-12 (2.5.1 у) Ціна: 79,00 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кількість сторінок: 150

 

     Дані Правила поширюються на всі автотранспортні організації та підприємства незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на підприємства, до складу яких входять транспортні ділянки, транспортні цехи, гаражі, авто майстерні тощо. Наведені в них вимоги обов'язкові для всіх співробітників, що беруть участь у виконанні та організації робіт, пов'язаних з експлуатацією, ремонтом і профілактичним обслуговуванням транспортних засобів. Крім того, їх необхідно дотримуватися при проектуванні та реконструкції автопідприємств, їх виробничих об'єктів, розроблення технологічних процесів, устаткування і т.д.
характеристики  
Код: 2.5.1 у Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Техническое диагностирование подъемно-транспортных машин. Учебное пособие. Иванов В.Н.-2009г. 272стр. (2.5.66) Ціна: 155,06 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мова: р. Кількість сторінок: 272

 

В учебном пособии приводится классификация дефектов элементов подъемно-транспортных машин (ПТМ), дается обзор современных методов технического диагностирования ПТМ. Описываются механизмы старения, характерные для ПТМ, и методы управления процессом старения. Изложена разработанная автором методология определения остаточного ресурса грузоподъемных кранов и приводится методика расчета остаточного ресурса. В учебном пособии дан анализ аварий ПТМ, представлен богатый графический и фотоматериал, наработанный автором в своей практической деятельности, свя­занной с техническим диагностированием ПТМ. Главная цель пособия – повы­шение безопасности работы подъемно-транспортных машин и оборудования.

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей 7.090214 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование» и 7.010104 «Профессиональное обучение. Эксплуатация и ремонт промышленного транспорта» всех форм обучения. Оно может быть полезно преподавателям и инженерно-техническим работникам, связанным с эксплуатацией подъемно-транспортных машин и оборудования.

 

характеристики  
Код: 2.5.66 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Порядок проведения государственного технического осмотра крупнотоннажных и других технологических транспортных средств. НПАОП 0.00-6.01-10 (2.5.48 р) Ціна: 91,73 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

 

Порядок проведения государственного технического осмот­ра крупнотоннажных и других технологических транспортных средств определяет процедуру проведения госу­дарственного технического осмотра крупнотоннажных и других технологических транспортных средств, подлежащих регистрации, перерегистра­ции, временной регистрации, снятию с учета территориальными органами Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

 

характеристики  
Код: 2.5.48 р Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Технічне діагностування підіймально-транспортних машин. Навчальний посібник. Іванов В.М. 2010р. (2.5.66 у) Ціна: 155,06 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кількість сторінок: 276

 

У навчальному посібнику наводиться класифікація дефектів елементів підіймально-транспортних машин (ПТМ), подається огляд сучасних методів технічного діагностування ПТМ. Описуються механізми старіння, характерні для ПТМ, і методи управління процесом старіння. Викладено розроблену автором методологію визначення залишкового ресурсу вантажопідіймальних кранів і методику розрахунку залишкового ресурсу. У навчальному посібнику аналізуються аварії ПТМ, а також подається багатий графічний і фотоматеріал, пов’язаний з технічним діагностуванням ПТМ. Головна мета посібника – підви­щення безпечної роботи підіймально-транспортних машин і устаткування.

Навчальний посібник призначений для студентів за фахом 7.090214 «Підіймально-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини й устат­кування» та 7.010104 «Професійне навчання. Експлуатація й ремонт промисло­вого транспорту» всіх форм навчання. Він також може бути корисним для викладачів та інженерно-технічних працівників, які пов’язані з експлуатацією підіймально-транспортних машин і устаткування.

 

характеристики  
Код: 2.5.66 у Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів. НПАОП 0.00-6.01-10 (2.5.48) Ціна: 91,73 грн
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

 Мова: у. Кількість сторінок: 16

 

Порядок проведення державного технічного огляду велико­тоннажних та інших технологічних транспортних засобів визначає процедуру проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які підлягають реєстрації, перереєстрації, тимчасовій реєстрації, зняттю з обліку територіальними органами Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

характеристики  
Код: 2.5.48 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
« Початок | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-64 | Кінець » Всього: 64
       Cортувати за цінами: за зростанням, за зменшенням; за найменуванням: А-Я, Я-А.


             

Наша адреса: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, к. 518
Для листів: 61023, м.Харків, а/с 10325
Тел./факс: (057) 714-20-57, 714-09-08, 715-63-65, 715-66-75, 758-77-85

E-mail: fortsales@ukrpost.ua

© Copyright 2007-2019 Видавництво ФОРТ. Всі права захищені.
Створення інтернет магазину - Melbis Shop. Дизайн сайту - Promodo™

 

ФОРТ на Twitter     ФОРТ на Facebook     ФОРТ на YouTube