ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

                                                         Web-сервіс з охорони праці та безпеки

                                                                                                                  на підприємстві


Пошук в магазині поширений

       
2.6 Електробезпека


       Cортувати за цінами: за зростанням, за зменшенням; за найменуванням: А-Я, Я-А.
« Початок | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | Кінець » Всього: 91

Електробезпека на виробництві і в побуті. Кухровський П.П., 2013 р. (2.6.47) Ціна: 269,99 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Автор: Кухровський П.П.. Мова: у. Кількість сторінок: 240

 

    У книзі надана необхідна інформація для створення безпечних умов експлуатації промислового електрообладнання та безпечної експлуатації побутових електроприймачів на основі положень державних нормативних документів з питань електробезпеки. Розглянуто дію електричного струму, статичної електрики та електромагнітних полів на організм людини, особливості дії та основні причини ураження електричним струмом, засоби і способи захисту від ураження електричним струмом, організація безпечної експлуатації електроустановок, методи надання першої долікарської допомоги потерпілим від ураження струмом.
характеристики  
Код: 2.6.47 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Методы проверки схем включения счетчиков и измерительных каналов систем учета электроэнергии. Бедерак Я.С., Волошко А.В. 2012г. - 136с. (2.6.146) Ціна: 133,27 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Автор: Бедерак Я.С., Волошко А.В., Родін Ю.А. Праховник А.В.. Мова: р. Кількість сторінок: 136

 

     Данная монография представляет собой аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта, посвященный вопросам провер­ки схем включения счетчиков и измерительных каналов систем учета электроэнергии на промышленных, сельскохозяйственных, энерге­тических предприятиях.

     Представлены общие сведения о видах и особенностях учета элек­троэнергии, схемах учета, об электронных и индукционных счетчиках электроэнергии, подключенных в цепи напряжением 380, 220 и 100 В. Описан порядок проведения работ по монтажу, замене и устране­нию дефектов в схемах включения счетчиков электроэнергии, поря­док проверки счетчиков под рабочим напряжением на месте установ­ки как при постоянной, так и при резкопеременной нагрузке.

      Для широкого круга специалистов, занимающихся контролем, эксплуатацией и наладкой схем учета электроэнергии, эксплуатаци­ей автоматизированных систем учета электроэнергии, а также для студентов электротехнических специальностей вузов и техникумов.

характеристики  
Код: 2.6.146 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
"Порядок прийняття в експлуатацію об""єктів магістральних електричних мереж після їх реконструкції, технічного переоснащення та модернізації. СОУ 45.21.3-00100227-22.2010 (2.6.154)" Ціна: 495,61 грн
 СОУ 45.21.3-00100227-22.2010
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
характеристики  
Код: 2.6.154 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Контроль технічного стану опорно-стрижневих ізоляторів за допомогою ультразвукового (акустичного) методу та засобами інфрачервоної техніки. Норми їх дефектації. Методичні вказівки. СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-46.2011. (2.6.155) Ціна: 909,79 грн
СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-46.2011
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
характеристики  
Код: 2.6.155 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Інструкція з організації протипожежних тренувань на енергетичних об’єктах України. НАПБ В.05.028-2012/111. 2012 (2.6.157) Ціна: 26,28 грн
НАПБ В.05.028-2012/111
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
характеристики  
Код: 2.6.157 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (2019) Ціна: 450,00 грн
ГКД 34.20.507-2003.

Із змінами та доповненнями внесеними наказами Міністерства палива та енергетики України від 19.12.20005 р. №609

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.03.2017 р. №197

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2019 р. №271 (Нова редакція!)

характеристики  
Код: 2.6.102/1 Новинка! Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Зі змінами 2017 (2.6.16/1) Ціна: 60,65 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Текст «Правил» відповідає офіційному тексту нової редакції, яка затверджена Наказом Міністерства топлива та енергетики України від 13.02.2012 №91, зі змінами та доповненнями від 16.11.2012 (наказ № 905), від 16.05.2013 (наказ № 273), та від 11.01.2017 (наказ № 7).

 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів встановлюють основні організаційні і технічні вимоги до експлуатації електроустановок і електроустаткування  споживачів. Правила поширюються на електроустановки, що діють, напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності і відомчої приналежності, а також на електроустановки населення напругою більше 1000 В.

     Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які знаходяться на правах власності в населення, в частині вживання норм випробувань і виміру параметрів електроустаткування.

     Правила обов'язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції управління, регулювання режимів електроспоживання, інспекції електроустановок споживачів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності, які виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, наладку, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.

характеристики  
Код: 2.6.16/1 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. С изменениями 2017 (2.6.16/1 р) Ціна: 60,65 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

     Текст «Правил» полностью соответствует официальному тексту новой редакции, утвержденной Приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 13.02.2012 №91, с изменениями и дополнениями от 16.11.2012 (приказ № 905), от 16.05.2013 (приказ № 273) и от 11.01.2017 (приказ №7).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- устанавливают основные организационные и технические требования к эксплуатации электроустановок и электрооборудования потребителей. Правила распространяются на действующие электроустановки напряжением до 150 кВ включительно, которые принадлежат потребителям электрической энергии независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также на электроустановки населения напряжением свыше 1000 В. Правила распространяются также на электроустановки до 1000 В, находящиеся на правах собственности у населения, в части применения норм испытаний и измерений параметров электрооборудования.

характеристики  
Код: 2.6.16/1 р Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Нормы и правила по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях электропередачи напряжением 400,500 и 750 кВ переменного тока промышленной частоты. НПАОП 40.1-3.04-70. (2.6.159) Ціна: 64,86 грн
НПАОП 40.1-3.04-70
характеристики  
Код: 2.6.159 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
"Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110 - 1150 кВ. Том 9. Книга 1. Неавтоматические и автоматические выключатели (2.6.71/3)" Ціна: 742,50 грн
"Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110 - 1150 кВ. Том 9. Книга 1. Неавтоматические и автоматические выключатели (2.6.71/3)"
Мова: р. Кількість сторінок: 712
характеристики  
Код: 2.6.71/3 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
« Початок | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | Кінець » Всього: 91
       Cортувати за цінами: за зростанням, за зменшенням; за найменуванням: А-Я, Я-А.


             

Наша адреса: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, к. 518
Для листів: 61023, м.Харків, а/с 10325
Тел./факс: (057) 714-20-57, 714-09-08, 715-63-65, 715-66-75, 758-77-85

E-mail: fort_mail@fort.kharkiv.com

© Copyright 2007-2019 Видавництво ФОРТ. Всі права захищені.
Створення інтернет магазину - Melbis Shop. Дизайн сайту - Promodo™

 

ФОРТ на Twitter     ФОРТ на Facebook     ФОРТ на YouTube