» Як купити "Правила охраны труда при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии.НПАОП 27.1-1.06-08 (3.1.163 р)"
Правила охраны труда при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии.НПАОП 27.1-1.06-08 (3.1.163 р)

Норми безплатної видачі спеціального одягу працівникам загальних професій різних галузей промисловості.2009р.

Затверджено наказом Держгірпромнагляд № 62 від 16.04.2009. Зареєстровано в Мінюсті № 424/16440 від 12.05.2009.

Норми поширюються на підприємства, установи, організації різних галузей  промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), необхідних працівникам для виконання виробничого процесу. Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ  12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

» Як купити "Правила охраны труда при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии.НПАОП 27.1-1.06-08 (3.1.163 р)"